Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 december 2012

Het wordt straks interessanter in de cel te zitten dan vrij te zijn

In een reactie op het artikel over de illegale autodief meldde Stradi het volgende ...
Nog iets waar ze recht op hebben.
Werkende gedetineerden krijgen van de Belgische staat een uitkering als ze in de gevangenis niet kunnen werken omdat de cipiers staken. Ze zijn dan zogezegd technisch werkloos door de staking. Dat heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom vandaag in de Senaat erkend op vraag van senator Danny Pieters. In 2011 betaalde de Belgische overheid in totaal 10.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen uit aan gedetineerden die niet konden werken omdat de cipiers staakten.

Misschien moet ik de titel al herzien en schrijven in plaats van "Het wordt straks interessanter...." Het is nu al interessanter ...."

Bestaat er moderne kunst?

Oef, ja, gelukkig wel.
Hier een voorbeeld van zo een kunstwerk waarvoor men niet alleen als kunstenaar over een een enorme verbeeldingskracht moet beschikken maar ook over een enorme dosis techniek en meesterschap in zowel schilderen als beeldhouwen/boetseren. Hoed af voor deze kunstenaar : Michal Trpak
Het werk is getiteld “Escape into Reality”
De man lijkt te denken "Kom ik daar vandaan of moet ik daar naartoe?"
Helaas is het een beetje te groot voor in mijn living.
Bij ons plakken ze hesp tegen zuilen en gooien ze katten omhoog en worden ze daarvoor betaald via subsidies. Michal Trpak zal die subsidies wel niet nodig hebben want goede kunst verkoopt zichzelf.


Illegale autodief zwaargewond? Dat is jammer! ;-)

Rijdt er in St Niklaas na een wilde politie-achtervolging een illegale autodief in de showroom van een autohandel. Daarbij wordt hij zwaar gewond en maakt hij voor honderdduizenden Euro's schade. (link)

Zwaargewond? Dat is jammer! ;-)
Maar hij mag gerust zijn, hij zal gratis goed verzorgd worden in de beste kliniek, en daarna zal hij op grond van zijn blijvende medische problemen een permanente verblijfsvergunning krijgen op medische gronden om hem hier de rest van zijn leven te laten verzorgen. Hij krijgt vanaf nu de rest van zijn leven een uitkering. Over het misdrijf zelf moet hij zich geen zorgen maken want hij krijgt een gratis prima mensenrechtenadvocaat aangewezen die eerst zal zoeken naar procedurefouten en daarna alle sociale- en mensenrechten-wetten tot in het oneindige zal gebruiken. Bovendien, een straf van minder dan 3 jaar moet niet worden uitgezeten.

Voor het rijden zonder rijbewijs of verzekering moet hij zich geen zorgen maken, dat kunnen ze hem dan ook niet afpakken. Bovendien wordt het rijden zonder rijbewijs of met een gefraudeerd bekomen rijbewijs veelvuldig gedoogd en nooit gestraft. Over een boete moet hij zich als onvermogende geen zorgen maken, die zal worden geteld bij de fictieve inkomsten van de fictieve begroting van dit land, en wordt zo gedragen door de financiële crisis, de belastingbetaler dus.

Ook zal hij meteen worden vrijgelaten door justitie onder voorwaarden.
De schade is zoals steeds voor de belastingbetalers of de verzekering.
Hij kan wellicht de politie die hem achtervolgde, en waardoor hij de controle over het stuur verloor, zelfs aanklagen en een schadevergoeding eisen. Er is mij zo  een rechtspraak nog niet bekend, maar zeer waarschijnlijk kan hij ook de garagist vervolgen die het had aangedurfd om op die voor  het 'slachtoffer' gevaarlijke plaats een showroom te bouwen.

Meer nog, als hij kan aantonen dat hij eigenlijk aan het werken was voor iemand, dan krijgt hij van de arbeidsrechtbank, zelfs al was hij illegaal en in het zwart aan het werken,een schadevergoeding toegewezen die vergelijkbaar is met het winnen van de lotto. Zijn familieleden kunnen eventueel delen in dit smartengeld.

Hij en zij kunnen daarna ook onbeperkt geld parkeren en eigendom en inkomen verwerven in hun land van oorsprong omdat ze altijd die nationaliteit hebben behouden, en uw echte vaderland nooit zulke informatie deelt, ja er zelfs niet eens zal over beschikken. Ook blijft het mogelijk regelmatig naar het vaderland en terug te reizen zonder dat dat consequenties heeft, en is er zelfs geen officiële instantie die zich daarbij vragen stelt. Loyauteit aan uw nieuwe gastland zal hem nooit gevraagd worden.
 
Maggie De Block heeft nu al aangekondigd dat hij daarna ook zijn familie in het kader van gezinshereniging mag laten overkomen en dat die daarna zelf ook mogen rekenen op een of andere uitkering, ja dat de oudere familieleden zelfs een minimumpensioen kunnen krijgen na enkele dagen werken in een tewerkstellingsproject of  in speciale daartoe opgerichte ondernemingen door ex asielzoekers/ex-landgenoten. Een hand-carwash, een nachtwinkel, het slachthuis, een pita-bar.... of zo, leveren uitstekende diensten tot 'sociale ' integratie.

Ook bijverdienen bovenop de uitkeringen wordt zonder meer mogelijk, de pakkans is klein de strafmaat laag voor de werknemer, en wat kunnen ze nu van een onvermogende terugvorderen? Bovendien moet hij weten dat eens hier, ze hem nooit meer kunnen buitenzetten, zelfs niet als moordenaar of terrorist. Geeft dat geen goed gevoel?!

Zonder het te weten zal hij met zijn vermetele daad andere gelukzoekende landgenoten hebben aangezet om zijn voorbeeld te volgen en drastisch hun leven verbeteren. Wat kan er immers in dit land nu fout gaan, en als het fout loopt (wat zelden het geval blijkt) komen de meesten toch terecht in de hemel  bij allah en 72 maagden.
Ja ook voor de autochtone belastingbetalers is het jammer dat u zwaargewond bent geraakt. Die hadden het in elk opzicht anders gewenst en zij zullen zich dit nu al, of later, wel beklagen.
Dat is hun eigen schuld, dikke bult.
Al zullen er natuurlijk altijd imbecielen zijn die het schandalig vinden dat zoiets als in bovenstaand artikel wordt geschreven of gezegd, en dat de grondwet het recht van vrije mening en pers daarvoor nog garandeert.

De schade in de autozaak is enorm. Zeven van de acht tentoongestelde wagens werden beschadigd. "De stoffelijke schade is aanzienlijk. Er zijn minstens 7 wagens die zich in de showroom bevonden, die zwaar beschadigd zijn. Ook de showroom zelf, de garage is zwaar beschadigd", zegt Schotsaert.
De schade aan de showroom en de auto's kan vergoed worden door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Op dat fonds kan een beroep gedaan worden bij ongevallen met gestolen voertuigen. In 2011 kreeg het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 540 aangiften binnen voor schadegevallen waarbij een gestolen auto betrokken was.

28 december 2012

Niet alleen het licht zal uitgaan in de EU. Met dank aan de EUSSR-imbecielen


Na verbod op gloeilamp, nu verplichte douchespaarkoppen zegt de EUSSR http://www.sartikelid=DMF20121227_00415928tandaard.be/artikel/detail.aspx? Wat een onzin. De lui van het EU politbureau die dit bedacht hebben zijn gevaarlijk en enkel geschikt om lege zakken te gaan rechtzetten. Dat er veel drinkwater verkwist wordt is waar, dat er zuiniger en verstandig mee moet worden omgesprongen ook, maar een Noord Koreaanse maatregel: nee dank u.

Als je ziet hoeveel het hier al de laatste dagen geregend heeft, zullen wij niet direct van waterschaarste moeten spreken, al zal dit regenwater natuurlijk wel nog behandeld moeten worden om het als drinkwater geschikt te maken.

Ze hebben niet verder gedacht dan hun bemoeizuchtige korte neus, want bovendien hangt het er ook van af of men lang onder de douche staat. Gaan ze daarom een tijdslimietschakelaar plaatsen?
En wat dan te zeggen van de tienduizenden binnen en buiten zwembaden, Jacuzzi's, wellnesscenters en niet te vergeten de miljoenen ligbaden waarin Europeanen zich regelmatig in ruim water wassen, zelfs alle dagen indien ze dat willen. Gaan ze dat ook aanpakken?
Bovendien leven we in een maatschappij die toenemend iemand vies vindt die zich niet alle dagen wast.( of dat goed en nodig is, is een andere zaak)

Met regelneverij en wetten wordt het hier zelfs nog erger dan de USSR. Tja, ik ben vanuit mijn opvoeding en gedrag al altijd ecologisch bewust geweest, dat is ook wat mijn geweten en verstand mij zeggen, en inderdaad hebben mensen geen wetten nodig behalve de economische wetten die ook natuurwetten zijn.

Wat zal de volgende regel zijn komende van dit stelletje imbecielen?

Vlamingen die Vlamingen haten

Er zijn op de krantenfora toch nog een aantal belgicisten en koekendozenmonarchisten actief die de toespraak van de koning  (en Di Rupo) komen verdedigen, ja zich kanten tegen mensen die zich voor de zoveelste keer geschokt en beledigd voelen in hun Vlaams zijn.
De Vlamingenhatende Vlaming bestaat. Of zijn ze compulsief naïef en masochistisch?
Ik tracht hen dan met mijn reactie duidelijk te maken dat Vlaams Nationale politici en hun kiezers niet tegen Walen als mens zijn, niet tegen een onafhankelijk voorspoediger Wallonië of een Wallonië dat zich aansluit bij Frankrijk of Luxemburg. Ze zijn voor een vrij en onafhankelijk Vlaanderen in een moderne goed bestuurde republiek zonder Middeleeuwse monarchie die haar rechten veroverde met een zwaard, kanon en miserie, hier of in Sexen Coburg. Ze willen komaf maken met de meer dan 180 jaar exploitatie en dominantie, de corruptie, misbruiken, geldtransfers, territoriumroof en cultuurverdringing door Franstalige politici en een koningshuis en adel met een heel persoonlijke egoïstische agenda. Deze Vlaamse onafhankelijkheidswens is niet tegen de gewone Waalse burger gericht. Ook al veroverde en onderdrukten vele landen (via hun eigen monarchieën en adel) Vlaanderen al de vele voorbije eeuwen, toch houden wij ermee nog goede banden. Dat kan toch ook verder met Wallonië?

Veel mensen verafgoden nog een koning. Ze leven met gedachten nog in sprookjes, of wellicht komt het omdat ze ooit zijn ring eens mochten kussen, op een van zijn feestjes mochten zijn, een titel toebedeeld kregen, of omdat ze met wat lieve ingestudeerde zinnen wat aandacht kregen van de lieftallige in de strijd geworpen Mathilde en Astrid,  en destijds Fabiola. (toch meer dan wat Paola ooit deed)
Mathilde Astrid die voor hun sporadische sociale 'werk', handjesschudden en koffiekletsen voor deze bezigheid als gewone stervelingen slechts een schijntje zouden verdienen van wat nu op hun dotatierekeningrn wordt geschreven. 'werk':  ik schrijf het bewust tussen aanhalingstekens omdat zij nog nooit een pamper hebben vervangen, nooit een plas braaksel hebben opgekuist, nooit een emmer en een dweil hebben vastgehad, en die wanneer de miserie te expliciet en vies werd, of ze het beu waren, al na een half uurtje, terug naar hun paleis terugkeerden.
Met hun loon konden we alle echte hulpverleners een flinke loonsverhoging geven of er enkele honderden meer te werk stellen.

Het wordt tijd dat ze van hun imaginaire wolk neerdalen en als sterveling het werk doen waarvoor ze bekwaam zijn en daarvoor een overeenkomstig normaal loon verdienen. Voor prins Filip en prins Woef ziet het er dan niet goed uit, en Albert II wordt (is) Albert le dernier bij zijn verplichte pensionering met max 1300 € per maand. Astrid die moet maar verpleegster worden als ze dat nog zien zitten in de zorginstellingen en Mathilde mag in St Jans Molenbeek Nederlandse les gaan geven aan islamitische allochtonen en zich daar voor hoer laten uitmaken en bepotelen voor 1400 € per maand.
Dat, beste parvenus met een kroon, is het echte leven, en eigenlijk hebben we jullie daar niet bij nodig, schrijf dat maar in La Dernièrre Heure. De kosten voor omscholing zouden te groot zijn, en het resultaat zou te lang op zich laten wachten, zelfs een ijdele inspanning zijn.

Ik vraag me nog steeds af welke rationele argumenten er nog aan de basis kunnen liggen van het belgicisme en het royalisme, en niet: 'dit landje is al zo klein' zoals Koen Wouters mag komen huilen op TV ( want ook dat is geen steekhoudend rationeel argument).
Vrede brengt het niet. Integendeel zoals nu weer na de koninklijke kerstboodschap blijkt. De koning staat nergens boven wanneer zij belangen in gevaar zijn.
Misschien moeten we de rol van koning maar eens bagatelliseren en ons allemaal koning noemen. Koning van ons eigen kasteel.
Daarom teken ik nu
Koning Antoine Griffon de eerste.

23 december 2012

In India zijn ze helemaal klaar met de islam


overgenomen uit De Dagelijkse Standaard 
Geplaatst door Joost Niemoller op 25 september, 2012 - 10:29
Wie denkt dat we hier lijden aan 'moslimhaat', moet maar eens kijken wat reageerders in India schrijven.
Reageerder Raja uit Dehli vertelt de volgende mop in The Times of India:
Een klein meisje staat bovenaan een cliff en kijkt naar beneden naar de zee, hard huilend. Mohammed komt naar haar toe en zegt: "Mijn kind, waarom ben je zo ontsteld? Het kleine meisje zegt tegen hem: "Mijn mamma en pappa zaten in hun auto, die schoof over de rand en sloeg te pletter op de rotsen." Mohammed kijkt voorzichtig om zich heen, laat zijn broek zakken en zegt: "Het is vandaag niet je dag, niet?"
Dat soort grappen hoor je niet in Nederland. Grappen over Belgen, over Joden, over Duitsers, geen probleem. Maar grappen over moslims worden niet gemaakt. In India kennelijk wel.
Het zou allemaal komen door Wilders dat Nederland in de greep is van een ziekelijke moslimhaat, zo hoor je hier telkens. Alsof dat een Westerse afwijking zou zijn. Maar wat wel eens vergeten wordt, is hoe groot de afkeer is van de islam in de niet-westerse niet-moslimlanden. De islam heeft daar een hele slechte naam. In The Times of India stond gisteren een bericht over een Lutherse kerk in Pakistan die werd platgebrand door een woedende menigte moslims. Nog steeds woedend over dat filmpje. Een heel complex rondom die kerk ging verloren, een van de aanwezigen werd zwaar toegetakeld. Je kunt je afvragen wat een Lutherse kerk in Pakistan te maken heeft met dat filmpje, maar moslims over de hele wereld vragen zich in hun niet aflatende woede kennelijk niets meer af. 
Onder dit nieuwsbericht in The Times of India staan maar liefst 456 reacties en verweg de meesten ervan getuigen van een intense afkeer van de islam. Kennelijk hebben in India de mensen helemaal geen Wilders nodig om toch deze afkeer te voelen.
Een kleine greep:
Sammy uit Kolkata: "Dat religieuse boek heeft heel wat hersenen verpest. Ik las het onlangs en voelde dat mijn IQ met tien punten zakte."
Sudeep: "Moslims zijn altijd kwaad. Als je ze terrorist noemt zijn ze kwaad, maar ze worden ook kwaad als je ze 'onschuldig' noemt."
Sandeep, uit Tumkur: "Moslims geloven dat ze in de hemel komen als ze een niet-moslim martelen."
Sagar, uit Pune: "De meeste moslims hebben geen richting in hun leven. alleen de Jihad en het geweld geeft zin aan hun leven."
Ram, uit Chennai: "Sommige idioten zeggen dat de meerderheid van de moslims gematigd is. Waarom dan al dat geweld?"

Infidel, uit India: WHY DID MUHAMMED MASSACRED JEWS??? WHY DID MUHAMMED MARRIED 6 YEAR OLD GAL???? HITLER WAS EVIL SO WAS YOUR PROPHET.... EVEN HITLER WAS BETTER THAN MUHAMMED..... BECAUSE HE NEVER ABUUUUSED A CHILD.

Balan, uit Mumbai: "Als bijbels verbrand werden zouden de christenen niet gaan demonstreren. Maar wat als er een koran wordt verbrand? Dan zou de hel losbreken. Dat is het bewijs dat de moslims bezeten zijn door de duivel."
Jaygundum, uit Edomonton: "Als de moslims nog iets van hun hersenen over hadden, zouden ze nooit een school afbranden omdat die christelijk was. In India zijn er ook veel problemen tussen christenen en hindu's, maar christen en hindu's weten hoe ze zich beschaafd moeten gedragen."

David, uit Mumbai: "Dit is de grootheid van de islam. Drie speciale kenmerken: Doden, plunderen en vernietigen. God behoede ons voor deze mensen."

Rupert, uit Mangalore: "De islam is geen religie. Het is een satanscult. Allah is Satan, een pedofiel is hun profeet en hun boek is de bijbel van Satan. Als geweld hun modus operandi is, hoe kun je het dan niog een religie noemen."

Azhar, uit Hybd: "Piss be upon him."
En zo verder. Honderden reacties onder een willekeurig nieuwsbericht waarin de islam een rol speelt. Dat zegt toch iets. Dat zegt in elk geval dat er met de islam iets aan de hand is. Want zulke intense reacties zul je toch niet snel verwachten ergens in de wereld over het christendom het boedhisme, het hinduïsme, of het joodse geloof.

26 november 2012

Wat hebben we vandaag op school geleerd? Zeg het eens kleine jongen?


Dat is dus de oplossing volgens de studenten in de poco -journalistiek van HUB: "Mannen mogen zich niet meer als vrouwen verkleden en vrouwen niet meer als mannen, omdat bepaalde groepen dat ervaren als provocerend". Bovendien moeten ze nu allemaal op tijd naar bedje (met een fopspeen?!) Goed bezig poco-journalisten is spe, straks krijgen jullie misschien een baan bij deze en andere kranten, of op TV om anderen te censureren en te muilkorven tijdens debatten. Wat wil je met haast alleen maar linkse klapdeuren als professor. Je kwekt als je prof , of je wordt geen journalist (geldt ook voor andere disciplines) 
En beste poco's: wat gebeurt er met de criminelen? Vrijlaten onder voorwaarden? Aanklagen bij het CGKR wegens racisme en seksisme? Gaan bleiten bij Milquet? Goed bezig met het vernietigen van jullie eigen toekomst ja.
Nu nog de "voil Jeannetten" van Aalst aanpakken. en de strijd tegen het seksisme , uit respect voor 'de bepaalde groepen", neemt serieuze vormen aan. Joelle M. en Youssouf  D.W. zullen tevreden knikken.


HUB neemt preventieve maatregelen bij dopen en fuiven na verkrachting student
Gazet Van Antwerpen - De Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) neemt enkele opmerkelijke maatregelen naar aanleiding van de verkrachting van een mannelijke student na een doop op 15 oktober in Brussel. Zo moeten de dopen afgelopen zijn voor de winkels in de Nieuwstraat sluiten en mag ook het thema waarbij mannen zich in vrouwen verkleden en vrouwen in mannen, niet meer. "Want bepaalde groepen ervaren dat als provocerend", zegt studentenbegeleider Marc Ophalvens van de HUB op de website van de bacheloropleiding journalistiek van de Erasmushogeschool (www.erasmix.be).

Het slachtoffer, een 19-jarige student, keerde op 15 oktober rond 20.00 uur verkleed als vrouw terug van zijn studentendoop, toen hij nabij het Martelarenplein door een groepje allochtone jongeren werd omsingeld. Ze stalen zijn gsm en duwden hem vervolgens in een parking waar ze hem verkrachtten.
Jeugdinstelling

De daders werden gefilmd maar toch duurde het nog een maand vooraleer één van de daders, een 15-jarige jongen, werd opgepakt. En dat leidt tot onrust bij de studenten, zo staat te lezen op de website van de Erasmushogeschool. Dit weekend werd een tweede verdachte gearresteerd, een jongen van 17. De twee zitten opgesloten in de jeugdinstelling van Saint-Hubert.

De HUB besliste na de verkrachting om geen algemene waarschuwing aan de studenten te sturen, maar nam in samenspraak met de studentenkringen dus wel enkele opmerkelijke preventieve maatregelen bij dopen en fuiven.
Belga/foto b

Alles moet weg!

Laat ik even voorspellen: de vakbonden en hun militanten hebben er voor gezorgd dat Arcelor Mittal zich volledig zal terugtrekken uit Wallonië. Ze waren nog nooit in staat één bedrijf hier te houden (in tegendeel), maar ze zorgen er nu ook voor dat het nog heel lang zal duren eer iemand hier een onderneming van die grootte opstart. Waarschijnlijk zullen nog enkele gewelddadige rellen in het leven worden geroepen, zullen er wat ruiten en publiek goed vernield worden en zal naar goed voorbeeld van de Ford militanten (paramilitairen)  wel een autootje of een machientje branden.
Zelf zijn de vakbonden en hun militanten niet in staat om 1 enkele baan te creëren. Ze moeten niet jaloers zijn op werkgevers. Het kost immers haast niets om een handelsregister en een BTW nummer aan te vragen, dan kunnen ze eens laten zien of ze ergens in slagen of echt iets kunnen. Ze kunnen hiervoor eventueel enkele jaren avond- of dagonderwijs volgen en een diploma halen dat ze nu benijden. Onderwijs voor hen is quasi gratis.  Ik wens hen veel personeel zoals zij zelf en hun collega's.


http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121125_00380655

25 november 2012

De diversiteitsloterij en 'Others'


(Met dank aan Luc Van Braekel)

Dat missen we hier nog: een diversiteitsloterij. Dat de linkse klapdeuren daar nog niet van op de hoogte waren. Er is er nog enkele uit het land B vergeten ;o) Was dit ook via de loterij of via de intrigerende 'Other'?    Other?  Wat waarschijnlijk politieke vrijheden (ook gekend als corruptie en juridisch gesjoemel) zal inhouden. Wij zijn er hier ruim mee bekend.  Ook blijkt dat de VS verschillende paarden van Troje aan het binnenhalen is. Diversiteit die lijkt op een spreidstand van Chewbacca tot Jabba de Hutt. Dat garandeert dat de oorlog niet zal worden uitgevochten in de sterren, niet in een Afgaanse steenwoestijn maar in de westerse wereld.
Alleen zij die veel te verliezen hebben zullen nooit winnaars zijn. 

23 november 2012

Technologische revolutie in Saoedi Arabië! Wie volgt?

Ook in het Midden Oosten is het technologisch tijdperk aangebroken. De vrouwen in Saoedi Arabië leven er in de toekomst van de Europese vrouwen, tenminste als de islamisering en de immigratie uit achterlijke landen niet gestopt worden. Saoedische vrouwen worden voortaan elektronisch gemonitord
Saoedische mannen worden voortaan via sms door de overheid verwittigd wanneer hun vrouw probeert het land te verlaten. Omdat Saoedische  vrouwen verbod hebben om zonder toestemming van hun man te reizen en sowieso geen auto mogen besturen, worden ze voortaan door een elektronisch systeem gemonitord dat mogelijke inbreuken op deze verboden registeert, schrijft de Libanese krant Daily Star.

Sinds vorige week ontvangen Saoedische mannen tekstberichten op hun gsm waarin ze worden verwittigd dat hun vrouw probeert het land te verlaten zonder hun toestemming.

Volgens de Saoedische columniste Badriya al-Bishr gebruikt het koninkrijk technologie om vrouwen in het oog te houden. Ze sprak van ‘een slavenstaat waarin vrouwen gevangen worden gehouden’.
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Nov-22/195915-electronic-tracking-new-constraint-for-saudi-women.ashx#axzz2D082nF7U 

Heerlijk toch, wat de politici voor ons hebben voorbereid?Pas nog was er Brussels minister Cerexhe (Cdh) die in de golfstaten ging lobbyen om heuse islambanken naar hier te halen. Daardoor zouden er meer financiële middelen ter beschikking van de moslimbevolking in ons westers land komen met als hoofddoel 'de verdere islamitische evangelisering' en politieke radicalisering van die bevolking te
promoten naar het voorbeeld van wat er in de Parijse banlieus plaatsvindt 
http://www.express.be/business/nl/economy/de-omgekeerde-kolonisatie-qatarezen-steken-geld-in-achtergestelde-franse-wijken/177719.htm 

Misschien hebben we hier straks, dank zij Cerexhe en andere regimepolitici, hoogtechnologische bedrijven die naast een heuse moslimbank ook deze toegepaste technologie voor vrouwen hier komen ontwikkelen. Dat zou dan de werkgelegenheidsproblemen kunnen oplossen. Een aantal jihadi's houden zich beschikbaar voor een halal-job in een dergelijke onderneming, en ze zijn daarvoor zelfs bereid hun uitkeringen op te geven.  
http://www.express.be/business/nl/economy/de-kolonisatie-van-brussel-brussel-minister-wil-van-hoofdstad-europees-centrum-voor-islamitisch-bankieren-maken/181475.htm 23 nov 2012

30 oktober 2012

Welvaart verkwanseld met import van armoede


Als jullie willen weten hoe dat in zijn werk gaat?

Surf dan eens naar de OCMW site van de stad Gent. (Met dank aan Mon voor de tip) http://www.ocmwgent.be/Medische-kaart-illegalen.html,
dan vinden julie wat hieronder staat 'afgedrukt' en nog veel meer lekkers om jullie te ergeren. 
Zo even voor de feestdagen; mag dat? 
Met de import van armoede blijven onder andere zo de socialisten als burgemeester Termont aan de macht. In veel grotere steden zal het al niet veel anders zijn.
En hun macht is niet alleen verkregen via verkiezingen. Soms pleeg ik het ondergronds sociaal terrorisme te noemen. 
De illegalen van vandaag zijn hun kiezers van morgen. De vakbonden en allerhande NGO's en xenofielen hebben 
voor de toestanden gezorgd waardoor arbeid zwaar belast wordt, ondernemen onmogelijk en banen verdwijnen. 
Het kan niet anders wanneer we sinterklaas spelen voor heel de wereld. 
Jullie weten toch wie altijd de rekening zal betalen? De rijken worden misschien ooit een beetje minder rijk, 
maar de gewone mensen zullen veel armer worden. Zij die nu rondkomen moeten voor alle diensten en 
medische zorg nog betalen. De nieuwkomers, illegalen bovendien, halen dezelfde levensstandaard door niets te doen. 
Of dachten jullie soms dat die lui hier, meestal analfabeet, veelal gekleed in een 'jurk', vaak met baard, 
en komend uit de Middeleeuwen, hier in onze 'kenniseconomie' (hahaha) werk zouden vinden, 
meer nog zelfs werk zouden zoeken?
Illegaliteit is een misdrijf, zo staat dat in de wet. Anders werd het niet illegaal genoemd.  
Zoals Sherlock altijd de vraag stelt bij een moord: "Wie had er baat bij zijn dood" moeten wij ons blijvend 
de vraag stellen: "Wie heeft er baat bij immigratie, bij de globalisatie, bij de EUSSR zoals die er nu uit ziet?" 
Bij de daders zitten politici als Dehaene en Co, grote multinationals, miljardairs, vakbonden...... 
Nee, niemand heeft mij ooit gevraagd of ik met de immigratie akkoord was. Zelfs mijn mening heeft men niet gevraagd, en ik ben er zeker van die van jullie ook niet.
Ik onderging die immigratiegolf, de regelneverij, de aanval op mijn persoonlijke soevereiniteit, mening en welvaart.
Bij jullie lezers was het wel zeker net zo, en dus niet anders.  

Medische kaart illegalen

Home  »  Financiële en juridische hulp  »  Medische kosten  »  Medische kaart illegalen
Hebt u geen wettig verblijf, hebt u nood aan dringende medische hulp en kunt u deze niet betalen? Ga dan langs bij de Themawerking Gezondheidszorg / Medische Kaart van OCMW Gent. Die onderzoekt of u in aanmerking komt voor een medische kaart. 
Met zo'n medische kaart kunt u bij de apotheek en zorgverstrekkers (logopedist, opticien, vroedvrouw...) terecht voor uw dringende medische zorgen.
Het OCMW betaalt dan de kosten van de dringende medische hulp aan de zorgverstrekker.

Dringende medische hulp, wat is dat precies?

Mensen zonder wettig verblijf hebben recht op dringende medische hulp. Deze hulp kan preventief zijn (= bedoeld om erger te voorkomen). Maar de hulp kan ook bedoeld zijn om een aandoening te behandelen of genezen (= curatief).
Een doktersconsultatie, medicatie, een ziekenhuisopname, thuisverpleging, labo-onderzoeken, kinesitherapie , tandartszorgen  ... komen in aanmerking.

Wie heeft recht op een medische kaart?

Dit zijn de voorwaarden voor een medische kaart:
 • U verblijft onwettig in België (bijvoorbeeld asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, clandestiene vreemdelingen).
 • U woont en verblijft in Gent.
 • U hebt onvoldoende financiële middelen.
 • U ondertekent bij het sociaal onderzoek een "verklaring op eer".
Opgelet: bent u nog geldig aangesloten bij een ziekenfonds?
Dan moet u de terugbetaling van uw medische kosten eerst aan het ziekenfonds vragen en kunt u alleen een medische kaart krijgen voor uw oplegkosten.

Hoe kunt u een medische kaart aanvragen?

U gaat langs bij de Themawerking Gezondheidszorg  / Medische Kaart van OCMW Gent. 
U vindt deze dienst in de Offerlaan 6 te 9000 Gent (09 266 95 96).
U kunt er terecht op:
 • maandag van 13.30u tot 16u;
 • dinsdag van 13.30u tot 16u;
 • woensdag van 8.30u tot 11.30u;
 • donderdag van 13.30u tot 16u;
 • vrijdag van 13.30u tot 16u. 
Breng zeker identiteitsbewijzen van uzelf en uw gezinsleden mee, als u die nog hebt.
Een maatschappelijk werk(st)er gaat na of u recht hebt op een medische kaart. Als dat zo is, dan krijgt u onmiddellijk een voorlopige medische kaart. Hiermee kunt u al de meest dringende zorgen laten uitvoeren.
Om de voorlopige medische kaart te vervangen door een kaart van drie maanden, maakt de maatschappelijk werk(st)er met u een afspraak om bij u thuis langs te komen voor een sociaal onderzoek. Tijdens het huisbezoek zal de maatschappelijk werk(st)er u alle uitleg over de medische kaart geven. Hij/zij zal ook uw verblijfs- en woonsituatie, uw financiële situatie (inkomsten en uitgaven) en uw gezinssamenstelling nagaan.
Daarna maakt de maatschappelijk werker een verslag op om u al dan niet een medische kaart te geven.
Dit verslag wordt dan voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dit zijn mensen die over o.a. de medische kaart een OCMW-beslissing nemen.

Hoe moet u zo'n medische kaart concreet gebruiken?

Elke keer als u bij een zorgverstrekker of apotheek langsgaat, moet u de medische kaart tonen.
Bij elk bezoek zal de zorgverstrekker u vragen om het formulier, om de kosten te laten betalen door het OCMW Gent, te ondertekenen. 
De medische kaart is geldig voor drie maanden. Hebt u daarna nog dringende medische zorgen nodig en verblijft u nog altijd onwettig in Gent? Ga dan opnieuw langs bij de Themawerking Gezondheidszorg. 
Opgelet: de medische kaart is strikt persoonlijk! 

Wat moet u als zorgverstrekker doen?

 • U vraagt de patiënt om de medische kaart te tonen.
 • U moet aan het OCMW voor elke prestatie een medisch getuigschrift afleveren, waarin u de dringende noodzaak van de medische hulp staaft.
 • U moet, bij elk bezoek, de patiënt met een medische kaart het aanvraagformulier voor de betaling van de kosten laten ondertekenen. Bij een minderjarige laat u de gemachtigden of ouders ondertekenen.
 • U moet binnen de 30 dagen het aanvraagformulier voor de betaling van de kosten naar het OCMW sturen, ter attentie van Themawerking Gezondheidszorg.
 • U kunt extra aanvraagformulieren opvragen bij de Themawerking Gezondheidzorg van het OCMW Gent.

De Islam is gevaarlijk: tekens en bewijzen genoeg.

Na het vernemen op Angeltjes dat dit filmpje in Frankrijk verboden werd, vond ik het mijn plicht dit eveneens te plaatsen op mijn blog. Zij die denken dat de agenda van de Islam vredelievend is horen in een tehuis voor onozele kinderen.


15 oktober 2012

De moslms zijn weer boos

De moslims zijn weer boos. Op de NV-A ditmaal.
Was er toch een NV-A politica  die het had aangedurfd de islam een radicale godsdienst te noemen zeker, en het stond nu nog in het verkiezingsdrukwerk ook.
Is er een NV-A er die de waarheid zegt, wordt zij al meteen gecensureerd.
Bende hypocrieten allemaal.
We zullen spoedig wel zien waartoe deze kruiperigheid zal leiden. (Nu de NV-A de verkiezingen gewonnen heeft zullen de matjes wellicht regelmatig gespreid richten richting mekka zoals ook Frieda Brepoels dat in het Europees Parlement al voordeed. De prijs om met links mee aan tafel te kunnen aanzitten en schransen)

Nadat het nieuws in de getto's van Limburg, waar een bus van De Lijn niet door geraakt zonder met stenen te worden bekogeld, bekend geraakte, werden
snel door de NV-A maatregelen genomen.
Die bestonden erin zich uitgebreid op kruiperige wijze te verontschuldigen bij het woedende gelovige volkje, en de betreffende bladzijden uit het campagneboekje te scheuren.
Het bewijs dat zelfs een politicus zijn mond niet meer mag opendoen, laat staan een eigen mening mag hebben.
Nadat het nieuws daarover in de Gazet van Limburg verscheen weekte dit de verontwaardigde commentaren van de lezers los. Voor een keer had de censor zijn stek onbeheerd achtergelaten, wellicht om te gaan stemmen op een regimepartij die de goedkeuring wegdraagt van zijn redactie en de eigenaars van de gazet. ( even later werden er massaal veel reacties door de redactie verwijderd als aanstootgevend; eens benieuwd hoe lang de mijne er zullen staan.)

Een aantal uitspraken wil ik jullie niet onthouden:
over 20 jaar worden er geen fouten meer gemaakt door belgen,, dan is meulenberg zo groot als hèèl belgie harry dessertBERBROEK

Als ik zou reageren, zou dit aanstootgevend zijn en verwijdert worden! Dus wat is de nut, van een forum, waarin de waarheid, niet getolereerd is! joseph schoutensTESSENDERLO 

Zo eens op de goede party gestemd vandaag. Ze zullen nog bozer worden. En waarom staat dit weer eens op de site tis te belachelijk om hier te verspreiden. benny neyman BILZEN

4/5de van de moslims leven nog in de Middeleeuwen en velen daarvan zijn zelfs blijven hangen in de tijd van Jezus Christus. Wij zijn deze tijd al lang voorbij en lappen de bijbel aan onze laarzen. Waarom zijn er hier dan altijd idioten die de Islam verheerlijken en de Bijbel erbij halen? Beoefenaars van 'onze' godsdienst hebben gemoord en geplunderd maar moeten we daarom tolereren dat er opnieuw zo'n fanatisme opduikt in onze moderne samenleving? Degenen die dit verdedigen moeten terug naar hun land van herkomst of moeten tenminste de moed hebben om in hun landen de godsdienst te gaan beoefenen i.p.v. hier hun eigen vrouwen en kinderen te komen terroriseren.Remie Timmers
HOUTHALEN-HELCHTEREN 

 In de meulenberg zijn de moslims al boos als er een bus van de lijn doorrijdt. Die moet dan dringend bekogeld met stenen om Allah te eren.eugene pellensOVERPELT 

     En op zo'n commentaar worden moslims niet boos, zeker... ! Pieter Hannon AS

Het is voordurend wat met dat moslim gedoe, wat gaat dat worden als er nog meer moslims in dit land geboren worden en binnenkomen, dan hebben we niks meer te zeggen.barbara bots RIJKHOVEN

     Dit is pertinent onjuist ! Want het VB zei het twintig jaar geleden ook al.Mat Zoons NEEROETEREN

wat ne zever voor een schrijffout..moslims voelen zich nogal snel aangevallen! Integreren? juist niets..stem maar sp-a vandaag of groen of pvda dan krijgen we er nog meer! Dit is het kiesvee van deze linkse partijen en die willen maar meer en meer vreemdelingen in ons land...en wij verarmen keer op keer als er een vreemdeling bij komt! peter lodens HASSELT

De bladen en nieuwsuitzendingen staan dagelijks vol met het gedragn van Islamieten. Kinderen vermoord, antieke beelden vernietigd, bomaanslagen...Ik stap ook de ophef niet m.b.t. de opmerking in het N.V.A. blad. De islam is een fascistische ideologie gebaseerd om onderdrukking, rascisme en geweld. Er bestaat geen gematigde islam. Kijk maar naar de hoeveel lijken die mohamed geregeld heeft. Daarom, iedereen die een islam aanhanger is, is feitelijk ook een fascist(om maar een Godwin te gebruiken), rascist en een vijand van de rechtsstaajohan deheugden HEESt. 

Ik blijf het debat opvolgen...

Dat de moslims terugkeren naar hun echte vaderland, dan hoeven ze daar niet eens te integreren. Ze spreken de taal al, het is dezelfde godsdienst, de sharia is al ingevoerd, de vrouwen lopen er gesluierd, de kinderen kunnen de hele dag op straat lopen, ze krijgen eersteklas onderwijs in een soort madrassa uit het enige erkende 'wetenschappelijke' boek waarvan ik de naam in deze context niet mag noemen, en ze wonen korter bij mekka, tussen hun geloofsgenoten. Bovendien komen ze mij als atheïst daar helemaal niet tegen, en ze mogen er zeker van zijn dat ik ze later in de hemel niet voor de voeten zal lopen en een van hun 67 maagden ambieer. Moet er nog meer zand zijn?
Om het compleet te maken nog een moslimcartoon als toetje.

10 oktober 2012

Met dank aan de korpschef

Het was al wel bekend dat de cultuur BV's die op het scherm mogen komen bij overgrote meerderheid links zijn. In hun ogen is dat 'rechtvaardig' 'democratisch verdeeld'.
Er zijn nogal wat bewijzen van misbruik van middelen en macht bij het rode politieke volkje te ontdekken, en dan niet alleen in Hasselt of Charleroi. Ze toeteren voortdurend over fraudebestrijding, verkeersveiligheid, mobiliteit, sociale onrechtvaardigheid enz.. maar zijn proportioneel de grootste misbruikers en overtreders van de regels die ze anderen willen opleggen.
Zo nu het rijden onder invloed en het negeren van een rood verkeerslicht in de stad Mechelen door rode kameraad en actrice Tine Van den Brande, 3de op de lijst van SP-a in Mechelen.
Dank van mijnentwege aan de korpschef Yves Bogaerts die dit gewild of ongewild aan de wereld lekte. Als hij tot taak heeft de burgers te beschermen en te behoeden voor vergissingen, dan is hij daarmee geslaagd in zijn opdracht. Dat Caroline Genez haar ter hulp snelt tijdens de persconferentie getuigt juist van hypocrisie en eigenbelang.
De kiezers MOETEN weten voor wie ze straks gaan stemmen toch? Als de kandidaat politica een drugdealer, een zatlap, een oplichtster is, dan is dit toch relevant , ook al is het een dag of drie jaar voor de verkiezingen, zeker omdat ze op heterdaad werd betrapt. Tine Van den Brande is niet zomaar een gewone  persoon die zich moet gaan schuilen achter haar privacy, juist omdat ze dingt naar, of aanspraak maakt op een openbaar ambt. Van, kandidaten op wie mensen stemmen moet geweten zijn wat ze hebben uitgevreten, waar ze werkelijk voor staan en of  ze doen wat ze zelf zeggen. Dat zou de geloofwaardigheid van de politici en de democratie ten goede komen. Helaas weten we dat socialisten voorbij de berg worsten geraken, maar ook niet voorbij de fles.
Als die nu nog verkozen raakt is het een bewijs dat het de mensen geen moer uitmaakt wie meer dan de helft van hun zweet en inkomen spendeert, beter gezegd: verkwist.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1511774/2012/10/05/Politie-maakt-mailblunder-over-Tine-Van-den-Brande.dhtml

Bart, Vertrouwelijk ter info.
Tine Van den Brande die een rood licht negeerde
en dan helaas voor positief blies zit in
de 'WODCA-resultaten'.

Mvg Yves.orpschef Yves Bogaerts
Laat je niet bedriegen door de schapenogen van Tine, het is immers een getrainde actrice.

Dat Bart Somers zijn commissaris afvalt komt omdat hij nu vreest voor zijn burgemeesterssjerp. Zijn partij (VLD) zal bij een nederlaag van de socialisten gedoemd zijn om met de NVA te onderhandelen, en die zullen niet afzien van de post van burgemeester voor hun lijsttrekker. Wees maar gerust dat hij anders wel handig gebruik had gemaakt van deze informatie.


Willen jullie nog een echte mop horen, dit keer met in de hoofdrol een Franse socialist?
Lees dan eens het volgende 

"La connerie est la chose la mieux partagée, zeggen de Fransen (Domheid is wat het beste is verdeeld)... En effet, want aan de lange lijst van idioten mag nu ook stilaan de entourage van de Franse premier Jean-Marc Ayrault worden toegevoegd. Die bezocht maandag de Noord-Franse stad Rijsel en conform het ‘charter van de normaliteit’ van diens regering moet elke verplaatsing van minder dan drie uur per trein worden gemaakt.

Eens in Rijsel aangekomen werd Ayrault aan het station opgehaald door een dienstwagen met het regionummer '59' van de stad Rijsel. Tot een vlijtige journaliste van Canal+ ontdekte dat die immatriculatie in werkelijkheid een sticker was die boven een cijfer '75' was gekleeft, de oorsprong van Ayraults dienstwagen in Parijs.

Toen de chauffeur in kwestie gevraagd werd of hij uit Parijs kwam antwoordde die: ‘Misschien’.

Wanneer een lid van de entourage van de vraag krijgt wat de sticker moet voorstellen, antwoordt die: ‘Het is een veiligheidsmaatregel. Laat een wagen met immatriculatie '75' hier rijden en je ziet ‘m niet meer terug.'

Op eerder opgenomen beelden wordt de wagen daarna makkelijk herkend.

Moraal van het verhaal: Leden van de regering Ayrault moeten elke verplaatsing van minder dan drie uur met de trein maken, terwijl hun dienstwagen ondertussen via de snelweg de rit maakt en ter plaatse een lokaal regionummer opkleeft om niet op te vallen.

Le ridicule ne tue pas, moet François Hollande gedacht hebben...
http://www.express.be/joker/nl/platdujour/welke-politicus-reist-per-trein-terwijl-zijn-dienstwagen-per-snelweg-komt-en-bij-aankomst-een-valse-nummerplaat-opkleeft/178808.htm
Bekijk het filmfragment vanaf minuut 4.30...

Veuillez installer Flash Player pour lire la vidéo


Hieronder een prent die ik al enkele keren bij een artikel op mijn blog plaatste:20 september 2012

Het klimaat-Armageddon is bedrog

Laatst kreeg ik van een naïeveling de vraag of ik niet wilde meedoen met "Sing for the Climate" ?
Mochten er door mij nominaties kunnen uitgereikt worden voor de nog op te richten " Prijs voor de grootste domoren", dan had hij er een gekregen. Wie heeft dat initiatief bedacht en gesponsord? Waarschijnlijk wij de belastingbetalers weeral. ( Tip aan de minister van Begroting: hier is een besparing te realiseren die alleen oplichters pijn doet !)
De klimaatfraude waarmee men miljarden Euro's transfereert, CO2 uitstootrechten koopt en verkoopt, waarmee men onze producten en energie voortdurend duurder maakt, dat geld doet verschuiven naar landen met corrupte regimes, heel wat valse wetenschappers en Al Gore een riant inkopen bezorgt en gratis de wereld laat rondreizen...... Blijkt dat de domme burgers alleen maar te horen en te zien krijgen wat de verkondigers van het klimaat-Armageddon willen. Het klimaat verandert voortdurend, en het zal misschien ooit de menselijke soort uitroeien, maar niet alle leven. Zoals na de dinosaurussen die in een globaal veel warmer, tropisch klimaat leefden was hun einde niet het einde van het leven. Als de aarde opwarmt, goed voor Woestijngekko's en Oryxen, als ze afkoelt goed voor de pinguins en ijsberen. Evolueren , aanpassen of verdwijnen. Trouwens de energie en de stoffen waaruit de aarde bestaat neemt nooit toe of af. Eigenlijk een soort van behoud van massa en behoud van energie, en elk nadeel heeft voor iets of iemand een voordeel, en lek voordeel heeft voor iets of iemand een nadeel. Laten we ons vooral niet bedriegen door oplichters of naïevelingen.

'Zeg het niet verder... Het ijs op Antarctica neemt toe'


 • 20 sep 2012
Nooit eerder in de geschiedenis werd op de 256-ste kalenderdag (12 september) meer ijs geregistreerd op Antarctica dan dit jaar (grafiek onderaan). Zeg het niet tegen de traditionele media, want anders zouden ze een aantal van hun verhaaltjes moeten intrekken en toegeven dat ze wetenschappelijke data verkeerd weergeven, schrijft het zakenblad Forbes.
In augustus publiceerde de Amerikaanse openbare omroep NPR een artikel waarin wordt geclaimd dat het smelten van het ijs op Antarctica tien jaar geleden begon en dat zoveel ijs smolt dat het fenomeen ‘het uithangbord van de opwarming van de aarde ’ werd.
Nergens in het artikel wordt melding gemaakt van het feit dat het zee-ijs op Antarctica - sinds men 33 jaar geleden begon satellieten in te zetten om het ijs te meten - is toegenomen en dat de hoeveelheid zee-ijs er al het ganse jaar 2012 het 33-jarige gemiddelde overstijgt.
Geen van de mainstreammedia brengt het nieuws. Een ‘search’ op Google News levert niets op. Wel publiceerde het vakblad Nature een studie waaruit blijkt dat Antarctica 15.000 tot 12.000 jaar geleden een graad warmer was dan vandaag.
Het ijs op de Noordpool smelt dus, terwijl het ijs op Antarctica toeneemt.

16 september 2012

Het Mohammed filmpje
Naar het voorbeeld van Geert Wilders plaats ik hieronder ook het filmpje " Innocence of muslims - the Muhammad movie, want Moslims zijn helemaal niet onschuldig. We hadden het filmpje niet eens moeten zien, want dat wisten we al, en de reacties bewijzen eens te meer het gelijk van hen die voor de gevaarlijke islam waarschuwen.
Het mag dan wel een flutfilm zijn, de enige reactie die er vanuit de westerse vrije wereld moet volgen op al het geweld en de terreur van de moslim-haatbaarden is het filmpje zoveel mogelijk te downloaden, het op alle mogelijke videosites te uploaden, het zoveel mogelijk verspreiden via youtube enz.... en wanneer ze het er afhalen, het terug uploaden. Ik hoop dat de achterlijke haatbaarden dan ontploffen van woede, dat wij ons helemaal terugtrekken uit die achterlijke landen, en we alle oproerkraaiers hier enkele reis naar Mekka sturen zonder langs 'Start' te gaan. Ik heb het filmpje dus gedownload en opgeslagen, zodat het terug kan verspreid worden mocht het van Youtube worden gehaald.The end.

18 augustus 2012

De Rel van de Poes

De mensenrechtenclubjes, de EU en ook de regering van Onland vinden dat Pussy Riot onmiddellijk en onvoorwaardelijk moet worden vrijgelaten. Ze moeten worden beschouwd als gewetensgevangenen, die "uitsluitend veroordeeld zijn voor het vreedzaam uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting". De orthodoxe godsdienst werd hoogstens beledigd vindt men. Maar ik vraag me af wat er zou gebeuren wanneer er in een EU land de islam, de profeet of allah zouden beledigd worden, en dat dan nog in een moskee? Waarschijnlijk zou dan geen proces meer nodig zijn want de drie vrouwen waren al gestenigd of gekeeld. Is men vergeten hoezeer hier gecensureerd wordt, hoe het er aan toe ging na de publicatie van de Mohamed-cartoons? Herinnert men zich niet de vele veroordelingen in de EU en in dit onland wegens de uitoefening van de vrije mening, eventueel via een omweg langs het CGKR of een rechter die gevonden werd te veroordelen? Waar waren Amnesty, de EU en de mensenrtechtenclubjes toen?
Catherine Ashton komt vertellen dat deze evolutie haar zorgen baart? Ziet ze de splinter in een ander oog zonder de balk in haar eigen oog te zien?
Morgen maken we ook een liedje dat we gaan zingen in een moskee, en niemand die ons dus zal tegenhouden, laat staan zal veroordelen? Daar ben ik blij om, want ik vind dat iedereen de vrijheid heeft te zeggen en denken wat hij wilt, te dragen wat hij wilt, zich te gedragen zoals hij wilt; maar ik heb de vrijheid hem te bekritiseren, hem te negeren, hem niet toe te laten in mijn omgeving, ja zelfs de vrijheid om ermee te lachen.
Maar de vrijheid van mening bestaat hier in de EUSSR, zoals in Rusland, enkel wanneer men het eens is met diegenen die nu moord en brand schreeuwen na de veroordeling van Pussi Riot. Bende hypocrieten.
Al vind ik de veroordeling verwerpelijk, de provocatie met een wansmakelijk schreeuwlelijk liedje even verwerpelijk. Het was Pussy Riot duidelijk te doen om wereldbekendheid te verwerven zonder enig talent, en daarin zijn ze nu geslaagd. Ze zijn een van de vele voorbeelden en producten van een geflipte maatschappij. Geen wonder dat Marsmannetjes ons zouden uitroeien indien ze bestonden.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/120817_Pussy_Riot_reacties
En 21/8/2012 vond ik dan de bijpassende cartoon bij het Palieterke:

23 juli 2012

Slechts een eerste klein ramadanbrandje

SINT-GILLIS - In de gevangenis van Sint-Gillis heeft er zaterdagavond een brandje gewoed. Dat bevestigt de woordvoerster van de lokale politie Marie Verbeke. Volgens de woordvoerder van de brandweer, Pierre Meys, was het vuur snel bedwongen.

Een van de gedetineerden had zijn matras in brand gestoken. Hij raakte lichtgewond aan de handen.

'Het begin van de ramadan vrijdag en de overbevolking in de gevangenis kunnen spanningen veroorzaken', aldus een vakbondsafgevaardigde van de gevangenis. 'Maar de gevangenis van Sint-Gillis kampt niet met specifieke problemen. De gedetineerde lijkt persoonlijke motieven te hebben gehad voor zijn brandstichting.'

Het brandje kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben. De gedetineerde is zelf een moslim en kon de ramadan niet aan en werd boos. Hij kon ook boos geworden zijn omdat de niet-moslims en cipiers te eten en drinken kregen tijdens de vastenperiode. Het kan ook zijn dat het om een niet moslim ging die boos werd omdat hij, om de moslimbevolking niet te provoceren ook geen eten kreeg tijdens de vasten. Een beetje naar analogie van de instructies die Mourreau in Molenbeek geeft aan de politie en stadspersoneel.

Een vraagje rijst bij mij:
Krijgen de niet moslims in de gevangenis ook halal eten voorgeschoteld, en er 's avonds voor de moslims nu ook een feestje als de zon is ondergegaan?

Ik heb gehoord dat enkele politici ervoor pleiten dat voortaan iedereen in zijn cel een schaap mag offeren op het einde van de ramadan en bij het suikerfeest?
Ik zal dat voorlopig maar afdoen als nonsens, al weet je tegenwoordig nooit.  

Oh ja is het tellen van het aantal afgefikte auto's in onze steden al begonnen? Het schijnt dat de banlieus van Parijs al op kop liggen.

Ik wil jullie nog het ramadan-artikel vertaald uit het Duits door collega blogger E.J. Bron, waaruit bovenstaande foto werd geleend, onder de aandacht brengen. Ik vraag me af wanneer dit ook hier zal plaatsvinden. Te merken aan de vooruitgang die hier dank zij de dhimmies kan worden geboekt, vast niet erg lang meer.


Saoedi-Arabië wil alle buitenlanders uitzetten die tijdens de ramadan niet meedoen aan het vasten

Saoedi-Arabië wil alle buitenlanders uitzetten die tijdens de ramadan niet meedoen aan het vasten

En het is alweer zover, de Mohammedanen zwelgen in hun islamitischeboulimie: ´s nachts teveel vreten, overdag vasten. Ook in onze vrije wereld eisen steeds vaker de onvrijen, de dhimmi´s, dat men in deze periode onderwerpend goed moet zijn voor moslims. Saoedi-Arabië gaat in zijn islamitische intolerantie en racisme tegenover anders gelovigen nog verder:
De Saoedische autoriteiten gaven vrijdag, de eerste dag van het eetstoornisfeest genaamd ramadan, een waarschuwing af aan alle niet-moslims die zich in het land bevinden om het niet in hun hoofd te halen in het openbaar te eten, te drinken of te roken tijdens de islamitische vastenmaand tot aan zonsondergang. Anders worden ze uitgewezen.
En de Arabieren bedoelen met zulke waarschuwingen om uitgezet te worden uiteraard iets heel anders dan de slappe Europeanen met hun hulpeloze “uitzettingswetten”, die, zoals bekend, niemand meer serieus neemt.
Ook buitenlanders moeten vasten.
Saoedi-Arabië geldt als een van de islamitische landen met de strengste religieuze regels. Tijdens de ramadan is het niet alleen voor Saoedi´s een door de staat opgelegde burgerplicht om zich aan het vasten te houden. Het Ministerie van binnenlandse Zaken wil ook niet-islamitische buitenlanders dwingen om zich aan de ramadan te houden.
De journalisten betreuren nog plichtbewust de sporters, die nu in Londen tijdens de Olympische Spelen moeten lijden.
En wij wensen alle ramadan-vastenden mogelijk veel duurzame geestelijke en lichamelijke gevolgen – in het optimale geval erin uitmondend dat ze de islam voor eeuwig afzweren.
Bron:
Auteur: Kybeline
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron

20 juli 2012

Van het Smoelenboek geplukt

Ze zijn niet gelukkig in Egypte.

Ze zijn niet gelukkig in Libiė.

Ze zijn niet gelukkig in Marokko.

Ze zijn niet gelukkig in Iran.

Ze zijn niet gelukkig in Irak.

Ze zijn niet gelukkig in Gaza.

Ze zijn niet gelukkig in Afghanistan.

Ze zijn niet gelukkig in Jemen.

Ze zijn niet gelukkig in Syriė.

Ze zijn niet gelukkig in Libanon.

Ze zijn niet gelukkig in Pakistan.

*En waar zijn ze dan wel gelukkig ?*

Ze zijn gelukkig in Engeland.

Ze zijn gelukkig in Frankrijk.

Ze zijn gelukkig in Italiė.

Ze zijn gelukkig in Duitsland.

Ze zijn gelukkig in Zweden.

Ze zijn gelukkig in de Verenigde Staten

Ze zijn gelukkig in Belgiė

Ze zijn gelukkig in Noorwegen.

Ze zijn gelukkig in Nederland.

Ze zijn kennelijk gelukkig in elk land dat een niet-moslimland is.

En wie geven ze de schuld?

Niet de islam.
Niet hun leiders.
Niet zichzelf.

Neen, ze verwijten het de bevolking van de landen waar ze wel
gelukkig zijn.

En dan willen ze juist DEZE LANDEN zo veranderen dat ze precies worden
als de landen waar ze ontevreden over zijn.
Begrijp jij het nog ????

19 juli 2012

Even een BHV controlelijstje publiceren.

Zonder woorden, maar misschien alt er nog wat aan toe te voegen.