Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 augustus 2009

Annals of Intellectual Nonsens

In De Standaard:
"NEW YORK - Meer dan 200 jaar na de dood van Wolfgang Amadeus Mozart denken wetenschappers eindelijk te weten waaraan de grootste componist van de 18e eeuw gestorven is.
Volgens de onderzoekers zou een virale keelontsteking de componist op 5 december 1791 fataal zijn geworden. Over de dood van Mozart deden talrijke geruchten de ronde. Zo zou hij bijvoorbeeld vergiftigd zijn geweest of zou hij gestorven zijn aan syfilis.
Na een omvangrijke (! red.) studie over de dood van Mozart komt een onderzoeksteam nu tot de conclusie (? red.) dat hij waarschijnlijk gestorven is aan een keelontsteking. De studie werd dinsdag in het vakblad "Annals of Internal Medicine" gepubliceerd. (DWM) "

Ze denken? Zou? Waarschijnlijk?
Een virale infectie? Geen bacteriële? Welk virus zou het kunnen geweest zijn?
Welke lichaamsdelen * hebben ze zoal onderzocht :oD ? Of heeft men het gelezen in een van de vele documenten van klinieken, artsen en virologen die hem toen behandelden? Of stond het misschien ergens tussen de vele roddels, mythen en rommel die over Mozart sinds zijn dood werden geschreven, en zijn de 'vorsers' 'misleid'? Hoe omvangrijk was die studie trouwens, en wie heeft dat gesubsidieerd? Laat me raden..... een broer van Bert Anciaux die in de VS woont?
Ze hadden het beter gepubliceerd in het vakblad : "Annals of Intellectual Nonsens"
Hallo redactie van 'kwaliteitskrant' 'De Standaard'??!!??

* Voor de lezer die dit nog niet wist: Men weet niet waar Mozart's lichaam werd begraven.
Waarschijnlijk in een massagraf waarin meerdere overledenen van de stad werden begraven.
( Ik schrijf waarschijnlijk.Het is dus een vermoeden en geen wetenschappelijk feit.
maar ik deel graag aan aan aan de subsidiërende overheid of een mecenas mijn bankrekening mee, voor het geval ik voor dit wetenschappelijk artikel van mij een vergoeding zou kunnen opstrijken)

Geen opmerkingen: