Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 augustus 2009

Het schermen met privacy door fraudeurs, maar ook door andere criminelen

Op het webforum van het Nieuwsblad werd volgende vraag gesteld:

Mag een facebookgesprek gebruikt worden als bewijs voor examenfraude?
De Raad voor examenbetwistingen van het departement Onderwijs heeft beslist dat facebookverkeer tussen studenten aanvaard kan worden als bewijsmateriaal voor fraude. De raad boog zich over de beslissing van een hogeschool om twee studenten een 0 te geven voor twee vakken wegens fraude op een schriftelijk examen.


Sommigen reageerden gebeten en roepen dat de privacy werd geschonden van de studenten, die fraudeerden tijdens hun examens, en er daarna over opschepten op Facebook. Sommigen vinden het slimmerikken die slimmer zijn dan diegenen die met veel werk, ijver en inzet studeerden en dus echt bewezen over de kennis beschikken. Sommigen opperen dat de fraude alleen tijdens het examen zelf mag vastgesteld worden.

Als dergelijke fraude wordt gedoogd, zitten we dan morgen bij een echte dokter, is het dan een veilige brug waarover we rijden, zit er dan een echte rechter in de rechtbank, staat er een bekwame kapitein aan het roer, en wat als het de leraar van uw kinderen wordt?
Wat als iemand met een vals of minderwaardige opleiding en diploma uw job wegkaapt of uw baas wordt; de kansen van uw echt studerende kinderen verkleint, zijn inkomen te koste van de uwe veilig stelt? Als u dit toelaat wie is daardoor dan nog meer de domme?
Wat als de student hier onderuit komt, en hem bevestigt dat bedrog of diefstal lonen? Wat als het dan en daardoor niet bij die ene keer blijft? Waar zijn uw rechten van de mens?
Nee voor mij kan dit niet, en dat moet zelfs retroactief worden bestraft met afname van de titels, posten en diploma's, waarna hij echt via studies en examens moet bewijzen wat hij waard is.

Hun privacy hebben ze met de facebookgekte zelf geschonden. Wat zou er gedacht worden dat die mensen een diploma kregen met frauderen alhoewel men het wist, en jouw kinderen hard hebben gewerkt en hun diploma moesten verdienen, maar ook bijvoorbeeld niet kregen omdat ze eerlijk hadden deelgenomen maar buisden? Privacy mag niet misbruikt worden om het gemeenschappelijk recht en de wetten aan te tasten of te omzeilen. Wat voor zin hebben De Raad, de Homologatiecommissie en het Departement Onderwijs dan nog?? Ik vind dat fraude bij examens hard moet worden aangepakt, zelf retroactief.
Vooral mensen die niet zuiver op de graat zijn, crimineel gedrag vertonen of hebben vertoond, schermen het hardst met privacy.
En al ontken ik niet de waarde van de privacy, noch de misbruiken die mogelijk zijn en ook toenemen, in dit geval is dit geen schending van de privacy of desnoods een gerechtvaardigde schending ter bescherming van de maatschappij, de eerlijke mensen en de waarden en normen.

Geen opmerkingen: