Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 augustus 2009

Met bewondering: gefeliciteerd Marie Rose! Put kracht uit de grootste overwinning van je leven.


Beste Marie Rose,
Wat een fantastisch nieuws dat ik hier kom te lezen. Wij zullen met heel onze afdeling een glaasje drinken op je genezing, en hopelijk met jou persoonlijk op een van onze toekomstige ontmoetingen op een of ander partijevenement.
Neem nu maar genoeg extra tijd om te recupereren, boek nog maar een paar vakantietjes met de kinderen en de familie en geniet met volle teugen.
Het ga je goed, het ga je steeds beter; en gebruik de extra kracht die je kan putten uit de grootse overwinning van je leven
En laat binnekort,als je er klaar voor bent, onze politieke tegenstanders en vakbonden weer, en meer nog dan vroeger,sidderen en beven.
Beste en vriendelijke groeten,
Antoine Griffon

Geen opmerkingen: