Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 oktober 2009

Vandaag postte ik op Angeltjes

De duurste brug, de duurste tunnel
Tot vandaag heb ik over het BAM project niets geschreven. Het kwam vooral de Antwerpenaren toe om daarover te oordelen, al vind ik een oplossing voor het fileprobleem dringend nodig en is een verkeersinfrastructuurproject voor de grootste industriestad en haven van Vlaanderen voor mij van uitermate groot algemeen belang. Een dergelijk project had al veel eerder moeten gerealiseerd zijn, en dus komt het altijd te laat.Ergerlijk is dat men geen volksraadplegingen houdt en debatten voert voordat men met dure verslindende studies begint, vooraleer men de mensen als onmondige kleuters opzadelt met een te nemen of te laten project. Dan ware de informatiecampagnes om het project er door te drukken welhaast overbodig geweest; hadden er zoveel schimmige reclamebureaus en "communicatiespecialisten" er geen lekkere duid aan verdiend.Dan waren geldverkwistende campagnes en referendum overbodig geweest, en wist iedereen al van wanten. Dat was pas een professionele aanpak geweest die men mag verwachten van zowat de dikst betaalde mensen in Vlaanderen. Maar nee, niets kan nog simpel in dit land, en moet dus misselijk verkwistend veel geld kosten. En dat in tijden van grote crisis?En dit is niet het enige voorbeeld, helaas Sinterklaas, want we hebben al jaren ongebruikte pre metro tunnels en meer dan dubbel zo dure vlinderpaleizen in de koekenstad. Het begint steeds moeilijker te worden voor een Sinjoor om fier te zijn op zijn stad. Ik hoop dat de echte Sinjoren spoedig hun tanden zullen tonen, ja zelfs bijten in de kuiten van de knoeiers, incompetenten, zakkenvullers en potentaten. Helaas is het enige middel nog het stempotlood, want de wapens hebben ze al lang geleden ingeleverd. Voor wie kozen jullie de laatste keer?

Geen opmerkingen: