Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 augustus 2009

De onstroopbare keien van de bus.

Kwart meer overlastboetes op bus en tram melden VTM en de kranten op vraag van De Lijn en Co.
En worden die boetes ook betaald door het krapuul of hun familie? Ik dacht van niet.En de camera's, schrikken die de "jongeren" af? Hebben ze al als bewijsmateriaal gediend in een rechtbank? Ik dacht van niet.Zijn de (geplande) begeleiders potige moedige mensen die kunnen en mogen ingrijpen of doen ze alsof ze niets gezien hebben en zitten ze te wachten op de politie die niet komt, of veel te laat? Mogen ze een briefje of PV schrijven als klacht tegen onbekenden, waarop staat: stoute jongen. Ook wanneer ze bedreigd worden?
Lieten en Kathleen Van Brempt verlieten op tijd De Lijn en hun geliefde multiculturele moeras.Het zullen wel boetes zijn uitgeschreven aan brave mensen, dit om zeker geen minderheden te stigmatiseren of te provoceren.

Geen opmerkingen: