Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 november 2008

Ik stem enkel op blanken

Wie dinsdagavond naar het Nieuws en vooral Terzake keek kon niet naast de haast euforische gezichten kijken wanneer het over de verkiezingen ging in de USA en de naam Obama over de lippen kwam.Er was voor een Dag-Allemaal-achtige reportage zelfs een stemlokaal op het Herbert Hooverplein in Leuven opgezet met Amerikaanse vlaggen, een kartonnen doos met gleuf, en een stemhokje met gordijn dat moest suggereren dat ze niet wisten op wie de aangesproken proefkonijnen hun stem zouden uitbrengen.De links-lesbische-mislukte-zangeres en even mislukte reporter Yasmine had van de VRT eer gekregen om te doen alsof ze een journalist was, en om met micro en camera gewapend, voorbijgangers tot de stemtest te bewegen.Helemaal in lijn met de VRT- doctrine kwamen ze daarna voor de camera vertellen (blij dat ze op tv mochten komen) dat ze voor Obama hadden gestemd wat kreetjes van verrukking ontlokte in de studio. Daarbij werden de guinepigs ook gevraagd waarom. Waarop het antwoord unaniem luidde: "Omdat hij een kleurling is". Slechts één enkele Engels sprekende geestesgenoot van Yasmine voelde dat het wat magertjes was en voegde eraan toe " ..and for the economical issues". Uiteraard vermeed Yasmine de vraag te stellen welke economische thema's hij dan bedoelde. Enerzijds omdat ze het vergat te vragen, omdat het haar enige hersencel te boven gaat, en anderzijds omdat ze vermoedde dat de andere enige hersencel van de geïnterviewde bereidwillige jongeman, het antwoord schuldig zou blijven.De naïeve jongeling deed dit misschien om bij Yasmine te scoren. Helaas Sinterklaas (mag ik die naam nog wel gebruiken van de imams?) kon hij niet weten dat dit nooit zou lukken. Staat hij straks voor paal bij zijn vrienden alsof hij een travestie had getongzoend.Maar vuurwerk knetterde, neonverlichting flitste en trompetgeschal kletterden in de studio toen ze unisono konden meedelen dat niemand op MacCain had gestemd.
Het was duidelijk merkbaar dat mensen niet stonden aan te schuiven om in de ijskreem van de VRT te bijten. Niet alleen weten sexueel rechtgeaarde burgers dat trachten te scoren bij Yasmine tevergeefs is, maar vooral omdat mensen met een echte mening die linkse reporters rechts voorbij lopen, soms niet zonder de microfoon bij de reporter te steken daar waar het licht nooit schijnt. Maar de VRT had het gepresteerd de weg met ons cultus, de andere kleur is altijd mooier slogan te veropen aan de beeldschermlikkende slaafse kijkers. Althans dat denken ze. Staat voor mij, en Vlaams Belangers of Oostenrijkse FPÖ- ers de mogelijkheid open om op tv te zeggen en in blaadjes te schrijven dat we enkel op blanken stemmen, dat we enkel blanken aanwerven in bedrijven, dat we ? Ik denk dat het kot van Leman van Vandeurzen en de linkse multiculclubs dan te klein zal zijn, want dat zou racisme zijn.Iemand zin om een proces te starten tegen de geïnterviewde proefkonijnen, of zullen we Hugh Heffner vragen of ze in hun blote flikker met roze konijnenattributen mogen figureren op de voorpagina van Playboy? En wat met de VRT en de jarenlang zorgvuldig geselecteerde linkse nullen? Aanklagen voor het aanzetten tot racisme?En vragen we meteen ook maar de vervolging en de onschendbaarheid op te heffen van de bevoegde minister al weten we wie de uitlokkers van het misdrijf zijn?Gebeurt dit niet dan kunnen we gewoon openlijk zeggen en schrijven: “Ik stem alleen voor blanken”. Misschien herstelt de vrijheid van mening zich zoals een stelling via het ongerijmde in de wiskunde en blijkt dat vrije mening absoluut en totaal is?
Yes, change will come, tough be it too slow
Mag ik dit wel schrijven: links lesbische zangeres?
Waarom niet als ze daar zelf mee koketteren en hun leven tegen vergoeding als een reality soap laten verslaan in ‘de boekjes’?
Heb ik wat tegen lesbische vrouwen: nee behalve wanneer het je reinste exhibitionisme wordt, het als norm, normaal en zelfs als trendy wordt voorgesteld, met een heleboel ethische grensverleggende eisen waarmee andersdenkende hetero’s of homosceptici het niet eens zijn. Wanneer afwijking ons dreigt verkocht te worden als de norm, en elke andere mening of kritiek daarop wordt gesmoord met de dreiging van vervolging.

Vind ik Obama een goede keuze?
Nee, eigenlijk niet, om veel redenen die niets met zijn kleur te maken hebben.
Ik vraag me af of er geen andere intelligente ambitieuze en capabele zwarte Amerikaan beschikbaar was, in plaats van deze eerste generatie- Amerikaan geboren uit een Keniaanse moslim, die nauwelijks ervaring heeft en een heel groot deel van zijn leven niet eens in de USA doorbracht.
Hij komt intelligent over, dat wel, maar al zijn speeches worden geschreven.
Het is als de verkoper van de schilderijen van Rubens waarvan verkeerdelijk wordt voorgehouden en gedacht dat hij die ook zelf schilderde.

Heb ik wat tegen kleurlingen? Wat tegen een zwarte president?
Absoluut niet!
Zou ik voor een neger of een Chinees kunnen stemmen? Ja, maar die zouden hier wel aan een groot aantal criteria moeten voldoen, en enkel wanneer er geen beter alternatief zou zijn en het dus absoluut de beste is.
Zou ik voor een neger stemmen mocht ik in Afrika wonen? Zeer waarschijnlijk, maar niet op de eerste de beste, en alleen als hij beter zou zijn dan een kandidaat van een ander ras die ook een verbondenhed met het land over generaties kan voorleggen.

Ik ben sceptisch over dat door media en communicatiebureaus à la Slangen gemaakte figuren. De c.v. van MacCain lijkt mij solide en eerlijker, al schrijft ook hij zijn speeches niet zelf. De man stond er toch, niet gemaakt maar gekraakt door de media.
Ik hoop voor de USA en voor de wereld dat het geen verkeerde keuze zal blijken, maar ik hou mijn hart vast, al zal de ‘change’ misschien maar een beving worden van 1 op de schaal van Richter.
Ik hoop dus dat Obama een goede president wordt, los van zijn kleurtje.
In een normaal land, met echte vrijheid van mening, zou ik deze verklaringen en verduidelijkingen niet eens hoeven te schrijven, maar maar hier regeren de nar en de ezel.

Slaat men zich hier bij de VRT en de regimeslaven op de borst alsof men in enige mate heeft kunnen bijdragen tot het succes van Obama en wat zich in de USA voltrok?
Pedante, zelfingenomen, naast hun schoenen lopende cabaretiers en nullen,vreugdedronken van het eigen grote gelijk, blijf dit maar denken.
Ik, samen met velen, lachen om zoveel domheid.

1 opmerking:

Duplo Duplex zei

Beste Antoine,

In zoverre ik u niet kan volgen wat de seksuele geaardheid van het kindvrouwtje er bij deze toe doet kan ik u alleen maar 100% gelijk geven.

Het was bij wijlen walgelijk hoe de regimepers, de nullen op kop, geen nieuws maar pure "reclame" voor Obama maakten.

Daarbij mochten zij wel ongestoord racistische praat lallen. Zoals ik het al schreef op mijn stekje: hoe zouden ze bij de nullen of het centrum ter bevordering van haat en racisme tegenover Vlamingen reageren indien iemand als argument "BLANK" zou gebruiken om voor McCain te stemmen?

Of het nu een republikein of democraat is die verkozen werd zal me worst wezen. Veel, of liever geen, verschil zal het niet uitmaken. Zeker wat betreft het buitenlands beleid van de VS.

Mijn kristallen bol zegt me dat Obama, met zijn "herverdeling" en "sociaal" programma er over 4 jaar gelegen heeft. Obama is de tweelingbroer van Leterme: veel beloven doet de zotten in vreugde leven en zijn zakken vullen. Met dit verschil: Obama is geslepen en meer republikein dan democraat en Leterme is een mossel. Beter, mossel noch vis.