Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 augustus 2008

Afrika is niet te redden, en gevaarlijk.

Hieronder plaats ik integraal het artikel van Hubert Spons dat verscheen op zijn blog Sponssteen.
Alle artikels die hij schrijft zijn de moeite om gelezen te worden, maar dat ik dit artikel dan koos om het hier te plakken komt doordat we vrienden hebben wiens zestienjarige dochter deze lente naar Kenia is gereisd in het kader van Foster Parents Plan waarmee ze een kind helpt. Dat reizen naar Kenia niet zonder gevaar zijn werd door de organisatie van de reis niet gemeld aan de ouders. Ik deed dat wel, maar zoals jullie wel weten zijn die tieners niet van hun doel af te brengen zeker wanneer ze eerst goed werden geïndoctrineerd. Gelukkig is er met haar wel niets gebeurd, maar rondom haar wel, al was ze zich daar niet van bewust, of wilde ze het niet zien.
Of haar engagement naar Foster Parents ook echt wat zal helpen iets te veranderen durf ik zeer te betwijfelen. Ik vrees dat het Afrikaanse continent verloren is, niet te redden. Ook al zijn de westerse inspanningen voortdurend toegenomen, het wordt met de jaren erger.
Ik stuurde het betreffende artikel al per e-mail toe via de reactiemodule van de krant maar heb nog geen reactie gehoord.

Maar nu is mijn vijfentwintigjarige dochter ook van plan om naar Afrika te trekken. Een soort van expeditie met Joker reizen, of een ander avontuurlijk reisbureau.
Ik hou mijn hart al vast, zelfs al reizen ze in groep. Geen van hen heeft enig idee hoe om te gaan met geweld, en is men bang om het zelf te gebruiken als het erop zou aankomen. Wij hebben in tegenstelling tot in Afrika onze kinderen niet opgeleid om te vechten, te mishandelen of wapens te gebruiken.
Ik kon haar in Afrika zelfs geen alternatief voorstellen, zeker niet voor de blonde vrouw met blauwe ogen die mijn dochter is.
Ik zou het enkel zien zitten indien een bataljon zwaar bewapende para's met haar zouden meereizen.
Ik las het nieuwsbericht eerder deze week, maar ik kan niet alles zelf schrijven. Ik hoop dat het onderstaand verhaaltje haar op andere gedachten brengt. De commentaar die Hubert spons bij het nieuwbericht schreef strookt geheel met mijn mening, en ben dus blij het te kunnen lenen.
( Op zijn blog is er jammer genoeg geen reactiemodule, hier is het adres: http://users.skynet.be/sponssteen/

DE GEVAREN VAN DE MENSLIEVENDHEID
-----------------------------------------------
Eind verleden week berichtte de Nederlandse dagbladen: In Kenia zijn donderdagavond vijf Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 17 tot 25 jaar verkracht. Ze namen deel aan een werkvakantie in een weeshuis, in het raam van een project van de Amersfoortse christelijke organisatie Livingstone. Zeker tien mannen, gewapend met speren en een pistool, wisten het bewaakte terrein van het project binnen te dringen nadat ze een buurman hadden gegijzeld. De twaalf Nederlandse deelnemers en enkele Kenianen werden in de gemeenschapsruimte samengedreven. Ze moesten hun mobiele telefoons en hun geld afstaan en werden vervolgens naar de bovenverdieping van het gebouw gedreven. De mannen moesten op hun buik gaan liggen en werden vastgebonden. De vrouwen werden in een kamer ernaast verkracht. Ze werden na de twee uur durende overval naar een ziekenhuis gebracht om onderzocht te worden op mogelijke besmetting met het HIV-virus.
In deze samenvatting heb ik mij beperkt tot de details die stof tot nadenken leveren aan iedereen die niet is vergiftigd door de ontaarde vormen die het progressieve humanisme heeft aangenomen. Daar waar de commentaren een flinke portie cynisme vereisten, heb ik geen enkele poging gedaan om het te verzachten.
Wie heeft schuld, of: zijn er wel schuldigen?
-De vijf slachtoffers leg ik niets ten laste. De gemeenplaatsen ‘eigen schuld, ze hebben het gezocht’ zijn op hen niet van toepassing. Men weet natuurlijk nooit. Waren sommige deelnemers of deelneemsters op exotische seks uit? Waarom zouden ze daarvoor naar het verre en oncomfortabele Afrika reizen? Dat artikel is zonder moeite te verkrijgen in Nederland zelf, ook in christelijke middens. Ik beschouw ze dus louter als beklagenswaardige slachtoffers. Drievoudige slachtoffers: van hun eigen naïviteit; van de moderne Nederlandse kwezelarij; van vertegenwoordigers van het ras dan volgens de allernieuwste evolutieleer bovenaan de ladder staat.
-Gezien de jonge leeftijd van minstens één van de vrouwen (17 jaar), hebben enkele ouders wel heel lichtzinnig gehandeld door hun dochter te laten vertrekken naar een land waarvan de gevaren niet onbekend zijn. Ook hen kan men waarschijnlijk van zware schuld vrijpleiten. Is Nederland niet trots op zijn assertieve, progressieve, vrijgevochten jongeren. Voor zover de betrokken ouders behoren tot de uitgedunde soort die nog probeert het ouderlijk gezag te doen gelden, kan men zich afvragen of ze konden optornen tegen de coalitie van vooruitstrevende leraren, predikers, jeugdleiders en televisiesterren die de opvoeding van de jeugd heeft overgenomen.
-Blijven als verdachten dus nog over: de vreemde-menslievende organisaties die de jongeren het hoofd doen tollen met leugenachtige slogans over broederlijkheid, gelijkheid en grensoverschrijdende solidariteit. Als men de verklaringen van de woordvoerders van dit en soortgelijke projecten leest, en daartegenover stelt wat over de misdadigheid in Kenia bekend is, kan men niet anders dan deze verlokkers tot hoofdschuldigen verklaren.
De organisatie LIVINGSTONE. Het betrokken project geldt als veilig… Bij twijfel gaan onze reizen niet door... Wij schatten de veiligheid van een project altijd van tevoren in en zorgen voor de bewaking… Deelnemers aan het project hebben nooit eerder te maken gehad met gevaarlijke situaties…
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Het bestaande reisadvies 'waakzaamheid' voor Kenia blijft ongewijzigd. Naar aanleiding van de verkrachting van vijf jonge Nederlandse vrijwilligsters, heeft het ministerie toegevoegd dat ook voor seksueel geweld moet worden uitgekeken.
Het ministerie heeft deze extra waarschuwing toegevoegd na de dramatische gebeurtenissen. Daarvóór was er dus geen reden tot ongerustheid? Ik kan niet geloven dat de deskundigen van de Nederlandse BZ niet op de hoogte waren van wat nu in de kranten over Kenia wordt gemeld: Volgens diverse rapporten is in Kenia geweld tegen vrouwen een ernstig en wijdverspreid probleem... Nederlanders die in Kenia wonen, weten maar al te goed dat die waarschuwing [van BZ] terecht is... De verkrachting van de vijf jonge Nederlandse vrouwen is geen op zichzelf staand incident. Eerder deze maand werd een Canadees zendingsechtpaar ernstig mishandeld. De vrouw werd ook verkracht… Elke dertig seconden wordt een vrouw verkracht in Kenia… Het aantal verkrachtingen in Kenia is minder dan in Zuid-Afrika, het land op het continent dat berucht is om de enorme hoeveelheid verkrachtingen… Een districtcommandant van de Keniase politie: In de Nederlandse pers ligt de meeste nadruk op de verkrachting van vijf van de deelneemsters aan de reis. In Kenia ligt de nadruk op de buit. Dat komt doordat verkrachting als een niet ongebruikelijke ’bijkomstigheid’ van een gewelddadige overval wordt ervaren. Het is onderdeel van de mannelijke trots bij veel mensen in dit deel van Kenia om met zo veel mogelijk vrouwen seksuele gemeenschap te hebben. Het gebeurt dan ook bij bijna iedere overval die bij ons wordt gemeld dat na afloop, voordat de dieven het huis verlaten, nog even enkele en soms alle vrouwen worden verkracht: oma’s, moeders, dochters, iedereen kan het slachtoffer worden…De woordvoerders van twee andere hulporganisaties: Het mag best wat duidelijker worden gezegd dat er altijd risico’s aan dit soort reizen kleven…
Aangezien de hierboven samengebrachte elementen algemeen beschikbaar zijn; aangezien de Nederlandse instanties niets zullen ondernemen om de daders te helpen opsporen – ze hebben een bijkomende waarschuwing bij het reisadvies voor Kenia gevoegd, daar zal het bij blijven - heeft het Nederlandse publiek volgens mij het recht van de organisatie Livingstone een afdoend antwoord op de volgende vragen te verwachten:
- Had u, zoals andere organisaties, aan uw medewerkers duidelijk gezegd dat aan hun reis een zeker risico verbonden was?
- Als dit niet is gebeurd, waarom? Omdat u niet voldoende op de hoogte was van de toestand in Kenia? Omdat u de ernst ervan verzweeg, om uw Keniase vrienden niet te blameren in de ogen van Europeanen? Dat zou geen leugen om bestwil geweest zijn, maar een vorm van racisme.
- U beweert voor bewaking van het terrein te hebben gezorgd. Hield dat meer in dan de aanwezigheid van een huisbewaarder, een buurman met een sleutel? Waren de deelnemers of sommigen van hen voldoende bewapend om hun eigen veiligheid te verzekeren (wapenstokken, vuurwapens, traangas, peperspray)?
Geachte dames en heren van Livingstone. Als Vlaming heb ik mij eigenlijk niet te moeien met een binnenlandse aangelegenheid van Nederland. Maar zo binnenlands is deze zaak niet. Als u, om uw multiculturele en antiracistische vooroordelen uit te leven, in Nederland verfraaiende verhalen verspreidt over een Afrikaans land met een weergaloze misdadigheid, zelfs naar Afrikaanse maatstaven, kunnen ook andere West-Europese staten het slachtoffer worden van het dodelijke Hollandse obscurantisme. Domheid is en virus dat snel om zich heen grijpt. Denk daar in de toekomst aan wanneer u nog eens een opstoot van verbroederingsdrang voelt opkomen.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Antoine,ook op www.geenstijl.nl van 28/07 (om 14:45)staat ook dat verhaal; met een brugje naar die kl**van Livingstone, plus op www.refdag.nl vertellen die "gereformeerde schijnheiligaards" dat ze onthutst zijn.
Tracht Uw dochter eens dat te laten lezen, misschien bedenkt ze zich over haar voorgenomen reis.
Baat het niet, schaad het niet maar dan kan er nooit geopperd worden dat Ge niets ondernomen hebt.
Ik leef met je mee want, als 73jarige heb ik genoeg te maken met "botsende generaties" (37,35,28,20 1/2)
met Vlaamse groeten, Victor V.V

Anoniem zei

Oei, vergeten te schrijven: Uw "epistels" zijn NIET tè lang hoor, men moet toch de kans hebben om een geval, klaar èn duidelijk uit te leggen.
En..wordt er al aans een foutje getikt, dan zou ik zeggen: we bedekken het met de mantel der liefde maar, vermits U geen dame bent, en omdat U geen "rare gedachten"over mij zoudt hebben, zeg ik dan liever met de mantel der vriendschap. haha.
Sponssteen neem ik regelmatig via het brugje van onze vriend Duplo (zoals het Uwe). Victor V.V