Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 oktober 2014

Ashes to ashes, dust to dust.Heeft u al gehoord van een godsdienstig ritueel, een offerritueel, waarbij het hart wordt losgerukt uit een jong varken, terwijl het nog leeft? Barbaars en achterlijk ritueel ( alle rituelen zijn achterlijk trouwens), dat plaats vindt in Indië tijdens het religieuz Gadhimai festival, alwaar een half miljoen dieren op gruwelijke wijze worden vermoord ter ere van een godin ( een van de vele). Sommigen plannen er een reis naartoe om de cultuur op te snuiven, zicht vebaasd eraan te vergapen als een voyeur . Anderen zien die culturen graag geïmporteerd in onze maatschappij. De multiculturele verrijking, weet je wel.
Ik blijf daar gewoon weg en hou die mensen hier liever buiten.
In aansluiting daarop :
Veel achterlijke volken met achterlijke godsdiensten (er zijn er geen andere) zijn in hetzelfde bed ziek. Zonder op te sommen welke dat zijn. Jullie kennen ze onderhand wel.
Naiëve wereldverbeteraars zullen zeggen dat dit op te lossen is met geld en ontwikkelingshulp. Het verleden en de feiten leren ons dat het dan alleen nog maar erger wordt omdat de bevolking dan explodeert.Ook dat anderen zich van die hulp rijkelijk bedienen.
Een groeiende bevolking is dweilen met open kraan.
De natuur zal uiteindelijk wel een handje helpen en selecteren. Ze doet dat al miljoenen jaren. Het zou kunnen dat wij die uitverkorenen zijn, want alleen de sterksten en de best aangepasten zullen overleven. En daarvoor is goede medische hulp en veel solidariteit niet genoeg, integendeel misschien. Medische wetenschap lijkt ons in toenemende mate te verzwakken door het tegenhouden van natuurlijke selectie. Onze soort verzwakt, zo kan ik alle dagen opmerken. En natuurlijk zijn het dezelfden die wegkijken, want dit onderwerp, al wordt evolutie ruim onderschreven, is taboe. Het is wellicht nog een reflex uit ons collectief religieus verleden om dit niet in te zien. Feit is dat we op het gebied van evolutie, overleven en voortplanting aan dezelfde regels onderworpen zijn als slakken, geef of neem enkele gewonnen jaren. Slakken zijn trouwens kampioenen vergeleken met ons, want ze bestaan al honderden miljoenen jaren langer dan de mens.  Sklakken verdienen daarom alleen al ons respect, al staan die ook occasioneel op mijn menu. Alle dieren verdienen dit respect, eetbaar of niet. Hoe ver dat gaat, dat mag iedereen zelf bepalen; maar bij mij is dat hun mate van gevaarlijkheid in combinatie met nabijheid.  En dan kan men stellen dat er nauwelijks gevaarlijke dieren zijn, en dat de mens en de microben het gevaarlijkste zijn..
Ik was alvast van plan mij niet te laten uitroeien, maar mijn taak zit er op. Nu is het aan mijn kinderen en nazaten. Ik hoop dat ik ze genoeg heb geleerd en dat ze genoeg karakter zullen hebben om te overleven en op hun beurt de toekomst te verzekeren. En ja, dat zal misschien gaan ten koste van anderen. (Anderen zullen dat ook proberen) Eigen volk eerst? Ge moogt gerust zijn! Ook dat is een natuurwet en met geen enkel middel of technologie te verstellen of te maken door socialisten en groenen. Ik zou het graag weten, hoe het nooit eindigend verhaal verder gaat, maar er bestaat geen hemel van waaruit ik zal kunnen toekijken.
Ashes to ashes, dust to dust.
Dit zal me waarschijnlijk ‘vrienden’ kosten, maar ook de selectie van je vrienden/bondgenoten maakt deel uit van het evolutionair proces.

Hoe moet moslimterrorist nu juist worden gespeld?


Een Facebookvriend ontdekte de volgende flagrante censuur in een door ieder van ons gekend (en  vooral op scholen gebruikt) boek. Ook zelfcensuur is gewoon censuur, want daarachter schuilt er steeds iemand die ertoe aanzet met zachte en minder zachte dwang.Voor wie weigert te geloven dat zelfs woorden worden afgeschaft om de toenemende islamterreur te ontkennen. Foto: twee edities van het ‘Groene Boekje’ of officieel de ‘Woordenlijst Nederlandse taal’. Aanwezig en AFWEZIG.
Werden gewoon verwijderd: moslimsluipschutter, moslimsoldaat, moslimstad, moslimstelling, moslimstrijder en MOSLIMTERRORIST .
Zo, nu het er niet meer gedrukt staat is het opgelost. De jeugd en de mensen moeten behoed worden voor slechte ideeën en woorden, zodat het islamknuffelen gewoon kan doorgaan.  En dit is slechts één van de vele censuurgevallen en manipulaties. Als jullie er nog meer hebben gevonden, dan mogen jullie die posten in de reacties.

29 oktober 2014

Oikofobie of etnomassochisme – Zelfhhaat of het eigen ras folteren


Ik kon niet nalaten dit artikel met de Nageltjeslezers te delen, want de kans is groot dat jullie het anders nooit te lezen zullen vinden.

Met het relaas hieronder wordt nog maar eens duidelijk en pijnlijk blootgelegd aan welke psychische ziekte al die linkse clubjes en goedmenschen lijden. Ertegen bestaat nog geen behandeling of medicijn. Het enige dat helpt is ontmaskering, informatie en kritisch denken.

Is het jullie trouwens ook al opgevallen dat tijdens televisiereportages en interviews altijd minstens één geleurde allochtoon in beeld wordt gebracht en in de micrfoon mag praten, ook al is het de enige tussen vele autochtone Vlaamse kindjes of vowassenen. Men gaat zelfs speciaal scholen en middens opzoeken waar die zeker aanwezig zullen zijn. De missie: de multicul als voldongen feit blijven promoten, tot we er aan doodgaan. En dat laatste zou nog deze eeuw gepland zijn en gebeuren

Kunstenaar brengt sluimerend etnomasochisme aan het licht

de denker kunstBeeldend kunstenaar Nelle Boer uit Zwolle heeft met zijn nieuwe project de nodige beroering veroorzaakt onder de wereldburgers van de multiculturele tak. Als onderdeel van zijn project veranderde hij zijn identiteit en werd van de ene op de andere dag een mediamarokkaan. Hij kon de afgelopen zomer de opiniepagina’s van alle grote kranten halen en werd zelfs een veelgevraagde stem in het publieke debat. En dat als de Marokkaanse politicoloog Nizar Mourabit, een zelfbedacht personage. Hij hield met dit kunstproject de culturele bovenlaag een spiegel voor, wellicht onbedoeld, maar wat naar voren is gekomen is niet minder schokkend.Ongetwijfeld is wel geweten dat in de multiculturele samenleving Nederlanders en andere Europeanen tweederangs inwoners zijn, want dat is de alledaagse werkelijkheid. De kunstenaar erkent dit in een vraaggesprek met De Correspondent wanneer hij vertelt; ‘Het bleek een stuk gemakkelijker te zijn om gepubliceerd te worden als Marokkaan dan als mijzelf.’ De liefde voor de ander, of beter nog door de Franse schrijver Guillaume Faye zo kordaat geduid als etnomasochisme (afkeer van eigen etniciteit) is zo sterk aanwezig dat men kost wat kost tracht om andere volkeren op het schild te heffen.
Men haalde deze fictieve Marokkaan dus constant naar voren, en men tracht dit te blijven doen: Afrikanen naar voren halen die wel geslaagd zijn, althans dan volgens de zienswijzen gekoppeld aan de multiculturele samenleving. Nelle Boer legt dit glashelder bloot en ziet daarbij door zijn project dat ondanks alle pogingen de hele samenleving spaak loopt. Nederlanders zien Marokkanen niet als Nederlanders en Marokkanen zien zichzelf niet als Nederlanders. Ondanks de jarenlange propaganda vanuit alle machtshoeken van de samenleving. Dat is een loeiharde conclusie, die in de huiskamers van de Mokumse intelligentsia als een mokerslag aan moet komen.
Hier en daar krijgt Boer in zijn rol als Marokkaan ook met extreemlinkse websites te maken, want hij werd ook door hen regelmatig benaderd. En die websites blijken zich expliciet te specialiseren in het zwartmaken van mensen in de pers die wel kritisch durven schrijven over al wat fout gaat in de multiculturele samenleving. Dat dit al jarenlang uitloopt op bedreigingen en geweld blijkt toch zeker aan de linkerkant van het politieke spectrum geen reden te zijn om zich wat terughoudender op te stellen.
Uit de zuinige woorden van de kunstenaar blijkt dat hij deze uitkomsten niet had verwacht. Dat maakt het misschien wel zo geslaagd, met een beknopte insteek en lege agenda erin zijn gegaan, niet wetende wat er zou gebeuren. Een uniek project dat pijnlijk blootlegt hoe de dominante ideologie van het multiculturalisme totaal mislukt is en met welke idiote kunstgrepen de bezittende klasse komt. Kunst met een grote K als je het mij vraagt én maatschappelijk uiterst relevant.

Ergens vanuit de nieuwe petoet


“Hallo, ik bel vanuit mijn nieuw kantoor. Ik lees op mijn laptop dat ons konijn met het snoepgoed is gepakt. We gebaren van krommen haas. Den ezel morgen mollen. Drie zakken met bollekes met de schildpad sturen naar het vierkant in W. zodat iedereen daar als een garnaal kan worden. Zorg goed voor de poet want binnen een maand ben ik uit de petoet. ‘t Zal tijd worden want ik wordt hier zo vet als een varken
Oh ja, stuur morgen mijn poes, ge weet wel die rosse die het graag op zijn hondjes doet, want ik ben hier nu de gebraden haan en meer heb nu meer plaats en privacy. De zwarte raven, die heb ik in mijn zak. Ze zorgen er wel voor dat de buldogs niet meer kunnen blaffen of bijten. Ik geef ze rijkelijk eten uit onze pot, en geen haan die er naar kraait. Een lemming komt mijn eten brengen, ‘t is hier alle dagen halal en vrijdag gaat onze moskee open. Het zou kunnen dat ik zondag gratis mee naar het voetbal mag en binnen 14 dagen gratis naar Mekka. Tot morgen sukkels!”

Telefoon in cel voor elke gevangene

De Standaard 25/10/14  http://www.standaard.be/cnt/dmf20141025_01341321
Telefoon in cel voor elke gevangene
Bij de centrale diensten liggen plannen op tafel om de cellen in de gevangenis van Hasselt uit te rusten met een eigen telefoontoestel. Dat meldt Het Nieuwsblad.
Volgens bronnen binnen de Hasseltse gevangenismuren staan enkele belangrijke sociale veranderingen op til: telefoneren wordt mogelijk vanuit elke cel, het aantal familiale en ongestoorde bezoeken wordt opgetrokken en elke nieuwe gedetineerde ontvangt bij aankomst een welkomstmand. De nieuwe regels zouden vanaf maart volgend jaar ingaan.

Elke gedetineerde krijgt computer in cel

In drie nieuwe gevangenissen die de komende jaren open-gaan, zullen gedetineerden elk een computer in hun cel krijgen. Daarmee kunnen ze digitale tv kijken of op het internet surfen, en ook hun strafdossier lezen.

Drugkoerier met 10 kilo heroïne opgepakt op trein Rotterdam-Brussel 
Metro 25/10/14http://nl.metrotime.be/2014/10/25/news/drugkoerier-met-10-kilo-heroine-opgepakt-op-trein-rotterdam-brussel/
De federale spoorwegpolitie heeft vrijdagnamiddag op de trein Rotterdam-Brussel een drugkoerier opgepakt. Het gaat om een Portugese vrouw van 48 jaar die 10 kilo heroïne bleek bij te hebben. De vrouw wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter en het parket vraagt haar aanhouding. Dat meldt het Brusselse parket. De verbinding Rotterdam-Brussel staat bekend als een treinverbinding die regelmatig gebruikt wordt door drugkoeriers

22 oktober 2014

Le nouveau déluge est arrivé. (De nieuwe zondvloed is gekomen)


‘Elektriciteit wordt komende jaren veel duurder’

De prijs van elektriciteit kan de komende jaren heel snel stijgen, waarschuwt het Federaal Planbureau. Door de grote investeringen die nodig zijn in de sector kunnen de productiekosten van stroom binnen zes jaar al meer dan 60 procent hoger liggen. Dat zou de factuur voor kleinverbruikers met ongeveer een kwart de hoogte in jagen. http://www.standaard.be/cnt/dmf20141017_01326644


Hierzie, nog een cadeau (of beter het verwachte lijk dat uit de kast valt) van de socialisten en de groenen.

Het geld is op, de schuld een berg, het licht gaat uit, de economie wankelt, onze cultuur is bedreigd, want na de socialisten komt de zondvloed. Dat is waar ze voor zorgden, dat is wat ze Vlaanderen en zelfs Wallonië toewensen, nu ze niet mee mogen regeren en van de vetpotten verwijderd zijn. Ik hoop dat iedereen zich tot de eeuwigheid zal herinneren in welke toestand ze alles achterlieten.

Vos de passie preekt - VanDelanotte10257202_10201864899048021_5584307031876261439_n

En dat heeft dan de pretentie commentaar te leveren op diegenen die nu de lijken moet wassen en begraven, en die de gevolgen van hun nefaste politiek moeten indijken en dit nog vele jaren lang, en misschien nog tevergeefs ook. Uiteindelijk, wie zal het hierdoor moeilijker krijgen? De gewone mensen, en de economie natuurlijk. En ‘net nu’ het geld op is en de ondernemingen er massaal de brui aan hebben gegeven. Het geld van diegenen die ondernemen niet meer uit de kluizen komt en in het buitenland werd geïnvesteerd. Energiebedrijven en investeerders hebben hun les geleerd door schade en schande of door observatie. Ze investeren niet meer in de toekomst, zelfs niet meer in de meest moderne technologie, tenzij met exorbitante windmolengaranties en -subsidies die als risicopremies gelden. Ze laten deze linkse woestijn nu ‘links’ liggen. Gevlucht voor de maakbare economie en de sociale herverdeelwaan van links en Groen. En deze winter dreigt het licht uit te gaan de machines van handel en industrie stil te vallen. Een beetje daarvan betekent a een economische ramp, niet enkel voor de gewone mensen, ook voor de staatskas.
Tot dan kon socialisme zich handhaven. En waar ze zich nog handhaven is het geld nog niet uitgedeeld en verkwist. Maar waar de economie sterft en verdwijnt, kreunen de armste mensen eerst. En als het geld van de anderen op is, uitgedeeld of weg, dan verdwijnen de linksen van het toneel. Echter niet zonder verder chaos en sabotage te hebben gepleegd. Kijk maar naar de het gedrag van de socialisten (en Groenen) in het parlement, de kabinetten enz., naar de vele vakbondsacties die de komende maanden zullen plaatsvinden. Om dan terug te vallen tot een harde kern gevaarlijke links extremisten die niet zullen terugdeinzen voor geweld, geheel met molotov cocktails en maskers, zoals we al eerder zagen: CCC, RAF, Antifa, PvdA enz…. Diegene die stelt dat het socialisme nodig is die snijdt in zijn eigen beurs en de toekomst van zijn gezin en zijn nakomelingen; verspeelt de mogelijkheden om ooit boven middelmatigheid en de maaihoogte van de linkse grasmachine uit ter groeien.
Of ik wel weet waarover ik spreek? Absoluut! Ik weet waar ik (wij) vandaan kom(en). Ik heb nu veel meer tijd, omdat ik in zo’n klimaat niet meer onderneem en investeer, en met mij vele anderen. Mij ergeren de stijging van de prijzen meer , omwille van het pervers effect en omwille van hun oorzaak, dan ze me ooit zullen pijn doen. Eerst hadden we de socialisten (nog steeds trouwens), nu ‘leur déluge’. Het zij zo omdat het volk dit zo wou.
Visionaire tekeningen van Jonas Van De Vijver 2011

20 oktober 2014

Een olifant en een muis lopen door de woestijn. Zegt de muis:”Wij maken nogal stof hé?!”


Wat ons leger in Syrië daar vooral aan ‘t doen is, is geld verkwisten zoals ze dat al altijd deden. 30 vluchten om brandstof te verkwisten en slijtage te veroorzaken, en in slechts 2 twee gevallen zijn er terroristische doelwitten onder vuur genomen.
Dat ze dan thuis waren gebleven. De jihadi’s lachen zich een bult met zoveel ‘moed’ en ‘strijdlust’. Het doet hen denken aan de scherts die ons land is in de aanpak van hun islamisme. Laat de F16 maar direkt terugkeren, en eigenlijk hebben ze mij ervan overtuigd dat dit leger geen nieuwe vliegtuigen verdient en we dat geld beter kunnen besparen. Ik ben geen tegenstander van een leger, in tegendeel zelfs, maar wel van zo’n leger, wel van zo’n generaals en beleid.
Straks worden ze ingezet om Sinterklaas en Kerstgeschenken te droppen. Dat zou meer doden bij IS veroorzaken dan wat ze nu doen. 
Mensenrechtenadvocaten ruiken geld. Ze staan klaar om het leger en de Belgische staat te dagvaarden op eenvoudg verzoek van een terrorist of diens familie. Voor hen is een levende terrorist meer waard dan een dode. Voor verstandige mensen is dat anders.http://www.vandaag.be/buitenland/154987_belgische-f16s-hebben-al-dertigtal-missies-uitgevoerd.html
De zes Belgische F-16’s die sinds begin oktober in Irak worden ingezet in de strijd tegen Islamitische Staat hebben intussen een dertigtal missies…
VANDAAG.BE

19 oktober 2014

Uitspraken van Raad van State zijn niet bindend, ze zijn politiek en moreel tendentieus, autoritair-despotisch, en dus ondemocratisch


De Raad van State oordeelde dat leerlingen uiterlijke kenmerken van hun religie op school mogen dragen : een tulband voor een Sikh en een hoofddoek voor twee moslima’s.
dscf3479En daarmee is het hek weer van de dam. Met alle gevolgen, kosten, ergernissen, provocaties en misbruiken vandien. Al is Shikisme een eerder vredelievende godsdienst, het blijft een godsdienst. Sikhs dragen bovendien altijd een mes met zich. Dat staat in hun religieus ‘boek’. Als ze zo vredelievend zijn, dan  hebben ze dat mes niet nodig, zouden wij westerlingen denken. Alleen wij blijken daarvoor effectief en zwaarder  gestraft te worden.
Wat men er nergens in de berichtgeving bij vermeld is dat de uitspraken van de Raad van State NIET BINDEND zijn. Het is nogal duidelijk dat die Raad van State volgestouwd zit met lui die bepaalde partijen aanhangen dewelke ook dwepen met de ons verstikkende mensenrechten. Mensenrechten dat in onze plaats wil denken, en allemaal komende uit dezelfde links ideologische hoek, die de immigratie en multicul bejubelen, die onze mensenrechten en cultuur en welvaart, welzijn en vooruitgang ondergraven en die tot onze uitroeing zullen leiden. De arrogante zich moreel superieur vindende lui van de Raad van State vertegenwoordigen helemaal niet de bevolking, want ze zijn nooit verkozen, noch is geweten op welke grond en ideeën zij verkozen zouden worden, noch over welke andere competenties ze beschikken en welke criteria er zijn, andere dan een partijpolitieke, om hen status en gezag te geven. Het is, in het geval men dit orgaan niet kan afschaffen, dan urgent de samenstelling ervan te wijzigen naar het beeld van de zittende regering of de laatste verkiezingsresultaten. Wees gerust dat dan de uitkomst anders zou zijn. Dit orgaan hoort zoals het nu bestaat helemaal niet in een echte democratie.
Het zou de nieuwe regering, de inrichtende machten en justitie sieren dit advies/oordeel niet te volgen. Met de wereldgebeurtenissen en de islamterreur hebben de niet ertegen protesterende moslims elke respect en goede wil verspeeld. Dhimmitude is gevaarlijk zoals uit de feiten en toestanden mag blijken.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141015_01322801
Twee moslimmeisjes die op school een hoofddoek willen dragen, hebben gelijk gekregen van de Raad van State. Die rechtbank heeft het verbod in het betreffende schoolreglement vernietigd. Hetzelfde is gebeurd in een school in Sint-Truiden. Daar wou een jongen een tulband kunnen dragen. Volgens het gemeenschapsonderwijs blijft het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in andere scholen wel van kracht.

16 oktober 2014

Geminacht om onze goedheid


Ik stootte op een recent artikel van Hans Jansen, een Nederlandse arabist die door vele allochtonenknuffelaars, ingevolge zijn studies/kritieken en de kennis die hij deelt met de Arabisch onkundige Nederlanders, als gevaarlijk voor de multicul en de islam wordt aanzien. Van hem plaats ik hier een artikel dat onze ogen nog maar eens opent en onze wenkbrauwen doet fronsen.
hj.png
Ja, in  de moslimwereld staan dieven hoger in achting dan de brave mens die zich alles makkelijk laat afnemen. Daarom vinden zij profiteren van en frauderen met uitkeringen en voorzieningen helemaal niet minderwaardig, integendeel. Iemand schreef” Echt een geweldige man moet dat geweest zijn, *niet*? Er zou een school naar vernoemd moeten worden. Oh wacht…  er bestaat al zo’n school… inRotterdam.
Nu begrijpen we beter waarom ze ginds eigenlijk nooit iets bedachten of maakten: ze gingen het gewoon eervol stelen.

Hans Jansen – Ibn Khaldoen

Wat is de meest nobele manier om iets in handen te krijgen en er de eigenaar van worden? Het ligt voor de hand om ‘gewoon maar even kopen’ als een goede optie te zien, maar kopen is niet nobel, want dan maak je gebruik van de zwakte van de verkoper. Die heeft geld nodig en verkoopt daarom spullen. Dat is zwakte. Van zwakte gebruik maken is nooit nobel. Soms ligt het andersom en is het de koper die zwak staat, en zijn geld vrijwillig afgeeft om iets in handen te krijgen dat in de ogen van een ander zo overbodig is dat hij wel kwijt wil. Iets willen hebben dat een ander niet meer nodig heeft, is ook zwakte, en niet nobel. Maar wat is nu wèl een nobele manier om iets te verwerven? Dat is uiteraard een eerlijk gevecht van man tegen man, waarbij de sterkste wint, en eervol met zijn bezit aan de haal gaat. Daarom is krijger een eerzaam beroep, en handelaar niet. Daarom is oorlog voeren een edele kunst, en handel een verachtelijk bedrijf. Daarom genieten ridders ontzag, en worden handelaren geminacht.
Zijn er mensen die zo denken? Ja zeker. Zie Ibn Khaldoen, een Arabisch middeleeuws auteur die eerbiedig wordt aangeduid als ‘de vader van de sociologie’. Het is moeilijk uit te maken of hij deze opvattingen over roof en koop alleen maar beschrijft of dat hij ze ook deelt. Maar het is een aardig portret van de mentaliteit van een bepaald soort woestijnbewoners uit de tijd dat er nog geen echte natie-staten waren.
Ibn Khaldoen leefde rond het jaar 1400, Tunesië. Hij meent dat een overheid alleen de benaming ‘overheid’ verdient als die overheid er in slaagt zelf als enige ongestraft de wet te overtreden. En tegelijkertijd alle andere wetsovertreders weet af te straffen.
Ibn Khaldoen loopt daarmee, bijvoorbeeld, vooruit op het gedrag van de Europese Unie. Het verdrag van Lissabon (2007) geeft de EU grote macht maar legt ook beperkingen en regels op. De eurokraten vinden die macht wel een leuk hebbedingetje, maar lappen de beperkingen en de regels naar willekeur aan hun laars. Wie zal het ooit vergeten: Lidstaten mochten volgens de afspraak niet voor elkaars staatsschulden opdraaien maar toen Griekenland in moeilijkheden kwam, bleek de eurokratie boven de wet te staan en kon ineens alles, en wel ‘met rente’.
De lidstaten en de burgers daarentegen moeten uitkijken: die kunnen de ‘directieven’ van de EU en de inhoud van het verdrag van Lissabon niet ongestraft naast zich neerleggen. De EU is dus, zie Ibn Khaldoen, effectief de overheid van de overheden.
Ibn Khaldoen ziet niet alleen scherp hoe een overheid rolt, hij biedt ook een redelijk overtuigende theorie aan over hoe maatschappelijke normen en waarden komen en gaan. Elke gevestigde orde gaat op den duur ten onder, voorspelt Ibn Khaldoen, omdat in een ordelijke welvarende ‘zachte’ maatschappij de opvatting dat geweld schadelijk is, en niets oplost, steeds algemener en dominanter wordt. Dat gaat goed tot er uit de woestijn woestijnrovers opdoemen die onbekend zijn met die opvatting, en die zich met geweld (nobel! nobel!) meester maken van de macht. Daarna begint de cyclus opnieuw.
Het verhaal van Ibn Khaldoen doet denken aan de Amerikaanse filosoof Lee Harris die betoogt dat maatschappijen die welvarend en vreedzaam worden, en die daar de voordelen van inzien en er de vruchten van plukken, eenvoudigweg vergeten dat er kapers op de kust zijn. Die vergeetachtigheid wordt na een poosje door de kapers afgestraft.
Wanneer Ibn Khaldoen het over roof en koop heeft, schetst hij een wijd heersende mentaliteit. Dat blijkt, terzijde, ook uit de etymologie van het Arabisch en het Hebreeuws, twee talen die nauw verwant zijn: het woord dat in het Hebreeuws ‘verkopen’ betekent, is in het Arabisch ‘bedriegen’ gaan betekenen. Wie het wil nazoeken: het gaat om: مكر en מכר, allebei m-k-r.
Buiten de westerse moderne cultuur is er voorlopig weinig begrip voor het idee dat een overeenkomst, bv. tot koop, in principe voor beide kanten voordelig zal uitpakken, en welvaart produceert. Het is immers makkelijker vijfhonderd euro te verdienen dan zelf een televisietoestel te bouwen, en het is al helemaal makkelijker om 15 eurocent te verdienen dan zelf een ei te leggen.
Als rijkdom roof is, wekt rijkdom haat op, plus wrok, rancune en razernij. Denkt u. Maar dat hoeft niet zo te zijn. In grote delen van de wereld bestaat onverholen bewondering voor de bullebak die er zonder tegenprestatie in slaagt zijn medemens alles wat hij wil, af te nemen. In grote delen van de wereld worden mensen die vrijwillig hun geld afgeven, bijvoorbeeld voor een liefdadigheidsactie of (nood)hulp, geminacht. Het is niet vanzelfsprekend dat zulke culturele verschillen te overbruggen zijn.