Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 september 2016

Het eigen volk wordt de vijand. Verzet u tegen deze bedreiging!

Als dat geen gevaarlijke ontwikkeling is. Je reinste intimidatie!
Alle partijen die het met hen niet eens zijn, zijn staatsgevaarlijk en worden voortaan (verder) met belastinggeld bestreden.
Alternative für Deutschland (AfD), Marine Le Pen, Donald Trump, UKIP... In veel landen zijn populistische politici en partijen in opmars. Daar moet iets aan gedaan worden, vinden de staatshoofden en de regeringsleiders van de G20. Ze willen een tegengewicht bieden aan de opmars van populistische politici die de globalisering willen terugdraaien. Ja, ik voel me bedreigd, en met mij vele kiezers in Europa.

G20 bindt strijd aan met populisme

 door  | Bron: Belga
Foto: EPA http://www.standaard.be/cnt/dmf20160905_02454769
De leiders van de G20-landen zullen de voordelen van internationale handel meer in de verf zetten. Zo willen ze een tegengewicht bieden aan de opmars van populistische politici die de globalisering willen terugdraaien.
Alternative für Deutschland (AfD), Marine Le Pen, Donald Trump, UKIP... In veel landen zijn populistische politici en partijen in opmars. Daar moet iets aan gedaan worden, vinden de staatshoofden en de regeringsleiders van de G20.
‘We zijn overeengekomen dat we het systeem van multilaterale handel steunen en dat we ons verzetten tegen protectionisme’, verklaarde de Chinese president Xi Jinping na afloop van de tweedaagse G20-top in zijn land. Volgens IMF-directeur Christine Lagarde ‘was de vergadering vastbesloten om de voordelen van handel meer in de verf te zetten om het populistische verzet tegen globalisering te counteren’. De leiders zijn het erover eens dat de globalisering teruggeschroefd dreigt te worden en de wereldeconomie zo nieuwe grote klappen kan incasseren.
In de wandelgangen
Concreet wil de G20 meer de nadruk leggen op de strijd tegen belastingontwijking. Ook moeten alle mogelijkheden worden gebruikt om de economische groei te stimuleren. Het pad van het strenge begrotingsbeleid lijkt steeds meer verlaten te worden. ‘Misschien staan de Duitsers niet te juichen, maar er is een groeiende bewustwording dat de ‘begrotingsruimte’ veel meer gebruikt moet worden’, citeerde de Financial Times OESO-secretaris-generaal Angel Gurria.
De meeste aandacht op de G20 ging echter niet uit naar de officiële agenda, maar naar wat in de wandelgangen besproken werd. Zo ondernamen de Verenigde Staten en Rusland een poging om een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren in Syrië, werd gesproken over de raketproeven van Noord-Korea en ratificeerden de VS en China het klimaatakkoord van Parijs. Ook de Brexit en het conflict in Oekraïne werden druk besproken.
De volgende G20-top vindt in juli 2017 plaats in Hamburg.

Geert Bourgeois: Wir schaffen das auch ! ( nicht)

En wat met onze autochtone bevolking? Is hen op de arbeidsmarkt brengen niet prioritair?
Gaat hij de meegereisde fundamentalistische moslima's ook tot werken kunnen bewegen, of krijgen die levenslang een uitkering? Gaan de mannen bevelen accepteren van vrouwelijke diensthoofden en bedrijfsleiders, en wordt hen geleerd dat ze een armlengte afstand moeten houden?
In welke taal moet ermee gecommuniceerd worden? Vlaams is hier nog steeds verplicht de voertaal?
Waar gaat hij die arbeidsplaatsen vinden? Bij de al te vette overheid?
Bij de Post, om antrax-brieven rond te dragen?
Hoeveel van hun diploma's, kwalificaties, CV's en identiteiten zijn vals?
Loopt niet goed af die immigratie, wat je ook probeert Geert.
Jullie hadden beter gedaan zoals de Hongaren in plaats van mee te heulen met de tsjeven en Merkel.

En wat met onze autochtone bevolking? Is hen op de arbeidsmarkt brengen niet prioritair?
Gaat hij de meegereisde fundamentalistische moslima's ook tot werken kunnen bewegen, of krijgen die levenslang een uitkering? Gaan de mannen bevelen accepteren van vrouwelijke diensthoofden en bedrijfsleiders, en wordt hen geleerd dat ze een armlengte afstand moeten houden?
In welke taal moet ermee gecommuniceerd worden? Vlaams is hier nog steeds verplicht de voertaal?
Waar gaat hij die arbeidsplaatsen vinden? Bij de al te vette overheid?
Bij de Post, om antrax-brieven rond te dragen?
Hoeveel van hun diploma's, kwalificaties, CV's en identiteiten zijn vals?
Loopt niet goed af die immigratie, wat je ook probeert Geert.
Jullie hadden beter gedaan zoals de Hongaren in plaats van mee te heulen met de tsjeven en Merkel.
En last but not least: Wie gaat dat betalen, wie heeft zoveel geld? Wie heeft zoveel ringpingping , en wie heeft dat besteld?


‘Migranten op arbeidsmarkt brengen is prioriteit’

 door svg | Bron: belga

Het aanmoedigen of opleggen van gemeenschapsdienst voor asielzoekers mag het Vlaamse activeringsbeleid niet in de weg zitten. Dat zegt minister-president Geert Bourgeois aan de vooravond van de eerste Vlaamse ministerraad na de zomer.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters liet eerder al weten vragen te hebben bij de mogelijke verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen of asielzoekers. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) moet volgens hem alle ruimte hebben om de betrokkenen naar een echte job toe te leiden. Gemeenschapsdienst kan dat traject in de weg zitten.
Muyters wordt in zijn standpunt gesteund door de Vlaamse regeringsleider: ‘Mensen op de arbeidsmarkt brengen is de prioriteit’, stelt Bourgeois duidelijk.
Vlaanderen ‘beleidsmatig’ klaar voor vluchtelingen
Volgens de minister-president zullen er vrijdag al beslissingen worden genomen om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. ‘Ik heb de ministers al enkele weken geleden de opdracht gegeven te anticiperen. Het is niet zo dat ze de afgelopen vakantie stil hebben gezeten. Wat wel klopt is dat het grote werk nog maar pas op ons afkomt. De bevoegdheid van Vlaanderen start pas als mensen erkend zijn. Dan is het aan ons om hen onderwijs, integratiecursussen en werk te geven.’
De toestand is ongewoon, maar Vlaanderen is ‘beleidsmatig klaar’ om de instroom van vluchtelingen te kanaliseren, maakt Bourgeois zich sterk. Op de sociale huurmarkt is weinig plaats, maar erkende asielzoekers die in ons land blijven, komen meestal op de private huurmarkt terecht, geeft hij aan. Voor uitspraken over de budgetten is het nog te vroeg.