Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 november 2008

De dieven wezen gewaarschuwd !

Dan is het minder gevaarlijk voor de dieven, en de politie.
Pas op, we komen er aan: tsjing boem tata ra tata !!!

In de Gazet van Allahwerpen
"13/11 Politie houdt grootscheepse antiwoninginbraakactie in Lier
De lokale politie van Lier heeft tijdens de nacht van woensdag op donderdag een antiwoninginbraakactie gehouden.

"Naar aanleiding van een aantal recente inbraken willen wij iedereen een duidelijk signaal geven dat wij dit fenomeen ernstig nemen. Daarom wilden wij onze verscherpte waakzaamheid in de kijker zetten. Met deze actie wilden we preventief optreden: inbraken voorkomen door onze zichtbaarheid in het straatbeeld te verhogen", zegt politiewoordvoerder Veerle De Vries.

"Maar we wilden hiermee ook de bewoners informeren over de bedoeling en de werking van deze actie. Aan alle inwoners van de straten waar de actie plaatsvond, gaven we een brief met uitleg."

Aan deze actie namen zeven mensen van de politiezone Lier en twee mensen van de federale politie deel. In de nabije toekomst volgen nog dergelijke acties. De actie begon woensdagavond om 21.30 uur en duurde tot donderdagmorgen 4 uur.
CVR"
Dan verplaatsen de inbrekers hun werkterrein naar een andere stad. Goed om weten dus zo'n aankondiging.
En de bewoners informeren, betekent waarschijnlijk vertellen dat ze eigenlijk zelf schuld hebben aan een inbraak, omdat het slot niet deugt, er een ladder in de tuin staat, of ze een achterdeur met ruitjes hebben.
En wil men eigenlijk wel boeven pakken? De gevangenissen zitten al vol, de straffen zijn laag en worden niet uitgevoerd, terugbetaling van schade moet men niet verwachten. De boeven lopen na een paar uren of dagen terug vrij rond.
En wat met de illegale criminelen. Hoe kan men iemand vinden waarvan men vaak niet eens weet dat hij bestaat?
Ach aan zo'n mensen en middelen verslindende opsmukcampagne hebben we niets.
Ik heb liever een kleine politiemacht van doeners en durvers dan een groot leger schijtlaarzen.
Flitspalencontrole en parkeerboetes uitschrijven blijven de meest veilige jobjes.
En de bekeurden ontlopen nooit hun straf want desnoods volgen nog hogere boetes en volgt loonbeslag of beslag op het voertuig. Immers deze kippen hebben pluimen en kunnen dus nog geplukt worden. Landgenoten, begrijp toch: ze kunnen toch niet stoppen met de Walen borstvoeding te geven en ze vragen hun inkomsten uit werk te gaan zoeken of de broeksroiem aan te halen?
Ik stel alle dagen en steeds vaker vast: misdaad wordt beloond ( Crime pays)

11 november 2008

Ik hoop dat jullie een beetje Duits verstaan

Ook in Duitsland zijn de multiculproblemen en de criminaliteit, voor meer dan 80% door allochtonen gepleegd, in stijgende lijn, en het wordt steeds driester. De politici bagateliseren, justitie is laks en incompetent, politie durft niet ingrijpen.Gelukkig durft er ginds nog iemand een reportage over maken, hier durven de regimeslaven dat al lang niet meer.
Wanneer eens een concert ten voordele van de slachtoffers en om de criminelen een enkele reis naar de woestijn te bezorgen?
Is er hier sprake van een komplot tegen ons? Wat met onze mensenrechten?

07 november 2008

Van een wansmakelijk liedje en het dikste boek

Het was een wansmakelijk liedje dat Michel Delacroix en Luc Van Keerbergen zongen, maar....mogen we nu nog het liedje van de 'Tien kleine negertjes' en andere liedjes zingen, die we in onze jeugd, en zelfs op school aangeleerd kregen?
Wat met de moppen die er overal verteld worden, de cartoons, de sketches en cabaretstukken, ook die verhaald door linkse vertolkers?
Me dunkt weten Humo en de kok Jeroen Meus nu al hoe de zweep slaat.
En wat met de leuzen en de liedjes in de trant van : alle joden aan de gas die de moslim-lieverdjes bij relletjes en betogingen skanderen, of wat imams in onze of een andere taal prediken over joden, vrouwen, ongelovigen en anders gelovigen? Wat met zatte cafépraat? Worden zij onder grote politieke en publieke verontwaardiging dringend vervolgd na het opsturen van een filmpje of getuigenis?
Ik kan me met enige humorvolle verbeelding voorstellen dat niemand morgen nog mag zeggen : " We gaan Chinees eten".
Michel Delacroix en Luc Van Keerbergen tonen zich zoals ze altijd waren en zullen zijn: marginaal en van laag allooi, die niet thuishoren op de plaats waar ze tot nu toe zaten. (Tussen haakjes:het was wel een Waals liedje dat wij in Vlaanderen niet eens kennen.)

Maar mijn verontwaardiging en veroordeling van die marginalen, imbecielen of armen van geest zijn niet selectief zoals bij de hypocriete politici van het regime, of zoals bij journalist Yves Desmet die ter selectieve verdediging van zijn 'zuster', het linkse gedachtenblad Humo, schrijft in zijn krant De Morgen: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/478436/2008/11/06/Waarom-politiebaas-Koekelberg-zijn-ontslag-moet-krijgen.dhtml
" De Belgische grondwet, tot we van het tegendeel op de hoogte gebracht worden nog steeds de belangrijkste wet van het land, garandeert de persvrijheid en verbiedt preventieve censuur. Persvrijheid, het moet dezer dagen steeds meer herhaald worden, strekt zich ook uit tot die meningen 'who shock and disturb', zoals bij herhaling is bepaald door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zeker bij satire, die er per definitie op uit is uit te vergroten en te shockeren, is deze vrijheid vanzelfsprekend. De vrijheid van meningsuiting, zo heeft datzelfde Hof ook bepaald, beperkt zich immers niet tot de inhoud van de meningen, maar geldt ook voor de toon waarop ze worden geuit, zelfs als die toon beledigend en smakeloos zou zijn." einde citaat

Ook ik vind dat iedereen moet kunnen denken, zeggen en schrijven wat hij wilt, hoe wansmakelijk, pervers en obsceen ook, en dit zonder enige selectiviteit zoals gebruikelijk bij linkse figuren, tsjeven en andere regimeslaven.
Op basis daarvan maken wij de keuze tot welke groep wij en zij behoren. Op basis daarvan besliste voorzitter Bruno Valkeniers meteen dat dergelijke figuren niet bij het Vlaams Belang horen, niet langer hoorden tot de groep waarvan ik koos deel uit te maken. En dat was de beslissing die ik in zijn plaats ook zelf had genomen, zeker gezien de functie die Luc Van Keerbergen bij het Vlaams Belang uitoefende. Dat is een duidelijke koers waar ik achter sta en voor kies.
Maar toch vind ik dat niemand moet of mag vervolgd worden:Vrije mening is en blijft immers totaal en absoluut.
Het alternatief is een codex opgesteld of gestuurd door het regime, door mensen met lange tenen, door andere marginalen, religieuze fanaten, mensen zonder humor of relativeringsvermogen, en waarin alle verboden liedjes, leuzen, cartoons en zinnen worden vastgelegd.
Dat mensen, dat wordt dan het dikste boek op aarde.

De beste remedie tegen domheid is onderwijs, niet het selectieve gemanipuleerde linkse of katholieke model van nabekken en indoctrinatie, maar het onderwijs van de verlichting en het vrijdenken. Het onderwijs los van doctrines, gevoed door integere wetenschap en onderzoek, met klassen gevuld met het vrije woord en debat.

Laten we ook niet vereten dat dit een wraakactie is ingevolge een even laag bij de grondse vechtscheiding als het liedje wansmakelijk is. Liedje gezongen zonder enig doel, adres of voorwerp na teveel wijn en weinig verdronken hersens, dat ik als incompleet fragment niet eens kon verstaan of herkende, had men er niet
speciaal op gewezen en er iemand bijgehaald die ook het liedje kende en het gemompel kon vertalen. Is die iemand dan ook al niet pervers en vervolgbaar volgens de regels van het CGKR en de mensen met de lange tenen ?

05 november 2008

Ik stem enkel op blanken

Wie dinsdagavond naar het Nieuws en vooral Terzake keek kon niet naast de haast euforische gezichten kijken wanneer het over de verkiezingen ging in de USA en de naam Obama over de lippen kwam.Er was voor een Dag-Allemaal-achtige reportage zelfs een stemlokaal op het Herbert Hooverplein in Leuven opgezet met Amerikaanse vlaggen, een kartonnen doos met gleuf, en een stemhokje met gordijn dat moest suggereren dat ze niet wisten op wie de aangesproken proefkonijnen hun stem zouden uitbrengen.De links-lesbische-mislukte-zangeres en even mislukte reporter Yasmine had van de VRT eer gekregen om te doen alsof ze een journalist was, en om met micro en camera gewapend, voorbijgangers tot de stemtest te bewegen.Helemaal in lijn met de VRT- doctrine kwamen ze daarna voor de camera vertellen (blij dat ze op tv mochten komen) dat ze voor Obama hadden gestemd wat kreetjes van verrukking ontlokte in de studio. Daarbij werden de guinepigs ook gevraagd waarom. Waarop het antwoord unaniem luidde: "Omdat hij een kleurling is". Slechts één enkele Engels sprekende geestesgenoot van Yasmine voelde dat het wat magertjes was en voegde eraan toe " ..and for the economical issues". Uiteraard vermeed Yasmine de vraag te stellen welke economische thema's hij dan bedoelde. Enerzijds omdat ze het vergat te vragen, omdat het haar enige hersencel te boven gaat, en anderzijds omdat ze vermoedde dat de andere enige hersencel van de geïnterviewde bereidwillige jongeman, het antwoord schuldig zou blijven.De naïeve jongeling deed dit misschien om bij Yasmine te scoren. Helaas Sinterklaas (mag ik die naam nog wel gebruiken van de imams?) kon hij niet weten dat dit nooit zou lukken. Staat hij straks voor paal bij zijn vrienden alsof hij een travestie had getongzoend.Maar vuurwerk knetterde, neonverlichting flitste en trompetgeschal kletterden in de studio toen ze unisono konden meedelen dat niemand op MacCain had gestemd.
Het was duidelijk merkbaar dat mensen niet stonden aan te schuiven om in de ijskreem van de VRT te bijten. Niet alleen weten sexueel rechtgeaarde burgers dat trachten te scoren bij Yasmine tevergeefs is, maar vooral omdat mensen met een echte mening die linkse reporters rechts voorbij lopen, soms niet zonder de microfoon bij de reporter te steken daar waar het licht nooit schijnt. Maar de VRT had het gepresteerd de weg met ons cultus, de andere kleur is altijd mooier slogan te veropen aan de beeldschermlikkende slaafse kijkers. Althans dat denken ze. Staat voor mij, en Vlaams Belangers of Oostenrijkse FPÖ- ers de mogelijkheid open om op tv te zeggen en in blaadjes te schrijven dat we enkel op blanken stemmen, dat we enkel blanken aanwerven in bedrijven, dat we ? Ik denk dat het kot van Leman van Vandeurzen en de linkse multiculclubs dan te klein zal zijn, want dat zou racisme zijn.Iemand zin om een proces te starten tegen de geïnterviewde proefkonijnen, of zullen we Hugh Heffner vragen of ze in hun blote flikker met roze konijnenattributen mogen figureren op de voorpagina van Playboy? En wat met de VRT en de jarenlang zorgvuldig geselecteerde linkse nullen? Aanklagen voor het aanzetten tot racisme?En vragen we meteen ook maar de vervolging en de onschendbaarheid op te heffen van de bevoegde minister al weten we wie de uitlokkers van het misdrijf zijn?Gebeurt dit niet dan kunnen we gewoon openlijk zeggen en schrijven: “Ik stem alleen voor blanken”. Misschien herstelt de vrijheid van mening zich zoals een stelling via het ongerijmde in de wiskunde en blijkt dat vrije mening absoluut en totaal is?
Yes, change will come, tough be it too slow
Mag ik dit wel schrijven: links lesbische zangeres?
Waarom niet als ze daar zelf mee koketteren en hun leven tegen vergoeding als een reality soap laten verslaan in ‘de boekjes’?
Heb ik wat tegen lesbische vrouwen: nee behalve wanneer het je reinste exhibitionisme wordt, het als norm, normaal en zelfs als trendy wordt voorgesteld, met een heleboel ethische grensverleggende eisen waarmee andersdenkende hetero’s of homosceptici het niet eens zijn. Wanneer afwijking ons dreigt verkocht te worden als de norm, en elke andere mening of kritiek daarop wordt gesmoord met de dreiging van vervolging.

Vind ik Obama een goede keuze?
Nee, eigenlijk niet, om veel redenen die niets met zijn kleur te maken hebben.
Ik vraag me af of er geen andere intelligente ambitieuze en capabele zwarte Amerikaan beschikbaar was, in plaats van deze eerste generatie- Amerikaan geboren uit een Keniaanse moslim, die nauwelijks ervaring heeft en een heel groot deel van zijn leven niet eens in de USA doorbracht.
Hij komt intelligent over, dat wel, maar al zijn speeches worden geschreven.
Het is als de verkoper van de schilderijen van Rubens waarvan verkeerdelijk wordt voorgehouden en gedacht dat hij die ook zelf schilderde.

Heb ik wat tegen kleurlingen? Wat tegen een zwarte president?
Absoluut niet!
Zou ik voor een neger of een Chinees kunnen stemmen? Ja, maar die zouden hier wel aan een groot aantal criteria moeten voldoen, en enkel wanneer er geen beter alternatief zou zijn en het dus absoluut de beste is.
Zou ik voor een neger stemmen mocht ik in Afrika wonen? Zeer waarschijnlijk, maar niet op de eerste de beste, en alleen als hij beter zou zijn dan een kandidaat van een ander ras die ook een verbondenhed met het land over generaties kan voorleggen.

Ik ben sceptisch over dat door media en communicatiebureaus à la Slangen gemaakte figuren. De c.v. van MacCain lijkt mij solide en eerlijker, al schrijft ook hij zijn speeches niet zelf. De man stond er toch, niet gemaakt maar gekraakt door de media.
Ik hoop voor de USA en voor de wereld dat het geen verkeerde keuze zal blijken, maar ik hou mijn hart vast, al zal de ‘change’ misschien maar een beving worden van 1 op de schaal van Richter.
Ik hoop dus dat Obama een goede president wordt, los van zijn kleurtje.
In een normaal land, met echte vrijheid van mening, zou ik deze verklaringen en verduidelijkingen niet eens hoeven te schrijven, maar maar hier regeren de nar en de ezel.

Slaat men zich hier bij de VRT en de regimeslaven op de borst alsof men in enige mate heeft kunnen bijdragen tot het succes van Obama en wat zich in de USA voltrok?
Pedante, zelfingenomen, naast hun schoenen lopende cabaretiers en nullen,vreugdedronken van het eigen grote gelijk, blijf dit maar denken.
Ik, samen met velen, lachen om zoveel domheid.