Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 augustus 2009

Er bestaan politienarren

Astrid Kaisin, woordvoerster van de federale politie moest komen vertellen dat de Boerkarichtlijn bestaat. Op de richtlijn dat de politiemannen vrouwen in Burka niet meer mogen controleren kwam een storm van protest los in de kranten en op het internet. Zoveel zelfs dat ik niet direct voel er iets te moeten aan toevoegen.
Er werd ook bekend wie de auteur was van die idiote richtlijn.
Jean-Marie Van Branteghem de nummer twee van de politie.
Op 1 mei 2007 benoemd, maar de benoeming was voordien reeds aangekondigd door het ACOD die mee in de selectiecomossie zat. Het linkse ABVV dus. Dat een vakbond, cq de PS/SPa, zich mag moeien met de selectie en screening van politiemensen, of ambtenaren in het algemeen is ziek, en zou in een democratie nooit mogen getolereerd worden.
Jean Marie was niet mans genoeg om dit zelf te komen vertellen in de media. Waarschijnlijk zijn zijn communicatieve vaardigheden niet goed genoeg, te meten aan de idiote richtlijnen die hij uitvaardigt.
Ik heb te doen met de politiemensen die alle dagen de hete kolen uit het vuur moeten halen terwijl hij en zijn secretaresse pestrichtlijnen bedenkt om het leven van de politie en de burgers te verknoeien. Weg met die pocofiguren!
Ter herinnering een van de laatste politieschandalen:
Behalve de secretaresse Sylvie Ricour van commissaris-generaal Fernand Koekelberg kreeg ook Anja Savonet die van directeur-generaal Jean-Marie Van Branteghem, een superpromotie. Dat gebeurde tegen een negatief advies van de eigen juridische dienst in.
Jullie weten hoe dit is geeindigd: Dewael werd weggepromoveerd naar de de post van kamervoorzitter,en verdient nu meer dan voordien.De politietop met hun harem bleven zitten.Verbaasd het iemand dat er nu dergelijke Boerka richtlijnen worden uitgevaardigd?
Het volk heeft de incompente leiders die het verdient.
Op wie stemden jullie de laatste verkiezingen??

Geen opmerkingen: