Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 augustus 2009

Het Zeilmeisje komt het Sterrenmeisje tegen.

In Nederland wil men via de rechtbank verbieden dat een 13-jarig meisje een solo zeiltocht rond de wereld onderneemt met toestemming van haar ouders. Ze dreigen er nu mee Nederland te verlaten om de zeiltocht toch via Nieuw Zeeland mogelijk te maken. Ze hopen zo in world Guinnes book of Records te komen als jongste zeilster die dit ooit presteerde, en beroemd te worden. Het beroemd worden is hun al gelukt want de persaandacht was overweldigend. Het zeilmeisje en het sterrenmeisje hebben veel gemeen, alleen is de eerste minderjarig en is bij de tweede de stommiteit omkeerbaar en niet levensbedreigend.
Allebei hebben ze wel domme ouders al zullen de ene meer gestudeerd hebben dan de andere. Het studieniveau bepaalt niet of mensen slim zijn, dat zie je hier nog maar eens.
Een solo zeilvaart rond de wereld is nog wat anders dan tegelijk naar school gaan en piano leren spelen. Volwassen sterke mensen, die het haar voordeden weten hoe gevaarlijk zo een reis wel is, en hoeveel fysieke en mentale kracht je moet bezitten om het te overleven. Zelfs een overtocht naar Groot Brittanië met slecht weer is een hachelijke onderneming voor ervaren zeelui. Te bewijze waarvan de duizende scheepswrakken groot en klein op de zeebodem voor onze kust.
Dat men in Nederland meteen gerechtelijke stappen heeft gezet om de reis te voorkomen en de ouders verantwoordelijk te stellen is bewonderenswaardig doortasten, hoewel en helaas eerder zeldzaam. Maar Nederland moet ook anticiperen.
Nederland moet zelfs diplomatieke stappen zetten om de andere landen, van wie ze ( en haar ouders) de nationaliteit bezit, de uitspraak van de Nederlandse rechtbank te laten ratificeren.
Dit is je reinste kinderexploitatie, en dan nog wel door de eigen ouders die hun kind al een product zien en hopen er rijk van te worden. Als dit mogelijk wordt kan om het even wat met kinderen. Gebaseerd op de voorbije informatie, en zelfs al wordt de zeilreis gewoon verboden, de ouders moet sowieso tijdelijk of permanent de voogdij over hun dochter, ter bescherming van het kind, worden ontnomen, want hun non-opvoeding houdt hier zeker niet op.
Voor alles moet men een examen doen, maar niet om kinderen te krijgen en op te voeden. ( behalve bij adoptie, waarbij lagere normen gelden voor uit andere landen gekochte/geïmporteerde kinderen)
En nog iets: dat die mensen een gewetenloze deontologieloze advocaat hebben gevonden om hun zaak te bepleiten, betekent dat er bij de advocaten veel rücksichtlose klootzakken zitten die voor het geld en eigen streven naar bekendheid ons rechtssysteem en de geest van de wet voortdurend saboteren.Ook hier moet de maatschappij zich eens beraden aan wie men een diploma of recht geeft zich aan de balie te begeven, te pleiten, en ons geld teverkwisten. Ik zou voor dit gedrag nooit willen pleiten, maar geld maakt mensen blind zowel de roofmoordenaar, de oplichter als de advocaat en zelfs de rechter. De eerste twee worden gestraft, de andere gewoon verder betaald.

Dit kind heeft dus drie nationaliteiten? De Nederlandse de Duitse en de Nieuw Zeelandse. Dit is wat er oa gebeurt wanneer mensen meerdere nationaliteiten hebben. Wij kennen toch ook Justine Henin en Stommeke Boonen die ook Monegask zijn, ginder belasting betalen zonder dat ik daarrond al veel commotie heb gehoord. En er zijn de duizenden allochtonen die een eerste,tweede of meerdere eigendommen en inkomsten in hun land van oorsprong niet aangeven en hier vaak een uitkering genieten en lagen belastingaangiften indienen? Dat is mogelijk aangezien hun landen van oorsprong ze zien als eigen landgenoten die inkomsten leveren, en niet als Belgen wanneer de belastinginspectie een moeilijke vraag stelt.En dit zijn nog niet eens alle misbruiken die meervoudige nationaliteiten mogelijk maken.

Op wie stemden julie vorige keren?

Geen opmerkingen: