Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 augustus 2008

De democratische krachten

De democratische krachten hebben zich vorige nacht verenigd om de auto van volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Vlaams-Belangfractie in de Gentse gemeenteraad, Francis Van den Eynde, ernstig te beschadigen.

Het gebeurde voor zijn deur op het Fratersplein en er zijn voldoende aanwijzingen dat de daders politieke motieven hadden zo wordt gesteld. Maar kan men dit nog wel politieke motieven noemen?
Er werd bij de Gentse politie klacht ingediend. Maar of justitie grote inspanningen zal leveren, en de daders een grote straf oplopen is te betwijfelen.
Moesten het de auto van Freya Van den Bossche, of die van Guynokkio zijn, dan was er geen moeite te veel geweest.
Het Vlaams Belang bestrijden, met alle middelen, wettelijke en andere. Die uitspraak heeft het linkse en multicul-schorem goed begrepen, en ze achten zich daardoor gedekt en hun acties vanzelfsprekend legitiem.
Stel je maar eens voor dat Vlaams Belang aanhangers de auto van om het even welke volksvertegenwoordiger zouden aanpakken. Ik zie de kranten dan al koppen, en hoor Martine Tanghe al haar nieuwsbericht met bittere stem voorlezen.
Wedden dat het nu niet in het nieuws komt.

Geen opmerkingen: