Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 januari 2014

Even de oogkleppen afzetten a.u.b.

Belangrijk voor u in mei naar de stembus trekt:
Ik ga hier bij de vrienden weerom een open deur intrappen. Helaas gaan onze boodschappen voorbij aan hen die we willen bereiken. We zijn zelden of nooit in staat om anderen, door onze blog of reacties op het internet, tot inzicht te laten komen. Zelfs naaste famileleden zouden niet eens op mij stemmen mocht ik verkiesbaar zijn. Ze zouden nog eerder kiezen voor iemand als Dehaene, De Gucht, Stevaert of Verhofstadt. Ja misschien zelfs op Milquet, Maingain of Onckelinx stemen mochten ze dit kunnen.
Ik vermoed dat mijn nochtans zeer stevige argumenten en bewijzen te sterk contasteren met wat hun is geleerd, of eerder: opgedrongen. En al kan ik praten als Brugman, het helpt niets. Integendeel, ze lijken te verharden in hun domheid, en zoeken en vinden daar dan bondgenoten voor die zelf ook werden gehersenspoeld en zich als naief aangesproken/beschuldigd voelen.
Ik merk dat velen niet 'out of the box' kunnen denken, dat ze zo'n aanslag op de eigen intellectuele misconceptie niet kunnen verdragen. Ja, ze worden soms zonder enig tegenargument zelfs boos wanneer men ze op hun oogkleppen wijst. Het moet niet meevallen te ontdekken dat men niets anders dan leugens kent en heeft geleerd en dan daar met zijn gezicht wordt ingedrukt. Hielp het maar ze gerust te laten, zodat ze helemaal zelf tot inzicht zouden komen. Helaas, driewerf helaas, dat gebeurt zelden.
Veel van wat ik en anderen hier schrijven en schreven was in de stille hoop dat de politiek misleiden, de politieke apathen en de zwijgende meerderheid, eens een ander verhaal en andere standpunten en argumenten zouden lezen en horen dan diegene die ze alle dagen door hun strot krijgen gegaveerd. Zoals een gans de alledaagse smurrie die de lever moet vetmesten.
Wat goed voor ze is, wat correct is en wat ze moeten geloven en aanhangen wordt al van in de kleuterklas geïnjecteerd als heroïne.
Het is voor velen moeilijk, zelfs als volwassen mensen met rationeel denkvermogen, het 'geloof' en de dogma's die men inplantte in de hersenen toen men kind was, te negeren en ze af te vallen.               Ook ik kan de schade die 20 jaren onderwijs, jeugdbeweging, kranten en TV  hebben aangericht en hen tot geestelijke slaven makten niet ongedaan maken in de krap bemeten tijd die men mij toekent , alvorens me met een boutade te onderbreken.                                                                                      
Ik betwijfel of boutade een juiste woordkeuze is, want die veronderstelt nog een zekere wijsheid.  
De argumenten die men mij veelal voor de voeten werpt en die de vis trachten te verdrinken zijn van de aard: "De allochtonen zijn naar hier gekomen om ons vuil werk te doen dat wij niet meer wilden doen." Of: "Gelukkig is er hier een koning , die is tenmiste een garantie voor de vrede, solidariteit en vedraagzaamheid." Of: "Wij moeten solidair zijn met Wallonië,want vroeger waren zij dat ook met ons toen Vlamingen ginds mochten gaan werken". ( sic. in de mijnen :-) ). Of: "We zijn al zo een klein landje en jij zou dit nog kleiner willen maken."
Ik kan zo nog even doorgaan, maar onze vrienden hier kunnen dit lijstje nog met honderden simplistische boutaden (of pseudoboutades) aanvullen.Laat jullie maar eens goed gaan in de reacties. Er zijn er misschien nog enkel die ik nog niet hoorde of las.
De meerderheid van de mensen geven blijkbaar geen moer om politiek en nog minder om wat zich in het EU parlement afspeelt. Helaas. De mensen die dit op video of via internet of TV volgen zijn slechts een klein deel van de mensen die de politiek volgen, en slechts een deel daarvan ziet de film ook daadwerkelijk uit. Vergeet daarbij ook niet dat een flink deel van de mensen het ook nog eens is met deze opperste sovjet, en dat die zelfs stemmen voor de  EUrofascisten als Schulz.
Het moet eerst nog veel, veel slechter worden vooraleer het weer beter wordt. Slechts honger, armoede en pijn doet veel mensen echt nadenken. En dan nog.... Oorlog (in een andere vorm dan wij die tot nu toe hebben gekend) is onvermijdelijk en nabijer dan we denken. Dit is geen doemdenken, geen pessimisme maar een reële tendens, zeker met de financiële geldbubbel die de Europese Centrale Bank al sind enige tijd aan het bijdrukken is. Ook de volgende verkiezingen in mei 2014 zullen niet bepalend genoeg zijn om het tij te keren. Het denken, durven, doen is niet echt genoeg. Het is slechts een slogan, en komt te laat voor elke EU-staat.
Enkele tussenkomsten in het Europese Parlement door eurocritici mag u echt niet  gemist hebben. Misschien helpt het sommige toevallig hier aanbelande bezoekers en tegenstanders, eens verder na te denken en zelf tot conclusies te komen over dit despotisch, geldverslindend, regelnevend orgaan dat de EU geworden is. Zelf ben ik nooit echt tegen een soort Europese unie geweest, ik zag zelfs het voordeel van een weliswaar kleinere EEG/EU met economisch en sociaal op gelijke hoogte staande landen die hun grenzen openden. Met op termijn een goed gefundeerde Europese munt, maar met behoud van autonomie. Het is waar dat die EEG/EU ooit een belofte inhield, maar ze is nu totaal ontspoord en helaas verworden tot iets wat ik nu wil bestrijden: de EUSSR en het dito politbureau. Terug naar af.
en ook, een filmpje uit 2010 waar het verkozen UKIP parlementslid Godfrey Bloome wordt verwijderd door de EU-fascisten. Een staaltje van 'democratie' Eerst moet u even langs Schulz...

Zodat u het weet. Het Vlaams Belang is de enige eurokritische partij!

Geen opmerkingen: