Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 augustus 2009

Beter te laat

De 61-jarige Roland Mery, ex militair,23 jaar getrouwd met Julie (51) en vader van vier kinderen, wou absoluut een vrouw worden, maar moest nog 2 jaar op zijn transformatieoperatie wachten. Hij zei aan z'n vrouw dat hij hoofdpijn had. Hij trok naar de badkamer, nam enkele pijnstillers en voerde de 'operatie' zelf uit, en sneed dus zijn geslachtsdelen af. Hij bloedde bijna dood maar de hulpdiensten konden hem nog net op tijd naar de kliniek brengen.

Wat er allemaal niet rondloopt. Hoeveel halve en hele garen moeten er deze tijd al niet in leven worden gehouden. Normale mensen die altijd maar meer abnormalen moeten onderhouden raken dit ooit nog beu, tenzij de groeiende abnormale meerderheid van de toekomst ze als werkmieren verplicht dit te blijven doen. De hulpdiensten waren beter te laat gekomen.

En dit beste mensen is niet het enige verhaaltje waaruit blijkt dat de gekheid toeneemt.

Geen opmerkingen: