Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 september 2014

Wij zijn het volk, en het is onze plicht en in ons belang hen te stoppen!Ondertussen vindt er ten lande een ongeziene witwasoperatie van misdaadgeld plaats. En raad eens wie de begunstigden van dat geld zijn? De advocaten! Wat zegt dat over justitie en de advocaten? Juist!
Door het beroepsgeheim vallen advocaten bijna altijd buiten het net van de witwaswet. Ze worden niet verplicht om te melden als ze vermoeden dat ze met zwart geld worden betaald.
Als er fouten zijn gemaakt tijdens het onderzoek, dan moeten daarvoor de verantwoordelijken misschien op het matje worden geroepen na een separaat onderzoek, maar dat doet niets af van de schuld, de bewijzen en de feiten gepleegd door de gangsters. Die staan alle als een paal boven water blijven staan. Het zou een schande zijn wanneer die gangsters vrijuit gingen en de onderzoeksfouten zwaarder en beslissender zouden wegen dan de zware feiten van de gangsters die menig jong leven vernielden en die het misdaadgeld blijkbaar verder kunnen benutten. Ach er was een burger ingezet om te helpen bij het onderzoek. Dat is toch een bewijs van zijn burgerzin.

Ze konden die gangsters toch niet hun vernietigende handel laten verder zetten en nog meer slachtoffers maken? Het is zelfs een plicht voor een burger om de politie en de maatschappij te helpen, de plicht van de politie om die lui te stoppen. De burger die zich daartoe bereid verklaarde is zelfs een held. Collateral damage noemde die schoft Tony Mary dat dan op tv.

Justitie, wetgeving en advocatuur moeten dringend worden hervormd, gemoderniseerd en aangepakt waar nodig.
Dringend is de afschaffing van de orde van Advocaten die tegelijk rechter en partij zijn en omgekeerd, en die vervangen door een onafhankelijk controle en klachtenorgaan waarin ook hoog opgeleide burgers en ambtenaren moeten zetelen die niets met justitie te maken hebben er hun inkomen niet, zelfs niet gedeeltelijk, aan ontlenen. Als we het aan de zwarte gieren overlaten komt daar niets van terecht, wordt het zelfs nog erger. Wij zijn het volk, en het is onze plicht en in ons belang hen te stoppen! En wanneer wordt het volk echt boos?

Het aantal en de teneur van de reacties onder de respectieve krantenartikels zijn niet mis te verstaan en eenduidig afkeurend en boos. Het volk heeft een stem, een mening en het roept, maar niemand van de overheid/politiek luistert. Het is niet te verbazen, want die zijn bijna allemaal ook advocaten/juristen.

Daarom tip van de week: stem niet meer op juristen!

Geen opmerkingen: