Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 augustus 2008

Allemaal Djembe spelen, Pina collada drinken en een salsa dansen

De exotische multicul verhalen zijn van alle dag. Dit hier dateert al van eind augustus maar ik had nog geen tijd gevonden om het van nuttige commentaar te voorzien (alhoewel 'mijn' intelligente lezers dat niet nodig hebben)

Het Mechelse parket heeft de twee daders van de verkeersagressie onmiddellijk na de feiten laten arresteren in Borsbeek. Het gaat om Julius Erving S.B. (25) en Julio Cesar P.C. (28), die de slagen toediende. Beiden komen uit de Dominicaanse Republiek maar wonen al een tijdje in ons land. (zeker illegaal en op onze kosten, of komen ze een knelpuntberoep invullen? red.)

Omdat de 28-jarige nog een celstraf moest uitzitten voor een eerdere veroordeling, werd hij na verhoor naar de gevangenis gebracht ( en nadien het land uitgezet?red.). Zijn kompaan mocht naar huis (???)terugkeren. ( bedoelen ze dan de Dominicaanse rep.?? red.)

De rekeningen van de rechtbanken en advocaten waren weer voor....?

En nu een multiculdansje om onze exotische vrienden en de multiculbelievers een plezier te doen.

20 augustus 2008

NO WOMAN NO CRY?

Dit is het internet, hier schrijven en tonen wij wat we willen. Ongesencureerd, voorlopig toch nog.
Als het niet over de kernthema's gaat dan wordt er geen microfoon onder de neus van Vlaams Belangers geduwd, en daardoor krijgen mensen soms de verkeerde indruk: dat ze over iets anders geen mening hebben, geen programma ontwikkelen, niet hard werken of niet het verschil maken.
Oppositie wordt door het Vlaams Belang, als laatste verdedigingsbolwerk voor aan uw bankrekening wordt geraakt, zeer serieus genomen.
Maar zo mocht weer eens een artikeltje met kritische vragen weer nergens in de kranten verschijnen. Ik had het zelf willen schrijven, maar er is te veel en mijn vingers kunnen niet altijd de snelle geest volgen.
Vandaar dat ik met veel genoegen het nergens verschenen artikeltje plaats van Felix Strackx, al 14 jaar Vlaams Parlementslid en onvermoeid werkpaard, vooral actief inzake begroting en begrotingscontrole, maar ook met kennis en ervaring in andere materies, zoals wij Vlaams Belangers dat van onze verkozenen verwachten en appreciëren.
Mocht u hem nog niet kennen, hier is zijn foto, want politiek correcte kranten maken voor hem geen reclame in tegenstelling tot hun belangstelling voor politieke fraudeurs, bedriegers, gedachtenpolitie en zelfgekozen multicul-artiesten. En dan nu het artikel van Felix Strackx waarmee ook een parallel kan worden getrokken met voedselveiligheid en controle, ethische productie en allerhande controles uitgevoerd in de geglobaliseerde wereld.
No Woman No Cry
Met veel plezier volg ik zoveel mogelijk de olympische spelen. Dit zouden de eerste echt “propere” olympische spelen zijn, zo beweert toch de grote baas van het IOC, superbelgiscist Jacques Rogge.
Van alle sporten op de spelen vind ik de atletiek toch nog altijd de mooiste en het boeiendste discipline om naar te kijken. De dopingaanpak van het WADA schijnt daar alvast zijn effect niet te hebben gemist, althans voor sommigen. Zo staan als gevolg van de buiten-competitiecontroles de Amerikanen en de Canadezen zo goed als nergens meer in de sprintnummers. Hun rol wordt dankbaar overgenomen door de Jamaïcanen, die met de vingers in de neus iedereen naar huis lopen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen, waar ze zelfs goud, zilver en brons behaalden. Deze “buitenaardse” progressie is op zijn minst onwaarschijnlijk te noemen.

Eigenaardig genoeg hoor je daar niemand over piepen en zeker Jacques Rogge niet. Mochten het Amerikanen geweest zijn die dergelijke prestaties neerzetten, hij zou de eerste geweest zijn om met het beschuldigende vingertje te wijzen. Maar het is natuurlijk heel politiek incorrect iets slechts te zeggen over Jamaïcanen. Want Jamaïcanen dat zijn toch allemaal toffe peren? Op het ene moment een joint zitten roken in de sloppenwijken van Kingston, en enkele weken later een gouden plak halen op de olympische spelen, dat is toch de natte droom van al wat zich progressief noemt?
Wat ik graag zou willen weten is wie in Jamaïca de buiten-competiecontroles uitvoert? Een kleinzoon van Bob Marley die vervolgens betaald wordt met zijn gewicht in weed?

Felix Strackx

18 augustus 2008

Exclusieve beelden!!!

Ik ontving vandaag exclusieve beelden van de eerste Iraanse raket. Een aangepaste versie van de decadente westerse en met eigen technologie. Geheel volgens de regels en dank zij de kennis geput uit het enige boek met wetenschappelijke waarde. Nu gaan ze kunnen bewijzen dat Allah bestaat en op een wolk woont, en dat de aarde plat is. Vanaf nu kunnen zij ons ook bespieden en preciezer berekenen waar de volgende heilige aanslag moet komen. De Jihad moet mee met zijn tijd.
Echt waar, en ze hebben mij beloofd op het heilige boek dat er deze keer niet werd gefotoshopped.

Ik vraag me af wat Israel gaat doen om de satteliet te saboteren. De Gucht en Louis Michel maken zich zorgen, maar zeggen de Iraniërs volledig te begrijpen.

Wat klopt er allemaal niet?

Nee dit is geen spelletje zoek de zeven verschillen, maar een alertheidstest.
Regelmatig worden er cijfers gepubliceerd door de overheden over allerhande onderwerpen en fenomenen.
Zo ook natuurlijk over het fenomeen criminaliteit.
Hieronder vindt u het artikel dat de informatie aan de bevolking moet verstrekken omtrent georganiseerde misdaad. Maar zijn jullie wel wakker en alert. Zijn jullie al niet murw en voos gemept door de opiniemakers, de Barman figuren en regimemedia allerhande, de plaats van tewerkstelling van het journaille en zelfverklaarde idolen?

http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=21923&cHash=a88d1e3848

16 juli 2008 (MO) - In 2006 voerde de Belgische justitie 224 onderzoeken naar criminele organisaties. In hetzelfde jaar werden 87 nieuwe dossiers geopend. Dat staat in het tweejaarlijkse rapport "Georganiseerde criminaliteit in België 2005-2006", dat MO* als eerste kon inkijken.
Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid en de Federale politie.
'Het beeld van de gekende criminele organisaties ondergaat weinig wijziging in vergelijking met de vorige jaren’, besluiten de auteurs van het rapport, dat nog officieel moet voorgesteld worden. ‘De grootte van de organisaties blijft relatief beperkt alsook het profiel van de verdachten en de activiteiten vertonen weing verschillen met de vorige jaren. Er dient wel aangestipt dat het aantal onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit sinds 2002 geleidelijk afneemt. Dit geldt zowel voor de totaliteit van de onderzoeken, als voor de nieuwe dossiers.’
In 2005 ging het nog om 246 dossiers, in 2004 om 289.
Het rapport maakt melding van 1.809 verdachten in dossiers van georganiseerde criminaliteit in 2006. Zowat vier op tien zijn Belgen. Vervolgens gaat het om Nederlanders (12,3%), Italianen (4,6%), Roemenen (4,3%), Turken (3,4%), Marokkanen (2,6%), Fransen (2,5%) en inwoners van ex-Joegoslavië (2,3%).

Hier de oplossing, al zou ik die ondersteboven moeten schrijven zoals in de puzzelboekjes, maar Blogger laat zoiets niet toe.

-Er is weinig gewijzigd tegenover vroeger dus geen reden om u ongerust te maken. Teneur: Met criminaliteit moet u leren leven, en je kunt daar beter direct mee beginnen.

-"De grootte van de organisaties blijft relatief beperkt" staat er. Maar ten opzichte waarvan relatief? En wat is het absoluut? Of wat bedoelt de communicatiegoeroe hier nu mee?

-"Er dient wel aangestipt dat het aantal onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit sinds 2002 geleidelijk afneemt." Hallo, bent u nog wakker? Er staat het aantal onderzoeken dat afneemt, niet het aantal criminele feiten!

- "Zowat vier op tien zijn Belgen" Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen autochtone Belgen en genationaliseerde "Belgen", en "Belgen" met dubbele paspoorten.
De oorsprong/achtergrond van deze Belgen mocht wellicht politiek correct niet vermeld worden.
-"Vervolgens gaat het om Nederlanders (12,3%), Italianen (4,6%), Roemenen (4,3%), Turken (3,4%), Marokkanen (2,6%), Fransen (2,5%) en inwoners van ex-Joegoslavië (2,3%)" Dat is dan samen 32%! Bij de 40% "Belgen" geteld vormt dit samen 72%.
De overblijvende 28% moeten dus Marsmannetjes zijn, want waarom hebben die geen nationaliteit gekregen? Omdat ze er als sans-papier geen hadden?
Politiek correct moet het dus maar bij Marsmannetjes blijven.

Waren het echte Vlamingen geweest, dat racistische volkje boven de taalgrens dat allemaal verre familie is van Hans Van Themsche, dat had geen probleem geweest, dan had het er wel bijgestaan zo wordt gefluisterd.

Het schijnt dat sommige Marrokanen, Turken en bevriende organisaties al heftig hebben geprotesteerd tegen de genoemde 2,6% en 3,4%.
Ook de Italianen protesteerden tegen de instandhouding van het stigma als maffialand.

Het schijnt dat er daarna een bericht werd verspreid via buitenlandse zaken waarin gesteld werd dat al de genoemde nationaliteiten niet zeker waren en er om politiek correcte redenen niet kon uitgemaakt worden wie echt Italiaan was en wie niet.


En hebben jullie dit goed doorgeslikt? Door de strot wel te verstaan?
Want anders moet er iemand van de gedachtenpolitie langs komen om het er in te rammen.
Dan nu naar bed. Oogjes dicht en snaveltjes toe.

Een multicultureel verhaal

"Bewakers gewond bij incident in asielcentrum"
Wij moeten dat begrijpen, er is nu eenmaal dat culturele verschil. We moeten ook aanvaarden dat elders nu eenmaal volgens andere regels problemen worden opgelost, en daar mogen wij ons maar beter niet mee moeien. Die mensen zijn zo geworden omdat ze geen goede opvoeding konden genieten, nooit in een mooi huis woonden, nooit evenveel middelen hadden als de Vlamingen en er in hun land niemand voor werkgelegenheid zorgde.
Je kunt toch op zijn minst de verzachtende omstandigheden die voor deze sukkelaars moeten worden ingeroepen begrijpen aangezien hun gedrag wordt ingegeven door onbedwingbare drang als gevolg van stress, onbegrip en racisme dat ze moesten ondergaan. Ze werden ook beroofd van hun inkomen uit hun handel in kleine niet bestrafbare dosissen, uit hun werk dat noodgedwongen in het zwart moest gebeuren, uit de occasionele koperen regenpijpen en kabels die na naarstig zoeken vonden op werven aan gebouwen en langs spoorlijnen. Ook zullen ze moeten afzien van de regelmatige inkomsten die een of meer vriendinnen vrijwillig aan ze af staan Voor elk van deze verliezen hebben ze recht op een financiële compensatie, en zelfs een verblijfsvergunning om humanitaire redenen, natuurlijk met behoud van hun oorspronkelijke nationaliteit zonder de welke ze zich niet cultureel gerespecteerd voelen.
Ze wonen bovendien al geruime tijd in dit land, en spreken al behoorlijk de taal. De buren en de burgemeester hadden helemaal geen problemen met ze, en ze zeggen zelfs goedendag.
Mensen die zo goed zijn ingeburgerd die kun je niet meer over de grens zetten.
Erg is ook dat ze beloofd hadden aan hun familie dat die binnenkort ook mocht overkomen.
Het zou trouwens een onrechtvaardige discriminatie zijn omdat van hen geweten is uit welk land ze komen terwijl er zoveel meer Afrikanen, Aziaten en Zuid Amerikanen hier mogen blijven omdat men niet kan achterhalen uit welk land ze komen of die landen ze weigeren terug te nemen.
Dat is een zuivere discriminatie waarvoor men klacht kan neerleggen bij het CGKR en de rechtbanken wegens schending van de mensenrechten.
Dat er een paar gewonden vielen is jammer, maar de bewakers hebben het ook zelf gezocht door tussenbeide te komen in een conflict dat ze zonder de juiste opleiding in die cultuur niet konden begrijpen. Maar nu is het weer rustig en kan hun dossier weer worden onderzocht in afwachting van een nieuwe aanvraag tot regularisatie waar ze gewoon recht op hebben.
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/vlaamsbrabant/1.363202
ma 18/08/08 06:21 - In het gesloten asielcentrum 127 bis in Steenokkerzeel zijn twee bewakers lichtgewond geraakt bij een vechtpartij.
Twee mannen van Albanese afkomst gingen met elkaar op de vuist en richtten vernielingen aan in het centrum. Ze bedreigden elkaar ook met de dood en hadden zich afgezonderd in een kamer.Toen personeelsleden probeerden in te grijpen, werden ze zelf aangevallen. Het personeel is dan beginnen te onderhandelen en heeft zo de gemoederen kunnen bedaren.De Albanezen werden disciplinair opgesloten in isolatie. De rust is nadien weergekeerd.

13 augustus 2008

Om in de buurt van Tremelo te blijven

Vandalisme bij Rock Werchter : gemeente Rotselaar niet verzekerd tegen vandalisme.
Vlaams Belang vraagt terugbetaling kosten door festivalorganisatoren. ( auteur:Stijn Hiers)

Een drietal weken geleden stuurde Rotselaars Vlaams Belang fractieleider Stijn Hiers een openbrief aan de organisatoren van Rock Werchter. Stijn Hiers vond het namelijk niet kunnen dat inwoners van de gemeente zelf moeten opdraaien voor de schade die ze lijden door vandalisme tijdens het festival.

Het Vlaams Belang stelde daaromtrent ook enige vragen aan het schepencollege. Zo werd deze zomer tijdens het festival bijvoorbeeld de strandbibliotheek aan de Plas gesloopt en werd het standbeeld van Jan Bols in Werchter vernield. Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente Rotselaar zelf niet eens verzekerd is tegen dit soort van vandalisme. Kortom, het is de belastingbetaler die mag opdraaien voor de kosten hiervan.
Tevens beweert het Rotselaarse schepencollege dat men de kosten niet kan verhalen op de organisatoren van Rock Werchter, omdat er geen aantoonbare band is tussen enerzijds het festival en anderzijds het vandalisme tijdens het festival.
Geen aantoonbare band? Ieder mens met ook maar één greintje gezond verstand in z’n lijf weet en ziet dat vandalisme tijdens het Rock Werchter-weekeinde wel degelijk te maken heeft met de aanwezigheid van vele tienduizenden al dan niet beschonken festivalgangers.

De inwoners van Rotselaar betalen als belastingbetaler dus voor de schade die wordt aangericht door het festival – een gebeuren dat zelf miljoenen euro’s oplevert aan de organisatoren.
Ze betalen zelfs dubbel. Want hoeveel honderden werkuren zouden gemeentearbeiders jaarlijks niet worden ingezet voor Rock Werchter? Ook dat wordt door de belastingbetaler allemaal gefinancierd.
Het wordt dan ook hoog tijd dat de organisatoren van Rock Werchter eens gaan voorzien in de nodige financiële compensaties naar de gemeente toe. En daarmee bedoelen we niet extra gratis drankbonnekes voor het schepencollege !

Tevens is het Vlaams Belang van mening dat de gemeente Rotselaar alsnog de geleden schade aan gemeentelijke infrastructuur en patrimonium dient te verhalen op de organisatoren van Rock Werchter. http://vbrotselaar.skynetblogs.be/

Zou het geen goed idee zijn om de kosten te laten betalen of anders het volgende festival niet meer te laten doorgaan, en bovendien borgstelling te eisen van de organisator; en een verzekering afsluiten ook natuurlijk. De kosten van politie, opruimen, omleiding van het verkeer enz worden hopelijk al aangerekend.

12 augustus 2008

Tremelo, epidemisch centrum?

Dat de immer lachende toverfee uit Rome haar toverstaf heeft aangewend om Pater Damiaan tot heiligheid te verheffen in het land der fabeldieren van half mensen half vogels, half mensen half bokken, sprekende slangen en lammeren gods, dat moeten de goede fee en de believers maar weten.
Hoe absurd de religieuze verhalen ook mogen zijn, ik gun hen de vrijheid om het te geloven, net zoals moslims van mij mogen geloven dat de aarde plat is en het centrum van het heelal Makkah.
Waar ik mij wel aan stoor zijn de wijze en de middelen die men aanwendt om hun waarheid aan anderen op te dringen, het leven van andersdenkenden daarmee te gaan bepalen, al is het soms onrechtstreeks.
Aangezien niet iedereen het amper tienduizend zielen tellend plaatsje Tremelo kent, waar Pater Damiaan (Jozef De Veuster) geboren werd, zal ik het situeren.
Het ligt in het Hageland, naast Werchter ( van het Rockfestival) en vrij kort bij Aarschot en Leuven.
Een aantal handelaars, kaarsenverkopers en souvenirkramen zoals in Scherpenheuvel zien die heiligverklaring met grote belangstelling en vol ongeduld tegemoet. In gedachten rinkelt hun kassa.
Niet in het minst bij de verre familie van pater Damiaan, die al in de business van de begrafenissen zit, en die met het oog op een voorspoedige toekomst, steeds vurige pleiters waren voor de heiligverklaring. Stel je voor, tegen de klanten, komend van de hele wereld ,kunnen vertellen dat ze familie zijn van een heilige. Welke betere stunt kan een familiebedrijfje zich nog wensen om het economisch helemaal waar te maken?
Stil dromen enkelen wellicht van een hotelletje, zelfbedieningsrestaurants, een evenementenzaal met aangepaste voorstellingen enzovoort.

Het probleem dat men echter over het hoofd ziet in de tijdelijke en plaatselijke euforie, is dat het dorp gaat platgelopen worden door toeristen-bedevaarters, dat het uit is met de landelijke rust, dat zoals in Scherpenheuvel regelmatig het verkeer zal worden omgeleid of onmogelijk wordt voor bewoners, enz....

Maar wat nog de bittere kers op de religieuze taart zal zijn is dat Pater Damiaan de beschermheilige wordt voor mensen die besmet zijn met HIV, aids dus.
Dat betekent dat de concentratie aan HIV/aids patiënten in Tremelo snel en gestaag zal toenemen. In Leuven trouwens ook, waar zich zijn graf bevindt.
Recht evenredig daarmee zal ook het besmettingsgevaar sterk toenemen, zelfs wetende dat de besmetting niet overgedragen wordt door bvb handjes schudden.
Analoog zou een toestroom van pest- TBC- ebola- of lepralijders ook veel grotere besmettingsrisico's inhouden, om het even of sommige ziektes minder of meer besmettelijk zijn , en meer of minder geneesbaar.
Grotere concentraties zieken zorgen immers voor groter, mogelijk epidemisch besmettingsgevaar.
Men vergeet licht dat, alhoewel het niet besmettelijk is als een griepje, het nog steeds een besmettelijke,dodelijke, ongeneesbare ziekte is!
HIV/Aids moet gecontroleerd en behandeld worden door artsen niet door heiligen, en dit geld natuurlijk voor alle ziekten.

Omdat het vlees, en ook de geest der mensen zwak is, ook bij katholieken, durf ik zo voorspellen dat de bevolking van Tremelo en omstreken binnen afzienbare tijd een veel groter aantal HIV/aids- gevallen zal kennen, en niet enkel door immigratie.
Omdat mensen, en vooral de kinderen en jonge mensen de ziekte zo gewoon worden, en ze behandelbaar wordt geacht, zal ook het risicogedrag toenemen.
De stijgende banalisering van de risico's door allerhande media, lobbygroepen, en de veronachtzaming van de er rond hangende problemen aangaande opvang, omgang en hygiëne, maar ook drugsgebruik, maken dat er met deze heiligverklaring veel schade zal worden aangericht.
HIV/aids- patienten moeten nu niet geïsoleerd of verstoten worden, maar zich ook niet concentreren of geconcentreerd worden in Tremelo, of Leuven.
Vast staat dat, hoe zeer ik en andere mensen het werk van pater Damiaan bewonderen en appreciëren, wij dit niet kunnen opbrengen voor de platte commerciële, politieke en religieuze exploitatie die zich rond zijn persoon en nagedachtenis afspelen.
Zeker niet wanneer daarnaast de kerk gekant is tegen condoomgebruik en daarmee in de meest getroffen landen achterlijke opvattingen helpt in stand te houden, daardoor dus de verspreiding van HIV/aids vooruithelpt.
Een verandering van het sexuele gedrag en de ingebakken foute mentaliteit zullen niet genoeg zijn en te lang op zich laten wachten om de verspreiding te stoppen.
Aan mensen leren dat bidden zal helpen de ziekte te bestrijden is bovendien pure oplichting.

Ik ben er dus zeker van dat er heel veel mensen zullen zijn die, nu zwijgend, later zullen wensen dat pater Damiaan elders was geboren of begraven.
Of hoe de ganse bevolking geacht wordt de gevolgen van een religie te dragen, ook al zitten er slechts 20 mensen in de kerk.
Ik hoop voor de bevolking van Tremelo en Leuven dat er niet nog een paar kermissen als in Lourdes of Scherpenheuvel bijkomen. Dan nog liever een veel mooiere Efteling.

Voor mij staat vast dat het reddende middel van de wetenschap moeten komen, en niet via het aanbidden van een god of een heilige die mooi passen in het grote sprookje.
Stel je voor dat de zieken daarvan echt afhankelijk moesten zijn.

Laat ik nog sluiten met de hoop dat er voor iedereen, ongeacht geloof , ongeloof, geaardheid of ras, die aan HIV/Aids lijdt, snel een een afdoende remedie wordt gevonden.
Maar laat mij toe dat ik niet voor iedereen en voor alles even veel begrip, sympathie of respect kan opbrengen.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/377591/2008/08/12/Heilige-Pater-Damiaan-beschermt-aidslijders.dhtml
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=NL1V6L0F

10 augustus 2008

Het verschil is bloed.

Koningshuis dubbel zo duur, koppen de kranten.
De globale kostprijs van het Belgische koningshuis bedraagt goed 30 miljoen euro, of meer dan het dubbele van wat tot nog toe werd aangenomen.(Prof.Herman Matthijs (Vrije Universiteit Brussel))

Ach, ach, alleen domme mensen, gelovige tsjeven en op succes hopende VLD-ers geloofden dat het minder was.
Maar het is nog erger, nog duurder dan wat de kranten nu in hun nieuwsvodjes durven schrijven. De pientere mensen weten dat de kranten graag liegen in het voordeel van het regime, en dus gaan ze wel doorhebben dat die 30 miljoen Euro nog steeds een grote leugen is.
Dat een 'professor' met een berekening komt van de kostprijs van het koningshuis maakt de leugen wat geloofwaardiger denkt men. Ze staan er zelfs niet bij stil dat dit een stap is in de opwaartse regularisatie van de door het hof jarenlang volgehouden bewering dat het amper de helft was. Dat een professor zich met dergelijke materie bezighoudt maakt hem juist minder geloofwaardig, al was het maar om het gekozen onderwerp, waarvoor elke student met de glimlach gebuisd zou worden alleen al vanwege zulke keuze.
Immers is er niets zo duister, geheim en achterbaks als de kosten en het inkomen van het opperette-theater, en kan (mag) dit zelfs niet bestudeerd worden door gebrek aan informatie en toezicht.
Of dacht er iemand dat de verhevenen der aarde een belastingbrief invulden, laat staan belastingen betalen?
Dat is voor het plebs, de ONDERdanen.

De berekende dertig miljoen, die later nog wat opgetrokken 'gecorrigeerd' kan worden, kunnen dan een bod op een Italiaanse villa enigszins rechtvaardigen en plausibel maken.

Wat men vergeet is het grote privé vermogen van de koninklijke familie, waar niemand, in tegenstelling tot ieder ander burger zijn vermogen, niets van weet.
Wie zijn de naïeve kneusjes die denken dat de dotatie van de koninklijke familie het enige is waar ze het moeten mee doen, en dat zonder de armoede en bedelstaf dreigt.
Men vergeet allicht dat een groot vermogen ook belegd moet worden, en liefst lucratief.
En wie is er nu beter geplaatst dan een koning om daar zekerheid over te hebben?
Maar wie beheert nu het familievermogen, en wie lobbiet daarvoor? Is het tante Fabiola? Is het Paola? Of is het de wat discreet op de achtergrond verblijvende Habsburger (ik had de neiging hamburger te schrijven) Prins Lorentz, de echtgenoot van prinses Astrid, die in het bankwezen in Zwitserland actief is; en niet als klerk moet je weten.
Discretie, loyauteit en betrouwbaarheid, dat zijn de sleutelwoorden voor voorspoedig koninklijk vermogenbeheer, zoals elk burger dit zou wensen ware er niet die vervelende bijzondere belastinginspectie die afgaat op toevallig (?) bekomen afschriften en lijsten van Luxemburgse , Zwitserse en Lichtensteinse banken. Nee, een naam van iemand van de koninklijke familie gaan ze daar niet openlijk op aantreffen, die hebben de juiste vrienden, en dan begaat men zulke vergissingen niet. Eeuwenlange ervaring, relatieopbouw, dynastieke opvolging, en inside-informatie staan borg voor lucratief en geheim beleggen. Weten wanneer je er moet instappen en weten wanneer er moet uitgestapt worden..
Ik vraag me af of het bijvoorbeeld toeval is dat bij Bekaert, naast Baron Buysse, ook (de vroegere VRT baas, nu Bekaert baas) Bert de Graeve baron werd, en dat de koninklijke familie verschillende malen de firma bezocht in belgië, China en elders? Vanwege hun verdiensten en omdat ze veel weten?
Is het toeval dat vooral mensen uit de haute finance en de de hoogste pieten uit het bedrijfsleven een adelijke titel verwerven, en nooit een hard werkend gezin dat hard heeft gewerkt en belastingen betaald?

Zal ik voor de goede orde nog maar eens opnoemen hoe men in het verleden een adellijke titel kon verwerven, en daarna vragen wat er op vandaag daaraan fundamenteel veranderd is?
Nee dat ga ik maar niet doen. Ik denk dat de lezers slimmer zijn dan de zelfingenomen journalisten van de regimekranten en de OOOO denken.
Ik ga enkel het verschil noemen, en dat is bloed. De lijken waarover gegaan wordt zijn niet lijfelijk meer. Tenmiste vandaag nog. Maar wat is, de geschiedenis kennende, uit te sluiten? Morgen wordt dit misschien een land in crisis, een Balkanland met enclaves, haarden van verzet en opstand.Met royalisten, republikeinen, moslims, katholieken, atheïsten en verschillende strijdende geïmmigreerde culturen. Wie zal er dan voor zijn belangen (kunnen) zorgen, en wie zal daartoe de middelen hebben?
Niet de arme luis, niet de winkelier om de hoek, noch de professor aan de universiteit die naïef het inkomen van de koning tracht te becijferen en daarmee een moment van glorie denkt te verwerven; zij zijn diegenen wiens bloed altijd vergoten werd, zoals dit altijd al zo was en altijd zal zijn.
Amen.

P.S.: Denk nu maar niet dat ik ondernemers hun rijkdom en geluk misgun. In tegendeel zelfs, chapeau. Maar ik vind niet dat ze daar bovenop nog een prijs moeten ontvangen, die hun hoedanook verplicht engageert en inlijft in een voorbijgestreefd middeleeuws politiek systeem dat een monarchie is.07 augustus 2008

De democratische krachten

De democratische krachten hebben zich vorige nacht verenigd om de auto van volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Vlaams-Belangfractie in de Gentse gemeenteraad, Francis Van den Eynde, ernstig te beschadigen.

Het gebeurde voor zijn deur op het Fratersplein en er zijn voldoende aanwijzingen dat de daders politieke motieven hadden zo wordt gesteld. Maar kan men dit nog wel politieke motieven noemen?
Er werd bij de Gentse politie klacht ingediend. Maar of justitie grote inspanningen zal leveren, en de daders een grote straf oplopen is te betwijfelen.
Moesten het de auto van Freya Van den Bossche, of die van Guynokkio zijn, dan was er geen moeite te veel geweest.
Het Vlaams Belang bestrijden, met alle middelen, wettelijke en andere. Die uitspraak heeft het linkse en multicul-schorem goed begrepen, en ze achten zich daardoor gedekt en hun acties vanzelfsprekend legitiem.
Stel je maar eens voor dat Vlaams Belang aanhangers de auto van om het even welke volksvertegenwoordiger zouden aanpakken. Ik zie de kranten dan al koppen, en hoor Martine Tanghe al haar nieuwsbericht met bittere stem voorlezen.
Wedden dat het nu niet in het nieuws komt.

05 augustus 2008

Hij leefde in uw toekomst.

Vladimir Bukovsky bracht veel jaren door in Sovjet werkkampen en psychiatrische instellingen voor het verdedigen van mensenrechten . Hij vluchtte naar Groot Brittanië in 1976. Hij geeft er lezingen over het oude Sovjet systeem en de Europese gemeenschap.
Helaas de videoboodschap is niet in duidelijk Engels vanwege zijn Russisch accent, en kan ik er geen ondertitels onder breien.
Zijn boodschap is wel duidelijk wanneer hij ons waarschuwt voor het monster dat de Europese unie aan het worden is , naar analogie met de Sovjet Unie.
Hij verwijst in zijn boodschap naar de Goelach Archipel, werkkampen in Siberië voor dissidenten van het regime, waarover de pas overleden Aleksandr Solzjenitsyn nog boeken schreef. Vladimir vermoedde de nakende dood van zijn land- en lotgenoot nog niet. Zijn waarschuwende boodschap moet nu dubbel zo luid klinken.
Zoals hij op het einde zegt: " Ik heb in uw toekomst geleefd, en dat werkte niet"!
Ik ben geen tegenstander van een Europese unie en samenwerking; maar niet zoals die ons nu wordt opgedrongen en ontwikkelt tot de Europese Unie der socialistische Sovjet Republieken: de EUSSR, waarin wij geen zeggenschap meer hebben, de vrije mening wordt gesmoord met alle Sovjet technieken, en alles beslist wordt door het regimeapparaat, de Opperste Europese Sovjet dus. ( Als ik tijd heb zet ik onder het filmpje de vertaling)
Met dank aan Vincent De Roeck die dit filmpje vond.

Mijn kortste artikel ooit

Minister De Crem wil geen republikeinen in legeruniform
Militairen in uniform mogen hun republikeinse overtuiging niet uiten.
'Het uiten van republikeinse meningen komt neer op het in vraag stellen van de koninklijke functie, wat verboden is voor militairen' zegt De Crem.
OK, nu weten we wat we mogen beslissen naar zijn goede voorbeeld de dag dat de Vlaamse republiek wordt uitgeroepen:
Wij willen geen royalisten in legeruniform!
In veel landen van Europa is het voeren van adelijke titels verboden, en zal men ook wel geen royalisten tot generaal benoemen, zelfs niet in lagere rangen.
Een republiek went snel, geen enkele wilt terug naar het koninkrijk met adelstand.
Republikeinse miltaire vrienden, de gedachten zijn vrij, en uw stem geheim
Nog even geduld.
Ik roep alvast in uw plaats:
Leve de Republiek Vlaanderen.

01 augustus 2008

Afrika is niet te redden, en gevaarlijk.

Hieronder plaats ik integraal het artikel van Hubert Spons dat verscheen op zijn blog Sponssteen.
Alle artikels die hij schrijft zijn de moeite om gelezen te worden, maar dat ik dit artikel dan koos om het hier te plakken komt doordat we vrienden hebben wiens zestienjarige dochter deze lente naar Kenia is gereisd in het kader van Foster Parents Plan waarmee ze een kind helpt. Dat reizen naar Kenia niet zonder gevaar zijn werd door de organisatie van de reis niet gemeld aan de ouders. Ik deed dat wel, maar zoals jullie wel weten zijn die tieners niet van hun doel af te brengen zeker wanneer ze eerst goed werden geïndoctrineerd. Gelukkig is er met haar wel niets gebeurd, maar rondom haar wel, al was ze zich daar niet van bewust, of wilde ze het niet zien.
Of haar engagement naar Foster Parents ook echt wat zal helpen iets te veranderen durf ik zeer te betwijfelen. Ik vrees dat het Afrikaanse continent verloren is, niet te redden. Ook al zijn de westerse inspanningen voortdurend toegenomen, het wordt met de jaren erger.
Ik stuurde het betreffende artikel al per e-mail toe via de reactiemodule van de krant maar heb nog geen reactie gehoord.

Maar nu is mijn vijfentwintigjarige dochter ook van plan om naar Afrika te trekken. Een soort van expeditie met Joker reizen, of een ander avontuurlijk reisbureau.
Ik hou mijn hart al vast, zelfs al reizen ze in groep. Geen van hen heeft enig idee hoe om te gaan met geweld, en is men bang om het zelf te gebruiken als het erop zou aankomen. Wij hebben in tegenstelling tot in Afrika onze kinderen niet opgeleid om te vechten, te mishandelen of wapens te gebruiken.
Ik kon haar in Afrika zelfs geen alternatief voorstellen, zeker niet voor de blonde vrouw met blauwe ogen die mijn dochter is.
Ik zou het enkel zien zitten indien een bataljon zwaar bewapende para's met haar zouden meereizen.
Ik las het nieuwsbericht eerder deze week, maar ik kan niet alles zelf schrijven. Ik hoop dat het onderstaand verhaaltje haar op andere gedachten brengt. De commentaar die Hubert spons bij het nieuwbericht schreef strookt geheel met mijn mening, en ben dus blij het te kunnen lenen.
( Op zijn blog is er jammer genoeg geen reactiemodule, hier is het adres: http://users.skynet.be/sponssteen/

DE GEVAREN VAN DE MENSLIEVENDHEID
-----------------------------------------------
Eind verleden week berichtte de Nederlandse dagbladen: In Kenia zijn donderdagavond vijf Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 17 tot 25 jaar verkracht. Ze namen deel aan een werkvakantie in een weeshuis, in het raam van een project van de Amersfoortse christelijke organisatie Livingstone. Zeker tien mannen, gewapend met speren en een pistool, wisten het bewaakte terrein van het project binnen te dringen nadat ze een buurman hadden gegijzeld. De twaalf Nederlandse deelnemers en enkele Kenianen werden in de gemeenschapsruimte samengedreven. Ze moesten hun mobiele telefoons en hun geld afstaan en werden vervolgens naar de bovenverdieping van het gebouw gedreven. De mannen moesten op hun buik gaan liggen en werden vastgebonden. De vrouwen werden in een kamer ernaast verkracht. Ze werden na de twee uur durende overval naar een ziekenhuis gebracht om onderzocht te worden op mogelijke besmetting met het HIV-virus.
In deze samenvatting heb ik mij beperkt tot de details die stof tot nadenken leveren aan iedereen die niet is vergiftigd door de ontaarde vormen die het progressieve humanisme heeft aangenomen. Daar waar de commentaren een flinke portie cynisme vereisten, heb ik geen enkele poging gedaan om het te verzachten.
Wie heeft schuld, of: zijn er wel schuldigen?
-De vijf slachtoffers leg ik niets ten laste. De gemeenplaatsen ‘eigen schuld, ze hebben het gezocht’ zijn op hen niet van toepassing. Men weet natuurlijk nooit. Waren sommige deelnemers of deelneemsters op exotische seks uit? Waarom zouden ze daarvoor naar het verre en oncomfortabele Afrika reizen? Dat artikel is zonder moeite te verkrijgen in Nederland zelf, ook in christelijke middens. Ik beschouw ze dus louter als beklagenswaardige slachtoffers. Drievoudige slachtoffers: van hun eigen naïviteit; van de moderne Nederlandse kwezelarij; van vertegenwoordigers van het ras dan volgens de allernieuwste evolutieleer bovenaan de ladder staat.
-Gezien de jonge leeftijd van minstens één van de vrouwen (17 jaar), hebben enkele ouders wel heel lichtzinnig gehandeld door hun dochter te laten vertrekken naar een land waarvan de gevaren niet onbekend zijn. Ook hen kan men waarschijnlijk van zware schuld vrijpleiten. Is Nederland niet trots op zijn assertieve, progressieve, vrijgevochten jongeren. Voor zover de betrokken ouders behoren tot de uitgedunde soort die nog probeert het ouderlijk gezag te doen gelden, kan men zich afvragen of ze konden optornen tegen de coalitie van vooruitstrevende leraren, predikers, jeugdleiders en televisiesterren die de opvoeding van de jeugd heeft overgenomen.
-Blijven als verdachten dus nog over: de vreemde-menslievende organisaties die de jongeren het hoofd doen tollen met leugenachtige slogans over broederlijkheid, gelijkheid en grensoverschrijdende solidariteit. Als men de verklaringen van de woordvoerders van dit en soortgelijke projecten leest, en daartegenover stelt wat over de misdadigheid in Kenia bekend is, kan men niet anders dan deze verlokkers tot hoofdschuldigen verklaren.
De organisatie LIVINGSTONE. Het betrokken project geldt als veilig… Bij twijfel gaan onze reizen niet door... Wij schatten de veiligheid van een project altijd van tevoren in en zorgen voor de bewaking… Deelnemers aan het project hebben nooit eerder te maken gehad met gevaarlijke situaties…
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Het bestaande reisadvies 'waakzaamheid' voor Kenia blijft ongewijzigd. Naar aanleiding van de verkrachting van vijf jonge Nederlandse vrijwilligsters, heeft het ministerie toegevoegd dat ook voor seksueel geweld moet worden uitgekeken.
Het ministerie heeft deze extra waarschuwing toegevoegd na de dramatische gebeurtenissen. Daarvóór was er dus geen reden tot ongerustheid? Ik kan niet geloven dat de deskundigen van de Nederlandse BZ niet op de hoogte waren van wat nu in de kranten over Kenia wordt gemeld: Volgens diverse rapporten is in Kenia geweld tegen vrouwen een ernstig en wijdverspreid probleem... Nederlanders die in Kenia wonen, weten maar al te goed dat die waarschuwing [van BZ] terecht is... De verkrachting van de vijf jonge Nederlandse vrouwen is geen op zichzelf staand incident. Eerder deze maand werd een Canadees zendingsechtpaar ernstig mishandeld. De vrouw werd ook verkracht… Elke dertig seconden wordt een vrouw verkracht in Kenia… Het aantal verkrachtingen in Kenia is minder dan in Zuid-Afrika, het land op het continent dat berucht is om de enorme hoeveelheid verkrachtingen… Een districtcommandant van de Keniase politie: In de Nederlandse pers ligt de meeste nadruk op de verkrachting van vijf van de deelneemsters aan de reis. In Kenia ligt de nadruk op de buit. Dat komt doordat verkrachting als een niet ongebruikelijke ’bijkomstigheid’ van een gewelddadige overval wordt ervaren. Het is onderdeel van de mannelijke trots bij veel mensen in dit deel van Kenia om met zo veel mogelijk vrouwen seksuele gemeenschap te hebben. Het gebeurt dan ook bij bijna iedere overval die bij ons wordt gemeld dat na afloop, voordat de dieven het huis verlaten, nog even enkele en soms alle vrouwen worden verkracht: oma’s, moeders, dochters, iedereen kan het slachtoffer worden…De woordvoerders van twee andere hulporganisaties: Het mag best wat duidelijker worden gezegd dat er altijd risico’s aan dit soort reizen kleven…
Aangezien de hierboven samengebrachte elementen algemeen beschikbaar zijn; aangezien de Nederlandse instanties niets zullen ondernemen om de daders te helpen opsporen – ze hebben een bijkomende waarschuwing bij het reisadvies voor Kenia gevoegd, daar zal het bij blijven - heeft het Nederlandse publiek volgens mij het recht van de organisatie Livingstone een afdoend antwoord op de volgende vragen te verwachten:
- Had u, zoals andere organisaties, aan uw medewerkers duidelijk gezegd dat aan hun reis een zeker risico verbonden was?
- Als dit niet is gebeurd, waarom? Omdat u niet voldoende op de hoogte was van de toestand in Kenia? Omdat u de ernst ervan verzweeg, om uw Keniase vrienden niet te blameren in de ogen van Europeanen? Dat zou geen leugen om bestwil geweest zijn, maar een vorm van racisme.
- U beweert voor bewaking van het terrein te hebben gezorgd. Hield dat meer in dan de aanwezigheid van een huisbewaarder, een buurman met een sleutel? Waren de deelnemers of sommigen van hen voldoende bewapend om hun eigen veiligheid te verzekeren (wapenstokken, vuurwapens, traangas, peperspray)?
Geachte dames en heren van Livingstone. Als Vlaming heb ik mij eigenlijk niet te moeien met een binnenlandse aangelegenheid van Nederland. Maar zo binnenlands is deze zaak niet. Als u, om uw multiculturele en antiracistische vooroordelen uit te leven, in Nederland verfraaiende verhalen verspreidt over een Afrikaans land met een weergaloze misdadigheid, zelfs naar Afrikaanse maatstaven, kunnen ook andere West-Europese staten het slachtoffer worden van het dodelijke Hollandse obscurantisme. Domheid is en virus dat snel om zich heen grijpt. Denk daar in de toekomst aan wanneer u nog eens een opstoot van verbroederingsdrang voelt opkomen.