Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 november 2008

De dieven wezen gewaarschuwd !

Dan is het minder gevaarlijk voor de dieven, en de politie.
Pas op, we komen er aan: tsjing boem tata ra tata !!!

In de Gazet van Allahwerpen
"13/11 Politie houdt grootscheepse antiwoninginbraakactie in Lier
De lokale politie van Lier heeft tijdens de nacht van woensdag op donderdag een antiwoninginbraakactie gehouden.

"Naar aanleiding van een aantal recente inbraken willen wij iedereen een duidelijk signaal geven dat wij dit fenomeen ernstig nemen. Daarom wilden wij onze verscherpte waakzaamheid in de kijker zetten. Met deze actie wilden we preventief optreden: inbraken voorkomen door onze zichtbaarheid in het straatbeeld te verhogen", zegt politiewoordvoerder Veerle De Vries.

"Maar we wilden hiermee ook de bewoners informeren over de bedoeling en de werking van deze actie. Aan alle inwoners van de straten waar de actie plaatsvond, gaven we een brief met uitleg."

Aan deze actie namen zeven mensen van de politiezone Lier en twee mensen van de federale politie deel. In de nabije toekomst volgen nog dergelijke acties. De actie begon woensdagavond om 21.30 uur en duurde tot donderdagmorgen 4 uur.
CVR"
Dan verplaatsen de inbrekers hun werkterrein naar een andere stad. Goed om weten dus zo'n aankondiging.
En de bewoners informeren, betekent waarschijnlijk vertellen dat ze eigenlijk zelf schuld hebben aan een inbraak, omdat het slot niet deugt, er een ladder in de tuin staat, of ze een achterdeur met ruitjes hebben.
En wil men eigenlijk wel boeven pakken? De gevangenissen zitten al vol, de straffen zijn laag en worden niet uitgevoerd, terugbetaling van schade moet men niet verwachten. De boeven lopen na een paar uren of dagen terug vrij rond.
En wat met de illegale criminelen. Hoe kan men iemand vinden waarvan men vaak niet eens weet dat hij bestaat?
Ach aan zo'n mensen en middelen verslindende opsmukcampagne hebben we niets.
Ik heb liever een kleine politiemacht van doeners en durvers dan een groot leger schijtlaarzen.
Flitspalencontrole en parkeerboetes uitschrijven blijven de meest veilige jobjes.
En de bekeurden ontlopen nooit hun straf want desnoods volgen nog hogere boetes en volgt loonbeslag of beslag op het voertuig. Immers deze kippen hebben pluimen en kunnen dus nog geplukt worden. Landgenoten, begrijp toch: ze kunnen toch niet stoppen met de Walen borstvoeding te geven en ze vragen hun inkomsten uit werk te gaan zoeken of de broeksroiem aan te halen?
Ik stel alle dagen en steeds vaker vast: misdaad wordt beloond ( Crime pays)

1 opmerking:

Anoniem zei

Beste Antoine,
Heb je ook dat geval gelezen over die twee duitse politieagenten die, vermomd als bomen, 8 uren gewacht hebben om twee dieven te snappen ?
Ze hebben, verdorie nog moeten vechten met die bandieten, en die stomme rechter laat die gevangene toch weer vrij zeker ?
Zo zie je maar: het belgisch virus is ook reeds bij de "buren" uitgebroken.
Het lucratiefste beroep is tegenwoordig: "misdadiger". Grrrr