Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 augustus 2008

Allemaal Djembe spelen, Pina collada drinken en een salsa dansen

De exotische multicul verhalen zijn van alle dag. Dit hier dateert al van eind augustus maar ik had nog geen tijd gevonden om het van nuttige commentaar te voorzien (alhoewel 'mijn' intelligente lezers dat niet nodig hebben)

Het Mechelse parket heeft de twee daders van de verkeersagressie onmiddellijk na de feiten laten arresteren in Borsbeek. Het gaat om Julius Erving S.B. (25) en Julio Cesar P.C. (28), die de slagen toediende. Beiden komen uit de Dominicaanse Republiek maar wonen al een tijdje in ons land. (zeker illegaal en op onze kosten, of komen ze een knelpuntberoep invullen? red.)

Omdat de 28-jarige nog een celstraf moest uitzitten voor een eerdere veroordeling, werd hij na verhoor naar de gevangenis gebracht ( en nadien het land uitgezet?red.). Zijn kompaan mocht naar huis (???)terugkeren. ( bedoelen ze dan de Dominicaanse rep.?? red.)

De rekeningen van de rechtbanken en advocaten waren weer voor....?

En nu een multiculdansje om onze exotische vrienden en de multiculbelievers een plezier te doen.

Geen opmerkingen: