Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 september 2014

Te veel kreten en intenties. Te weinig daden en vernuft.Waarom heeft dat zo lang geduurd eer iemand bij de top van justitie eiste dat men de inkomsten en sociale zekerheid moet afnemen en terugvorderen van de Syiëstrijders?
Eindelijk, maar veel te laat zoals steeds, worden ze bij justitie wakker. Het zijn eigenlijk nog maar kreten en intenties, helaas geen werkelijkheid. Zoals met veel stoere kreten en intenties van de overheden.

De eerste moordenaar zijn inkomen moet echter nog worden afgepakt, en het is dus wachten op gehaaide mensenrechten en procedureadvocaten als Mary, Van Velpen, Luycks en co, die het voor mekaar krijgen de criminele feiten als een vis te verdrinken en het tuig vrij te krijgen, iets wat voor de burger absoluut niet langer kan.

Bij een parkeerboete wachten ze zo lang niet om aan je bankrekening te zitten, en daarbij kun je op ‘mensenrechten’ of een pro deo advocaat helemaal niet rekenen. 
 En wat te denken van een geschil met de fiscus, daar moet je sinds kort zelfs boeten al heb je je zaak gewonnen?
Een moordenaar blijft een moordenaar, zo ook een martelaar of een verkrachter, ongeacht zijn motief of de plaats van het delict.

Iemand die hier een moord pleegt, dat poogt te doen of daarbij helpt, is een moordenaar. Iemand die dat elders gaat doen, zelfs in veelvoud zo blijkt, is dat zeker. Waar de moorden en de gruwelijke misdrijven gepleegd werden maakt niets uit.

Het tuig mag nooit meer terugkomen, ook niet na berouw, want liegen kunnen de psychopaten als geen ander. Het liegen maakt deel uit van hun crimineel profiel.


Als ze zouden terug mogen komen zijn we nooit meer veilig.
Het zou gigantisch ook veel tijd en geld kosten, ons justitiesysteem indachtig. Dan zouden wij levenslang krijgen als belastingbetaler, en zij een leven in een gevangenishotel met ingehuurde sekswerkers, internet, TV en snoepreisjes. Of met verblijf in een moskee naar analogie met Michelle Martin. Een gevangenishotel waarvan de deuren na luttele jaren al open gaan of staan, of waarvan het makkelijk te ontsnappen is. Daarna kunnen ze de rest van hun leven door gaan brengen in het nooit ontdekte tweede verblijf en het nooit gevonden geld in de Maghreb.
Syriëstrijders worden ze nog steeds door de goedmensen en het pocowereldje genoemd.Alsof ze door ons gelegitimeerd voor een nobele zaak vochten. Moordende terroristische maniakken zou een betere omschrijving zijn.
Het krapuul van het laagste soort zal zich haasten om terug te betalen.We zullen hun rekeningen hier moeten sluiten, al hun eigendommen hier (en zo mogelijk elders) moeten in beslag nemen en verkopen, als die er nu nog zijn. Maar ook de rekeningen en bezittingen van hun families grondig moeten onderzoeken om verduistering van vermogen tegen te gaan; en iedere handlanger, heler en medeplichtige mee doen betalen. Hen straffen zoals dat gebeurt bij andere misdrijven.
Het gerecht in België en de politici zijn gewoon bang voor die lui, misschien bang voor het vele werk, want anders was er al opgetreden.

Het is het gedrag van lafaards. 
 Dit land is in oorlog. Zij die tussen het tuig moeten, wonen weten dat al; zij die het al jaren zagen en het aanklaagden ook.


Niet in het minst zouden we met kordate acties het kaf van het koren kunnen scheiden. De mensen die het echt goed menen, die willen integreren en bijdragen aan onze maatschappij, een betere kans geven. Hen verlossen van stigma’s en vooroordelen, soms alleen wegens hun gelijkenis met de criminelen onder hen. Met de islam en de erkenning van een boek dat zou geschreven zijn door een god die boven alle wetten staat zal dit nooit echt lukken.
Het is oorlog, een andere dan die we tot nu kenden

Een oorlog die ondergronds woedt als een veenbrand en waartegen niets wordt ondernomen. Dra zal er nog enkel kunnen gewonnen worden met grote verliezen, of kan een oorlog alleen maar verloren worden omdat de vijand zo sterk staat, geïnfiltreerd is in ons midden en zo groot in aantal.

Ja, waarom hebben en betalen we een leger? Toch om ons en ons land te verdedigen, en niet iemand ergens in het buitenland? Toch niet om voedselpakketten te gaan uitdelen die in handen komen van barbaren, losgeld over te brengen aan piraten, of zelfs terroristen in spe te gaan opleiden.

Gevaarlijke toestanden vergen een snellere en drastischere aanpak. Het is misschien allemaal al te laat om het tot een einde zonder bloedvergieten te brengen, maar alle middelen helpen.

We moeten daadkrachtig eisen dat de politiek (hier en in de EU) doet waarvoor ze door ons volk werd gekozen, in plaats van zich te gaan moeien met elk conflict in de wereld en er zoals in Oekraïne te gaan veroorzaken.
http://www.vandaag.be/binnenland/153792_syriestrijders-moeten-alle-uitkeringen-terugbetalen.html
Om het even duidelijk te maken wat er aan de hand volgt vanavond hier een video. Vooral voor de mietjes is kijken verplicht! Het geraakt nooit opgelost, als je blijft doen alsof het niet bestaat.

Geen opmerkingen: