Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 december 2009

Gelukkig nieuwjaar!

Ik wens mijn familie en vrienden een gelukkig, voorspoedig en gezond 2010 toe.
In een wereld die de mond vol heeft van mensenrechten druk ik de hoop uit dat ons Vlaamse volk eindelijk vrij wordt met een eigen onafhankelijke staat Vlaanderen.
Zelfs de grootste tegenstanders van Vlaamse onafhankelijkheid spannen zich overal ter wereld in om het zelfbeschikkingsrecht en de onafhankelijkheid van de meest uiteenlopende volkeren te steunen. Het wordt tijd dat ze inzien hoe poco-hypocriet het is diezelfde vrijheid en het recht op een eigen natie voor Vlamingen tegen te houden.
Na de haast 2 eeuwen geleden kunstmatig door koningen, keizers en edelen gevormde landen is het tijd voor de afschaffing van de adel en hun onmiskenbare belangen en erfrechten. Ik hoop dat de halfgoddelijke status waarvan het principe dateert uit de tijd van sprookjes toen de dieren nog spraken snel en definitief tot het verleden zal behoren. Laat hen die enige nostalgie koesteren naar het beeld van sprookjes, operettes, Sisifilms, en de prinsen en prinsessen wensbeelden uit hun jeugd, alles geproduceerd door een goed werkende PR-machine, zich ook steeds voorhouden wie er in de vele oorlogen is gestorven, voor wie dit nodig was en verplicht!

Een modern Europa is een Europa van volken, niet van staten, met echt democratisch verkozen leiding en volksvertegenwoordiging. Alhoewel er nog geschaafd moet worden aan het democratisch model kan, met het onmiddellijke doel van verbetering en vooruitgang, meteen iedereen die niet democratisch verkozen werd door zijn volk beter van zijn sokkel en macht (ook al is die onrechtstreeks en onderhuids) worden gehaald.

Leve de Repubiek Vlaanderen! Leve het Vlaamse Volk!

Tot besluit een bekend filmpje dat prima illustreert dat alle hooggeborenen te kakken zet:

Old Blue Eyes has a message from heaven

Mijn dank aan de vrienden van Angeltjes die op You Tube een muziekvideo op het spoor kwamen die zo knap is en zo actueel dat ik hem ook moest plaatsen op mijn blog.
Dank u Angeltjes, en speciaal voor jullie is er vandaag om middernacht applaus en vuurwerk in de koekenstad.
Jullie moeten dan wel wakker blijven tot middernacht hé! Gelukkig Nieuwjaar!

02 december 2009

Rechter mag bedrijf sluiten bij sociale fraude

Weer een nieuwe wet uit het nieuwe Sociaal Strafwetboek.
De strafrechters zullen bedrijven die bijvoorbeeld illegalen tewerkstellen of die gevaarlijke werkomstandigheden toelaten, kunnen veroordelen tot een sluiting of een exploitatieverbod. Dat kan voor een periode van één maand tot drie jaar, die ingaat zodra de veroordeling definitief is.

Een bedrijf dat een maand dicht moet is veelal gedoemd om dicht te blijven, laat staan wanneer die periode drie jaar zou duren.
In allochtone kringen worden nu nog meer schijnfirma's opgericht om illegalen te werk te stellen. Deze lege dozen mag de rechter gerust sluiten, want er worden snel nieuwe opgericht waarvan het vermogen zo laag is dat enkel de kei kan gestroopt worden, het zwarte geld verdwenen, en de oprichters onvindbaar is.
Maar eerst moet men die bedrijven vinden! En wie gaat dat doen?
De politie durft en mag niet illegalen opsporen en oppakken, laat staan dat een sociaal inspecteur zijn leven riskeert. In de no go zones , de kebab zaken, de occasie-autohandel, de schoonmaakbedrijven, de car washes en de nachtwinkels, halal beenhouwers en bakkers enz... weet ik met zekerheid dat ze succes zouden hebben.
Migratie een verrijking en redding van onze sociale zekerheid, pensioenen en economie? Naieve kneusjes vergeet dat maar!

Ik vraag me af hoeveel nieuwe wetten er zijn gemaakt zonder oude te schrappen, en hoeveel domme dingen er in het nieuwe Sociaal Strafwetboek zullen staan. Justitie hervormen? Niet door wollige Stefaan of enige andere regimekluns.