Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 januari 2014

Als je van je kinderen houdt, dan blijf je toch niet meer wachten op gerechtigheid, denk ik dan.


In 2011 en 2012 heeft de vorige paus, Benedictus XIV, liefst 400 priesters uit hun ambt gezet wegens kindermisbruik. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de jaren 2008-2009. Een en ander blijkt uit een document dat persagentschap AP kon inkijken.

En hoeveel ervan zijn ervan veroordeeld en zitten in de cel? NUL ! 

Als hij er al 400 kon ontslaan hoeveel meer moeten het er dan niet zijn. Ook bij ons kwam er nog geen ene voor de rechtbank, werd er nog geen enkele veroordeeld, zit er nog geen enkele in de cel. De klassejustitie en de kerk hebben met de hulp van het koningshuis en de tsjeven, abortus gepleegd op de waarheid en de gerechtigheid. Voor wanneer het eerste proces?
Lichtschakelaars in het Vaticaan
Het Vaticaan blijft wel weigeren om een door het VN-comité gevraagd bericht voor te leggen met details over het misbruik van kinderen binnen de katholieke kerk. Die weigering oogst heel wat kritiek van leden van het VN-comité en van activisten.
Ongehoord wat die zich nog altijd kunnen permitteren.
Nu ja, na het zien van de reportage van een bedevaart naar Lourdes, door de onnavolgbare trezebees Annemie Struyf, begrijp ik nogmaals dat de gelovige mensen te dom en te naïef zijn om daar iets aan te veranderen. In tegenstelling echter tot het gelovige volkje, komt voor mij gerechtigheid niet in de hemel maar op aarde.

In 2008-2009 werden 170 priesters uit hun ambt gezet wegens kindermisbruik. In de periode 2011-2012 steeg dat tot 400 priesters. Het Vaticaan bereidde het document voor om zich gisteren te kunnen verdedigen voor het VN-Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. 
De permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties, Silvano Tomasi, verwees echter nauwelijks naar de statistieken.Tomasi zei gisteren dat heel wat kerkelijke instellingen zich al hebben geëngageerd om de bescherming van kinderen te verzekeren. Het Vaticaan heeft alle relevante internationale verdragen ter bescherming van het kind, waaronder het VN-protocol ter bestrijding van kinderprostitutie en -porno, geratificeerd en zet die “consequent” in de praktijk om, luidde het.

Als je van je kinderen houdt, dan doe je er zelf toch wat aan, denk ik dan. Dan blijf je toch niet meer wachten op gerechtigheid ?

Geen opmerkingen: