Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 januari 2014

Steeds meer vreemdelingen in Belgische gevangenissen

Geplaatst op Nageltjes.be op 23/01/2014 door a. griffon

Slecht nieuws zult u zeggen. En helaas is dit slechte nieuws nog altijd een grove leugen. De cijfers zijn in realiteit nog veel slechter en schokkender. Wat zouden de onderstaande statistische gegevens zijn als er plaats was in de gevangenissen; als alle mensen aangifte deden; als de politie alle criminelen zou pakken; als het openbaar ministerie niet zo veel zaken zou seponeren; als de rechters de criminelen niet liepen lopen of afdoende straften; als iedereen zijn straf ook echt moest uitzitten, dan zaten er proportioneel nog heel veel meer vreemdelingen in de gevangenissen?
Als we daar ook de Nieuwe ‘belgen’ van allochtone origine zouden aan toevoegen, en ook alle buitenlandse allochtonen die in de statistiek als Frans, Nederland of Italiaans woorden aangeduid ? Dan waren de cijfers ronduit meer dan hallucinant. Maar die cijfers hoor je als burger niet te weten. Men durft zo’n statistische oefening zelfs niet aan niet aan. Zelfs die vraag stellen zou de poco’s doen steigeren, de vraagsteller demoniseren, en het deksel op de doofpot lassen zodat niemand ooit dit nog zou kunnen onderzoeken. De privacywetten zullen er wel voor zorgen dat de informatie vernietigd wordt.
De statistieken worden dus al beïnvloed vanaf het plegen van de criminele feiten. Het is dus allemaal nog veel erger dan de burgers mogen weten. Maar om de leugens niet langer te laten regeren bestaat er het internet, en de mensen zijn er zich toenemend van bewust dat ze belogen worden en dat de criminaliteit de spuigaten uitloopt. Niet enkel de criminaliteit overigens.
Steeds meer vreemdelingen in Belgische gevangenissen

Steeds meer vreemdelingen in Belgische gevangenissen -

www.standaard.be
Het aantal vreemdelingen dat opgesloten is in een Belgische gevangenis is in de periode oktober 2012 tot eind september 2013 gestegen van 5.228 tot 5.470. De stijging gold zowel voor vreemdelingen met (van 1.9139 tot 2.119) als zonder een verblijfsvergunning (van 3.289 tot 3.351).Onder de 2.119 vreemdelingen met een verblijfsvergunning bevonden zich 691 Marokkanen, 143 Italianen, 134 Turken, 128 Algerijnen en 92 Nederlanders. De grootste stijging in vergelijking met 17 oktober 2012 deed zich voor bij mensen uit Marokko (van 668 tot 691), Servië (van 51 tot 86), Frankrijk (van 64 tot 81) en Italië (van 125 tot 143).De meeste gedetineerden zonder verblijfsvergunning waren afkomstig uit Algerije (651), gevolgd door Marokko (635), Roemenië (311), Frankrijk (180) en Nederland (179). De grootste toename hier situeert zich bij de gedetineerden uit Marokko (van 606 tot 635), Roemenië (van 276 tot 311), Frankrijk (van 157 tot 180) en Albanië (van 81 tot 108).


Deze onvolledige gegevens werden verstrekt Door Maggie De Block (n.a.v. een parlementaire vraag deze week.

23 januari 2014

Als je van je kinderen houdt, dan blijf je toch niet meer wachten op gerechtigheid, denk ik dan.


In 2011 en 2012 heeft de vorige paus, Benedictus XIV, liefst 400 priesters uit hun ambt gezet wegens kindermisbruik. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de jaren 2008-2009. Een en ander blijkt uit een document dat persagentschap AP kon inkijken.

En hoeveel ervan zijn ervan veroordeeld en zitten in de cel? NUL ! 

Als hij er al 400 kon ontslaan hoeveel meer moeten het er dan niet zijn. Ook bij ons kwam er nog geen ene voor de rechtbank, werd er nog geen enkele veroordeeld, zit er nog geen enkele in de cel. De klassejustitie en de kerk hebben met de hulp van het koningshuis en de tsjeven, abortus gepleegd op de waarheid en de gerechtigheid. Voor wanneer het eerste proces?
Lichtschakelaars in het Vaticaan
Het Vaticaan blijft wel weigeren om een door het VN-comité gevraagd bericht voor te leggen met details over het misbruik van kinderen binnen de katholieke kerk. Die weigering oogst heel wat kritiek van leden van het VN-comité en van activisten.
Ongehoord wat die zich nog altijd kunnen permitteren.
Nu ja, na het zien van de reportage van een bedevaart naar Lourdes, door de onnavolgbare trezebees Annemie Struyf, begrijp ik nogmaals dat de gelovige mensen te dom en te naïef zijn om daar iets aan te veranderen. In tegenstelling echter tot het gelovige volkje, komt voor mij gerechtigheid niet in de hemel maar op aarde.

In 2008-2009 werden 170 priesters uit hun ambt gezet wegens kindermisbruik. In de periode 2011-2012 steeg dat tot 400 priesters. Het Vaticaan bereidde het document voor om zich gisteren te kunnen verdedigen voor het VN-Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. 
De permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties, Silvano Tomasi, verwees echter nauwelijks naar de statistieken.Tomasi zei gisteren dat heel wat kerkelijke instellingen zich al hebben geëngageerd om de bescherming van kinderen te verzekeren. Het Vaticaan heeft alle relevante internationale verdragen ter bescherming van het kind, waaronder het VN-protocol ter bestrijding van kinderprostitutie en -porno, geratificeerd en zet die “consequent” in de praktijk om, luidde het.

Als je van je kinderen houdt, dan doe je er zelf toch wat aan, denk ik dan. Dan blijf je toch niet meer wachten op gerechtigheid ?

Marokkaanse eieren
Elke mop is als het spreekwoord: geen rook zonder vuur. Al weten mensen heel goed dat er af en toe wel eens rook zonder vuur is, toch rukt altijd de brandweer uit. De ervaring leert immers dat het soms toch nog tot een brand kan komen. Die enkele keren dat er geen brand ontstaat zijn de mensen en de brandweer heel blij dat het niet zo erg was. Maar zou iemand het riskeren om volgende keer bij het zien van rook dan maar niet meer de brandweer te bellen? Misschien de pyromanen niet, dat zou kunnen.

Misschien mogen moppen als hieronder (binnenkort) niet meer? Dus geniet van je vrijheid zolang het nog kan.Er rijden 2 Marokkanen op een brommer.
Ze krijgen pech en moeten gaan liften.
Er stopt een Poolse vrachtwagenchauffeur met een vrachtwagen vol eieren.
De Marokkanen smeken of ze mee mogen met hun brommer.
Na ingeladen te zijn tussen de eieren rijdt de chauffeur te hard richting België.
Hij wordt aangehouden door de politie en die vragen hem waarom hij zo hard rijdt.
De chauffeur zegt: Ik heb mijn wagen vol met Marokkaanse
eieren en die mogen niet te lang ongekoeld blijven.
De agent trekt de wagen open, kijkt erin en roept meteen versterking op
bij de centrale.
Die vraagt waarom hij zoveel versterking nodig heeft.
Zegt de agent: Ik heb hier een vrachtwagen vol met
Marokkaanse eieren, waarvan er al 2 zijn uitgekomen en die hebben nu al
een brommer gejat.
Even wat duiding:

Een mop is een stijlfiguur of een aaneenschakeling daarvan. Er zijn veel stijlfiguren. Een lijst daarvan vind je hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_stijlfiguren.

Er zullen door letterkundigen nog veel meer omschrijvingen worden gebruikt om met moeilijke termen de vis te verdrinken en zo geleerder over te komen. Daar gaan we hier niet aan mee doen.
Waarom een Poolse vrachtwagenchauffeur? Er rijden er bijna geen andere meer rond.
Waarom worden Marokkanen verdacht? Omdat de rechtbanken en gevangenissen er disproportioneel mee vol zitten.
Waarom denkt de politie dat die uit de eieren zijn gekomen? Omdat men de politie en justitie niet als snugger ervaart.

Iedereen herkent een aantal clichés, uitvergrotingen van de waarheid. Wie kan dit beeld veranderen? Enkel die dingen en diegenen die op de korrel worden genomen: de Marokkanen, de politie, justitie, de politici die onze concurrentie ondermijnden, … Maar het zal lang duren, veel langer dan dat het nodig had om te ontstaan. Dat het niet voorkomen werd, komt door diegenen die niets deden toen ze het konden.

Geen CGKR, geen rechtbank, geen koning, noch de wreedste straffen vermogen het verbannen van meningen, zelfs geen cliché’s, omdat die onderdeel zijn van ons natuurlijke menselijke alarmsysteem en de zelfverdedigingsreflex. Een systeem dat wij met alle dieren gemeen hebben.

‘Die Gedanken sind frei’, en woorden en gedachten kan men niet bestraffen, omdat het maar woorden en gedachten zijn, zijn onlosmakelijk ons mensenrecht.
De moppen afschaffen is de laatste waarheden doden.

21 januari 2014

Willem Alexander is geen Oranje-Nassau


Hoeren en boeren, zoals in de volksmond wordt gezegd, slaat blijkbaar op gewone mensen die een scheve schaats rijden, niet ophoge heren en dames. Daarvoor werden elegantere namen bedacht , want het was ter vrijwaring van de dynastie en hun macht. Niet alleen erotiseren macht en geld socialistische kwallen als François Hollande of  Dominique Strauss Kahn, maar elke kwal. Als je het de kwallen vraagt: “Ze doen het in de eeerste plaats voor de mensen”. En weet je wat? Die mensen slikken dat nog ook.
Willem-Alexander-bastaard
Kijk Willem Alexander daar met een gewichtig, zelfvoldaan en bloedserieus gezicht zitten op zijn troon. Zo zeker van de hem toekomende macht en positie door zijn erfrecht. 
Ja! aan een Verenigde Nederlanden, of hoe we het gaan noemen. 
Maar dan beslist als een republiek , dus zonder een koningshuis, ook geen oranje zelfingenomen troonzitter en een altijd lachende egaa . 
We gaan toch hier in Vlaanderen al die moeite niet gedaan hebben om een republiek te worden en dan een nieuwe monarch zijn ring gaan kussen zeker? 
Geef dat landkaartje dus maar een andere kleur dan oranje graag, en laat die oranjegekte dan ook maar achterwege.
Eigenlijk moesten vele, zoniet al die vorsten, zittend of postuum, ook eens op het beklaagdenbankje van het Internationaal Strafhof in Den Haag zitten, een soort Nürenberg proces zo je wilt, voor hun misdrijven en oorlogsmisdaden tegen de mensen. De adellijke klieken die hebben vanop een heuvel toegekeken terwijl het plebs hun bloed vergoot. De oorlog 14-18 die nu een gans jaar zal worden herdacht is daarvan een schokkend voorbeeld. En daar gaan ze dan hyppocriet als bekend en gevierd ,even een kransje leggen aan het graf van een onbekende soldaat, een ONDERdaan. Eigen glorie, rijkdom, geldingsdrang en bezit van grond (en belastingen) waren de echte motieven. Een republikeinse verzuchting op zich ten behoeve van het volk, was er niet. De Oranjes waren net zo min als de van Sex en Coburgs ‘Nederlanders’ . Ze woonden en voerden overal in Europa oorlog daar waar hun bezit lag, ze maakten er ongehinderd kinderen, en het volk dat er woonde was ook hun bezit.

We moeten af van het romantiseren van de adel, we moeten gewoon af van de adel. Hun erfelijke macht bekwamen ze met met, intriges, bedrog en het bloed van anderen aan hun handen. Nee, voor mij nooit meer een koning. Recent verscheen er wel meer rond het onderwerp dat Willem Alexander geen Oranje Nassau is. Nu is dat al langer bekend omdat koningin Wilhelmina door haar huwelijk met haar achterneef Hendrik de familienaam Van Oranje niet meer kon voortzetten naar familierecht en erfrecht zoals dat gold voor de gewone burgers. Die familienaam van Mecklenburg-Schwerin veranderde na het huwelijk van hun dochter Juliana met Bernhart in Lippe-Biesterfeld, En nogmaals veranderde die familienaam met het huwelijk van Beatrix met Claus in van Amsberg. Willem Alexander heeft dus eigenlijk als familienaam van Amsberg.

Nee het is beslist geen toeval dat er recent zoveel druk staat op de genealogie die ons het traceren van onze voorouders mogelijk maken. Dat de kinderen de naam van de vader kregen had een aantal goede redenen, en dat is oa het trachten voorkomen van incest, en het voor de vader onmogelijk te maken zijn kinderen te onterven zijn vrouw te verstoten binnen de monogamie die van oudsher al ingevoerd werd. ( gaat natuurlijk enkel op wanneer geen scheve schaats word gereden, en een koning zijn vrouwen niet laat onthoofden). Stel daar bovenop het aannemen door vrouwen van de familienaam van hun man, en het circus is compleet. Na slechts een paar generaties weet al geen hond meer uit wel nest hij komt. De verandering in naamgeving heeft niet alleen homo, lesbische of feminstische advocates. U kunt best raden wie er nog meer belang bij heeft.

Laat de naamgeving zoals die nu bestaat ongemoeid, zoniet krijgen we niet alleen genetische en incestproblemen, maar ook de moeilijkere traceerbaarheid van ziekten en afwijkingen. Ook is misbruik door criminelen perfekt denkbaar, en handig bij het ontduiken allerhande. Om nog maar te zwijgen van de chaos die vrije naamgeving bvb in Portugal en Duitsland veroorzaakt. Kijkers of occasionele kijkers zoals mijn vrouw van de Duitse soap ‘Sturm der Liebe, waar Saalfeld geen Saalfeld is, weten hoe verwarrend en onvolgbaar alles wordt. Mensen die Portugese vrienden of familie hebben moeten maar eens vragen waar dat alles toe leidt.
Willem Alexander is geen Oranje-Nassau
13 januari 2014
Al tijden gaan er geruchten dat Koning Willen Alexander helemaal geen Oranje-Nassau is. Zelfs de Volkskrant komt met het bericht dus kunnen we er vanuit gaan dat we te maken hebben met een nep koning oftewel een bastaard koning.
Volgens Johan Oldenkamp is Wilhelmina niet de dochter van Willem III. Deze 63 jarige Willem leed al jaren aan de geslachtsziekte syfilis voordat Wilhelmina geboren werd en kan dus nooit de vader van Wilhelmina zijn geweest. Zijn vrouw Emma was amper 20 jaar toen zij beviel van Wilhelmina. Het is dus onmogelijk dat Willem Alexander familie is van de al lang overleden Wilhelmina.

Het is zeer waarschijnlijk dat de verwekker van Wilhelmina óf mr. Joan Roël, óf jonkheer De Ranitz is. Beide heren komen voor als vertrouweling van de jonge Emma in het nieuwe boek van Thomas Ross, de Nachtwaker.

Dit betekent dat Willem Alexander geen recht heeft op de troon, volgens onze grondwet. Artikel 24 in hoofdstuk 2 van de Nederlandse grondwet bepaalt immers dat het koningschap erfelijk moet worden vervuld door grondwettelijke opvolgers van koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Het betekent ook dat Máxima Zorreguieta die zich door een truc koningin mag noemen maar dat helemaal is, zich nu samen met Willem Alexander zal moeten terugtrekken uit de huizen en paleizen in ons land.

We zijn benieuwd of onze politiek en burgers het aandurven om de nep oranjes de deur te wijzen en ze van een BSN nummer te voorzien zodat ze een baan kunnen gaan zoeken om alles terug te betalen wat de belastingbetaler tot nu toe voor ze heeft betaald. Ze zullen dan wel voor een accountantskantoor of bank moeten gaan werken want daar kan je nog met frauderen dergelijke bedragen opstrijken.
Reacties

Willem Alexander is geen Oranje-Nassau — 1 reactie


  1. Harald Geersen reageerde nog via Facebook:Harald Geersen Zelfs als Wilhelmina een echt kind van Willem III was, deugt de boel nog niet. Willem III stamde niet af van Willem van Oranje. De familietak van Willem van Oranje was uitgestorven. Men vond nog een nakomeling van Jan, de broer van Willem van Oranje. Laat Jan van Oranje nu de enige van de broers zijn geweest die niet geholpen heeft in de Tachtig Jarige Oorlog… Zelfs als Wilhelmina een echt kind van Willem III was, deugt de boel nog niet. Willem III stamde niet af van Willem van Oranje. De familietak van Willem van Oranje was uitgestorven. Men vond nog een nakomeling van Jan, de broer van Willem van Oranje. Laat Jan van Oranje nu de enige van de broers zijn geweest die niet geholpen heeft in de Tachtig Jarige Oorlog…Willem van Oranje heeft o.a. met zijn broer Maurits, de Spanjaarden verdreven tijdens de Tachtig Jarige Oorlog. Daarna is Nederland een tijd lang een Republiek geweest (Republiek der Zeven Vereenigden Nederlanden). Uiteindelijk is Nederland een Koninkrijk geworden. Men vond nog een afstammeling van een broer van Willem van Oranje.

20 januari 2014

Bravo, flink zo! Of Boeh?

Nee Peter De Roover, ik kan het met u niet eens zijn, en ik verontschuldig mij niet.
Ja ik heb ermee gelachen, met de kandidaat miss belgië Cindy Sabbe. Alleen zij is verantwoordelijk voor haar antwoorden en haar uitgestraalde domheid.(zie mijn eerdere post op mijn status) Uit haar antwoorden bleek dat ze er met haar pet (of haar sacoche) naar gooide. Bij benadering is goed genoeg.Vooral niet even nadenken. Een artikel op Doorbraak verdedigt het 'brave' wicht tegen de valse media en de lachers. Moeten we dan weer begrip tonen, en vooral nog bravo, hoera en flink zo roepen, in plaats van boeh?    Hallo ?!
Het 'brave' wicht heeft wel een diploma van hoger middelbaar en hoger onderwijs op zak wat de terechte vraag doet rijzen: Hoe ze die heeft behaald, eigenlijk gekregen. Het hele incident zegt niet alleen veel over de domme miss maar ook over het onderwijs en de organiserende en controlerende overheid. Misschien, als ze toch slim genoeg zou zijn, duikt ze meteen in de boeken en neemt ze niet langer genoegen met wat ze weet noch met wat en hoe haar werd onderwezen. Ik vind zelfs dat ze ondertussen haar diploma's zou moeten inleveren.
Maar ik denk dat ze nog lang de makkelijkste weg zal kiezen, en een domme musts zal blijven. In de politiek is dat genoeg. Ze is immers al CD&V verkozene in Jabbeke.
Mijn eerdere commentaar op de 'miss'ers van Cindy:
Hoe heeft die haar diploma verdiend? En, schaamte over haar, ze komt nog uit het slachtveld West Vlaanderen ook. Ach, diploma's zijn hoe langer hoe minder waard, want iedereen krijgt er nu een. Straks echte toegangsexamens in de ondernemingen. Zonde van al het weggegooide geld. Niet om ons op de borst te kloppen, en ik betwijfel of de Pisa evaluatie/cijfers mbt ons land wel juist zijn.
En een dag of wat later:
Cindy Sabbe flikt het ook met Tweede Wereldoorlog schreef  Het Laatste Nieuws op haar site met daarin het onderstaande radio geluidsfragment
Ja, ze flikt het nog eens. Op de radio dit keer. En ze blijkt ook nog gemeenteraadslid voor de CD&V in Jabbeke te zijn. Wat zegt dat over de kiezers daar? Wat zegt dat over de CD&V? Wat zegt dat over het onderwijs en het uitdelen van diploma's? Wat zegt dat over de ministers van onderwijs? Terug naar het zesde leerjaar Cindy, en als je goed studeert , dan haal je misschien dit jaar je diploma Lager Onderwijs
Het artikel van Peter De Roover, die medelijden heeft. ( dat kan ik begrijpen, medelijden heb ik ook)
Hij begint: "Goed, we hebben nu eens lekker collectief een deelneemster aan een miss-verkiezing uitgelachen en belachelijk gemaakt. Tijd om ons te verontschuldigen bij haar. "  schrijft hij.
Ach, als dat nu een alleenstaand verhaal was, dan was het nog niet zo erg gesteld met de gediplomeerde missen, de opleidingen en de kenniseconomie van vandaag en morgen.
Hier een nog meer beschamend voorbeeld wellicht:
En als u dacht dat het bij onze bovenburen beter was?
Hier een voorbeeld:
en nog een:
Ik denk dat alle lezers hier zich nu flink want slimmer waarderen. Zijn al die uitspraken van 'mis'sen toch goed voor ons zelfbeeld.
Post sccriptum 

17 januari 2014

Nee, ik heb het filmpje niet gemaakt. Ik zou niet durven ;-)


Deze beelden vanuit een woestijnland, waar een gof en een profeet zo goed voor het volk heeft gezorgd dat ze allemaal dom zijn gebleven, in terreur leven, honger en kou lijden, en slechts 1 boek mogen lezen en geloven. Wie wil nu zo’n god? Daarvoor moet men toch compleet achterlijk, maloot en debiel zijn? (of zijn dat synoniemen?  :-) ) met dank aan Stradi voor de tip.
Nee, ik wilde jullie dit niet onthouden, want onze kennis en wijsheid komen niet slechts uit 1 boek

16 januari 2014

Even de oogkleppen afzetten a.u.b.

Belangrijk voor u in mei naar de stembus trekt:
Ik ga hier bij de vrienden weerom een open deur intrappen. Helaas gaan onze boodschappen voorbij aan hen die we willen bereiken. We zijn zelden of nooit in staat om anderen, door onze blog of reacties op het internet, tot inzicht te laten komen. Zelfs naaste famileleden zouden niet eens op mij stemmen mocht ik verkiesbaar zijn. Ze zouden nog eerder kiezen voor iemand als Dehaene, De Gucht, Stevaert of Verhofstadt. Ja misschien zelfs op Milquet, Maingain of Onckelinx stemen mochten ze dit kunnen.
Ik vermoed dat mijn nochtans zeer stevige argumenten en bewijzen te sterk contasteren met wat hun is geleerd, of eerder: opgedrongen. En al kan ik praten als Brugman, het helpt niets. Integendeel, ze lijken te verharden in hun domheid, en zoeken en vinden daar dan bondgenoten voor die zelf ook werden gehersenspoeld en zich als naief aangesproken/beschuldigd voelen.
Ik merk dat velen niet 'out of the box' kunnen denken, dat ze zo'n aanslag op de eigen intellectuele misconceptie niet kunnen verdragen. Ja, ze worden soms zonder enig tegenargument zelfs boos wanneer men ze op hun oogkleppen wijst. Het moet niet meevallen te ontdekken dat men niets anders dan leugens kent en heeft geleerd en dan daar met zijn gezicht wordt ingedrukt. Hielp het maar ze gerust te laten, zodat ze helemaal zelf tot inzicht zouden komen. Helaas, driewerf helaas, dat gebeurt zelden.
Veel van wat ik en anderen hier schrijven en schreven was in de stille hoop dat de politiek misleiden, de politieke apathen en de zwijgende meerderheid, eens een ander verhaal en andere standpunten en argumenten zouden lezen en horen dan diegene die ze alle dagen door hun strot krijgen gegaveerd. Zoals een gans de alledaagse smurrie die de lever moet vetmesten.
Wat goed voor ze is, wat correct is en wat ze moeten geloven en aanhangen wordt al van in de kleuterklas geïnjecteerd als heroïne.
Het is voor velen moeilijk, zelfs als volwassen mensen met rationeel denkvermogen, het 'geloof' en de dogma's die men inplantte in de hersenen toen men kind was, te negeren en ze af te vallen.               Ook ik kan de schade die 20 jaren onderwijs, jeugdbeweging, kranten en TV  hebben aangericht en hen tot geestelijke slaven makten niet ongedaan maken in de krap bemeten tijd die men mij toekent , alvorens me met een boutade te onderbreken.                                                                                      
Ik betwijfel of boutade een juiste woordkeuze is, want die veronderstelt nog een zekere wijsheid.  
De argumenten die men mij veelal voor de voeten werpt en die de vis trachten te verdrinken zijn van de aard: "De allochtonen zijn naar hier gekomen om ons vuil werk te doen dat wij niet meer wilden doen." Of: "Gelukkig is er hier een koning , die is tenmiste een garantie voor de vrede, solidariteit en vedraagzaamheid." Of: "Wij moeten solidair zijn met Wallonië,want vroeger waren zij dat ook met ons toen Vlamingen ginds mochten gaan werken". ( sic. in de mijnen :-) ). Of: "We zijn al zo een klein landje en jij zou dit nog kleiner willen maken."
Ik kan zo nog even doorgaan, maar onze vrienden hier kunnen dit lijstje nog met honderden simplistische boutaden (of pseudoboutades) aanvullen.Laat jullie maar eens goed gaan in de reacties. Er zijn er misschien nog enkel die ik nog niet hoorde of las.
De meerderheid van de mensen geven blijkbaar geen moer om politiek en nog minder om wat zich in het EU parlement afspeelt. Helaas. De mensen die dit op video of via internet of TV volgen zijn slechts een klein deel van de mensen die de politiek volgen, en slechts een deel daarvan ziet de film ook daadwerkelijk uit. Vergeet daarbij ook niet dat een flink deel van de mensen het ook nog eens is met deze opperste sovjet, en dat die zelfs stemmen voor de  EUrofascisten als Schulz.
Het moet eerst nog veel, veel slechter worden vooraleer het weer beter wordt. Slechts honger, armoede en pijn doet veel mensen echt nadenken. En dan nog.... Oorlog (in een andere vorm dan wij die tot nu toe hebben gekend) is onvermijdelijk en nabijer dan we denken. Dit is geen doemdenken, geen pessimisme maar een reële tendens, zeker met de financiële geldbubbel die de Europese Centrale Bank al sind enige tijd aan het bijdrukken is. Ook de volgende verkiezingen in mei 2014 zullen niet bepalend genoeg zijn om het tij te keren. Het denken, durven, doen is niet echt genoeg. Het is slechts een slogan, en komt te laat voor elke EU-staat.
Enkele tussenkomsten in het Europese Parlement door eurocritici mag u echt niet  gemist hebben. Misschien helpt het sommige toevallig hier aanbelande bezoekers en tegenstanders, eens verder na te denken en zelf tot conclusies te komen over dit despotisch, geldverslindend, regelnevend orgaan dat de EU geworden is. Zelf ben ik nooit echt tegen een soort Europese unie geweest, ik zag zelfs het voordeel van een weliswaar kleinere EEG/EU met economisch en sociaal op gelijke hoogte staande landen die hun grenzen openden. Met op termijn een goed gefundeerde Europese munt, maar met behoud van autonomie. Het is waar dat die EEG/EU ooit een belofte inhield, maar ze is nu totaal ontspoord en helaas verworden tot iets wat ik nu wil bestrijden: de EUSSR en het dito politbureau. Terug naar af.
en ook, een filmpje uit 2010 waar het verkozen UKIP parlementslid Godfrey Bloome wordt verwijderd door de EU-fascisten. Een staaltje van 'democratie' Eerst moet u even langs Schulz...

Zodat u het weet. Het Vlaams Belang is de enige eurokritische partij!

Kompleet van de pot gerukt advies van de politie. Ja, we konden zulke ziekelijke uitspraak van hen verwachten.


En deze morgen in de pers:

bijvoegsel 11-1-2014 :”Geef je dure koptelefoon in het vervolg maar af aan dieven. Het is maar iets materieels.” Zo luidde het politieadvies na de overval op de 14-jarige Jordan in Gent.

Peter Adriaenssens , kinderpsycholoog :

”Dit is het failliet van de volwassenen die kinderen niet meer kunnen beschermen tegen diefstal en geweld.”  

link: “http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1772274/2014/01/11/Advies-van-politie-was-fout-ongelooflijk-fout.dhtml
Ik moet meteen denken aan wat Paul Belien ooit schreef in The Brussels Journal, en eergisteren, dacht ik, nogmaals circuleerde op Facebook:

“Geef Ons Wapens”. De roofdieren hebben tanden en klauwen. De roofdieren hebben messen. Van kleinsaf hebben zij tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk als we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend. Wij mogen niet eens een pepperspray op zak hebben. Zij hebben knipmessen en slagersmessen en ze weten hoe ze die moeten gebruiken. Nood breekt wet. Bekijk de videobeelden van de roofdieren die op de loer liggen in Brussel Centraal en besef dat niemand ons zal verdedigen als wij het zelf niet doen.“

Bron:http://www.brusselsjournal.com/node/1001 (ondertussen weggehaald na druk van het Centrum voor Racismebestrijding met een aangetekend schrijven dd. 10/5/06)


Jongen aan een bushalte in Gent door 15 allochtone jongeren in elkaar geslagen voor een koptelefoon !
Wees gerust, ze gaan, er vanaf komen met een vermaning. Hun ouders die schuldig zijn aan de opvoeding en het gedrag van dit gebroed moet evenzeer gestraft worden. Flinke boete, een werkstraf en eventueel hun uitkeringen en kindergeld intrekken. Misschien kunnen we ze beter samen met hun familie, het land uitzetten, of toch bij herhaling. Dat zou pas een duidelijk signaal zijn naar het andere tuig. Het zou de geïntegreerde brave, nijvere en verstandige allochtonen een hart onder de riem steken, want ook zij zijn voortdurend slachtoffer van dit schorremorrie. De socialistische tuigknuffelende burgemeester van Gent gaat dit weer minimaliseren tot een fait divers, en misschien nu het woord koptelefoon, ja misschien zelfs het dragen van een koptelefoon verbieden.  bron: http://www.hln.be/

Over mensen die volgens de poco’s onze rolstoel zouden vooruitduwen


En het schorem  steekt dan nog voor de camera zijn  twee middenvingers op als teken van dank.

Laten jullie zich morgen ook door zo’n lui voorutduwen in ….de afgrond?

Socialisten noemen dit met zekerheid ook herverdeling van de rijkdom. Straks kunnen we zeggen Vlaanderen was rijk en dom.
810.000 euro geroofd van stervende en over 3 maanden vrij
Ahmed C. (vooraan) kreeg twee jaar cel, kruidenierster Naima K. (in het roze) 40 maanden.
Ahmed C. (vooraan) kreeg twee jaar cel, kruidenierster Naima K. (in het roze) 40 maanden.
TURNHOUT - De 27-jarige kruidenierster uit Turnhout die een stervende bejaarde van 810.000 euro beroofde, is veroordeeld tot veertig maanden cel. Haar partner kreeg twee jaar. De vrouw kan over drie maanden vrij komen.

Naima K. (27) nam de kruidenierszaak van haar ouders over in het centrum van Turnhout. Voor haar oudere klanten was ze erg lief. Maar het was haar enkel om hun fortuin te doen. Op 6 juli vorig jaar reed ze naar het ziekenhuis en bezorgde ‘als blijk van genegenheid’ een boeket aan de familie van een rijke marktkramer. De tachtiger lag op sterven. ’s Namiddags brak ze samen met haar partner Ahmed C. (32) de kluis in de garage open en ging aan de haal met 810.000 euro en elf gouden munten.

Omdat het koppel ruzie kreeg over de verdeling van de buit, moest de politie tussenbeide komen. In een doos op zolder vonden de speurders 674.550 euro. In een sporttas die was ingegraven door Nadia, de zus van de hoofdverdachte, stak nog eens 189.000 euro. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat een ander bejaard koppel van 161.000 euro was beroofd. En veertien dagen nadat een 87-jarige drukker zijn vrouw had verloren, was hij 26.000 euro lichter.

Naima K. kreeg 40 maanden cel, haar partner Ahmed C. twee jaar. Haar zus Nadia kreeg acht maanden effectief en haar moeder acht maanden met uitstel voor heling.

De hoofdbeklaagde beviel in de gevangenis van een kind. De nabestaanden moeten nog even wachten op de 810.000 euro. Hun advocaat had in zijn conclusie per vergissing 81.000 euro geschreven. De debatten worden daarom volgende maand heropend.

15 januari 2014

Ja islam is een bedreiging, wellicht wel groter dan alle voorgaande.


Las u het ook? De Gentse politie heeft bijna drie weken(!? ) geleden een 41-jarige Iraakse vluchteling gearresteerd die de 23-jarige studente verkrachtte in de Stalhof, een zijstraatje van de Gentse Overpoort.

‘De politie stelde een fotodossier samen en de getuige kon de man aanduiden. Het DNA van deze verdachte werd vergeleken met het DNA dat gevonden was op de plaats van de feiten en dit kwam overeen. Ook de gsm van het slachtoffer, die op het moment van de feiten gestolen werd, kon opgespoord worden. De man van wie de huidige gebruiker de gsm had gekocht, heeft verklaard dat hij de gsm gekocht had van de verdachte op de dag van de aanranding.’

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140109_012

Krijgt die klootzak hier asiel, en dan flikt hij zoiets? Waarom moeten we dat blijven tolereren? Die man moet absoluut terug naar Irak, liefst zonder zijn testikels. Om het even wat er in zijn dossier staat en welke verzachtende omstandigheden (hallo?) er door zijn linkse pro deo-advocaat zou worden bedacht. De wetten hier moeten desnoods dan maar aangepast worden, om het even wat Europa en de EVRM club ervan denken. We moeten dienaangaande onze autonomie per direkt terugeisen.

Maar elders is het al even erg, of zelfs nog erger:

Moslim immigranten moeten slechts gemeenschapswerk verrichten als straf voor hun groepsverkrachting van een 12-jarig meisje in Noorwegen..
Kaja Strandjord (foto),de openbare aanklaagster vroeg slechst om gemeenschapswerk als straf.

.Een twaalfjarig meisje van Namsos werd twee keer verkracht door vier moslim immigranten tussen de 15 en 18 jaar. Alle vier criminelen bekenden de feiten, en argumenteerden dat dat het 12-jarige slachtoffertje had toegestemd. De groepsverkrachtin vond plaats op de speelplaas van een lagere school.

Het tuig werd veroordeeld voor verkrachting met verzwarende omstandigheden, maar de openbare aanklaagster Kaja Strandjordtot had het hof enkel om gemeenschapsdienst voor de daders gevorderd!

De vier monsters werd een collectieve boete opgelegd. Drie van hen werd ook gemeenschapsdienst opgelegd.

Eén van hen was ook al veroordeeld voor de verkrachting van een ander dertienjarig slachtoffer. Hij werd daarvoor slechts veroordeeld tot het betalen van een boete.

De advocaat van het slachtoffer opperde dat de delinquenten zeer waarschijnlijk in herhaling zullen vallen.

Bron: http://www.nrk.no/trondelag/tiltalt-for-overgrep-mot-12-aring-1.10916986
Het zal je kind of kleinkind maar overkomen.

Omdat ik voor het behoud van een gedragen rechtvaardige solidariteit ben, ben ik tegen Tobback en het socialisme.

Geplaatst op Nageltjes.be op 10/01/2014 door a. griffon

Een Facebookvriend Hendrik De Vloed schreef op zijn status: n.a.v. het media-optreden Bruno Tobback rond het onderwerp pensioenen:
“Elke keer dat een socialist het woord ‘rechtvaardig’ in de mond neemt moet een alarmbel afgaan: “Wie erg lang studeert, zoals bijvoorbeeld dokters, zal natuurlijk pas op oudere leeftijd met pensioen kunnen. Maar de samenleving heeft ook meer in hen geïnvesteerd en hun lonen en pensioenen liggen vaak hoger, dus dat is voor Tobback perfect rechtvaardig.”

Het uitgangspunt van een eerlijke gelijke loopbaanlengte is correct, maar Bruno doet het lijken alsof het een gunst vanuit de maatschappij is dat ze mochten studeren om een hoger loon of pensioen te krijgen terwijl hij eventjes vergeet te vermelden dat ze gedurende die even lange carrière ook veel meer afgeroomd werden door de staat, zelfs lineair (absolute euro’s) en kwadratisch (meer percenten van hun lineair hogere loon). (bovendien werkt de door Tobback geschoffeerde groep al vaak flink wat langer dan de meeste lager geschoolden red.)

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140109_00919681&_section=8853785&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pm

Ik dacht onafhankelijk van Hendrik precies hetzelfde toen ik Bruno op TV hoorde orakelen. De socialisten komen altijd met ‘plannen’ die ze als zittend in de regering al lang hadden kunnen bepleiten. Zijn idee, al waardeloos want onvolledig en dus misleidend ja zelfs bedrog, heeft de bedoeling om voor de verkiezingen zoveel mogelijk mensen te lokken.

Plat populisme is een woord dat ze vaak in de mond nemen maar is een techniek die ze zelf hebben uitgevonden.

Zou het ook niet logisch zijn dat wie meer heeft afgedragen, dan ook vroeger met pensioen kan, dat mensen door minder belastingen te betalen dat zelf kunnen beslissen? Het risico dat de socialisten lopen te bereiken is precies het tegengestelde als waar ze zeggen voor te staan. Hun ideeën doden de solidariteit en ontmoedigen zoals in de USSR inzet waardoor iedereen die de kar trekt een zombie wordt. Hun sociaal model is een uitroeiingskamp voor mensen die de rekeningen betalen, de bedrijven oprichten, werkgelegenheid creëren, de innovatie realiseren, de technologieën van morgen ontwikkelen.

Na zo’n voor hun ideale sterfhuis, is er geen tegenstem meer en regeren ze ongehinderd als melkende despoten. Zoals in hun communistische voorbeelden uit het verleden zijn verkiezingen dan ‘niet meer nodig’ en komt iedere dissident in een concentratiekamp dat zij een goelag of heropvoedingsschool noemen.
Vergeten we ook maar niet dat de bijdragen die de vele nieuwkomers zullen leveren veel lager zullen zijn dan hun kosten en het verschil van de Vlaming zijn spaarboekje en zijn opgebouwde solidariteit zal moeten betaald worden.

Denk eens: wie zijn meestal de laaggeschoolden van vandaag en morgen? Zijn het niet vooral onze kinderen die zullen gestudeerd hebben, en dat dank zij onze decennialange hoge belastingen, die nog meer zullen moeten bijdragen? Zonder die torenhoge belastingen had ook haast ieder van ons de studies van zijn kinderen rechtstreeks kunnen betalen. Maar de natte droom van de socialisten is dat iedereen van hen afhankelijk is; een nieuwe vorm van slavernij dus.

En kijk maar wat er van al die socialistsche/communistische landen en projecten is overgebleven? Niets dan miserie uiteindelijk.

Een ongewijzigd plan Tobback is dus een aangekondigde belasting op onze kinderen en kleinkinderen.

Tenzij u bereid bent onderdaan van de islam te worden: Is er nog iemand die denkt dat onze rolstoel zal voortgeduwd worden, onze oude dag onbekommerd zal zijn, ons pensioen door nieuwkomers die ons niet mogen zal betaald worden?

Kuffar (kafir) zijn in het land van SPA en moslims, is al een gesel. Het wordt een vagevuur voor de hel.
Bruno en de zijnen vergeten wellicht dat ook zij binnen afzienbare tijd zullen vervangen worden, en ze hun vetbetaalde baantje verliezen, hun loft en hun al dan niet gefraudeerd spaargeld gaan afgeroomd zien.

Soera 9, aya 29 zegt:
“Strijdt tegen hen die niet in Allah geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat Allah en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.”

Willen de Europeanen alles wat is opgebouwd verliezen?
Omdat ik voor het behoud van een gedragen rechtvaardige solidariteit ben, ben ik tegen Tobback en het socialisme.
Om al wat we weten, en wat hier voorafgaat. Omdat dit nu eenmaal als een natuurwet vaststaat. Omdat alle andere volken, inclusief marsmannetjes en religieuze belangengroepen (Bruno Tobback en zijn clan inbegrepen), deze regel toepassen. Omdat wij ons niet mogen laten verdringen noch onze toekomst laten schaden en omdat dit ons natuurrecht is is het onze plicht te kiezen voor “Eigen Volk Eerst!” al verdienen veel van onze tegenstanders deze solidariteit niet.

Post scriptum:

Hendrik De Vloed Uitstekend verhaal! En inderdaad een geldige denkpiste: iemand die 40 jaar maandelijks pakweg 500 euro afdroeg en een mier die dubbel zo hard/waardevol werkend 20 jaar lang 1000 euro maandelijks afdroeg hebben in een rationele wereld hetzelfde gespaard voor de oude dag (een gelijk pensioenbedrag bedongen). Maar toch zou de mier door de roverheid beschouwd worden als een luiwammes iemand die amper een aalmoes qua pensioen waard zou zijn.
Voorts ben ik van oordeel dat er niet altijd de islam moet bijgesleurd worden

Antoine Griffon Het is waar dat het vaak of steeds bij een artikel betrekken van de islam (immigratie) een aantal mensen de wenkbrouwen doet fronsen. En ja, sommigen zullen daardoor het ‘verhaal’ niet meer zo geloofwaardig vinden, of het als een zwakteargument beschouwen ( zoals een reductio a l’H.) Ik weet dat. Echter zijn het socialisme en de islam ook in deze onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn ze door hun sociale zekerheidmodel, inclusief uitkeringen en pensioenen, alsook hun overlevingsstrijd, duidelijk aangewezen om de immigratie en de islam nog sterker te blijven omarmen. Het verband socialisme/Islam neemt dus alleen maar toe. Wie van de bevolkingsgroepen te winnen heeft en wie te verliezen is duidelijk, en daar willlen de socialisten, al kunnen ze dat niet openlijk toegeven, op inspelen. Het door mij vergeten, of nalaten van dit verband om meer aanhang te vinden; om aanvaardbaar en geliefd te zijn om wat niet schreef, het bewust en eventueel strategisch verdringen van de voor sommigen onzichtbare verbanden, zou van mij een poco-reflex vereisen die ik niet kan opbrengen zonder kramp te krijgen. Maar enige suggesties om het anders te formuleren , of om onjuistheden er uit te halen zijn van vrienden altijd welkom. Wat niet wilt zeggen dat ik alles ook navolg. Ook mijn kinderen zeggen wel eens: ” Moet je er nu overal islam en immigratie bij betrekken?” Dan antwoord ik: ” Ja omdat die er ook is, al zien jullie dit niet steeds.” Ik weet het, mensen worden daar moe van, van slecht nieuws, en verdrukken dat zoals dat heet in de psychologie. Maar moet ik het slechte nieuws dan maar verzwijgen?