Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 augustus 2009

Zelfverdediging tegen agressieve politie.

BRUSSEL - Twee politiemannen liepen zaterdagnacht in Juprelle verwondingen op bij een interventie met een jongerenbende. Een van hen heeft een schedelbreuk.

Omstreeks 2.30 uur werd de politie van de zone Basse-Meuse opgeroepen om tussenbeide te komen in het 'Fort de Lantin' waar een privéfuif plaats vond. Een groepje jongeren, uit Ans, probeerde er binnen te komen. Ze werden aanvankelijk buiten gehouden, maar ze bleven op de deuren bonken.Toen de politie ter plaatse aankwam, boden ze weerstand. Een van hen pakte een kassei en gooide die in de richting van een politieman. Die liep een schedelbreuk op. Een collega liep ook verwondingen op en heeft een bloeduitsorting aan de borst.Een jongeman van 19 werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket.

Dit stond in De Standaard. http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090809_014

Voor alle duidelijkheid: het is één van de politiemannen die een schedelbreuk opliep, maar dat zal jullie niet meer verbazen. Het betrof een groepje 'jongeren'. Je weet wel.... ( want anders stond het er zeker bij).De 'jongeman' van 19 die ter beschikking werd gesteld, waarvan de naam (evenneens om bekende redenen) niet werd vrijgegeven, zou die ondertussen al niet vrijgelaten zijn? Hij riskeert als straf een reprimande van de rechter, en naar keuze een verplicht bezoek aan de voetbalmatchen van de nationale ploeg of van Anderlecht en een symbolische Euro schadevergoeding. Gelukkig maar denk ik dan dat ze die 'jongeren' niet hebben binnegelaten op de fuif. Wie weet wat er dan had kunnen gebeuren. De stoute jongeren begrijpen niet waarom ze in dancings en op fuiven worden buitengehouden, en tegen de politie hebben ze alleen maar gehandeld uit zelfverdediging.Ze hebben een klacht ingediend bij het spionnencentrum van Youssouf De Witte wegens discriminatie. Als je al eens geen robbertje meer moogt vechten en de uitdagende meisjes niet meer mag bepotelen, waar gaat het dan naartoe vroegen ze zich af, en hoe kunnen ze dan nog de maatschappij verrijken?

Geen opmerkingen: