Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 augustus 2009

Welke jongeren timmerden, en op welke jongeren werd getimmerd?

Reeds 0 reacties reageer zelf
Gent - Drie jongeren van 14 stonden vrijdagmiddag rond half vijf op hun tram te wachten aan de Grensstraat (vlakbij het Edmond van Beverenplein) toen ze in elkaar getimmerd werden door een groepje jongeren van allochtone afkomst.
Een getuige zal alles gebeuren en ook de politie bevestigde het verhaal. De jongeren stonden te wachten aan de tramhalte toen één jongen van een groepje jongeren van allochtone afkomst op hen afstapte en hen 1 euro vroeg', zegt de ooggetuige.
De jongeren weigerden, waarna de belagers richting een ander groepje Turkse jongeren stapten en hen vertelden dat die 'Gasten geld van hen achterhielden', luidt het in de verklaring van de jongeren aan de politie..
'Daarna omsingelden de jongerenbende de drie veertienjarigen en begonnen ze hen te slaan. In paniek vluchtten ze weg, waarna de belagers de achtervolging inzetten. Ze deden de 14-jarigen struikelen en sloegen opnieuw op hen in. Uiteindelijk snelden de slachtoffers een krantenwinkel binnen', vertelt de getuige.
Daar werd de politie verwittigd en hoewel die snel ter plaatse was, hadden de daders het toen al op een lopen gezet. De daders zijn onbekend. Een van de slachtoffers liep zware schaafwonden op over gans het lichaam, had een gezwollen knie en ook een kapotte gsm.

Onder het artikel in het Nieuwsblad staat de uitnodiging: Geef uw mening
Zijn ze daar echt in geïnteresseerd? Gaan ze die dan publiceren? Gaan ze daar dan iets mee doen behalve om mijn naam te kunnen toevoegen in het rode boekje als extreem rechtse fascist?
Ik zal misschien nog eens op hun uitnodiging ingaan, ook zij verdienen een tweede kans. Ik doe het tenslotte allemaal voor ons eigen volk en onze toekomst, en blijkt dat ze af en toe durven schrijven over wie het echt gaar, en dat verdient een aanmoediging.

Leest u ook eens één en ander bij Angeltjes, zo u daar nog niet was. Daar komt u meer te weten dan u mag. Is dat niet spannend?

Geen opmerkingen: