Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 augustus 2012

De Rel van de Poes

De mensenrechtenclubjes, de EU en ook de regering van Onland vinden dat Pussy Riot onmiddellijk en onvoorwaardelijk moet worden vrijgelaten. Ze moeten worden beschouwd als gewetensgevangenen, die "uitsluitend veroordeeld zijn voor het vreedzaam uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting". De orthodoxe godsdienst werd hoogstens beledigd vindt men. Maar ik vraag me af wat er zou gebeuren wanneer er in een EU land de islam, de profeet of allah zouden beledigd worden, en dat dan nog in een moskee? Waarschijnlijk zou dan geen proces meer nodig zijn want de drie vrouwen waren al gestenigd of gekeeld. Is men vergeten hoezeer hier gecensureerd wordt, hoe het er aan toe ging na de publicatie van de Mohamed-cartoons? Herinnert men zich niet de vele veroordelingen in de EU en in dit onland wegens de uitoefening van de vrije mening, eventueel via een omweg langs het CGKR of een rechter die gevonden werd te veroordelen? Waar waren Amnesty, de EU en de mensenrtechtenclubjes toen?
Catherine Ashton komt vertellen dat deze evolutie haar zorgen baart? Ziet ze de splinter in een ander oog zonder de balk in haar eigen oog te zien?
Morgen maken we ook een liedje dat we gaan zingen in een moskee, en niemand die ons dus zal tegenhouden, laat staan zal veroordelen? Daar ben ik blij om, want ik vind dat iedereen de vrijheid heeft te zeggen en denken wat hij wilt, te dragen wat hij wilt, zich te gedragen zoals hij wilt; maar ik heb de vrijheid hem te bekritiseren, hem te negeren, hem niet toe te laten in mijn omgeving, ja zelfs de vrijheid om ermee te lachen.
Maar de vrijheid van mening bestaat hier in de EUSSR, zoals in Rusland, enkel wanneer men het eens is met diegenen die nu moord en brand schreeuwen na de veroordeling van Pussi Riot. Bende hypocrieten.
Al vind ik de veroordeling verwerpelijk, de provocatie met een wansmakelijk schreeuwlelijk liedje even verwerpelijk. Het was Pussy Riot duidelijk te doen om wereldbekendheid te verwerven zonder enig talent, en daarin zijn ze nu geslaagd. Ze zijn een van de vele voorbeelden en producten van een geflipte maatschappij. Geen wonder dat Marsmannetjes ons zouden uitroeien indien ze bestonden.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/120817_Pussy_Riot_reacties
En 21/8/2012 vond ik dan de bijpassende cartoon bij het Palieterke:

Geen opmerkingen: