Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 januari 2014

Omdat ik voor het behoud van een gedragen rechtvaardige solidariteit ben, ben ik tegen Tobback en het socialisme.

Geplaatst op Nageltjes.be op 10/01/2014 door a. griffon

Een Facebookvriend Hendrik De Vloed schreef op zijn status: n.a.v. het media-optreden Bruno Tobback rond het onderwerp pensioenen:
“Elke keer dat een socialist het woord ‘rechtvaardig’ in de mond neemt moet een alarmbel afgaan: “Wie erg lang studeert, zoals bijvoorbeeld dokters, zal natuurlijk pas op oudere leeftijd met pensioen kunnen. Maar de samenleving heeft ook meer in hen geïnvesteerd en hun lonen en pensioenen liggen vaak hoger, dus dat is voor Tobback perfect rechtvaardig.”

Het uitgangspunt van een eerlijke gelijke loopbaanlengte is correct, maar Bruno doet het lijken alsof het een gunst vanuit de maatschappij is dat ze mochten studeren om een hoger loon of pensioen te krijgen terwijl hij eventjes vergeet te vermelden dat ze gedurende die even lange carrière ook veel meer afgeroomd werden door de staat, zelfs lineair (absolute euro’s) en kwadratisch (meer percenten van hun lineair hogere loon). (bovendien werkt de door Tobback geschoffeerde groep al vaak flink wat langer dan de meeste lager geschoolden red.)

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140109_00919681&_section=8853785&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pm

Ik dacht onafhankelijk van Hendrik precies hetzelfde toen ik Bruno op TV hoorde orakelen. De socialisten komen altijd met ‘plannen’ die ze als zittend in de regering al lang hadden kunnen bepleiten. Zijn idee, al waardeloos want onvolledig en dus misleidend ja zelfs bedrog, heeft de bedoeling om voor de verkiezingen zoveel mogelijk mensen te lokken.

Plat populisme is een woord dat ze vaak in de mond nemen maar is een techniek die ze zelf hebben uitgevonden.

Zou het ook niet logisch zijn dat wie meer heeft afgedragen, dan ook vroeger met pensioen kan, dat mensen door minder belastingen te betalen dat zelf kunnen beslissen? Het risico dat de socialisten lopen te bereiken is precies het tegengestelde als waar ze zeggen voor te staan. Hun ideeën doden de solidariteit en ontmoedigen zoals in de USSR inzet waardoor iedereen die de kar trekt een zombie wordt. Hun sociaal model is een uitroeiingskamp voor mensen die de rekeningen betalen, de bedrijven oprichten, werkgelegenheid creëren, de innovatie realiseren, de technologieën van morgen ontwikkelen.

Na zo’n voor hun ideale sterfhuis, is er geen tegenstem meer en regeren ze ongehinderd als melkende despoten. Zoals in hun communistische voorbeelden uit het verleden zijn verkiezingen dan ‘niet meer nodig’ en komt iedere dissident in een concentratiekamp dat zij een goelag of heropvoedingsschool noemen.
Vergeten we ook maar niet dat de bijdragen die de vele nieuwkomers zullen leveren veel lager zullen zijn dan hun kosten en het verschil van de Vlaming zijn spaarboekje en zijn opgebouwde solidariteit zal moeten betaald worden.

Denk eens: wie zijn meestal de laaggeschoolden van vandaag en morgen? Zijn het niet vooral onze kinderen die zullen gestudeerd hebben, en dat dank zij onze decennialange hoge belastingen, die nog meer zullen moeten bijdragen? Zonder die torenhoge belastingen had ook haast ieder van ons de studies van zijn kinderen rechtstreeks kunnen betalen. Maar de natte droom van de socialisten is dat iedereen van hen afhankelijk is; een nieuwe vorm van slavernij dus.

En kijk maar wat er van al die socialistsche/communistische landen en projecten is overgebleven? Niets dan miserie uiteindelijk.

Een ongewijzigd plan Tobback is dus een aangekondigde belasting op onze kinderen en kleinkinderen.

Tenzij u bereid bent onderdaan van de islam te worden: Is er nog iemand die denkt dat onze rolstoel zal voortgeduwd worden, onze oude dag onbekommerd zal zijn, ons pensioen door nieuwkomers die ons niet mogen zal betaald worden?

Kuffar (kafir) zijn in het land van SPA en moslims, is al een gesel. Het wordt een vagevuur voor de hel.
Bruno en de zijnen vergeten wellicht dat ook zij binnen afzienbare tijd zullen vervangen worden, en ze hun vetbetaalde baantje verliezen, hun loft en hun al dan niet gefraudeerd spaargeld gaan afgeroomd zien.

Soera 9, aya 29 zegt:
“Strijdt tegen hen die niet in Allah geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat Allah en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.”

Willen de Europeanen alles wat is opgebouwd verliezen?
Omdat ik voor het behoud van een gedragen rechtvaardige solidariteit ben, ben ik tegen Tobback en het socialisme.
Om al wat we weten, en wat hier voorafgaat. Omdat dit nu eenmaal als een natuurwet vaststaat. Omdat alle andere volken, inclusief marsmannetjes en religieuze belangengroepen (Bruno Tobback en zijn clan inbegrepen), deze regel toepassen. Omdat wij ons niet mogen laten verdringen noch onze toekomst laten schaden en omdat dit ons natuurrecht is is het onze plicht te kiezen voor “Eigen Volk Eerst!” al verdienen veel van onze tegenstanders deze solidariteit niet.

Post scriptum:

Hendrik De Vloed Uitstekend verhaal! En inderdaad een geldige denkpiste: iemand die 40 jaar maandelijks pakweg 500 euro afdroeg en een mier die dubbel zo hard/waardevol werkend 20 jaar lang 1000 euro maandelijks afdroeg hebben in een rationele wereld hetzelfde gespaard voor de oude dag (een gelijk pensioenbedrag bedongen). Maar toch zou de mier door de roverheid beschouwd worden als een luiwammes iemand die amper een aalmoes qua pensioen waard zou zijn.
Voorts ben ik van oordeel dat er niet altijd de islam moet bijgesleurd worden

Antoine Griffon Het is waar dat het vaak of steeds bij een artikel betrekken van de islam (immigratie) een aantal mensen de wenkbrouwen doet fronsen. En ja, sommigen zullen daardoor het ‘verhaal’ niet meer zo geloofwaardig vinden, of het als een zwakteargument beschouwen ( zoals een reductio a l’H.) Ik weet dat. Echter zijn het socialisme en de islam ook in deze onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn ze door hun sociale zekerheidmodel, inclusief uitkeringen en pensioenen, alsook hun overlevingsstrijd, duidelijk aangewezen om de immigratie en de islam nog sterker te blijven omarmen. Het verband socialisme/Islam neemt dus alleen maar toe. Wie van de bevolkingsgroepen te winnen heeft en wie te verliezen is duidelijk, en daar willlen de socialisten, al kunnen ze dat niet openlijk toegeven, op inspelen. Het door mij vergeten, of nalaten van dit verband om meer aanhang te vinden; om aanvaardbaar en geliefd te zijn om wat niet schreef, het bewust en eventueel strategisch verdringen van de voor sommigen onzichtbare verbanden, zou van mij een poco-reflex vereisen die ik niet kan opbrengen zonder kramp te krijgen. Maar enige suggesties om het anders te formuleren , of om onjuistheden er uit te halen zijn van vrienden altijd welkom. Wat niet wilt zeggen dat ik alles ook navolg. Ook mijn kinderen zeggen wel eens: ” Moet je er nu overal islam en immigratie bij betrekken?” Dan antwoord ik: ” Ja omdat die er ook is, al zien jullie dit niet steeds.” Ik weet het, mensen worden daar moe van, van slecht nieuws, en verdrukken dat zoals dat heet in de psychologie. Maar moet ik het slechte nieuws dan maar verzwijgen?

Geen opmerkingen: