Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 augustus 2009

Genk bereidt zich voor op sluiting Ford Genk

Schepen Wim Dries verwoordt wat veel mensen stilletjes vrezen.
Al mag men in Vlaanderen erg productief zijn, dat betekent nog niet dat men hiervoor in Vlaanderen blijft. Een onderneming zal nooit een filantropische instelling worden. Elders zouden de winsten veel groter zijn, met minder regeltjes en sociale eisen, en de ondernemingen zouden dus veel competitiever worden en minder gevaar lopen.
De gekleurde vakbonden hebben door hun moordende eisen de werkgelegenheid en de kip met de gouden eieren gedood. Ze hebben de werknemers en het land op termijn een slechte dienst bewezen, maar niet de voor het leven benoemde vakbondstop, de politici en hun machtsinstellingen. Zelf hebben ze al menig bedrijf verdreven of kapot gemaakt, en er zullen er nog vele volgen. Arbeiders word wakker!

Geen opmerkingen: