Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 augustus 2009

De verkrachter van Schilde + de verkrachter van Belsele.

Effectief castreren die lullen! Ze zijn ongeneesbaar. De softe aanpak werkt niet, dat is nu toch al voldoende aangetoond. Bij chemische castratie nu bestaat nog het gevaar dat hij de medicatie 'vergeet' in te nemen. Levenslange medicatie is slechter voor de gezondheid dan effectieve castratie. Nog niet zolang geleden bleek een recidieve verkrachter die was vrijgekomen zelfs viagra voorgeschreven kreeg van een arts. Effectieve castratie helpt niet alleen de maatschappij maar ook de dader, want dan kan hij terug in de maatschappij, en niemand die het ziet of zich onveilig voelt Tenzij dat niet zijn enige probleem is natuurlijk.
Uiteraard moet er absolute zekerheid bestaan over de schuld, en eventueel pas bij recidieve worden toegepast, maar afhankelijk van de ernst en het aantal van de gepleegde feiten. Zo staat er een echte stok achter de deur.

28 augustus 2009

Jeugdcriminaliteit nam voorbije veertig jaar af

Dat stond o.m. in de Gazet Van Antwerpen :
Als het niet zo erg was kon ik er eens mee lachen.Nog maar deze laatste weken heeft de politie niets ondernomen tegen wel honderd criminele jongeren die in bendes de straat terroriseren, auto's in brand steken, etalages aan diggelen gooien.Tja als men ze niet eens meer durft oppakken dan zal de jongerencriminaliteit ook dalen. Maar de grote schuldige is het vertikaal klasseren van feiten, het vervalsen van de statistieken, en de burger die het beu wordt aangifte te doen. Wie maakt eigenlijk die statistieken en wie levert het materiaal daarvoor?
Hoe dom denken ze wel dat we zijn??
Een jongen van 15 van een zeer plichtsgetrouw en voorbeeldig gezin werd onlangs nog beboet omdat zijn achterlicht kapot was doordat een aantal allochtone jongeren zijn fiets hadden gevandaliseerd. Hij durfde niets ondernemen en ook geen klacht te gaan indienen uit angst voor wraak. Tja zo blijven de statistieken proper en kan de krant nonsen blijven drukken.
De multicullers en poco's zullen daar heel blij mee zijn.
Ik niet!

Brussel brandt!

Verschillende rellen deden zich deze week in Brussel voor, en het gaat van kwaad naar erger. Een crimineel hoogtepunt na de vele gewelddadige overvallen, ontsnappingen, verkrachtingen, kleine en grote mishandelingen en zelfs moorden. Voor 80% gepleegd voor allochtonen, waarvan het grootste deel islamitische maghrebijnen. De politie is bang, de regering zwijgt, het volk is boos. De no go zones waar de imam, de burka, de clandestiene sharia en de vrouwenonderdrukking en eremoorden regeren zijn in ruil voor de stemmen uit die gebieden gedoogd. Wat een overwinning voor de Islam. Wees gerust, heel de islamitische wereld spreekt er nu van, en niet in afkeurende termen, behalve wanneer er een VRT microfoon onder de neus wordt gedruk. Zelfs in dit laatste geval gaat men niet over tot een veroordeling maar gaat men ons nog een schuldcomplex proberen aan te praten, of er extreem rechts en het Vlaams Belang bij te sleuren; en dat lukt bij sommige mensen nog steeds.
In Libie zou het tuig door Khadaffi persoonlijk en met fanfare aan het vliegtuig worden begroet en bejubeld door het moslimvolk.

Ondertussen zit ons operationele leger, dat we steeds verder afbouwen, en nog enkel dienst doet voor de parade op 21 juli, in Afganistan, in Kosovo of op een fregat in de Indische oceaan om voedselhulp uit te delen, waterleiding te leggen of losgeld te bezorgen aan piraten.

Voor een betoging van het Vlaams Belang tegen de islam en tegen dit crapuul dat overal uit de riolen opduikt, was er nochtans genoeg politie met paarden, honden,waterkanonnen en wapenstokken. Die werden hardhandig en kordaat aangepakt, want die waren gevaarlijk (??)niet gevaarlijk.

Zet het leger in, de para's, kuis elk huis uit, verjaag de ratten uit de riolen en stuur ze terug naar hun land van oorsprong, desnoods met familie die vaak ook schuld hebben aan hun crimileel gedrag.
Alleen de brave mensen die hier legaal en zonder leugens en valse papieren zijn binnengekomen mogen een kans maken hier te blijven,nadat ze zich volledig hebben aangepast. Asielzoekers moeten terug naar hun land zodra de situatie is genormaliseerd, zodat ze plaats maken voor andere mensen die tijdelijke asiel zoeken. Ginds hebben ze door de taal, de vertrouwde gebruiken en de nog aanwezige familie, geen probleem om snel te reïntegreren in de maatschappij.
Hulp en asiel zijn geen levenslang recht, hen onderhouden kan en mag voor ons geen levenslange plicht zijn. Waar zijn onze mensenrechten? Of hebben wij alleen maar het recht om te betalen en onze mond te houden?
En de politie; begrijpelijk dat die nu moet gaan lopen, nadat men jaren de jihad heeft laten aanzwellen, nadat men jaren boeven en relschopper terug moest vrijlaten vaak meteen nadat ze waren opgepakt. Begrijpelijk dat de moedigen van toen de handdoek in de ring wierpen, omdat zelfs hun mond open doen voor hen gevaarlijker was dan harem-secretaresses benoemen bij de top, het schenden van de scheiding der machten, of het zich als rechter laten omkopen.
Laffe generaals hebben een laf leger!.
Waarvoor hebben ze een pistool bij? Schiet verdomme op die bende, niet in de lucht!
Dat is het enige signaal dat ze begrijpen. Het aanbieden van de andere wang en de apeasement hebben gefaald.
En wij ons hele leven maar betalen voor onze veiligheid terwijl ze ons bovendien alleen maar plukken met allerhande parkeerboetes .
Schaf politie en het leger dan af, dan koop ik voor mij en de familie zelf het modernste wapentuig. Ca suffit, Le Kaercher contre la racaille.

Allemaal de wapens ingeleverd beste Vlamingen? Ook het waterpistool en het piratenzwaard van de kinderen afgepakt?
Nu heeft enkel het tuig nog wapens, en de leerschool om ermee om te gaan!

Alle poco's, multicullers en wollige ministers moeten weg van de macht, dat ze eens echt gaan werken! In de bouw zoeken ze er nog veel die zand scheppen en stenen dragen!

Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'
Vertaling
Indien je niet wilt vechten voor de juiste zaak, wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; indien je niet wilt vechten wanneer je overwinning zeker is en niet te kostelijk, dan kun je op een moment aanbelanden dat je moet vechten wanneer alle kansen tegen je zijn, en er slecht een kleine kans tot overleven is.
Er kan ook nog een slechter geval zich voordoen: dat je moet vechten waneer er geen enkele hoop meer is op overwinning, omdat het beter is te vechten en te sterven dan als slaven te leven.

Voor wie stemden jullie de laatste keren?

Links naar andere artikels, reportages en video:
http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=423252

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/982749/2009/08/28/Zware-rellen-tussen-jongeren-en-politie-in-Molenbeek-en-Anderlecht.dhtml

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF28082009_015

25 augustus 2009

De Tandt is wellicht getrokken maar de kiespijn blijft


Deze namiddag kwam dan toch het bericht over de schorsing van rechter Francine De Tandt van de handelsrechtbank van Brussel.
Een en ander is al uitgelekt mbt tot haar relaties, schulden en vakanties bij haar schuldeiser die als expert werd benoemd. Sommigen op de fora verdedigen haar, omdat ze nog niet werd veroordeeld en schuldig bevonden, en noemen haar nog dame.
Dame? Waarom noemt men haar niet mylady of edelachtbare vrouwe?
Ik noem dat soort mensen anders.
Alle drek die nu bovendrijft wisten enkelen tot velen al lang. Er was al enkele jaren geleden voor gewaarschuwd en over gerapporteerd tot bij de minsiter toe. En ondertussen geraakte nog veel meer bekend. Een aantal collega's, hoge magistraten, waaronder o.m. haar oom van de rechterlijke dynastie De Tandt en De Lentdecker hebben haar met hun gewicht uit de wind gezet, en het gerecht voor paal. Ik vraag me af hoe diep de beerput is waarin Glenn Audenaert is beginnen roeren.
Haar schorsing komt dus veel te laat, en wellzeker ook haar ontslag.
Zo ze schuldig blijkt te zijn, dan moet ze het geld dat ze kreeg tijdens haar schorsing ook terugbetalen.
Ik vraag me ook af: wat gebeurt er met de vele vonnissen uitgesproken door een corrupte rechter? We moeten de samenspannende kornuiten hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het leed en de kosten van de veroordeelden (indien onterecht veroordeeld) en last but not least van de belastingbetaler, want we gaan die processen toch geen twee keer moeten betalen zeker.( de directe en indirecte kosten van het onderzoek en de rechtspraak zijn immers groter dan de gerechtskosten die worden aangerekend)
Sommige schade mogelijk door haar aangericht zijn onherstelbaar, want hoe kan men een onderneming die in faling werd gesteld terug tot leven wekken, en de werknemers hun werk teruggeven, de gederfde belastinginkomsten, de opgelegde boetes, kosten en hoge intresten recupereren?Zelfs al is er maar één iemand onterecht geruineerd, dan verdient de rechter daarvoor een hoge voorbeeld gevende straf en laat ze daarna de rest van hun leven een baan zoek bij Delhaize bijvoorbeeld om de schabben te vullen.
En zou men de rest van de magistraten ook niet eens doorlichten?

Er lag weer een berg worsten op hun weg


Ingrid Lieten nam geen ontslag bij De Lijn toen ze minister werd. Dit creëert duidelijk belangenvermenging, en is hangt als een spook rond Hilde Crevits, die bevoegd is voor mobiliteit. Het mag dan al volgens de letter van de wet toegelaten zijn dat ze als ambtenaar politiek verlof opneemt, deontologisch en volgens de geest van de wet is het fout, en dat zal ze wel weten.
Maar wie leidt er dan nu De Lijn? Een SPa marionet die gestuurd wordt door Lieten, Van Brempt of de Steve uit Hasselt?
En eigenlijk is dit al de tweede deontologische fout: de eerste is het opzijschuiven van Frank Van Den Broecke die wel de campagne heeft mogen voeren, de stemmen mocht verzamelen en alle debatten, markten en feestjes mocht afdweilen. Ik ben geen vriend van Frank (of zijn partij), die in mijn ogen ook verbrand is samen met het zwarte geld van de partijkas, maar hij is het wel voor wie de socialisten kozen. Desnoods hadden ze Lieten als adviseur of kabinetsmedewerker kunnen benoemen, uiteraard weerom binnen de deontologische code en de geest van de wet en de democratisch regels. ( wie waren volgens de linksen weer de democratische partijen, en welke alweer de ondemocratische ?)

Maar nee, ze kon als socialistische hond niet voorbij die berg worsten.Crisis? Niet voor haar!Als alle politici stoppen met cumuleren zijn er meteen honderden jobs gecreëerd. Zelf trachten ze Jan met de pet met zijn auto van de straat te pesten en hem naar de linkse natte droom van de bobo's, het openbaar vervoer, te dwingen. Daardoor komt er meer plaats vrij voor hun eigen grote CO2 bommen van auto's met chauffeur, en wordt de autoindustrie waar Jan mdP werkt bedreigd. Ze spiegelen zich aan Al Gore die de grootste ecologische voetafdruk op de planeet plaatst. Bovendien worden die auto's door Jan met de Pet betaald. Ik ben niet tegen openbaar vervoer maar wel tegen overdrijving Zoals vroeger: de heren rijden te paard en het volk te voet erachter aan. Voor wie stemden jullie de laatste keren?
Kris Peeters stelt dan ook dat er nog geen definitieve beslissing is gevallen over het politieke verlof van Lieten, maar dat dat pas begin september zal gebeuren. Het Vlaams Belang zal wel weer de vervelende vragen stellen.

Het schermen met privacy door fraudeurs, maar ook door andere criminelen

Op het webforum van het Nieuwsblad werd volgende vraag gesteld:

Mag een facebookgesprek gebruikt worden als bewijs voor examenfraude?
De Raad voor examenbetwistingen van het departement Onderwijs heeft beslist dat facebookverkeer tussen studenten aanvaard kan worden als bewijsmateriaal voor fraude. De raad boog zich over de beslissing van een hogeschool om twee studenten een 0 te geven voor twee vakken wegens fraude op een schriftelijk examen.


Sommigen reageerden gebeten en roepen dat de privacy werd geschonden van de studenten, die fraudeerden tijdens hun examens, en er daarna over opschepten op Facebook. Sommigen vinden het slimmerikken die slimmer zijn dan diegenen die met veel werk, ijver en inzet studeerden en dus echt bewezen over de kennis beschikken. Sommigen opperen dat de fraude alleen tijdens het examen zelf mag vastgesteld worden.

Als dergelijke fraude wordt gedoogd, zitten we dan morgen bij een echte dokter, is het dan een veilige brug waarover we rijden, zit er dan een echte rechter in de rechtbank, staat er een bekwame kapitein aan het roer, en wat als het de leraar van uw kinderen wordt?
Wat als iemand met een vals of minderwaardige opleiding en diploma uw job wegkaapt of uw baas wordt; de kansen van uw echt studerende kinderen verkleint, zijn inkomen te koste van de uwe veilig stelt? Als u dit toelaat wie is daardoor dan nog meer de domme?
Wat als de student hier onderuit komt, en hem bevestigt dat bedrog of diefstal lonen? Wat als het dan en daardoor niet bij die ene keer blijft? Waar zijn uw rechten van de mens?
Nee voor mij kan dit niet, en dat moet zelfs retroactief worden bestraft met afname van de titels, posten en diploma's, waarna hij echt via studies en examens moet bewijzen wat hij waard is.

Hun privacy hebben ze met de facebookgekte zelf geschonden. Wat zou er gedacht worden dat die mensen een diploma kregen met frauderen alhoewel men het wist, en jouw kinderen hard hebben gewerkt en hun diploma moesten verdienen, maar ook bijvoorbeeld niet kregen omdat ze eerlijk hadden deelgenomen maar buisden? Privacy mag niet misbruikt worden om het gemeenschappelijk recht en de wetten aan te tasten of te omzeilen. Wat voor zin hebben De Raad, de Homologatiecommissie en het Departement Onderwijs dan nog?? Ik vind dat fraude bij examens hard moet worden aangepakt, zelf retroactief.
Vooral mensen die niet zuiver op de graat zijn, crimineel gedrag vertonen of hebben vertoond, schermen het hardst met privacy.
En al ontken ik niet de waarde van de privacy, noch de misbruiken die mogelijk zijn en ook toenemen, in dit geval is dit geen schending van de privacy of desnoods een gerechtvaardigde schending ter bescherming van de maatschappij, de eerlijke mensen en de waarden en normen.

Het Zeilmeisje komt het Sterrenmeisje tegen.

In Nederland wil men via de rechtbank verbieden dat een 13-jarig meisje een solo zeiltocht rond de wereld onderneemt met toestemming van haar ouders. Ze dreigen er nu mee Nederland te verlaten om de zeiltocht toch via Nieuw Zeeland mogelijk te maken. Ze hopen zo in world Guinnes book of Records te komen als jongste zeilster die dit ooit presteerde, en beroemd te worden. Het beroemd worden is hun al gelukt want de persaandacht was overweldigend. Het zeilmeisje en het sterrenmeisje hebben veel gemeen, alleen is de eerste minderjarig en is bij de tweede de stommiteit omkeerbaar en niet levensbedreigend.
Allebei hebben ze wel domme ouders al zullen de ene meer gestudeerd hebben dan de andere. Het studieniveau bepaalt niet of mensen slim zijn, dat zie je hier nog maar eens.
Een solo zeilvaart rond de wereld is nog wat anders dan tegelijk naar school gaan en piano leren spelen. Volwassen sterke mensen, die het haar voordeden weten hoe gevaarlijk zo een reis wel is, en hoeveel fysieke en mentale kracht je moet bezitten om het te overleven. Zelfs een overtocht naar Groot Brittanië met slecht weer is een hachelijke onderneming voor ervaren zeelui. Te bewijze waarvan de duizende scheepswrakken groot en klein op de zeebodem voor onze kust.
Dat men in Nederland meteen gerechtelijke stappen heeft gezet om de reis te voorkomen en de ouders verantwoordelijk te stellen is bewonderenswaardig doortasten, hoewel en helaas eerder zeldzaam. Maar Nederland moet ook anticiperen.
Nederland moet zelfs diplomatieke stappen zetten om de andere landen, van wie ze ( en haar ouders) de nationaliteit bezit, de uitspraak van de Nederlandse rechtbank te laten ratificeren.
Dit is je reinste kinderexploitatie, en dan nog wel door de eigen ouders die hun kind al een product zien en hopen er rijk van te worden. Als dit mogelijk wordt kan om het even wat met kinderen. Gebaseerd op de voorbije informatie, en zelfs al wordt de zeilreis gewoon verboden, de ouders moet sowieso tijdelijk of permanent de voogdij over hun dochter, ter bescherming van het kind, worden ontnomen, want hun non-opvoeding houdt hier zeker niet op.
Voor alles moet men een examen doen, maar niet om kinderen te krijgen en op te voeden. ( behalve bij adoptie, waarbij lagere normen gelden voor uit andere landen gekochte/geïmporteerde kinderen)
En nog iets: dat die mensen een gewetenloze deontologieloze advocaat hebben gevonden om hun zaak te bepleiten, betekent dat er bij de advocaten veel rücksichtlose klootzakken zitten die voor het geld en eigen streven naar bekendheid ons rechtssysteem en de geest van de wet voortdurend saboteren.Ook hier moet de maatschappij zich eens beraden aan wie men een diploma of recht geeft zich aan de balie te begeven, te pleiten, en ons geld teverkwisten. Ik zou voor dit gedrag nooit willen pleiten, maar geld maakt mensen blind zowel de roofmoordenaar, de oplichter als de advocaat en zelfs de rechter. De eerste twee worden gestraft, de andere gewoon verder betaald.

Dit kind heeft dus drie nationaliteiten? De Nederlandse de Duitse en de Nieuw Zeelandse. Dit is wat er oa gebeurt wanneer mensen meerdere nationaliteiten hebben. Wij kennen toch ook Justine Henin en Stommeke Boonen die ook Monegask zijn, ginder belasting betalen zonder dat ik daarrond al veel commotie heb gehoord. En er zijn de duizenden allochtonen die een eerste,tweede of meerdere eigendommen en inkomsten in hun land van oorsprong niet aangeven en hier vaak een uitkering genieten en lagen belastingaangiften indienen? Dat is mogelijk aangezien hun landen van oorsprong ze zien als eigen landgenoten die inkomsten leveren, en niet als Belgen wanneer de belastinginspectie een moeilijke vraag stelt.En dit zijn nog niet eens alle misbruiken die meervoudige nationaliteiten mogelijk maken.

Op wie stemden julie vorige keren?

De Crolse knuppel in het hoenderhok

De artikels en commentaren op de nieuwsblog Angeltjes inspireerden me tot deze reactie:
Brussel is en blijft een Vlaamse stad, zoals ook Waterloo en Rijsel of Duinkerken dat altijd zullen blijven. Maar Brussel wordt nu gebruikt om de Vlamingen te vertellen dat het probleem Brussel nooit zal opgelost geraken en dat daarom de onafhankelijkheid van Vlaanderen een illusie is, naast andere argumenten als leefbaarheid, verdeling van het patrimonium, de staatsschuld....
Alhoewel er al boeken werden geschreven door de VB kopstukken die vertellen hoe het wel zou kunnen, blijken er maar weinig mensen die echt te hebben gelezen en te hebben besproken, en dan krijgt men misschien verontwaardigde (ik denk goedbedoelde) reacties als nu op de Ijzerwake, alhoewel die alleen maar een mogelijke strategie uitstippelt en voorstelt. Een plan B of C als het ware.
Wallonië en de Franstalige Brusselaars gijzelen de Vlamingen dus met die Vlaamse stad, die zoals iedereen weet evenmin als Franstalig kan bestempeld worden. Wanneer straks de bevolking van Brussel met overwegend buitenlandse roots moet kiezen; wanneer men straks de multinationals zou vragen bij welk gewest ze zouden willen aansluiten, dan denk ik dat ze uit materieel, economisch en langetermijnbelang voor Vlaanderen zullen kiezen.
Dan verhuizen Onckelinckx, Milquet, Maingain en consoorten meteen naar de andere kant van de taalgrens, ofwel sturen ze hun kleinkinderen naar een Nederlandse school. ( en gaan Verhofstadt, Leterme en Bart De wever wellicht in Brussel wonen om als platte oportunisten het machtsvacuum in te vullen)
Maar je weet maar nooit. De Brusselaars zouden ook na een voorafgaandelijke Brusselse onafhankelijkheid ook de aansluiting met Wallonië kunnen eisen of willen, zelfs zonder corridor naar Wallonië. En dat lijkt me, kunnen we dan ook niet meer tegenhouden; inderdaad als gevolg van de stommiteiten en verraad van de Volksunietop(noot: Hugo Schilz) destijds.Dat brengt ons tot de keuze: willen we onafhankelijkheid zelfs al bestaat er een risico dat Brussel moet worden opgegeven, of niet. In geval niet, hoe denken de politici dan nog de onafhankelijkheid te bereiken?Een lange termijnstrategie waarbij we over de volgende vijftig of honderd jaar via Vlaams geld, Vlaams onderwijs, Vlaamse pressie en lobbywerk de Brusselse bevolking terug vernederlandsen? Door Vlaamse nederzettingen binnen Brussel te realiseren met militante overtuigde Vlamingen, naar analogie van wat er in Israël plaatsvindt? Zo dit laatste als een piste wordt weerhouden, welke Vlamingen zijn nationalist genoeg om daar op korte termijn naartoe te verhuizen, eventueel met financiële ondersteuning, en er ons grondgebied reëel en met daad terug op te eisen. Ik vrees dat niet veel, en niet genoeg Vlamingen de verbetenheid en het geloof hebben zoals de vele joodse kolonisten vanuit hun religie en met de Tora in de hand. Vlamingen groeiden niet generaties en eeuwen op met een dergelijke ( en dan nog wel een goddelijke) profetie van terugkeer naar ons heilige land. Wanneer we dan moeten vaststellen dat wij niet over de kolonisten beschikken, wij daartoe niet de nodige middelen willen of kunnen inzetten, er daarover ook geen Vlaamse concensus kan worden bereikt, dan is de onafhankelijkheid zonde Brussel misschien de enige optie?We moeten er ook rekening mee houden dat Brussel Vlaanderen zou kunnen melken, zou kunnen overgaan tot het belasten van die vele Vlamingen die in Brussel werken zonder er te wonen. ( ik hoop dat dan nooit gebeurt zonder er ook stemrecht voor te verwerven) Maar ook: welke bekende en onbekende plannen mbt Brussel werden er al in Europa (en misschien wel de NATO en de VS) gesmeed, vaak gestuurd door de overwegend Franstalige diplomaten en lobbywerk, en de Europese adel en haute finance, mochten zich een van de onafhankelijkheidsscenario's voordoen? Hebben wij al gezorgd voor bondgenoten die onze onafhankelijkheid steunen?
Er is dus nog werk aan de winkel.
Dat we een snelle onafhankelijkheid zonder Brussel kunnen bereiken alleen via het Vlaamse Parlement vind ik zeker en snel haalbaar. Dat we dat ook kunnen met Brussel erbij, dat is andere koek.
De toespraak van Crols heeft als verdienste dat iedereen, inclusief NVA en zelfs de Vlaamsvoelende CD&V-ers bijna verplicht wordt erover na te denken en een standpunt in te nemen. Alvast de reacties van de NVA geven aan dat ook bij hun de onafhankelijkheidsgedachte sterk leeft, zoniet hadden ze niet gereageerd op de knuppel die Crols in het hoenderhok smeet.
Ik las nog geen reactie vanwege CD&V of Lijst De Decker ( eigenlijk alleen JM De Decker ), maar ik ben benieuwd; ook naar het geluid dat zal klinken op het podium of in de coulissen van de komende gekaapte IJzerbedevaart.
Crols heeft de ingedutte dialoog weer tot leven gewekt. Er wordt terug op grote schaal gedebatteerd, nagedacht, geschreven, georganiseerd, front gevormd en gedroomd. Annemans en Valkeniers (de rest moet ik nog lezen) hebben goed begrepen en geanalyseerd denk ik.
Ik kan het, maar rekening houdend met wat ik hierboven schreef, eens zijn met de positie die zij voor het Vlaams Belang innamen, en krijgen hiervoor onverminderd mijn mandaat.
Ik ga met aandacht zoveel mogelijk trachten te lezen en luisteren wat anderen hierover op constructieve wijze te zeggen hebben en ben bereid, en intellectueel verplicht, op basis van stevige argumenten en haalbaarheid mijn kennis en ideeën bij te stellen, zonder afbreuk te doen aan de mooiste slogans die het Vlaams Belang ooit voerde: Dit is ons land en Volk word(t) staat!

23 augustus 2009

Ijzerwake & Marie Rose. Hoe antireclame reclame wordt.

Pas terug van een niet te missen familiefeestje zocht ik de berichtgeving op over de laatste IJzerwake, waarover zoals het de regimemedia past, vol onbegrip, vooringenomen en met perfide bedoelingen verslag uitgebracht werd. Voor een oogetuigenverslag commentaar en bedenkingen moet u bij Angeltjes zijn, mijn favoriete webstek!
Zo kwam ik op de website van De Standaard waar ook een filmpje van IWatch werd geplaatst met daarin een interview van Marie Rose Morel dat mij zeer stoorde. en waar nog eens naar haar meningsverschillen en ongenoegens werd gepeild over de plaats op de laatste verkiezingslijst.
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090823_008
Marie Rose Morel hoeft geen verkiesbare plaats te krijgen om verkozen te worden. Haar loyauteit aan het Vlaams Belang en de voorop gestelde idealen en doelen staat denk ik buiten kijf, haar waarde binnen de partij evenzeer. Het is een bewonderenswaardige sterke vrouw die naast politiek ook nog een ander interessant en wellicht nog belangrijker leven heeft.
Het lijkt wel alsof sommigen proberen uitspraken te ontlokken die ze nadien hopen te kunnen aanwenden om de stenen te doen vechten en te trachten haar af te splitsen van de partij.
Laat Marie Rose nu gerust bende haaien, laat haar recupereren van de voorbije uitputtende veldslag. Zowel zij als wij of ik kunnen ermee leven dat er afwijkende meningen over de aanpak bestaan binnen de partij maar strijden als één falanx. Er is al eens een meningsverschil, dat is zelfs gezond, maar nooit ruzie, dat laten we aan andere partijen over.

Elk Vlaams Belang kandidaat heeft zijn/haar kiespubliek en achterban, zoals elke voetballer in de voetbalploeg een schare persoonlijke fans meebrengt die tijdens de match toch mee staan te roepen voor de overwinning van de ganse ploeg. Zo heeft Marie Rose haar aanhangers die zij weet te bekoren, maar ook Filip De Winter, Frank Van Hecke, Filip De Man, Gerolf Annemans, Felix Strackx en vele andere bekwame mensen hebben hun persoonlijke fans, die zij mobiliseren voor de grote de verkiezingen die ze al meer dan 20 keren wonnen.
Er moet eens nagedacht worden over de strategie en de tactiek, maar niet over waar het doel staat. Marie Rose weet dat ze wordt uitgespeeld door journalisten en tegenstrevers, maar dat is waarvoor elk mandataris geducht moet zijn. Ze weet ook dat ze nergens anders de integriteit noch de idealen zal vinden die zij zelf nastreeft, en elders de misleiding, de macht het verraad en de leugen regeren.

Wat niet alleen mij maar ook anderen, Vlaams Belang aanhangers en anderen zeker is opgevallen, is de doorzichtige wijze waarop men probeert het Vlaams Belang schade toe te brengen, en ontmaskert de interviewer (en zijn bazen, de hielenlikkers van de belgische Junta) als dommerik in plaats van de kijkers waarvoor hij het had bedoeld.
Misschien worden daarom dit soort manipulatieve filmpjes voor het publiek meer en meer publiciteit voor het Vlaams Belang.
Of hoe antireclame reclame wordt.

Carl De Schutter vrij?


Ze gaan die man binnenkort toch niet vrijlaten zeker?

De familie Van Noppen mag er dan al, murw geslagen door wat er hun in het verleden werd aangedaan, in berusten dat hij vrijkomt, IK NIET!

Die moordenaar wordt binnen de kortste keren weer een bedreiging voor de brave burgers, wat de psychaters ook mogen vertellen. De recente diefstalhistorie cq onderbroekenaffaire in de gevangenis van Hasselt is slechts een voorproefje en een bagatel tov het gevaar dat hij reëel voor ons in petto houdt.

Wij zijn even streng voor iedereen. Wij beoordelen mensen niet op hun kleur maar op hun gedrag, al willen kwade tongen en het spionnencentrum van Youssouf De Witte het tegenovergestelde aan de mensen wijsmaken uit zelfbehoud.

NieuwsFLITS! Wat hebben we vandaag uit de krant geleerd, zeg het eens kleine jongens?

Dat de politie haar verdoken flitsstek op de E19, destijds ingesteld door de cumulerende ex minister De Padt en nodig tot het betalen van al zijn postjes en mandaten, kwijt is. Wat erg, klaagt men in bepaalde kringen.
Gaat De Padt en zijn collega's van het regime hun inkomen nu in gevaar komen?
Maar nee, dat zou de sociaal voelende Vlaming niet kunnen verdragen.
Daarom werd er bijna gelijktijdig aangekondigd dat er 40 nieuwe flitspalen in Vlaanderen zullen bijkomen en ....20 in Wallonië. Wallonië maakt daarmee volgens de rekenregels van Freya Van den Bossche, die algemeen ingevoerd werden bij het regime, een inhaalbeweging.
Voor de werkloze flitspolitie, de alternatieve belastingontvangers van de E19 heb ik volgende voorstellen:
Ze kunnen misschien nu eens in de buurt van Charleroi of Luik gaan staan, zodat ze daar ook eens wat meer belast worden. Maar dat is wel niet het communautair evenwicht dat de Waalse politici wensen, en dus zal het wel niet mogen.
De politiemannen en 'potige' -vrouwen die nu even zonder werk zitten kunnen misschien ingezet worden om bvb Schaarbeek of Borgerhout veiliger te maken en daar eens grote kuis te houden. Maar ja dat zal ook weer niet mogen, want dat zou de wensstatistieken veranderen en de bruine mestkevers zuurstof geven. Bovendien wil men bepaalde bevolkingsgroepen niet stigmatiseren of kwetsten in de beleving van hun vredelievende godsdienst en de manier waarop zij onze democratische regels en wetten invullen.
Zeer waarschijnlijk zouden dan ook prompt een aantal politieagenten dringend in ziekteverlof gaan omdat ze niet opgewassen zijn voor dit soort traumatiserende taken, waarvoor ze nooit zelf kozen. De politiejob is voor dezen dan ook gekozen omdat het voor hun synoniem was voor zweetloze werkzekerheid tot aan het pensioen.
Bovendien, parkeer- en verkeersboetes uitschrijven is véééél veiliger en vrouwvriendelijker ( behalve voor de vrouwen die ook geflitst worden).
En wat zouden ze met de bijkomende inkomsten van de nieuwe flitspalen doen? Waarschijnlijk nog meer nieuwe flitpalen plaatsen.

(Post Scriptum: Ik heb alleen respect voor Echte, integere en rechtvaardige politie die doet waarvoor de burgers ze betalen, niet voor vijgen, poco's, verklede sociaal werkers en meelopers en jaknikkers van het regime.
En nog: ik ben zeker een voorstander van veilig verkeer maar ook absoluut tegen georganiseerde oplichting van de bevolking.
Bij het Vlaams Belang hebben ze daar ook een interessante mening over, maar dat wordt door het regime en de regimejournalisten uit schrik en zelfbehoud ook in het cordon sanitaire geplaatst.

Op wie stemden jullie de vorige keren lieve belastingbetalers en gemotoriseerde Vlaamse melkoeien?

De kostprijs van immigratie

Hierna een kostprijsberekening van de immigratie in België gebaseerd op officiële cijfers en documenten die kunnen teruggevonden worden. Veel informatie hierover wordt verzwegen en angstvallig geheim gehouden voor de bevolking, maar die dit al sinds jaren alle dagen met hun zweet betaalt. De echte cijfers zijn dus nog schrikbarender, en er is geen rekening gehouden met het grote aantal illegalen.. Dit berekening werd weggeplukt van de website van het Vlaams Belang:http://www.vlaamsbelang.org/3/26/
Ik verwijs ook nog naar mijn artikel http://agriffon.blogspot.com/2009/08/hoeveel-kost-de-immigratie.html , met de videoboodschap van het Nederlandse weekblad Elsevier dat ook zo'n berekening maakte en tot rampzalige conclusie moest komen.
Wanneer ontwaakt Vlaanderen uit deze nachtmerrie?

Inhoudstafel
I. Immigratie in België
II. Kostenanalyse van immigratie in België
III. Kosten-batenanalyses van immigratie in andere Westerse landen
IV. Is immigratie een oplossing voor de vergrijzing?
V. Conclusie
I. IMMIGRATIE IN BELGIË
A. Hoeveel immigranten zijn er in België?
De naoorlogse regeringen hebben blijk gegeven van een onvoorstelbare wereldvreemdheid en kortzichtigheid door ervan uit te gaan dat de toelating van honderdduizenden immigranten uit een fundamenteel verschillende cultuuromgeving geen weerslag zou hebben op onze samenleving. De Vlamingen die in hun wijken de opgedrongen multiculturele ‘verrijking’ met lede ogen moesten aanzien, zagen hun leefwereld op korte tijd drastisch veranderen en kregen het gevoel in een ander land te zijn terechtgekomen. In plaats van de problemen van de autochtone bevolking ernstig te nemen, wees het establishment met de vinger naar de ‘bekrompen’ en ‘racistische’ kleine man die zich vragen durfde te stellen bij de wenselijkheid van de multiculturele samenleving. Op dit ogenblik is zich in razendsnel tempo een bevolkingsvervanging aan het voltrekken. In een interview met Die Welt van 28 juli 2004 voorspelde de bekende islamonderzoeker Bernard Lewis dat Europa – als de huidige trend zich doorzet – ten laatste op het einde van de 21ste eeuw een islamitische meerderheid zal hebben. Terwijl het geboortecijfer van de autochtone bevolking in de West-Europese landen een dieptepunt heeft bereikt, is de islamitische kernregio – het Midden-Oosten en Noord-Afrika – de regio met de op een na hoogste vruchtbaarheidsgraad van de hele wereld. De moslimbevolking in Europa is bovendien aanzienlijk jonger dan het niet-islamitische deel van de bevolking.

In de periode van 1960 tot en met 2006 immigreerden 2.976.927 personen (vreemdelingen en Belgen) naar België 1. Tijdens diezelfde periode viel er een emigratie te noteren van 1.950.287 personen (vreemdelingen en Belgen), wat een positief migratiesaldo oplevert van niet minder dan 1.026.640 personen. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw bedraagt de jaarlijkse immigratie – met uitzondering van het jaar 1997 – nooit minder dan 60.000 personen, wat sinds 1975 geleden was. Sinds 2001 ligt het jaarlijkse immigratiecijfer zelfs nooit onder de 75.000 personen, waarvoor we moeten teruggaan tot 1965 (toen er 80.761 personen het land binnenkwamen), lang vóór de afkondiging van de immigratiestop. Tijdens de jaren 2002 en 2003 bedroeg de immigratie respectievelijk 82.655 en 81.913 personen in 2006. Daarmee werd het record gebroken van 1964, toen 92.334 personen immigreerden. De netto immigratie (de immigratie verminderd met de emigratie) bedroeg in 2006 50.772 personen. Enkel in 1964 (54.138 personen) werd in de naoorlogse periode een hoger positief migratiesaldo genoteerd. Tijdens de periode 1990-2006 kwamen 1.026.984 niet-Belgische immigranten naar België. Gedurende dezelfde tijdspanne verlieten 404.130 vreemdelingen het land
2. Dit komt neer op een positief migratiesaldo van 622.854 vreemdelingen voor de periode 1990-2006. Vreemdelingen van buiten de EU-27 waren tijdens de periode 1996-2005 goed voor 53,28% van de totale immigratie
3. De Marokkaanse immigratie naar België is tussen 1991 en 2001 meer dan verdubbeld. Sinds 2001 gaat het telkens om meer dan 7.000 personen. In 2002 en 2003 ging het om respectievelijk 8.495 en 8.438 personen. Tijdens de volledige periode 1990-2005 kwamen er 82.627 Marokkanen en 45.188 Turken naar België 4. Ter vergelijking: in 2007 verbleven er volgens NIS-gegevens 80.579 Marokkanen en 39.419 Turken op legale wijze in België 5.

Bij deze cijfers moet bedacht worden dat de werkelijke (legale) instroom nog groter is. Zo worden sinds 1 februari 1995, na de invoering van het zogenaamde wachtregister, de asielaanvragers uit de officiële immigratie- en emigratiestatistieken gehaald. Zodra ze het statuut van erkende vluchteling verkrijgen of geregulariseerd worden, maken deze personen deel uit van de wettelijke bevolking. Deze wijziging van statuut wordt evenwel niet als immigratie beschouwd, maar als een administratieve ‘aanpassing’ (registerwijziging). Anderzijds worden erkende (of geregulariseerde) vluchtelingen wel als immigranten beschouwd wanneer zij het land verlaten. De officiële immigratie- en emigratiestatistieken geven daardoor een vertekend beeld te zien van de werkelijke omvang van deze fenomenen. Tevens is het daardoor onmogelijk een correct migratiesaldo te berekenen. Rekening houdend met de erkende of geregulariseerde asielzoekers die onder de categorie ‘registerwijziging’ ressorteren, omvatte de immigratie in 2005 geen 90.364, maar iets meer dan 105.000 personen 6. Als op dezelfde manier rekening wordt gehouden met de registerwijzigingen, bedroeg de instroom in 2006 geen 96.290, maar 108.774 personen 7.
Volgens de prognoses van de het Federaal Planbureau zou de aldus berekende instroom de komende jaren verder oplopen om een piek te bereiken in 2013 van 126.940 personen. Dat aantal zou vervolgens dalen tot 88.244 personen in 2036 om dan weer te stijgen tot 101.225 personen in 2060 8.

Ondanks de massale nationaliteitsverkrijgingen van de laatste jaren telde België op 1 januari 2007 932.161 vreemdelingen op een totale bevolking van 10.584.534 personen (8,8%)
9. Als we de vreemdelingen met de nationaliteit van een lidstaat van de EU-27 buiten beschouwing laten, spreken we over 300.816 personen (2,84%). De bevolking van allochtone afkomst in België is uiteraard veel groter. Volgens het Statistisch en demografisch verslag 2007 van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding telde België op 1 januari 2006 1.268.915 personen die in het buitenland geboren zijn, hetzij 12% van de populatie 10.
Op dezelfde datum verbleven er niet minder dan 1.625.362 personen in België die bij de geboorte niet over de Belgische nationaliteit beschikten (15,5% van de totale bevolking van België). Van deze ‘als vreemdeling geboren personen’ waren er 900.473 nog steeds vreemdeling en 724.889 inmiddels Belg 11.
Terwijl tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2006 het aantal legaal verblijvende vreemdelingen (in de zin van niet-Belgen) daalde van 909.769 tot 900.473 12, nam in dezelfde periode het aantal legaal in België verblijvende personen die bij de geboorte niet over de Belgische nationaliteit beschikten, toe van 1.299.867 tot 1.625.362 13.
De bevolking van Marokkaanse nationaliteit nam volgens dezelfde officiële statistieken tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2006 af van 140.324 tot 80.609 personen, terwijl tegelijk de bevolking die bij de geboorte over de Marokkaanse nationaliteit beschikte, steeg van 181.774 tot 249.623 personen.

B. Actuele instroom en uitstroom van migranten
Met meer dan 75.000 immigranten per jaar ligt de legale immigratie de laatste jaren historisch hoog. Sinds het jaar 2004 ligt de immigratie zelfs hoger dan 80.000 immigranten per jaar. Sinds 2006 komen er jaarlijks meer dan 100.000 vreemdelingen België binnen. In het jaar 2007 kwamen er niet minder dan 109.926 vreemdelingen in ons land wonen. Als men daar de emigratie in 2007 van aftrekt, dan komt men op een migratiesaldo van 64.489. Met andere woorden: op 31 december 2007 waren er 64.489 meer immigranten in België dan één jaar eerder. Nooit eerder in de voorbije twintig jaar lag het migratiesaldo zó hoog. Ter vergelijking: in 1988 bedroeg het migratiesaldo 5.957.

Jaar Immigraties Emigraties Migratiesaldo
1988 -39.849 - 33.892 - 5.957
1989 45.380 29.296 16.084
1990 52.295 28.868 23.427
1991 56.077 37.259 18.818
1992 57.547 30.613 26.934
1993 55.450 33.603 21.847
1994 58.533 36.659 21.874
1995 55.677 35.668 20.009
1996 54.456 34.996 19.460
1997 53.062 38.380 14.682
1998 59.666 40.434 19.232
1999 67.068 40.696 26.372
2000 62.909 39.613 23.296
2001 82.228 37.748 44.480
2002 83.368 37.732 45.636
2003 78.746 39.216 39.530
2004 83.960 43.179 40.781
2005 97.888 44.298 53.590
2006 101.872 45.573 56.299
2007 109.926 45.437 64.489

Tabel: immigratie, emigratie en migratiesaldo in BelgiëBronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek (N.I.S.)Voor het jaar 2005 kwam ongeveer 55% van de nieuwkomers uit een niet- EU-15 lidstaat.
1 Als uitgangspunt worden de cijfers van Eurostat en van het NIS (FOD Economie – Algmene Directie Statistiek en Economische Informatie) gehanteerd. Tevens werd gebruik gemaakt van NIS-gegevens die kunnen geraadpleegd worden op http://www.npdata.be/.
2 Bron: gegevens NIS raadpleegbaar op http://www.npdata.be/.
3 Berekening op basis van gegevens van het Rijksregister, verwerkt in Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, tabel 2.1., p. 40.
4 Berekening op basis van Jaarverslag Migratie 2007, Brussel: CGKR 2008, tabel 1.1., p. 19.
5 http://www.npdata.be/. De Marokkanen en Turken die tevens de Belgische nationaliteit bezitten worden in de statistieken niet als Marokkaan of Turk beschouwd.
6 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, p. 18.
7 Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Planning paper 105, Brussel: Federaal Planbureau 2008, tabel 19, p. 91.
8 Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Planning paper 105, Brussel: Federaal Planbureau 2008, p. 98.
9 http://www.npdata.be/, op basis van gegevens van het NIS.
10 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, p. 129.
11 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, p. 131.
12 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, tabellen 4.1. en 4.2., p. 96-97.
13 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, tabel 6.1., p. 135.

21 augustus 2009

Magouilleurs PS

Synoniemen voor het woord PS :magouilleurs,fraudeurs, escrocs, falsificateurs, tricheurs, truceurs, trompeurs, tripoteurs, arrangeurs, combineurs, filous,escroqueurs, fourbeurs, surnoiseurs, voleurs, bandits, machiavelsistes .......


Jean-Claude Van Cauwenberghe, gewezen minister-president van Wallonië, is nog maar eens in opspraak gekomen. Het hof van beroep van Luik heeft twee nieuwe dossiers geopend tegen de man.
Wat ik nooit lees of hoor is of dat geboefte al het bijeen gefraudeerde geld en voordelen moet terugbetalen en of ze voorgoed ontslagen werden uit al hun openbare ambten. Wil eens iemand de rekening maken hoe hoog de vordering van de belastingbetalers op het geboefte al oploopt, en welke dwangmiddelen men daartoe al heeft ingezet.
Bij gewone mensen staat veel sneller een deurwaarder om huis en inboedel te verkopen.
Wij moeten als burger elke cent terugeisen en krijgen! En aangezien men eerst zijn de leningen en onterecht bekomen middelen aan de schuldeisers moet betalen, moet het terugkeren naar Vlaanderen.
Welke domoor zegt dat het Vlaams Belang een bedreiging is voor de democratie??
HET VLAAMS BELANG IS DE REDDING !!!!!

ARRÊTEZ LE P.S. AVANT QU'IL VOUS ARRÊTE! ( ci cela n'sest pas déjà trop tard)

20 augustus 2009

Minister van Hopeloze Zaken Yves Leterme verkent de wereld

De eerste Guantanamogevangene komt eraan! ( nog voor de Beaujolais)
Minister van Hopeloze Zaken Yves Leterme gaat enkele experts naar Guantanamo sturen, het Amerikaanse gevangeniskamp op Cuba. Zij moeten er de nodige voorbereidingen treffen voor de komst van een gewezen gedetineerde naar België. Onze floppolitici hadden dat beloofd aan Hussein Obama.
Leterme stuurt experts? Hebben we die dan, en nog wel meer dan één? Experts in wat?Een land dat vol islamfundamentalisten zit ( in de gevangenis en daarbuiten); en een staatsveiligheid heeft die moslimmoordenaars als Abdelkader Belliraj op de loonlijst zet of laat lopen (Erdal Fehriye), kan toch moeilijk expertise claimen.
Weer een profiteur erbij die nooit een baan gaat hebben, zijn familie zal laten overkomen en lekker zal profiteren van ons zweet.
Schuldig of onschuldig, stuur die gasten met hun Madrassadiploma terug naar Afganistan, dat is nu een democratie met heuse verkiezingen, beveiligd door de NATO.
Alleszins kan hij daar zonder moeite integreren, hij wordt er aanzien als een held of een martelaar en de volgende keer dat ze hem nog eens bij de Taliban vinden: gewoon doodschieten.

Ik protesteer hiermee formeel tegen de opvang of import van Guantanamogevangenen of andere lui uit achterlijke landen.

19 augustus 2009

Annals of Intellectual Nonsens

In De Standaard:
"NEW YORK - Meer dan 200 jaar na de dood van Wolfgang Amadeus Mozart denken wetenschappers eindelijk te weten waaraan de grootste componist van de 18e eeuw gestorven is.
Volgens de onderzoekers zou een virale keelontsteking de componist op 5 december 1791 fataal zijn geworden. Over de dood van Mozart deden talrijke geruchten de ronde. Zo zou hij bijvoorbeeld vergiftigd zijn geweest of zou hij gestorven zijn aan syfilis.
Na een omvangrijke (! red.) studie over de dood van Mozart komt een onderzoeksteam nu tot de conclusie (? red.) dat hij waarschijnlijk gestorven is aan een keelontsteking. De studie werd dinsdag in het vakblad "Annals of Internal Medicine" gepubliceerd. (DWM) "

Ze denken? Zou? Waarschijnlijk?
Een virale infectie? Geen bacteriële? Welk virus zou het kunnen geweest zijn?
Welke lichaamsdelen * hebben ze zoal onderzocht :oD ? Of heeft men het gelezen in een van de vele documenten van klinieken, artsen en virologen die hem toen behandelden? Of stond het misschien ergens tussen de vele roddels, mythen en rommel die over Mozart sinds zijn dood werden geschreven, en zijn de 'vorsers' 'misleid'? Hoe omvangrijk was die studie trouwens, en wie heeft dat gesubsidieerd? Laat me raden..... een broer van Bert Anciaux die in de VS woont?
Ze hadden het beter gepubliceerd in het vakblad : "Annals of Intellectual Nonsens"
Hallo redactie van 'kwaliteitskrant' 'De Standaard'??!!??

* Voor de lezer die dit nog niet wist: Men weet niet waar Mozart's lichaam werd begraven.
Waarschijnlijk in een massagraf waarin meerdere overledenen van de stad werden begraven.
( Ik schrijf waarschijnlijk.Het is dus een vermoeden en geen wetenschappelijk feit.
maar ik deel graag aan aan aan de subsidiërende overheid of een mecenas mijn bankrekening mee, voor het geval ik voor dit wetenschappelijk artikel van mij een vergoeding zou kunnen opstrijken)

17 augustus 2009

Beter te laat

De 61-jarige Roland Mery, ex militair,23 jaar getrouwd met Julie (51) en vader van vier kinderen, wou absoluut een vrouw worden, maar moest nog 2 jaar op zijn transformatieoperatie wachten. Hij zei aan z'n vrouw dat hij hoofdpijn had. Hij trok naar de badkamer, nam enkele pijnstillers en voerde de 'operatie' zelf uit, en sneed dus zijn geslachtsdelen af. Hij bloedde bijna dood maar de hulpdiensten konden hem nog net op tijd naar de kliniek brengen.

Wat er allemaal niet rondloopt. Hoeveel halve en hele garen moeten er deze tijd al niet in leven worden gehouden. Normale mensen die altijd maar meer abnormalen moeten onderhouden raken dit ooit nog beu, tenzij de groeiende abnormale meerderheid van de toekomst ze als werkmieren verplicht dit te blijven doen. De hulpdiensten waren beter te laat gekomen.

En dit beste mensen is niet het enige verhaaltje waaruit blijkt dat de gekheid toeneemt.

13 augustus 2009

Met bewondering: gefeliciteerd Marie Rose! Put kracht uit de grootste overwinning van je leven.


Beste Marie Rose,
Wat een fantastisch nieuws dat ik hier kom te lezen. Wij zullen met heel onze afdeling een glaasje drinken op je genezing, en hopelijk met jou persoonlijk op een van onze toekomstige ontmoetingen op een of ander partijevenement.
Neem nu maar genoeg extra tijd om te recupereren, boek nog maar een paar vakantietjes met de kinderen en de familie en geniet met volle teugen.
Het ga je goed, het ga je steeds beter; en gebruik de extra kracht die je kan putten uit de grootse overwinning van je leven
En laat binnekort,als je er klaar voor bent, onze politieke tegenstanders en vakbonden weer, en meer nog dan vroeger,sidderen en beven.
Beste en vriendelijke groeten,
Antoine Griffon

10 augustus 2009

Probleem verschoven, probleem opgelost.

Recent maakten enkele recreatiedomeinen in verschillnde steden en gemeenten bekend dat de overlast, vandalisme en criminaliteit waren afgenomen.
Er komen minder groepen allochtone jongeren de boel verzieken dank zij betere controles , snellere aanpak, en verhoogde aanwezigheid van politie en veiligheidsmensen.
Bravo zou je zeggen, en eindelijk.
Maar wat merken we de laatste weken?
Dat verschillende groepjes allochtonen nu elders hun slag gaan en kunnen slaan, want ook voor de echte operationele politie is het vakantie.
Zou het niet beter zijn die gasten voorgoed op kamp te sturen naar hun echte vaderland om daar langs het strand de mensen te gaan terroriseren? De politie ginds en de sharia zullen er wel voor zorgen dat de ze hun gedrag snel zullen veranderen. Er zullen alleszins minder diefstallen plaatsvinden, want hoe zouden ze nog kunnen stelen zonder handen, en later wellicht zonder hoofd?

Welke jongeren timmerden, en op welke jongeren werd getimmerd?

Reeds 0 reacties reageer zelf
Gent - Drie jongeren van 14 stonden vrijdagmiddag rond half vijf op hun tram te wachten aan de Grensstraat (vlakbij het Edmond van Beverenplein) toen ze in elkaar getimmerd werden door een groepje jongeren van allochtone afkomst.
Een getuige zal alles gebeuren en ook de politie bevestigde het verhaal. De jongeren stonden te wachten aan de tramhalte toen één jongen van een groepje jongeren van allochtone afkomst op hen afstapte en hen 1 euro vroeg', zegt de ooggetuige.
De jongeren weigerden, waarna de belagers richting een ander groepje Turkse jongeren stapten en hen vertelden dat die 'Gasten geld van hen achterhielden', luidt het in de verklaring van de jongeren aan de politie..
'Daarna omsingelden de jongerenbende de drie veertienjarigen en begonnen ze hen te slaan. In paniek vluchtten ze weg, waarna de belagers de achtervolging inzetten. Ze deden de 14-jarigen struikelen en sloegen opnieuw op hen in. Uiteindelijk snelden de slachtoffers een krantenwinkel binnen', vertelt de getuige.
Daar werd de politie verwittigd en hoewel die snel ter plaatse was, hadden de daders het toen al op een lopen gezet. De daders zijn onbekend. Een van de slachtoffers liep zware schaafwonden op over gans het lichaam, had een gezwollen knie en ook een kapotte gsm.

Onder het artikel in het Nieuwsblad staat de uitnodiging: Geef uw mening
Zijn ze daar echt in geïnteresseerd? Gaan ze die dan publiceren? Gaan ze daar dan iets mee doen behalve om mijn naam te kunnen toevoegen in het rode boekje als extreem rechtse fascist?
Ik zal misschien nog eens op hun uitnodiging ingaan, ook zij verdienen een tweede kans. Ik doe het tenslotte allemaal voor ons eigen volk en onze toekomst, en blijkt dat ze af en toe durven schrijven over wie het echt gaar, en dat verdient een aanmoediging.

Leest u ook eens één en ander bij Angeltjes, zo u daar nog niet was. Daar komt u meer te weten dan u mag. Is dat niet spannend?

Zelfverdediging tegen agressieve politie.

BRUSSEL - Twee politiemannen liepen zaterdagnacht in Juprelle verwondingen op bij een interventie met een jongerenbende. Een van hen heeft een schedelbreuk.

Omstreeks 2.30 uur werd de politie van de zone Basse-Meuse opgeroepen om tussenbeide te komen in het 'Fort de Lantin' waar een privéfuif plaats vond. Een groepje jongeren, uit Ans, probeerde er binnen te komen. Ze werden aanvankelijk buiten gehouden, maar ze bleven op de deuren bonken.Toen de politie ter plaatse aankwam, boden ze weerstand. Een van hen pakte een kassei en gooide die in de richting van een politieman. Die liep een schedelbreuk op. Een collega liep ook verwondingen op en heeft een bloeduitsorting aan de borst.Een jongeman van 19 werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket.

Dit stond in De Standaard. http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090809_014

Voor alle duidelijkheid: het is één van de politiemannen die een schedelbreuk opliep, maar dat zal jullie niet meer verbazen. Het betrof een groepje 'jongeren'. Je weet wel.... ( want anders stond het er zeker bij).De 'jongeman' van 19 die ter beschikking werd gesteld, waarvan de naam (evenneens om bekende redenen) niet werd vrijgegeven, zou die ondertussen al niet vrijgelaten zijn? Hij riskeert als straf een reprimande van de rechter, en naar keuze een verplicht bezoek aan de voetbalmatchen van de nationale ploeg of van Anderlecht en een symbolische Euro schadevergoeding. Gelukkig maar denk ik dan dat ze die 'jongeren' niet hebben binnegelaten op de fuif. Wie weet wat er dan had kunnen gebeuren. De stoute jongeren begrijpen niet waarom ze in dancings en op fuiven worden buitengehouden, en tegen de politie hebben ze alleen maar gehandeld uit zelfverdediging.Ze hebben een klacht ingediend bij het spionnencentrum van Youssouf De Witte wegens discriminatie. Als je al eens geen robbertje meer moogt vechten en de uitdagende meisjes niet meer mag bepotelen, waar gaat het dan naartoe vroegen ze zich af, en hoe kunnen ze dan nog de maatschappij verrijken?

09 augustus 2009

Scoutsgroep aangevallen door tientallen jongeren in Brakel

De leiders van de scoutsgroep Kriko Sint-Niklaas zijn vrijdagnacht aangevallen door een groep van wel 30 jongeren met stokken. Twee van hen zijn vrijdagnacht naar het ziekenhuis gebracht. Ze zeiden niet te weten wataan de basis hiervan lag,de aanval uitlokte. De politie vo,nd geen spoor van de belagers.Burgemeester Herman De Croo heeft de aanval al "verontrustend" genoemd.
????
Waren het 30 'jongeren' zoals wij die uit de pocowoordenschat kennen, of waren de scouts 'vergeten' hun wiet te betalen die ze in hun vredespijp 's avonds bij het kampvuur roken?(is van ver te ruiken, maar gedoogd))
Een van beide zal het wel zijn. Geheugenverlies bij de scouts over de reden van de aanval zal wel selectief zijn en geveinsd, tenzij hun totemnaam 'Haas' is.
Trappen de politie, De Croo en de onderzoeksjournalisten daar in, of weten ze ook meer dan ze weten of konden te weten komen?
En zeg nu niet dat ze bij de scouts geen Wiet of zo roken, of dat 'jongeren ' zoiets niet doen, want dan krijgen jullie nogmaals de nobelprijs voor naiviteit.
Stoute jongeren!
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid853978/scoutsgroep-aangevallen-door-tientallen-jongeren.aspx#
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=GOI2DJHSK
http://www.hln.be/hln/nl/3804/Belgie/video/detail/962100/Scouts-aangevallen-op-kamp.dhtml

06 augustus 2009

Genk bereidt zich voor op sluiting Ford Genk

Schepen Wim Dries verwoordt wat veel mensen stilletjes vrezen.
Al mag men in Vlaanderen erg productief zijn, dat betekent nog niet dat men hiervoor in Vlaanderen blijft. Een onderneming zal nooit een filantropische instelling worden. Elders zouden de winsten veel groter zijn, met minder regeltjes en sociale eisen, en de ondernemingen zouden dus veel competitiever worden en minder gevaar lopen.
De gekleurde vakbonden hebben door hun moordende eisen de werkgelegenheid en de kip met de gouden eieren gedood. Ze hebben de werknemers en het land op termijn een slechte dienst bewezen, maar niet de voor het leven benoemde vakbondstop, de politici en hun machtsinstellingen. Zelf hebben ze al menig bedrijf verdreven of kapot gemaakt, en er zullen er nog vele volgen. Arbeiders word wakker!

Wielertoerist sterft onder een pikdorser in Zuienkerke

Erg natuurlijk. Maar als je ziet hoe agressief de meeste wielertoeristen rijden is het verbazend dat er niet meer zware ongevallen plaatsvinden. Het fietspad wordt zelden gebruikt, en als ze het gebruiken moet iedereen wijken. Ze rijden 's avonds vaak zonder lichten, ze steken de baan over als een konijn, zonder kijken, ze rijden dikwijls op de linker rijstrook. Ze negeren straal verkeerslichten, rijden met velen naast elkaar waar dat niet mag enz.Ik vraag me af hoeveel van die overjaarse macho's er doping pakken om met de groep mee te kunnen. Veel meer dan je denkt, en dan zwijgen we nog van de alcohol.Ik dacht ook dat vanaf een aantal deelnemers er een volgwagen moest zijn?
Als er eens eentje sprint of demarrage op gang trekt, dan klikt het verstand op nul, en zie je halsbrekende en verkeersonveilige toeren. Zodra ze hun fietskledij aanhebben, kruipen ze in de huid van hun wieleridool, net zoals de kinderen Zorro spelen of Mega Mindie, en de kuddegeest versterkt dit nog vele malen.
Als auto's zo zouden rijden......?
Alleszins is hun verkeersgedrag geen voorbeeld voor de kinderen, hun kleinkinderen!
Wie doet er wat aan? ( niet populair hé!?)
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid853269/wielertoerist-sterft-onder-pikdorser.aspx#

04 augustus 2009

Minister De Clerck op reis naar Patagonië, Van Rompuy duikt onder?

Er lopen nu in Brussel drie personen meer in boerka rond. Zijn het multicul-verrijkers? Jazeker, want zopas raakte de identiteit van de criminelen bekend:Oussama Trimini Langeri (28), Youssef Oulad Has Chaib (27) en Abdelhakim Akil (27). De twee bevrijders met vuurwapens waren ook aanhangers van de godsdienst van de vrede, die verwacht werden onze economie te komen versterken en voor de oudjes zouden zorgen.

Regering, Justitie, Binennlandse zaken moeten dringend gekuist worden.Er moeten strengere selectie/aanstellingscriteria komen voor rechter, advocaten en top van politie en leger. Laffe generaals hebben een laf leger! De gewone ECHTE politieman en burgers riskeren weer eens hun leven.
Wollige De Clercq en incompetente politici die deze criminelen al jaren importeert, pampert en laat lopen: NEEM ONTSLAG EN KOM NOOIT MEER TERUG !!!

Mocht de politie ze niet doodschieten, of hadden ze geen kogels gekregen?
Volgens de richtlijn van de politietop met hun harem zelfbenoemde secretaresses, niet.
En dat vind ik jammer, want ik zou zelfs de para's inzetten.

Er worden steeds meer sociaal assistenten, verkeersboeteschrijvers en tengere vrouwtjes van 1m60 ingelijfd bij de politie in plaats van echte venten. Goed voor het straathoekwerk,het pamperen van de allochtone criminelen en het pesten van de belastingbetalers.
Criminelen en terroristen aller landen hebben zich hier via immigratie verenigd.
Ze behouden hun meervoudige nationaliteiten, aliassen en valse documenten om zich snel uit de voeten te kunnen maken. De politie mag papiertjes uitdelken met: "Stoute jongen!" of : "Bevel onverwijld het land te verlaten ". Onverwijld, waar hebben we dat nog gehoord?

Op een internetforum bood iemand Minster De Clerck van Justitie een enkele reis naar Patagonië aan. Een aantal andere reageerders organiseerden een collecte om ook de andere regeringsleden op reis te sturen.
Aan Premier Van Rompuy en zijn vrouw moet er geen ticket geschonken worden naar de woestijn van Australië. Ze zijn daar immers al uit vrije wil naartoe getrokken. Wij vragen hun om niet meer terug te keren klonk het.
De Australische regering wist nog niet of ze het toeristenvisum wel wilden omzetten in een permanente verblijfsvergunning; Een woordvoerder van de Australische regering zei dat zoiets alleen kon overwogen worden wanneer ze in de woestijn bleven wonen, maar vermoedde dat de kans groot was dat ze uitgewezen zouden worden gezien het schenden van de Vlaamse mensenrechten en het politiek en administratief saboteren van een bevriende staat.
De regering van Noord Korea kondigde meteen aan asiel te willen verlenen aan de twee belgische vluchtelingen.
Een belgisch advocatenbureau dat gespecialiseerd is in asielkwesties adviseerde Van Rompuy en echtgenote hun papieren te verliezen, en onder te duiken als "Sans Papiers". Van Rompuy beraadt zich.
Filip De Winter meldde nooit een procedure te aanvaarden voor een uitlevering aan Vlaanderen.

02 augustus 2009

Hoeveel kost de immigratie?

Door het Nederlandse weekblad Elsevier werd even uitgerekend wat de immigratie de Nederlanders kost aan de hand van bij de overheid beschikbare informatie.
Verbijsterend, alarmerend, degoutant.
En wat het heeft gekost over de laatste 40 jaar. Nog degoutanter!
En dan zijn nog niet eens alle kosten en effecten erin begrepen of berekenbaar.

Beste Vlamingen, verkrachte en opgelichte belastingbetalers, bij ons is het minstens even erg, en nog erger zelfs door de nieuwe golf regularisaties, de snel Belgwet, de gezinsherenigingen enz....
Tel datzelfde bedrag eens bij de jaarlijkse meer dan 12 miljard transfers naar Wallonië, en dan beseffen jullie wie van ons zweet profiteert en zal blijven profiteren. Dit is ook de prijs om linkse partijen en figuren aan de macht te houden. Bedenk:Ook het gezondste dier sterft door parasieten en uitputting.
Alexandra Colen heeft inmiddels om informatie en cijfers gevraagd over de kostprijs van de allochtonen. De vragen die ze stelde zijn te lezen in The Brussels Journalhttp://www.brusselsjournal.com/node/4027 Ik ben benieuwd naar de antwoorden van de bende oplichters van de regering.
Op wie stemden jullie de vorige verkiezingen???
En dan nu het onluisterend ,schokkende filmpje van Elsevier:

Er bestaan politienarren

Astrid Kaisin, woordvoerster van de federale politie moest komen vertellen dat de Boerkarichtlijn bestaat. Op de richtlijn dat de politiemannen vrouwen in Burka niet meer mogen controleren kwam een storm van protest los in de kranten en op het internet. Zoveel zelfs dat ik niet direct voel er iets te moeten aan toevoegen.
Er werd ook bekend wie de auteur was van die idiote richtlijn.
Jean-Marie Van Branteghem de nummer twee van de politie.
Op 1 mei 2007 benoemd, maar de benoeming was voordien reeds aangekondigd door het ACOD die mee in de selectiecomossie zat. Het linkse ABVV dus. Dat een vakbond, cq de PS/SPa, zich mag moeien met de selectie en screening van politiemensen, of ambtenaren in het algemeen is ziek, en zou in een democratie nooit mogen getolereerd worden.
Jean Marie was niet mans genoeg om dit zelf te komen vertellen in de media. Waarschijnlijk zijn zijn communicatieve vaardigheden niet goed genoeg, te meten aan de idiote richtlijnen die hij uitvaardigt.
Ik heb te doen met de politiemensen die alle dagen de hete kolen uit het vuur moeten halen terwijl hij en zijn secretaresse pestrichtlijnen bedenkt om het leven van de politie en de burgers te verknoeien. Weg met die pocofiguren!
Ter herinnering een van de laatste politieschandalen:
Behalve de secretaresse Sylvie Ricour van commissaris-generaal Fernand Koekelberg kreeg ook Anja Savonet die van directeur-generaal Jean-Marie Van Branteghem, een superpromotie. Dat gebeurde tegen een negatief advies van de eigen juridische dienst in.
Jullie weten hoe dit is geeindigd: Dewael werd weggepromoveerd naar de de post van kamervoorzitter,en verdient nu meer dan voordien.De politietop met hun harem bleven zitten.Verbaasd het iemand dat er nu dergelijke Boerka richtlijnen worden uitgevaardigd?
Het volk heeft de incompente leiders die het verdient.
Op wie stemden jullie de laatste verkiezingen??

01 augustus 2009

Een weddenschap die ik niet kon verliezen

Toen bekend raakte dat er vij een steekpartij in Lokeren twee zwaargewonden waren gevallen reageerde ik onder de krantenartikels op het internet als volgt:
"Verhofstadt suste een paar jaar geleden nog de bevolking via de regime TV: Het is veel veiliger geworden. Allez, dat voel je toch! . Ik heb altijd het tegenovergestelde gevoeld en ervaren, en met mij vele burgers. . Kan de krant ons al vertellen wie de daders zijn, want als het er nu niet bijstaat is het "gevoelige informatie" en om niemand te stigmatiseren of te provoceren. Ik durf te wedden, met een een kans van meer dan 90%, dat het hier weer om allochtone multiculturele verrijkers gaat die onze arbeidsmarkt en de pensioenen komen redden, en ons morgen gaan helpen in het bejaardentehuis. . Een tip aan de politie: vindt de politie de daders niet, dan lopen ze wellicht rond in een boerka".

Enkele uren later vonden de kranten de moed om de de voornaam van de dader te publiceren. Het is een aanhanger van de godsdienst van de vrede:
Verdachte Mohammed A. aangehouden na steekpartij in Lokeren
Ik kon mijn trieste gelijk als reactie onder het artikel nalaten:

"Ik had gelijk,en heb de weddenschap gewonnen. (Zie mijn eerdere reactie hieronder) De dader is Mohammed A.. Waarom niet zijn familienaam erbij, een foto en een interview van zijn familie en de buurt?Ik kon de weddenschap niet verliezen."

Wat zal zijn straf worden? Een reis naar Mekka met een enkelband?
Multicul een feest? Vraag dat maar eens aan de slachtoffers en Stefaan De Clercq, de wollige tsjevenminister en de verantwoordelijken voor regularisaties en immigratie.

De onstroopbare keien van de bus.

Kwart meer overlastboetes op bus en tram melden VTM en de kranten op vraag van De Lijn en Co.
En worden die boetes ook betaald door het krapuul of hun familie? Ik dacht van niet.En de camera's, schrikken die de "jongeren" af? Hebben ze al als bewijsmateriaal gediend in een rechtbank? Ik dacht van niet.Zijn de (geplande) begeleiders potige moedige mensen die kunnen en mogen ingrijpen of doen ze alsof ze niets gezien hebben en zitten ze te wachten op de politie die niet komt, of veel te laat? Mogen ze een briefje of PV schrijven als klacht tegen onbekenden, waarop staat: stoute jongen. Ook wanneer ze bedreigd worden?
Lieten en Kathleen Van Brempt verlieten op tijd De Lijn en hun geliefde multiculturele moeras.Het zullen wel boetes zijn uitgeschreven aan brave mensen, dit om zeker geen minderheden te stigmatiseren of te provoceren.

Schaakmat

De virtuele wereld van Herman Van Rompuy (Van Rompuy: "B-H-V is moeilijk door virtuele discussie")
Wie zegt dat Van Rompuy intelligent is? Hij zelf en zijn naaste tsjeven? Of is het omdat hij al eens enkele haiku's schreef, en veel boeken leest? Ik hoop dat dat niet de definitie wordt van een intelligent mens want tante Flodder schrijft ook gedichten en leest alle flutromans.
Het is de generaal (al doet hij mij meer denken aan de magere doodgraver uit Lucky Luke) die wordt opgeofferd of zich laat opofferen door de partij om de terugtocht te dekken en de verliezen te beperken. Hoe groter het offer, hoe hoger de opbrengst denkt Marianne Thyssen en enkele tsjevengeneraals. En van offeren weten ze door hun katholieke geloof en de wekelijkse mis heel wat af.
Virtueel lijkt het erg op een spelletje schaak:
-A true sacrifice, the sacrificing player will often have to play on with less material than his opponent for quite some time.
-A pseudo sacrifice, the player offering the sacrifice will soon regain the sacrificed material, or he may even gain more material than was originally sacrificed. A pseudo sacrifice of this latter type is sometimes known as a sham sacrifice
Because a true sacrifice produces less direct results, it may not even be clear even after several moves that the chances of the player who offered the sacrifice are any better than they were before the sacrifice was initiated. Because of this, true sacrifices are also called speculative sacrifices.
Any chess piece except the king can be sacrificed. Because players usually try to hold onto their own pieces, offering a sacrifice can come as an unpleasant surprise to one's opponent, putting him off balance, and causing him to waste much precious time trying to calculate whether the sacrifice is sound or not and whether to accept it. Sacrificing one's queen, or a string of pieces, adds to the surprise, and such games can be awarded brilliancy prizes. (can, staat er, en dat is niet het zelfde als: will)

Na deze korte legislatuur is Herman door zijn onpopulaire maatregelen, het non-bestuur, de toegevingen allerhande aan de Waalse partijen, de regularisaties, de vele tsjeventrukken volledig verbrandt, en komt hij nooit meer terug. Hij berust daarin, uit loyauteit als een goed soldaat. Hij heeft in die zin al een aankondiging gedaan. In principe is hij dus een kamikazepiloot, een Mujaheddin (met bommengordel?). Zoals de cartoon laat zien zitten er nog vele virtuele soldaten klaar om zijn voorbeeld te volgen. Ze hopen zo tijd te winnen, totdat de economische omstandigheden veranderen, tijdig nieuwe vluchtwegen en postjes vinden, hun macht te consolideren, loopgraven te graven om een Vlaamse onafhankelijkheid onmogelijk te maken of te saboteren. Zeg mij anders eens waar ze de vele duizenden vrienden, mandatarissen/en achterban dan zullen kunnen parkeren en gelukkig houden?
Vraag is of hun tactiek zal lukken, hoeveel stukken ze zal opofferen (of zich willen opofferen) alvorens zelf te vallen voor haar koning.
Het antwoord is : neen, want de Vlamingen doorzien de schaakspelletjes steeds beter, en Vlaanderen zal onafhankelijk worden, dank zij het Vlaams Belang dat nooit met minder genoegen zal nemen. Met in het echte Vlaamse parlement ook een nieuwe tsjevenpartij, maar met volledig andere stukken.
Kris Peeters hoeft misschien zijn borst niet eens nat te maken, enkel geduld te oefenen.

Nu vertelt Van Rompuy nog in de boekjes en de kranten dat hij op "safari" gaat naar Australië. Morgen zal hij het land enkel nog kunnen betreden en verlaten gehuld in een boerka.
Zou het daarom zijn dat mannelijke politieagenten personen in dit alles verhullend gewaad niet meer mogen controleren?