Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 oktober 2014

Uitspraken van Raad van State zijn niet bindend, ze zijn politiek en moreel tendentieus, autoritair-despotisch, en dus ondemocratisch


De Raad van State oordeelde dat leerlingen uiterlijke kenmerken van hun religie op school mogen dragen : een tulband voor een Sikh en een hoofddoek voor twee moslima’s.
dscf3479En daarmee is het hek weer van de dam. Met alle gevolgen, kosten, ergernissen, provocaties en misbruiken vandien. Al is Shikisme een eerder vredelievende godsdienst, het blijft een godsdienst. Sikhs dragen bovendien altijd een mes met zich. Dat staat in hun religieus ‘boek’. Als ze zo vredelievend zijn, dan  hebben ze dat mes niet nodig, zouden wij westerlingen denken. Alleen wij blijken daarvoor effectief en zwaarder  gestraft te worden.
Wat men er nergens in de berichtgeving bij vermeld is dat de uitspraken van de Raad van State NIET BINDEND zijn. Het is nogal duidelijk dat die Raad van State volgestouwd zit met lui die bepaalde partijen aanhangen dewelke ook dwepen met de ons verstikkende mensenrechten. Mensenrechten dat in onze plaats wil denken, en allemaal komende uit dezelfde links ideologische hoek, die de immigratie en multicul bejubelen, die onze mensenrechten en cultuur en welvaart, welzijn en vooruitgang ondergraven en die tot onze uitroeing zullen leiden. De arrogante zich moreel superieur vindende lui van de Raad van State vertegenwoordigen helemaal niet de bevolking, want ze zijn nooit verkozen, noch is geweten op welke grond en ideeën zij verkozen zouden worden, noch over welke andere competenties ze beschikken en welke criteria er zijn, andere dan een partijpolitieke, om hen status en gezag te geven. Het is, in het geval men dit orgaan niet kan afschaffen, dan urgent de samenstelling ervan te wijzigen naar het beeld van de zittende regering of de laatste verkiezingsresultaten. Wees gerust dat dan de uitkomst anders zou zijn. Dit orgaan hoort zoals het nu bestaat helemaal niet in een echte democratie.
Het zou de nieuwe regering, de inrichtende machten en justitie sieren dit advies/oordeel niet te volgen. Met de wereldgebeurtenissen en de islamterreur hebben de niet ertegen protesterende moslims elke respect en goede wil verspeeld. Dhimmitude is gevaarlijk zoals uit de feiten en toestanden mag blijken.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141015_01322801
Twee moslimmeisjes die op school een hoofddoek willen dragen, hebben gelijk gekregen van de Raad van State. Die rechtbank heeft het verbod in het betreffende schoolreglement vernietigd. Hetzelfde is gebeurd in een school in Sint-Truiden. Daar wou een jongen een tulband kunnen dragen. Volgens het gemeenschapsonderwijs blijft het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in andere scholen wel van kracht.

Geen opmerkingen: