Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 september 2014

Wij zijn het volk, en het is onze plicht en in ons belang hen te stoppen!Ondertussen vindt er ten lande een ongeziene witwasoperatie van misdaadgeld plaats. En raad eens wie de begunstigden van dat geld zijn? De advocaten! Wat zegt dat over justitie en de advocaten? Juist!
Door het beroepsgeheim vallen advocaten bijna altijd buiten het net van de witwaswet. Ze worden niet verplicht om te melden als ze vermoeden dat ze met zwart geld worden betaald.
Als er fouten zijn gemaakt tijdens het onderzoek, dan moeten daarvoor de verantwoordelijken misschien op het matje worden geroepen na een separaat onderzoek, maar dat doet niets af van de schuld, de bewijzen en de feiten gepleegd door de gangsters. Die staan alle als een paal boven water blijven staan. Het zou een schande zijn wanneer die gangsters vrijuit gingen en de onderzoeksfouten zwaarder en beslissender zouden wegen dan de zware feiten van de gangsters die menig jong leven vernielden en die het misdaadgeld blijkbaar verder kunnen benutten. Ach er was een burger ingezet om te helpen bij het onderzoek. Dat is toch een bewijs van zijn burgerzin.

Ze konden die gangsters toch niet hun vernietigende handel laten verder zetten en nog meer slachtoffers maken? Het is zelfs een plicht voor een burger om de politie en de maatschappij te helpen, de plicht van de politie om die lui te stoppen. De burger die zich daartoe bereid verklaarde is zelfs een held. Collateral damage noemde die schoft Tony Mary dat dan op tv.

Justitie, wetgeving en advocatuur moeten dringend worden hervormd, gemoderniseerd en aangepakt waar nodig.
Dringend is de afschaffing van de orde van Advocaten die tegelijk rechter en partij zijn en omgekeerd, en die vervangen door een onafhankelijk controle en klachtenorgaan waarin ook hoog opgeleide burgers en ambtenaren moeten zetelen die niets met justitie te maken hebben er hun inkomen niet, zelfs niet gedeeltelijk, aan ontlenen. Als we het aan de zwarte gieren overlaten komt daar niets van terecht, wordt het zelfs nog erger. Wij zijn het volk, en het is onze plicht en in ons belang hen te stoppen! En wanneer wordt het volk echt boos?

Het aantal en de teneur van de reacties onder de respectieve krantenartikels zijn niet mis te verstaan en eenduidig afkeurend en boos. Het volk heeft een stem, een mening en het roept, maar niemand van de overheid/politiek luistert. Het is niet te verbazen, want die zijn bijna allemaal ook advocaten/juristen.

Daarom tip van de week: stem niet meer op juristen!

05 september 2014

Te veel kreten en intenties. Te weinig daden en vernuft.Waarom heeft dat zo lang geduurd eer iemand bij de top van justitie eiste dat men de inkomsten en sociale zekerheid moet afnemen en terugvorderen van de Syiëstrijders?
Eindelijk, maar veel te laat zoals steeds, worden ze bij justitie wakker. Het zijn eigenlijk nog maar kreten en intenties, helaas geen werkelijkheid. Zoals met veel stoere kreten en intenties van de overheden.

De eerste moordenaar zijn inkomen moet echter nog worden afgepakt, en het is dus wachten op gehaaide mensenrechten en procedureadvocaten als Mary, Van Velpen, Luycks en co, die het voor mekaar krijgen de criminele feiten als een vis te verdrinken en het tuig vrij te krijgen, iets wat voor de burger absoluut niet langer kan.

Bij een parkeerboete wachten ze zo lang niet om aan je bankrekening te zitten, en daarbij kun je op ‘mensenrechten’ of een pro deo advocaat helemaal niet rekenen. 
 En wat te denken van een geschil met de fiscus, daar moet je sinds kort zelfs boeten al heb je je zaak gewonnen?
Een moordenaar blijft een moordenaar, zo ook een martelaar of een verkrachter, ongeacht zijn motief of de plaats van het delict.

Iemand die hier een moord pleegt, dat poogt te doen of daarbij helpt, is een moordenaar. Iemand die dat elders gaat doen, zelfs in veelvoud zo blijkt, is dat zeker. Waar de moorden en de gruwelijke misdrijven gepleegd werden maakt niets uit.

Het tuig mag nooit meer terugkomen, ook niet na berouw, want liegen kunnen de psychopaten als geen ander. Het liegen maakt deel uit van hun crimineel profiel.


Als ze zouden terug mogen komen zijn we nooit meer veilig.
Het zou gigantisch ook veel tijd en geld kosten, ons justitiesysteem indachtig. Dan zouden wij levenslang krijgen als belastingbetaler, en zij een leven in een gevangenishotel met ingehuurde sekswerkers, internet, TV en snoepreisjes. Of met verblijf in een moskee naar analogie met Michelle Martin. Een gevangenishotel waarvan de deuren na luttele jaren al open gaan of staan, of waarvan het makkelijk te ontsnappen is. Daarna kunnen ze de rest van hun leven door gaan brengen in het nooit ontdekte tweede verblijf en het nooit gevonden geld in de Maghreb.
Syriëstrijders worden ze nog steeds door de goedmensen en het pocowereldje genoemd.Alsof ze door ons gelegitimeerd voor een nobele zaak vochten. Moordende terroristische maniakken zou een betere omschrijving zijn.
Het krapuul van het laagste soort zal zich haasten om terug te betalen.We zullen hun rekeningen hier moeten sluiten, al hun eigendommen hier (en zo mogelijk elders) moeten in beslag nemen en verkopen, als die er nu nog zijn. Maar ook de rekeningen en bezittingen van hun families grondig moeten onderzoeken om verduistering van vermogen tegen te gaan; en iedere handlanger, heler en medeplichtige mee doen betalen. Hen straffen zoals dat gebeurt bij andere misdrijven.
Het gerecht in België en de politici zijn gewoon bang voor die lui, misschien bang voor het vele werk, want anders was er al opgetreden.

Het is het gedrag van lafaards. 
 Dit land is in oorlog. Zij die tussen het tuig moeten, wonen weten dat al; zij die het al jaren zagen en het aanklaagden ook.


Niet in het minst zouden we met kordate acties het kaf van het koren kunnen scheiden. De mensen die het echt goed menen, die willen integreren en bijdragen aan onze maatschappij, een betere kans geven. Hen verlossen van stigma’s en vooroordelen, soms alleen wegens hun gelijkenis met de criminelen onder hen. Met de islam en de erkenning van een boek dat zou geschreven zijn door een god die boven alle wetten staat zal dit nooit echt lukken.
Het is oorlog, een andere dan die we tot nu kenden

Een oorlog die ondergronds woedt als een veenbrand en waartegen niets wordt ondernomen. Dra zal er nog enkel kunnen gewonnen worden met grote verliezen, of kan een oorlog alleen maar verloren worden omdat de vijand zo sterk staat, geïnfiltreerd is in ons midden en zo groot in aantal.

Ja, waarom hebben en betalen we een leger? Toch om ons en ons land te verdedigen, en niet iemand ergens in het buitenland? Toch niet om voedselpakketten te gaan uitdelen die in handen komen van barbaren, losgeld over te brengen aan piraten, of zelfs terroristen in spe te gaan opleiden.

Gevaarlijke toestanden vergen een snellere en drastischere aanpak. Het is misschien allemaal al te laat om het tot een einde zonder bloedvergieten te brengen, maar alle middelen helpen.

We moeten daadkrachtig eisen dat de politiek (hier en in de EU) doet waarvoor ze door ons volk werd gekozen, in plaats van zich te gaan moeien met elk conflict in de wereld en er zoals in Oekraïne te gaan veroorzaken.
http://www.vandaag.be/binnenland/153792_syriestrijders-moeten-alle-uitkeringen-terugbetalen.html
Om het even duidelijk te maken wat er aan de hand volgt vanavond hier een video. Vooral voor de mietjes is kijken verplicht! Het geraakt nooit opgelost, als je blijft doen alsof het niet bestaat.

Halve nieuws is geen nieuws.
Maar de vijand (wij dus) luisterde en keek mee.
Onderstaande (nochtans quasi gelijktijdig gepleegde ) uitspraak van Milquet werd vandaag 1/9 niet in Terzake gebracht. Kijkers van het regimehuis van vertrouwen, de VRT, kregen weeral maar een stukje van het verhaal te horen. (http://www.canvas.be/.../b4904189-5f19-4e6a-84bc... onderwerp vanaf 17'45" maar het Milquetfragment vanaf 23'20")  
Geen woord over het 'incident' zelf dat oa in Le Soir stond. En dat is in mijn perceptie bewust liegen en manipuleren. (blijkbaar niet in de perceptie van de slaafse volgers van het regime)

Milquet : « Charles Michel serait très heureux que Didier Reynders dégage car sinon, il reste président et laisse Reynders vice-premier avec la pollution complète qu’il fait de tout. Il y a un intérêt collectif majeur pour le MR, c’est presque une question de santé publique…”
“Charles Michel zou zeer blij zijn dat Didier Reynders het veld ruimt, want zoniet blijft hij partijvoorzitter en laat hij Reynders vice eerste minister blijven tezamen met de totale vervuiling/puinhoop dat/die hij van alles maakt.”

« Juncker veut Marianne Thyssen, il déteste Reynders, ne veut pas d’un libéral et ne veut pas d’un homme.”
Juncker (ook ‘christen’democraat’ red.) wil Marianne Thyssen, hij verafschuwt Reynders, wil geen liberaal en wil geen man.”
Dit is niet alleen vanwege Juncker een inmenging in het binnenlandse politieke proces, zeer selectief en zeer seksistisch. (Iets waar Milquet beweert tegen te zijn, en waarrond ze een seksistische en racistische wetten heeft gecreëerd)

De selecties gaan helaas nooit over de meest competente persoon, als dat al gemeten zou kunnen worden, en al zeker niet de keuze van de bewuste kiezers.

Achteraf werd ze met haar uitspraken door Bel RTL geconfronteerd. Ze ontkende die met klem :
« Je n’ai jamais dit ça, pas même en coulisses »

Maar te laat, het was allemaal geregistreerd, en Le Soir bracht het uit met de audio opnames erbij; (en ik heb die al kunnen beluisteren )

Dat wijf, dat ons al een paar decennia terroriseert, werd nu nogmaals betrapt als leugenaar, ruziestoker en serpent.(en dat als iemand die zich christen-humaniste noemt?!)
Quelle canaille dégoûtante! (wat een walgelijk gespuis)
Aangezien er regelmatig opnames verdwijnen van het net (na nodige politieke druk) blijven ze wellicht slechts tijdelijk beschikbaar. Ik ga ze proberen te downloaden voor het archief, maar ik weet niet of ik er met alle beveiligingen in zal slagen.Ik plaats het betreffende internetartikel van Le Soir (zie ook link) hieronder zodat u niet te ver moet zoeken.

«Juncker déteste Reynders»: l’extrait audio des propos polémiques de Joëlle Milquet
E.B.
Mis en ligne lundi 1 septembre 2014, 16h25
La ministre CDH assurait ce matin dans nos colonnes que « Juncker déteste Reynders ». « Je n’ai jamais dit ça, pas même en coulisses », rétorque-t-elle sur Bel RTL. Voici le contenu précis de l’interview.

©Sylvain Piraux – Le Soir
©Sylvain Piraux – Le Soir
Sur le même sujet
Milquet: «Je veux rendre l’école aux enseignants» (Abonnés)
La Belgique n’a toujours pas de candidat commissaire européen ? « . « C’est une honte ! », estime Joëlle Milquet, ce lundi, dans nos colonnes. Et de s’étendre sur le sujet. « On aurait pu le faire plus tôt ! Il y avait des candidats ! Ça ne va pas ! On est les derniers, on va avoir quoi comme compétence, l’informatisation de l’Europe ? En plus il faut des femmes, vraiment des femmes. Si c’est Marianne Thyssen, ça pourrait être pour le marché intérieur… ils sont incapables. » Et de poursuivre : « Charles Michel serait très heureux que Didier Reynders dégage car sinon, il reste président et laisse Reynders vice-premier avec la pollution complète qu’il fait de tout. Il y a un intérêt collectif majeur pour le MR, c’est presque une question de santé publique… mais je plaisante ! » Selon elle, « Juncker veut Marianne Thyssen, il déteste Reynders, ne veut pas d’un libéral et ne veut pas d’un homme. Il la connaît bien, il a confiance, elle est plutôt du centre, c’est une sociale. Les libéraux savent très bien que Juncker ne choisira jamais Didier Reynders. »
Ce matin, interrogée sur ses propos par Antonio Solimando, sur Bel RTL, la ministre de l’Enseignement dément catégoriquement les avoir tenus… « Je n’ai jamais dit ça, franchement. Je n’ai pas à parler du choix du commissaire européen. » Quand on lui demande si ce ne sont pas des propos de coulisses, la ministre répond par la négative. « Il n’y a aucune info de coulisse, ce sont des choix qui doivent être faits au niveau des formateurs. »
La vérité a ses droits. Au terme de deux heures d’interview sur l’enseignement, réalisée ce dimanche, rue Royale, nous indiquons à la ministre CDH que nous avons « une dernière question à lui poser, sur l’absence de candidat belge pour la Commission européenne ». Trois enregistreurs tournent, la question est clairement annoncée comme destinée à l’entretien. Joëlle Milquet apporte sa réponse. Et ne précise, à aucun moment, qu’il s’agit de propos off the record. Pas plus qu’elle ne propose une réponse plus politiquement correcte à la question officiellement posée. Lorsqu’elle termine, les trois enregistreurs sont éteints. Et commence alors une partie, clairement identifiée par la ministre, comme étant off the record.