Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 oktober 2009

Rien ne va plus


Ik lees in de kranten dat de festiviteiten rond de 75ste verjaardag van de Nationale Loterij dreigen de staat veel geld te kosten. Dat komt vooral door de geflopte 'Golden Ticket'-actie van vorige week. Die moest de kosten dekken. Maar in plaats van één miljoen loten werden er maar 406.340 tickets verkocht. Tel daar nog de 2 miljoen euro bij waarmee de grote winnaars aan de haal gingen en het resultaat is een tekort van 2,85 miljoen euro.

Er is een directe en structurele oplossing voor dit probleem zodat de belastingbetaler niet opnieuw moet worden aangesproken:

Dat ze het verschil halen uit de schenkingen aan het spionnencentrum CGKR, en dat ze die stasibarak tegen het eigen volk sluiten. Trouwens aanzetten tot gokken door een staatsapparaat is verwerpelijk en het is dan ook een activiteit waarvan de staat zich zou moeten onthouden. Zeker wanneer allerlei dubieuze en schimmige organisaties en politiek gekleurde hobby's, waarop nauwelijks controle mogelijk is, ermee gefinancierd en gecamoufleerd worden.

Maar goede voorbeelden van de regimepartijen en verschillende overheidsinstellingen zijn er nauwelijks. Rien ne va plus, een gokterm die in deze operettemonarchie op vele vlakken van toepassing is, en bovendien in de mooie taal van Molière zoals echte Belgen vinden dat het hoort.

Geen opmerkingen: