Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 juli 2008

Is leven van migratie mensenhandel?

Meesters Ivo Flachet, Selma Benkhelifa, Julie Tieleman en Mieke Van Laer maken deel uit van het linkse advocatennetwerk Progress Lawyers Network en verdedigen regelmatig asielzoekers tijdens hun procedure. Ook nu kwamen ze in het nieuws naar aanleiding van de kraanbezettingen en hongerstakingen van hun klanten. Ze schuwen de camera's en de gratis reclame voor hun kantoor en hun eigen diensten in de kranten en op hun website niet.
Het Progress Lawyers Network PLN kwamen in de bekendheid als advocatennetwerk en kantoor bij de verdediging van asielzoekers , illegalen (sans papiers), enz...
en recent als de spreekbuis van de honderden hongerstakende(?)asielzoekers die de laatste maanden kerken, feestzalen en kranen bezetten. Ze zijn met een vijtiental advocaten + medewerkers, en hebben kantoren in Brussel en Antwerpen. Ze adviseren al die mensen hoe ze actie moeten voeren , welke gaten er in de wet kunnen geëxploiteerd worden,hoe de overheid kan gechanteerd worden, en hoe ze vervolging en uitzetting kunnen verhinderen. Daarnaast verdedigen ze ook de voornamelijk allochtone kleine(?) criminelen, en probleemjongeren. Tegelijk is de PLN ook een belangrijke lobbymachine die voor regularisatie, voor open grenzen, migratie en gezinsherenigingen is. Ze organiseren hiervoor verschillende coloquia.
Het liefst zouden ze al de ellende maar ook alle ellendelingen naar hier halen om mee te eten van uw zweet.
Ze zijn geen alleenstaand geval, er zijn meerdere zulke advocatenkantoren, de een al wat vaker in de aandacht dan de andere.

Maar hoe werkt hun systeem eigenlijk?

Ik begreep niet goed hoe die organisaties en die tientallen medewerkers van dergelijk linkse advocatenkantoren in leven konden blijven, ja daar zelfs riant hun boterham mee konden verdienen.
Ik vroeg dat dus aan mijn eigen advocaat, en hij gaf me kort het antwoord, al vond hij die vraag nogal kies. Het is immers een ongedrukt geheim dat advocaten elkaar ontzien.
Toch antwoordde hij na aandringen: dat is routine en seriewerk. Ze zoeken zelf grote groepen op, vertellen deze dat zij hun kunnen begeleiden bij hun asielaanvraag en overhalen iedereen met hun in zee te gaan aan het pro deo tarief. Door de grote groep mensen is de procedure te standaardiseren en vergt dit slechts wat aanpassingen met de tekstverwerking en het invullen van de namen met de computer. Een aanvraag voor de pro deo vergoeding rolt tegelijk al even snel uit de computer. De belastingbetaler wordt dus gemolken om uiteindelijk nog meer uitgeknepen te worden door de dure gerechtelijke procedures, processen en de uiteindelijke
toelagen en steun die ondertussen aan de klanten van de linkse advocatenkantoren, de allochtonen dus, worden uitgekeerd.
Maar het liedje is maar mooi als het blijft duren. Dus dienen steeds nieuwe klanten te worden gezocht.
Daarom rekruteren die advocatenkantoren zelf actief onder asielzoekers sans papiers allochtonen in de bekende quartiers met veel migranten, huisjesmelkers, vluchthuizen en zwartwerk.
Ze worden aan cliënteel geholpen via mond tot mond reclame, maar ook allerlei sociale instellingen, vzw's en diverse al dan niet gesubsidieerde organisaties, en in immigratie-geslaagde allochtonen.
Wanneer ze succes boeken met een procedure, een actie, een repatriëring kunnen stoppen, criminelen in geen tijd kunnen vrij krijgen, dan creëert dit een aanzuigeffect van klanten. Tot in de migratielanden hoort men dan de tamtam, en mensensmokkelaars geven ruim advies bij welk kantoor ze moeten gaan aankloppen bij problemen, asielaanvraag of regularisatie.
Vooraf wordt migranten al bij het vertrek in hun thuisland op het hart gedrukt te vertellen geen papieren te hebben, geen nationaliteit te bezitten, want dan kunnen ze nooit teruggestuurd worden.
Het is logisch dat elk loopje dat er met het gerecht, de politie, de ministers en de OCMW's wordt genomen, elke succesvolle , liefst grootschalige actie, dit de reputatie van het advocatenkantoor tot in de donkerste hoeken van deze planeet doet toenemen. Rechtevenredig daarmee stijgt hun inkomen dat uit het pro-deo fonds komt aangevuld met extra's uit het migrantenmilieu en hun sympathisanten en bonussen bij slagen.
Ze hebben mensentrafiek, mensenhandel nodig. Ze teren op steeds nieuw aangevoerde miserie, zonder dewelke ze een gewoon kantoorbaantje zouden hebben. En hoe meer miserie ze aantrekken, hoe meer de miserie hier aanwezig is en groeit, hoe meer geld ze kunnen verdienen, ook met andere zaakjes.
Armoede is hun handel, niet de bestrijding daarvan.
Het mislukken van acties, het uitzetten van hun klanten, het verstrengen van de immigratiecriteria, de effectieve opsporing en uitwijzing van illegalen, zouden voor hun rampzalig zijn en het einde betekenen van hun lucratieve zaken en wellicht hun kantoor.

Wordt het dus geen tijd hen te ontmaskeren, hen aan te klagen wegens het aanzetten tot mensenhandel en mensentrafiek, zodat dit soort werk en plundering van de staatskas onmogelijk
wordt. Het pro deo systeem wordt al te lang misbruikt.

Nog een tip of vraag aan de belastingcontroleurs en de cel fraude:
Werd al eens nagegaan op basis van indiciën of de levenswijze van de linkse pro deo advocaten wel correleert met hun belastingaangifte. Waar de bijkomende inkomsten uit handgiften van gezinsherenigende allochtonen, kleine criminelen, asiel zoekende en illegale migranten enz....
Worden de pro deo uitbetalingen wel goed gecontroleerd? Welke zijn hun banden met het het circuit van mensensmokkelaars?
Met wat voor auto rijden ze rond, in wat voor huis wonen ze, hoe vaak gaan ze op restaurant of op vakantie enz...., zoals de belastingdiensten dit ook plegen te doen bij bakkers, beenhouwers en andere klein minder mondige zelfstandigen.
Ik ben er zeker van dat na het bekend worden van de resultaten van grondige onderzoeken we zullen moeten braken van misselijkheid.
Welke parket/onderzoeksrechter start een onderzoek?

Ik plaats dit niet zonder enig gevaar, want deze advocatenkantoren kennende, het feit dat ze veel te verliezen hebben, en de grote groepen belanghebbende klanten, zijn ze in staat om wraak te nemen tegen de schrijver van dit opiniestuk via juridische procedures en intimidaties.
Ik heb tot vandaag gewacht om naar aanleiding van de laatste gebeurtenissen te schrijven wat ik al lang van plan was, omdat het ooit moet gebeuren. Helaas waren er bij de regimekranten nooit onderzoeksjournalisten die dat eens gingen uitspitten. Bestaan die eigenlijk nog wel, tenzij het is om het leven van Britney Spears te volgen.
Het is geen beschuldiging, dat laat ik over aan de officiële overheidsinstanties en justitie. Het is mijn opinie en het zijn vooral vragen op basis van aanwijzingen en vaststellingen.
Veel gebeurt misschien binnen of op de krijtlijnen van de wet, maar ik vind dat het maar eens moet onderzocht worden en open en bloot in het licht moet komen.

Laatste resultaat van de poll op de site van de linkse VRT beter bekend als de 0000 ;
Vindt u dat de overheid moet onderhandelen met asielzoekers die kranen bezetten?
aantal stemmen: 8035
Ja, ik zie hun actie als een noodkreet
718 (9%)
Nee, ik zie dit als een vorm van chantage
7316 (91%)
Als op de linkse VRT dit resultaat al wordt aangetikt, dan kunnen we zeggen dat de mensen het grondig beu zijn.
De geadviseerde acties van hongerstakingen en bezettingen keren zich als een boemerang tegen de bedenkers. Wanneer dit slecht afloopt, gaat dit ook rond met de tamtam en kost dit klanten.

Wie zoekt er mee naar andere voorbeelden, aanwijzingen, bewijzen??

28 juli 2008

Spring, spring, spring...!

Een beweging die genoeg heeft van de illegalen, de mensen zonder papieren en hun chantage hebben zich verenigd in de groep "Spring".
Ze komen samen aan de voet van de torenkranen waarin de sans papiers zijn geklommen om minister Tortelduif op de knieën te krijgen. Dan roepen ze naar boven in koor: "Spring, spring, spring ...."
Daardoor zouden die acties aanvankelijk nog meer belangstelling van de pers krijgen, tot de pers zou vinden dat dit niet ethisch zou zijn, omdat wanneer er toch iemand zou springen ze zich sensatiejournalisten zouden vinden.
Daardoor zouden ze besluiten geen reportages meer te maken rond bezetting van kranen.
Het gevolg is dat die bezetting dan ook niet meer loont, en de sans paiers andere plannen moeten gaan smeden met de hulp) van hun linkse advocaten en multiculvriendjes om in de belangstelling te komen.
Wanneer er een van hun zou vallen, de kans is klein, dan wordt hij een martelaar, en zou hij ten hemel met maagden worden opgenomen.(zijn dat even veel maagden als bij een bom?).
Hun gebeden aan Allah zouden dan na deze offergave gehoord worden en de minister Tortelduif zou hun dan prompt een verblijfsvergunning geven met werkvergunning. Dan kunnen ze bij een nieuwe aanvraag later, voorleggen te beantwoorden aan de regularisatiecriteria, die in de maak zijn, en die mee geschreven worden door hun drukkingsgroep ( maar uitgelekt natuurlijk)
Voor advies kan Turtelboom altijd bij Patric Dewael terecht, die sinds hij hokt en sext met de linkse ex VRT -journaliste Greet Op de Beeck nog meer linkse en rechtse trukken kent om de bevolking te beliegen. En van madame non en de ganse PS kan ze een trap onder haar kont krijgen om de regularisatie te laten vooruit gaan.

Een tipvan mij aan de sans papiers:
Allemaal samen besluiten te vertrekken en nooit meer terug te komen.
Gegarandeerd persinteresse, en ik stuur een groepje hysterische huilende vrouwen om jullie uit te wuiven. Ik vraag alvast of Kristien Hemmelinks wilt meedoen.
Het alternatief is: allemaal springen!!
Welke knelpuntberoepen kunnen ze nu met die mensen vullen?

Spring zoekt nog enhousiaste medewerkers.
Samenkomst aan de kranen, graag met megafoon

Mimoun een oen?

Een multicultureel verhaal (1)
"
Een 31-jarige drugsdealer heeft geprobeerd de voorzitter van de correctionele rechtbank in Antwerpen geld aan te bieden om zijn invrijheidstelling af te kopen. Hij bood rechter Walter De Smedt 2.500 euro aan om niet naar de gevangenis terug te moeten. Mimoun J. kreeg tien maanden celstraf.

De man is illegaal in het land en geen onbekende voor het gerecht. Hij stond terecht voor het leveren van drugs aan vzw's in het Antwerpse. Hij had al bij verstek tien maanden cel gekregen en dat vonnis werd maandag bevestigd.

Rechter De Smedt liet de man verstaan dat zijn voorstel hem een zwaardere straf had kunnen opleveren. Mimoun J. beweerde dat hij eerder al met geld een rechter kon omkopen, maar dat bleek om een borgsom te gaan. "


Moesten wij dit proberen voor ons was de recher niet zo begrijpend geweest, en kon minstens met een flinke boete de begroting van Yves wat gered worden.
Mimoun komt echter uit een cultuur waar dat heel normaal is, en daar moet je begrip voor opbrengen.Bovendien kost elke gevangene een veelvoud van eenkamer in een vijfsterrenhotel, terwijl Mimoun nooit geld heeft (dat staat in Marokko op de bank). Bovendien is de rechter ook bang dat de man straks in een torenkraan wordt gedwongen.

Mijn vragen en die van vele alerte Vlamingen :
Wat doet die man als bekend illegaal nog in ons land. Hij is zelfs een bekend crimineel, dus vraag ik nogmaals : waarom heeft men hem al niet gerepatrieerd.
Nu tracht hij ook een rechter om te kopen, en stelt zelfs dat dit hem al eerder gelukt is.
Nou ja, een rechter misschien nog niet, maar politici al wel; dat staat vast.
Is deze derde reden nu genoeg om hem te gaan droppen boven de Sahara?

Is Mimoun de oen? Of zijn wij dat?

24 juli 2008

Onze wraak zal dan zoet zijn!

Ik las op Angeltjes de reactie op de krantenartikels die verschenen naar aanleiding van een klacht van het Forum der Joodse Organisaties bij de politie en het CGKR.
Michael Freilich van het maandblad 'Joods Actueel' had namelijk aan het licht gebracht dat de S in het opschrift 'De Beest' op de gevel van het Vlaams nationalistisch café ' Leeuw van Vlaanderen' verdacht veel geleek op een S uit het nazi-SS- logo.
http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=68198

Ik zal nu met spijt bekennen dat ik nog nooit in dat café kwam, dat ik zelfs niet weet waar zich dat in Antwerpen bevindt, ja, dat ik zelfs te weinig in Antwerpen kom.
Ook ik ben zoals Ray een derde generatie vrijzinnige. Alleen langs vaders kant dan.
Evenmin stam ik uit een collaborerende familie. Mijn vader heeft trouwens als gedeporteerde duikbootbunkers moeten bouwen.
Ikzelf ben ruim na de oorlog geboren.
Wij hebben als Vlaamsnationalisten niets vandoen met geen enkel links of rechts regime in Duitsland, de Sovjetunie of waar ook.
Wij hebben geen rancune tegenover Duitsland en de Duitsers gehad, net zomin als tegen alle andere legers die ons in het verleden hebben bezet en geplunderd.

Maar de bezetting moet nu wel stoppen, zowel fysiek terrtitoriaal als psychologisch.
Het gotische schrift en de runetekens maken deel uit van ons historisch erfgoed, en wij moeten dit door niemand laten uitjouwen of voor niemand verbannen.
Ik begrijp de consternatie niet.
De eenzame ontdekker heeft wellicht belangstelling nodig, en dan moet hij naar de psychiater, of overheidssubsidies voor zijn organisatie.
Zwijggeld gepuurd uit een onterecht en gratuit aangepraat schuldcomplex dat na de oorlog ook door de Walen veelvuldig werd aangewend om de geldtransfusies in stand te houden, en elk protest tegen gebiedsroof, elke vrijheidskreet, elke eis van ontvoogding en elke politieke eis van Vlamingen te smoren.
Precies omdat lezers zouden denken:"is het dat maar, daar zien wij geen SS symbool in" werd er in geen enkele krant dacht ik, een foto van het opschrift gepubliceerd. Anders was het niet nodig geweest dat de reporter van Angeltjes zelf op de fiets moest springen om een foto te gaan maken van een onbestaand delict.
Maar het komt de links correcte regimemedia goed uit. Ze denken daarmee als een tabloid te scoren bij de lezers, en denken dat dit soort berichten niet oncijferd wordt door de door hen als dom aanziene klanten. Vlamingen hebben inmiddels al wel geleerd hoe ze in dit land een krant moeten lezen, en Ik ben er zeker van: dit soort berichten hebben meer en meer een averechtse werking.
Ware het niet dat vele, zoniet alle, gedrukte kranten, nog trachtend te overleven, op termijn gedoemd zijn een roemloze dood te sterven, dan was er al lang een succesvol rechts alternatief opgestart. Immers is de markt daarvoor al meer dan groot genoeg.
Binnekort mogen ze alleen schrijven over de cupmaat van Victoria 'Posh' Beckham, de facelift van Leterme en de seksfuiven van onze wijlen de keuning.

Wij investeren evenwel onze kennis en onze centen wijselijk in een nieuw medium dat ze als een battleship galactica voorbij flitst. Van daaruit kunnen we ze een lekkere neus zetten met ultramoderne wapens, en een reusachtig bereik. Hier zijn wij de baas, en hier komen de Vlamingen meer en meer hun bevestiging en waarheid halen, en zich wapenen voor de strijd.De Frut en andere kranten, al lang niet goed genoeg meer voor het schijthuisje, en zelfs niet goed genoeg meer om de frieten in te pakken kunnen naar een bejaardentehuis voor negentiende eeuwse producten. Wat de VRT en andere zenders betreft wachten we noch even tot de centen op zijn en wij ze, eventueel samen met Berlusconi (;o) grapje), voor een habbekrats kunnen kopen.

Opgepast dan! Dat we dan nergens nog een C tegenkomen als in het logo van CCCP, Castro of Ché! Onze wraak zal dan zoet zijn!

De geboortegolf verplaatst

Paulien merkte op dat een heel klein vogeltje van onbekende soort een nestje aan ‘t bouwen was op bij terras. En wel in de bezem van Chinese makelij die ze daar enkele jaren geleden tegen de muur hadden gehangen.
“Tja, leuk zeg” beaamde Gust haar ontdekking.
“Dan kunnen we het gadeslaan vanuit ons raam, en zien we straks de kleine vogeltjes,…… Maar is dat daar niet gevaarlijk ?” volgde met enige tussenpauze
“Je bedoelt voor de kat ? of voor de vogeltjes?
Voor de vogeltjes is er geen gevaar, tenzij de kat een verticale bakstenen muur 2 meter omhoog kan klauteren. Het gevaar is dus voor de kat want die gaat zeker op haar snor als ze dat probeert.”
Ze zat nog even aan haar veel te hete kop koffie te slurpen, waarvan Gust dacht dat alleen maar een begaafd fakir dit kon, en zei ongerust: “ Gaat het hier niet te druk zijn, zo voor het raam?”
De ochtend verliep gewoon zoals altijd: de kleinzoon werd gebracht door de dochter, de postbode kwam langs op haar lawaaierig rode brommertje, en de buurman belde nog aan om een geleende huisvuilsticker terug te brengen.
Uitzonderlijk, want meestal was het Gust die bij hem een huisvuilsticker moest gaan lenen. Het deed Paulien haast zichtbaar deugd dat het hem ook eens was overkomen.
Opmerkzame man als hij is, wees hij ons nog op het nestbouwend vogeltje in de bezem vooraleer terug te vertrekken.
Omdat dit nu eenmaal de routine is, eerder dan de noodzaak, spookte de vrouw des huizes die voormiddag nog regelmatig voorbij het raam met al haar kuisattributen.
Nee, een nestbouwend vogeltje kon haar compulsief poetsgedrag niet stoppen.

Toen ze op de middag weer veel te hete koffie dronk zei ze teleurgesteld:
“ Ik heb ons vogeltje al een tijdje niet meer gezien, zou het zich bedacht hebben.?”
Goed mogelijk, want de keuze van je buren is belangrijk. Ze moeten tegelijk sociaal, maar niet storend en alomtegenwoordig zijn.
Deze zin begreep dan weer te persoonlijk, zoals dit vrouwen weleens overkomt, want met een verduisterend gezicht ging de grendel op haar lippen, en het werd de hele tijd stil aan tafel.
Toen Gust diezelfde dag met hond Flurk een ommetje maakte langs een rustig paadje op twee hondenplasjes van het huis, merkte hij een zelfde vogeltje op dat ijverig met wat pluizen een hulstbosje invloog. Toen het er weer naar buiten kwam en op een takje bleef zitten, knipoogde hij er naar, “ een veel betere keuze, Flurk” mompelend tot zijn hond.
De geboortegolf werd niet gestopt door de drukke keerbezem en de uitslaande stofvod, alleen verplaatst.

§§
Ooit begon ik mijn blog met het voornemen af en toe cursiefjes te schrijven , soms wat filosoferende stukjes, soms iets over onze verbluffende Europese cultuur en geschiedenis.
Niet dat dit mijn vak is, want nee, ik ben een ondernemende techneut; louter uit hobby wou ik dit doen, en zonder pretentie. Soms wat biografisch, soms wat observerend, af en toe herkenbaar voor mijn familie en vrienden , die al eens knikkend glimlachen al ze komen lezen.
Uiteindelijk duwde de actualiteit de blog steeds meer in de richting van het nieuws en de politieke ontwikkelingen. Door Bjorn Roose die de laatste tijd een paar Simon Carmiggeltjes op zijn blog plaatste werd ik aan mijn oorspronkelijk voornemen herinnerd.
Ik ben namelijk weg van schrijvers al Carmiggelt, Verbeeck, Jos Geysen die het talent van het cursiefjes schrijven beheersen. Vooral Simon Carmiggelt, de 'uitvinder' van dit genre.
Ze hebben geen 250 blz nodig om een verhaal te vertellen, een sfeer te creëren. Ze horen tot de woordkunstenaars naar analogie van de tekenaar die met een enkele simpele vloeiende lijn, in een seconde, een paard of een gezicht op papier tovert.
Dat lijkt simpel maar daar gaat een heel leven oefenen aan vooraf. Toch wordt dit nooit minimalistische kunst zoals we die nu kennen, en waar pausen als Jan Hoet hun te vette boterham tot vandaag mee verdienen.
Ik heb niet het talent van die mensen die ingevolge hun beroep ook zeer productief waren.
Ik schrijf die stukjes enkel omdat ik er plezier in heb.
En stiekem hoop ik , jullie ook.

19 juli 2008

Voor een geniale Urbanus maak ik plaats.

Volgend artikel van Urbanus verscheen in de Standaard.
Daar zijn ze op het paleis niet goed van. Eyskens en De Croo gooien voorgoed de handdoek in de ring, en samen met de Belgicisten die er nog overblijven bezatten ze zich en nemen een doos slaappillen in na het lezen van zoveel waarheid die in deze humor schuilt. Daar kan geen enkel 'serieus' artikel tegenop. Humor is een krachtig wapen. Dat weten de moslims ook.

Bel en Gique, zoals Buda en Pest

Waarde landpineuten, mes chers cons pappillotes,
Wat is me dat hier voor een bordel? Ik struikel haast over de verborgen agenda's, mouwen vol met apen en onwettige kinderen. De leeuw van Vlaanderen, weldra internationaal gekend als 'The phony shitcat of Flanders' heeft weer niks gevangen, integendeel, hij heeft nog maar eens zijn eigen jongen ondergescheten. Yves Leterme heeft zijn ziel uitgeperst, dat is zeker, maar hij mag zich nu efkes in zijn zetel westvleteren. Die mens moet op krachten komen, zijn bloed is op. Ik heb voor hem een nuttig jobke in petto als dovenfluisteraar.De brave man had zeker niet met knoeiers te maken, integendeel, zijn tegenspelers zijn stuk voor stuk professionele saboteurs, geheime agenten van de Mossad, Stasi-spionnen en vermomde Kabila's. Hedendaagse politici zijn nu eenmaal glibberige advocaatjes, gespecialiseerd in misleiding. Al hun voorstellen zijn light, 0% vet en goed voor onze gezondheid. Dat er honderdduizend kilo geraffineerde suiker tussen zit, staat in nanolettertjes, in 't Chinees en in spiegelbeeld aan de achterkant van hun voorstellen gedrukt.De Walen willen dat we meer sociaalvoelend en solidair zijn met de minderbedeelden. Taisez-vous, zwarte ketels! Voor elke sukkelaar die men in Wallonië wil helpen, moet men eerst 10 corrupte PS'ers doodkloppen. Begin daar maar eens aan als Chiroleider. Onze koopkracht is gedaald, so what? Zie daar toch de voordelen van in. Gedaan met hulp aan de derde wereld. Laat die slavendrijvende Saoedi's maar wat aan ontwikkelingshulp doen. Ons land is daar nu te arm voor.Het is niet alleen in het Conradhotel dat die sjeiks mensen voor hen laten kruipen. De decadente marmeren torens in hun thuisland worden er voor een hongerloon en in de schroeiende hitte gebouwd door wanhopige Pakistani en Bengalezen. Vluchten kunnen ze niet, want hun paspoort werd hen aan het eerste loket al afgenomen. Die oliebollen rijden allemaal met een dikke 4x4 en sorteren niks. Fruit, batterijen, seksboekjes en whiskyflessen gaan allemaal in dezelfde vuilniszak. Terug naar eigen natie. Waar zit Guy Verhofstadt? El Collaboratore, die hield tenminste het land in evenwicht, wordt beweerd. Steek daar nog een kiloke Vlaamse maïs in die haan zijn strot, dan stopt hij wel met kraaien. Ja, dat kon hij goed.Moest er toevallig iemand naar Toscane gaan en die heeft nog wat pek en veren over, gooi dat dan maar over Guy zijn muurtje ginder. Misschien zit hij tussen zijn druivelaars te schoffelen, ge kunt nooit weten dat ge hem raakt.Mes chèrs amis Frankfurterphone, soyez raisonnable.Voor een jaarlijkse overpomping van 10 miljard euro mogen jullie wel eens merçi zeggen tegen les petits Flamins. Trouwens, wanneer denken jullie die lening terug te betalen? Geduldiger dan Yves Leterme zullen jullie niet meer krijgen, onze judokakid is zijn zwarte gordel al aan het vastknopen. Ik stel voor, in afwachting van de aflossing van dit krediet, dat Vlaanderen de exploitatie overneemt van de watervallen van Coo, de citadel van Namen, het kasteel van Bouillon, de afvaart van de Lesse, de Baraque Fraiture, Jupiler en al het spuitwater van Spa. Ik zet daar Studio 100 op, 't zal rap rendabel zijn. Ook een corridor van de Vlaamse Ardennen naar de Condroz zou een mooie geste zijn.Zo niet splits ik het land in Bel en Gique, zoals Buda en Pest. Van Brussel maak ik een grote parking, dan is er meer plaats voor de defilé van de nationale feestdag. De taalgrens laat ik uitbaggeren tot een rivier en geef haar de lyrische naam 'De Muiletoe'. Later kunnen de gemeenschappen om beurten een brug bouwen als ze weer toenadering willen. Dat zou schoon zijn. De wereld rondom ons is zo al vijandig genoeg. Elke dag wordt er via ons plasmascherm een portie verminkte kinderlijkjes op onze salontafel gesmeten. Ik zweer u, in de tijd van 'Spel zonder grenzen' was dat een stuk minder.Broeders en zusters, de kerken lopen leeg en in de cafés heerst er een rookverbod. Laat ons samen de kerk bezetten en we ontsteken er een dikke vette vredespijp.
Ugh, 't is ik heb gezegd.
Koning Urbanus le magnifique


Wat moeten we daar nog aan toevoegen, behalve dat ik hoop dat hij op het Vlaams Belang stemt. Stemmen op Vlaanderen doet hij al.

Het begint te werken.

Toch één die al zijn biezen heeft gepakt. Brussel en de rand werden weer een beetje Vlaamser.
Met dank aan de mensen van Voorpost en TAK die nooit de strijd opgeven.
Het artikeltje hieronder vond ik op de blog van iemand die zich Charlier Jambe de Bois noemt.
De blog heet Fossoyeurs de la Belgique ( de doodgravers van België) en is kennelijk een fansite voor het FDF en Philippe Maingain.
De inhoud is typerend voor de minachting waarmee zulke Walen over Vlamingen spreken. Meestal doet men dat niet zo luidop, en enkel entre amis. Deze schrijft het ook.
Ik ben benieuwd wie er achter de schuilnaam Jambes de Bois zit? Het zou een politicus kunnen zijn die het been wil stijf houden.
Wel, ik hoop dat hij er kramp van krijgt..
(De vertaling volgt erna.)

« ÉCHAPPÉS DU GHETTO »
AMIS LECTEURS
NOUS SERONS MOINS PRÉSENTS PENDANT QUELQUES JOURS, CAR ENFIN NOUS ALLONS QUITTER L'INFECTE PROVINCE DU BRABANT FLAMAND OU NOUS AVONS ETE OBLIGÉS DE VIVRE PENDANT CES DERNIÈRES ANNÉES.
Fini les sales tronches des flamingants de la commune, fini de supporter leur abominable flamand, fini de devoir faire des efforts pour traduire ce que l'on veut acheter dans les magasins avec des vendeurs désagréables, fini de lire du flamand partout et des VL sur les murs ou il y a un mot en français.
Retour enfin en douce Wallonie, terre de nos origines que nous avions du abandonner avec regret, peuplée de gens souriants, avenants et sachant dire bonjour, avec des paysages verdoyants qui nous feront oublier la tristesse et le sectarisme des villes flamandes. Nous attendions ce moment depuis longtemps et enfin le voilà, je crois que personne ne peut imaginer le bonheur et la délivrance que sont de ne plus habiter en cette terre d'intolérance qu'est la Flandre.
Mais soyez sans crainte, nous continuerons a combattre l'injustice des lois racistes linguistiques flamandes, et à dénoncer tous ceux qui par leur haine ou leur veulerie veulent la fin de la Belgique.
A bientôt.

ONTSNAPT UIT HET GETTO
BESTE VRIENDEN LEZERS
WE ZULLEN GEDURENDE ENKELE DAGEN MINDER AANWEZIG ZIJN, WANT EINDELIJK ZULLEN WE DE STINKEND VERPESTE PROVINCIE VLAAMS BRABANT VERLATEN, WAAR WIJ GEDURENDE DE LAATSTE JAREN VERPLICHT WAREN TE WONEN.
Gedaan met die vuile tronies van de Vlamingen van de gemeente, gedaan hun afschuwelijk Vlaams te moeten verdragen, gedaan met het moeite moeten doen om te vertalen wat men wilt kopen in de winkels met onaangename verkopers, gedaan met het overal moeten lezen van Vlaams en VL op de muren daar waar er een woord Frans staat.
Terug naar het zoete Wallonië, land van onze oorsprong, dat we met spijt moesten achterlaten, bevolkt met lachende mensen, voorkomend en en beleefd groetend, met groene weidse landschappen die ons de trieste aanblik en de sektegeest van de Vlaamse steden zullen doen vergeten.
Wij hebben op dit moment lang gewacht, en eindelijk is het daar, ik geloof dat niemand het geluk en de verlossing kan begrijpen die het gevolg zijn van het niet meer moet wonen in het intolerante gebied dat Vlaanderen is.
Maar vrees niet, we zullen blijven vechten tegen de onrechtvaardigheid van de racistische taalwetten van de Vlamingen, en al diegenen aanklagen (verraden) die door hun haat of hun laksheid het einde van België wensen.
Tot binnenkort.
§§§
Er staan wel meer zulke blijken van waalse arrogantie, superioriteit en gebiedshonger op zijn blog, maar die moeten jullie zelf gaan lezen.
Zei hij niet, oh groot contrast met zijn arrogantie, dat de walen glimlachende mensen waren. Alleen tegen andere walen.
Misschien heeft die man net naast een sociale woning in Vilvoorde gegrepen, omdat hij geen Vlaams sprak, en daardoor nu elders in wallonië moet gaan wonen en aankloppen bij de OCMW.
In ons meest afschuwelijk Vlaams zeg ik die man: Fuck You
( Ik heb bewust niet geschreven kust mijn …, want zie dat hij het nog zou komen doen gezien zijn na vele jaren nog beperkte kennis en begrip van het Vlaams).

17 juli 2008

15 juli in Le Soir

J. Delsoir
..."ces cons de flamands veulent spliter l'union national, meme s'il faut prendre les armes on laissera pas faire ces enfoires de nazis , longue vie a la belgique..."

Vrij vertaald:

..." Deze Vlaamse klootzakken willen de nationale eenheid splitsen, zelfs al moeten we de wapens opnemen, we zullen die schijtnazi's niet laten doen, lang leve België...."

Dit is een van de vele uitspraken die de Waalse krant Le Soir publiceert.
Deze zijn op zich al een reden om Vlaanderen onfhankelijk te verklaren. Eruit blijkt de mateloze minachting voor de Vlamingen, en de diepgewortelde associaties met Vlamingen, dit aangewakkerd door een elitaire en adelijke kaste, politici en waalse media.
Wat zouden we ons nog langer als domme slaafse boeren en lijfeigenen laten behandelen.

Le Soir, de avond, is al toepasselijk als titel voor de toekomst, maar eigenlijk had hij dit beter geschreven in La Dernière Heure; die krant heeft tenminste een toepasselijke titel als over de toekomst van zijn België gaat.
Jammer dat er voor zijn reacties geen krant bestaat met de titel: " Les dernières minutes".
Kopen wij rechtse Flaminganten de haast failliete "De Morgen"? De prijs zal wel niet hoog liggen.
Meteen hebben we dan, na ontslag van alle linkse redacteurs, een Vlaams antwoord en vervolg op Le Soir.

Als een waal dit in Le Soir mag zeggen mogen wij dan in dezelfde rubriek zeggen dat wij ons dan niet zullen laten doen, waalse luie klootzak, lang leve Vlaanderen?
Volk zal staat worden!
Kijkt het CGKR ook dit keer over de schouder mee?

15 juli 2008

Dat is nu eens een goede stunt

En voor een goede zaak bovendien

"Man betaalt Electrabel met 215 kilogram eurocentjes

Een man uit Wilrijk gaat vrijdag zijn factuur van Electrabel betalen in eurocentjes. Hij zal de 931,02 euro met kruiwagens naar de zetel van de energieleverancier brengen. De man wil zo protesteren tegen de hoge energiefacturen. De eurocenten wegen in totaal 215 kilogram.De man wil ook de aandacht van grote bedrijven vragen voor de situatie van mensen die moeite hebben om hun facturen nog te betalen. Volgens hem betekent zijn initiatief een grote steun voor gezinnen die de touwtjes amper aan elkaar kunnen knopen. "Tegenwoordig worden bijna alle prijzen van basisproducten eenzijdig door de leveranciers verhoogd. Zij gaan er van uit dat 'de klant' hen bijna woekerprijzen zonder probleem kan betalen. Niet dus!" (belga/bdr)"

Zo te zien zijn de problemen van de mensen niet opgelost.
Daar waren ze ook nooit mee bezig.
Ze waren bezig met hun eigen problemen, hun eigen postjes en het postje van de konng.

Non requirere culmen ( Ik behoef geen kroon)

België heeft (weer) vijftien nieuwe edellieden
Dat zijn natuurlijk volbloed Belgicisten uit de hoge financiële , zakelijke en academische kringen.
Ze moeten vooral verdienstelijk zijn geweest voor de koninklijke dynastie en de loge van de adel. Hoeveel zijn er inmiddels al niet in dit onooglijk kleine landje? Meer dan in de rest van Europa samen wellicht.

Vlaanderen heeft een revolutie nodig als in 1789, maar liefst zonder de guillotine of het bloedvergieten. De Koning mag dan de paarden in zijn koets laten spannen en naar zijn buitenverblijf in de ardennen of Italië vluchten.
In een onafhankelijke republiek Vlaanderen schaffen we dan eindelijk en voorgoed de adel af en klasseren ze bij de operettegeschiedenis, waarbij die titels nooit meer mogen vermeld of gebruikt worden., zoals dat ook in andere landen geldt.

Wat zet gewone mensen er nu toe aan om van dat soort sprookjes te dromen en te geloven in een superieure kaste die privileges en deuropeners erft bij zijn geboorte?
De PR machine uit de vorige eeuwen werkt nog na.

Adel schendt het gelijkheidsbeginsel, of dachten jullie dat de kansen van uw kinderen dezelfde zijn als die uit een adellijke familie. Menen jullie ook niet dat ermee een gelijkheidsbeginsel wordt geschonden
Een domoor met een adellijke titel opent meer deuren dan een slimmerd zonder. Adellijke titels zorgen voor positieve discriminatie, en dus de facto voor discriminatie.
Misschien zou het Grondwettelijk Hof en het CGKR zich eens over die kwestie kunnen buigen, maar dat zullen ze wel niet doen. Immers hopen zij ook dat hun die eer te beurt zal vallen, of is de toverfee al gepasseerd.
Dat breng je toch niet in gevaar he?

Wat zou men allemaal moeten doen om in de gunst van de monarch en zijn gevolg te komen?
Af en toe eens wat inside informatie lekken zodat er regelmatig lucratief kan belegd en gespeculeerd worden. Ons kent ons, en ik krab jouw rug als jij de mijne krabt.

Trouw aan de kroon werd,en wordt nog altijd beloond door het royalistisch regime.
De adel vormt nog steeds de bufferzone tegen de opmars van de republikeinen en de Vlaamse nationalisten.Ze verdedigen met alle middelen de troon van de Koning, al staat dat nergens meer expliciet geschreven. Ze zijn wel voorzichtig met wat ze uitspreken en schrijven.

Er wordt altijd gezegd dat de adelstand en de nieuwe adel een grote verdiensten hebben voor de maatschappij.
De verdienste die ze hebben opgebouwd ontken ik niet, maar dat ze dit voor de maatschappij gedaan hebben wel. Ze hebben dat in de eerste plaats voor zichzelf gedaan, voor de eigen eer, ego en hang naar rijkdom, avontuur, macht, beroemdheid. De rest was een gevolg, gepaard gaande met toevalligheden.
In het verleden werden adellijke titels verdiend door over lijken te gaan. Heden is dat nog veelal het geval zij het figuurlijk. ( gelukkig maar)

In mijn ogen is de sociale verdienste van de adel niet groter dan die van een man die zijn heel leven plichtsgetrouw uit werken ging en instond voor zijn gezin en de opvoeding van zijn kinderen. Het feit dat ze af en toe de arme kindjes en de bejaarden meewarig gaan handjes schudden, al eens een aalmoes uitdelen, en een goed werkje doen camoufleert de grote hypocrisie.
Alsof dat van hun komend meer waarde heeft: oef, ontdekt, erkend en gekend door een half goddelijke edelman. Bijna zo goed als een hand krijgen van de heilige geest.
Dank u lieve ONDERdanen voor de mooie bloemen, want bloemen en complimentjes zijn het minste wat je die hoog weledelgeborenen voor zoveel aandacht kunt geven.

Ik ken veel meer mensen die zich regelmatig belangeloos bekommeren om arme kindjes en bejaarden, wat gaan praten met eenzamen, af en toe wat geld, voedsel en goederen toestoppen, belangeloos poetsen en helpen, en dit doen zonder dat ze daarmee miljoenen verdienen, in tegendeel, er armer van worden.
Met de dotatie van koningin Fabiola of zelfs prinses Astrid: wat kost dan omgerekend elk bezoekje, elke handdruk?

Mocht ik in het zelfde jargon als de adel mijn eigen devies bedenken, dan luidde die "Non requirere culmen" Ik behoef geen kroon. ( ik hoop dat mijn Latijn een beetje juist is)

Ook zonder kroon, pomp en circumstances is men een eerbaar en waardevol mens, eerbaarder zelfs dan diegenen die niet zonder kunnen.

13 juli 2008

Eén jaar na Bouziane

"Allochtoon kan alle kinderen uit polygame huwelijk laten overkomen naar België. " titelen de kranten.
Veelwijverij gelegaliseerd dus. (al zeggen de multiculli's dat natuurlijk nooit). Ze zullen nog iets moeten bedenken of de man kan al zijn vrouwen ook nog naar hier halen , met medewerking van de rechter natuurlijk.
Veelwijverij blijft ook in Belgie nog steeds mogelijk volgens de sharia. De sharia overstijgt de grenzen en de aardse wetten. Dat kan officiëel wel niet volgens de wet , maar wel onofficiëel en enkel bekend gehouden in eigen kring en bij de imam die het huwelijk zegende. Daar kraait daar geen haan naar.
Waarschijnlijk heeft men ook over het hoofd gezien dat er harde bewijzen moet geleverd worden om zeker te zijn dat het wel degelijk over de man zijn kinderen gaat.
Nee een DNA onderzoek dat kan niet, dat is een schending van zijn privacy en mensenrecht.

Zodra de 'sans papiers' hier papieren hebben gekregen , blijken ze zelf ineens toch nog papieren te hebben gevonden over hun kinderen en hun vele vrouwen. Ze kennen in hun land van herkomst dan blijkbaar ineens de juiste mensen om hun daarvan te voorzien met de hulp van een beetje bakshish (smeergeld). Daarnaast zijn er ook in dit land genoeg adressen waar er allerhande papieren en documenten kunnen gekocht worden , op het juiste soort papier, getypt op een oude machine en voorzien van de juiste soort stempels, die ginds en hier naar believen gemaakt worden. Een beetje smoezelig en slordig, zoals dat daar gebruikelijk geacht wordt. Een 'officiële' verklaring in plechtige religieuze bewoordingen en getekend door een plaatselijke imam is van groot belang. Niet dat die man erbij was toen de kinderen gemaakt of geboren werden, maar liegen tegen dhimmies is ; van een religieswoon zijn. Ze weten wel dat de controleurs hier dat zullen aanzien als een vorm van authenticiteit.We kennen onderhand de trukken van de foor: ze worden naar hier gehaald en verdwijnen daarna in een circuit van kinderarbeid in ter aanvulling van het inkomen de zoals dat cultureel en religieus gebruikelijk is. Op latere leeftijd starten ze waarschijnlijk een handeltje in zaken waarvoor ze minstens een hand kwijt spelen in het land van oorsprong. De meisjes worden gearrangeerd uitgehuwelijkt ; niet officieel volgens de wetten van hier, daar hebben ze lak aan, maar volgens de sharia, waarmee dat naar het voorbeeld van Mohammed en Aisha al op zes of negen jaar kan.
Officieel gebeurt er niets natuurlijk, de vader incasseert het kindergeld tot ze meerderjarig zijn als bruidschat of met met bruidschat er bovenop.
Wanneer iemand van de vele overheidsdiensten een vraag heeft zijn de kinderen wellicht juist op reis naar hun familie, of er worden er enkele geleend van kennissen. De controleurs van de kinderbescherming zien toch het verschil niet, als ze al een bezoekje durven afleggen, laat staan dat ze ter plaatse een kritische vraag zouden stellen.
Trouwens wordt dan gegarandeerd, met grote verwarring zaaiend, enkel een plaatselijk Afrikaans-Arabisch dalect gesproken waar zelf de tolken niet uit wijs geraken, en vertalen wat de onderzoekers graag willen horen. Een moslim dekt toch de andere, is het niet?
Als het de allochtonen echt te heet begint te worden roepen ze er via hun gsm de hele vriendenkring bij inclusief pro deo advocaten. Dan wordt het toverstokje gebruikt en klinken de magische woorden: racisme, fascisme, schending van mensenrechten.... !
Die toverspreuken zijn sterk genoeg om het hele departement vreemdelingenzaken en haar toverheks Turtelboon te bezweren, dus zeker sterk genoeg voor wat ambtenaren die alleen maar hunnen boterham proberen te verdienen, en geen situatie opzoeken waarmee die in gevaar komt.
In het uiterste geval doen de verkeerd begrepen migranten hun verhaal bij een knokploeg met snelle messen en enkele brandbommetjes.
Wie wilt dat nu gaan verantwoorden of op zijn geweten hebben?

Uiteraard zullen ze met zoveel kinderen ten laste nooit uit werken kunnen gaan en een veel grotere sociale woning nodig hebben. Daarnaast mogen ze nog goedkope voedselpakketten gaan shoppen in een of andere voedselbank.
Ook een opleiding is niet mogelijk met zoveel kinderen, tenzij de overheid de kosten en middelen voor opvang regelt.
Maar met al die goede ondersteuning zal uiteindelijk blijken dat er bij de racistische, varkenvlees etende werkgevers geen baan zal te vinden zijn voor een vrouw in niqaab of boerka. Ze mogen al geen hand geven of in de ogen gekeken worden, laat staan voor een andere man dan hun eigenaar werken.
Evenmin zal er een job te vinden zijn voor een man met lange baard , in een woestijnjurk die verschillende keren per dag moet bidden, tenzij als straathoekwerker of eenspeciaal gecreëerd stadsbaantje voor mensen die nauwelijks meer dan analfabeet blijken te zijn.
En je kunt zo iemand toch ook al niet meer het vuile werk laten doen. Die tijd is wel voorbij vinden zijn imam en de multicullis.
Tja, en dan dient er nog gezorgd te worden voor zijn bejaarde ouders die al dan niet aan allerhande ouderdomskwaaltjes beginnen te lijden.
Die laat hij dan wat later, desnoods met de hulp van de rechtbank, ook naar hier komen in het kader van gezinshereniging. Daarvoor wordt dan nog de eerste paar jaren door de familie wat gezorgd in afwachting van het plaatsen in een home met aangepaste medische verzorging op kosten van het OCMW.
We laten mensen toch niet aan hun lot over, en kunnen ze in die situatie toch niet terugsturen?
Desnoods zal ook dit via de rechtbank worden afgedwongen.

Maar wie betaalt dat allemaal?? Juist, dat bent u !!
De trouwe lezers weten dat al wel, de multicullis ook, maar die laatste predateren hoogstwaarschijnlijk direct of indirect ook op de belastingbetalers.

Collega blogger Guido Van Alphen schreef op zijn Blog "Strijden Eeuwig" het artikel dat mij aanzette tot bovenstaande uitbreidende bedenkingen. Passages die ik belangrijk vindt heb ik wat feller gekleurd. Ik heb de titel ook van hem geleend. ( Dank u guido)
"
Eén jaar na Bouziane
------------------------------
Een goed jaar geleden circuleerde er op het internet het fantastische verhaal van de Brusselse Imam Bouziane die buiten de acht kinderen, die hij had bij zijn (voor de Belgische staat) wettige echtgenote en er daarbuiten nog evenveel zou gehad hebben bij een tweede vrouw. De man had alle achterpoortjes benut die zijn situatie in ons verdraagzaam land toelieten en zou daardoor een hoop bijstandsgeld gekregen hebben. Later bleek het hele Bouziane verhaal verzonnen te zijn geweest, al waren er links en rechts toch mensen die vonden dat men, mits de nodige kennis en steun, aardig wat geld op die manier van de staat en de regio afhandig kon maken. Die mensen blijken nu gelijk te krijgen.Het Grondwettelijk Hof wijzigde recentelijk nl de vreemdelingenwet van 1980. De nieuwe wet zegt, dat uit veelwijverij voorkomende kinderen van migranten ook het recht hebben zich in België bij hun "biologische" vader kunnen vestigen. Dat zet de deur wagenwijd open voor situaties à la Bouziane. Erger nog, de wet is - zoals bijna alle wetten die gemaakt of veranderd werden onder het bewind van de illustere Verhofstadt - verre van waterdicht. Ze vernielt nl ook de bepalingen uit de wet van 1980, die de vrouwen van de gezinshereniging uitsluiten. Er was reeds een rondschrijven daarover gestuurd naar de verschillende Belgische ambassades en consulaten. Er zou nu een correctie daarop komen, anders zou het betekenen dat de Belgische staat de polygamie toestaat! Om die correctie hard te maken is er wel een akkoord nodig met de "organisaties die een wetswijziging ten gunste van de kinderen eisten" én van de ministerraad.Dat alles danken we niet de koekoek, maar madame "O" Van Uyttendaele en, zoals gezegd, de verlichte despoot Verhofstadt.Nog even bij vermelden, dat moslims, die in hun eigen land van oorsprong tot vier vrouwen tegelijk mogen huwen, er wel voor moeten zorgen dat zij die vrouwen (die daar meestal niet uit werken gaan) én hun kroost moeten kunnen onderhouden. Denk maar aan het liedje van de Strangers: "Ik heb maar één vrouw, ik ben arm". Het gaat hier dus om personen die normaal gesproken vrij vermogend zijn. Uitgerekend dat soort krijgt hier dan de mogelijkheid hun kinderen op kosten van de staat te onderhouden...---Uit een recente reportage op de VRT blijkt o.m. eveneens, dat nog steeds twee derden van de jonge moslims in ons land hun partner nog altijd gaan zoeken in hun land van herkomst. Dit houdt in, dat bijna al deze nieuwe inwijkelingen volledig taalonkundig hier binnenkomen en dat er van integratie zo goed als geen sprake zal zijn. Er zijn reeds landen waar hiertegen wetten zijn gemaakt (Denemarken bv) of waar men ermee bezig is (zoals Nederland). Bij ons heeft men daar klaarblijkelijk geen tijd voor, wegens teveel werk met de "corridor" die de Belgische francéité aan elkaar moet houden.Moet er nog (sahara) zand zijn?

09 juli 2008

Ze kiezen zelf voor hun handicap

Correct multicul-links heeft in Nederland "Sloop de Deportatiemachine site geopend. Dat is nog eens wat anders dan een website waar criminelen in de etalage worden geplaatst.
Een initiatief van wat ik een terroristische organisatie noem die al handjes kan schudden met Bader-Mainhoff en de CCC. ( Wij mogen toch ook eens vergelijken hé)
Meteen werd het ook op de site van Indymedia verspreid om hun aanhang te informeren over de geboorte van deze voor hun boeiende site.http://indymedia.nl/nl/2008/05/52334.shtml
Al vrij snel werd de site door justitie van het internet gehaald, http://www.indymedia.nl/nl/2008/05/52417.shtml, maar de bedenkers leven nog voort in de riolen en bedenken andere plannen.

Lees zelf maar het artikeltje dat ik erover las op een Nederlandse nieuwssite, al een zestal weken geleden, en dus is de naam mij nu ontsnapt. ( Tja , 'k had toen geen tijd)
Zouden we zo'n site mogen aanleggen met linkse multiculfiguren, leden van organisties voor mensen zonder papieren, de medewerkers van het CGKR, de linkse pro-deo-advocaten voor asielzoekers en criminele allochtone jongeren en ouderen, en bedrijven die illegalen en asielzoekers met of zonder kaart tewerkstellen, enzovoort ????
Ik vrees van niet.
Hun verontwaardiging zou dan weer selectief links zijn. Ze hebben dan ook maar één hersenhelft die niet bijster slim is en aangetast door tal van kwaadaardige tumoren. Gelukkig is rechts geheel normaal, en heb ik dus geen last van al die afwijkingen en de handicaps waar zij alle dagen mee moeten leven. Ik ga stoppen, anders krijg ik nog medelijden met hun tunnelvisie en andere kwalen, en ga ik zowaar een brief schrijven naar de ziekenfondsen en minister Onckelinckx om voor hun het statuut van voltijdse gehandicapte te bepleiten. ( ik schreef als atheist bijna: god beware me )
Misschien of welzeker is zulk pleidooi overbodig omdat we wel weten dat ze de weg naar de sociale voorzieningen veel beter kennen. Ze hebben die immers zelf aangelegd. Ze hebben bovendien voor hun handicap gekozen.

Welke activiust tegen immigratie, asielzoekers en illegalen durft er een gelijkaardige site opstarten?
Ik kijk naar Bart Debie, maar die beweegt niet meer nadat hij door een linkse gekochte rechter werd murw geslagen.
Iemand met connecties in de USA misschien???
"
Nieuwe infositeSloop de Deportatiemachine - 16.05.2008 16:17 Nieuw op internet: een informatieve website met (adres)gegevens van meer dan 100 bedrijven, tientallen organisaties en personen die betrokken zijn bij het Nederlandse detentie- en deportatiebeleid. Deze bedrijven, instanties en personen zijn medeverantwoordelijk voor het tegenhouden, opsluiten en deporteren van vluchtelingen. Hoog tijd dat ze achter het masker van 'uitvoering van overheidsbeleid' weggetrokken worden en persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor hun daden. Van de directeur van de IND tot de bedrijven die detentiecentra bouwen, van de bewakers tot de catering: adres- en achtergrondgegevens zijn nu in de openbaarheid gegooid. De handleiding van de website vermeldt: "Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie over instanties, bedrijven en personen die medeverantwoordelijk zijn voor het tegenhouden, opsluiten en deporteren van vluchtelingen. De site richt zich in eerste instantie op het vermelden van adresinformatie en summiere beschrijvingen van taken en bijdragen van instanties en bedrijven. Voor uitgebreidere informatie kun je vaak de site van de betreffende instantie/het betreffende bedrijf bezoeken of zoekmachines gebruiken. Soms is er maar weinig informatie te vinden. Opgenomen privé-informatie over personen is bedoeld om een beeld van de achtergronden van deze personen te geven. Het valt aan te raden gegevens op een andere manier te checken, wanneer je van plan bent hier wat mee te doen. De site wordt zoveel mogelijk bijgehouden, maar de actualiteit en correctheid van de opgenomen gegevens kan nooit voor 100% gegarandeerd worden. Aanvullingen, correcties en vragen zijn welkom via: sloopdedeportatiemachine@hotmail.com Het spreekt voor zich dat binnengekomen mail met de grootste vertrouwelijkheid behandeld wordt. Er wordt aan gewerkt de site verder uit te breiden, om een zo compleet mogelijk overzicht van de 'deportatiemachine' te kunnen bieden." LET OP JE VEILIGHEID! Hou er rekening mee dat betrokkenen niet blij zullen zijn met vermelding van hun gegevens op deze site. Je kunt er vanuit gaan dat het sturen van e-mail, het klikken naar een site vanaf de site en het bezoeken van de site met je eigen IP-adres zal worden vastgelegd. Ga als nodig naar bibliotheek, internetcafe of beter: gebruik TOR of proxy server. Dat de site maar nuttig gebruikt mag worden! "

Tot zover de uitnodiging.
Goed gelezen Jozef?

07 juli 2008

Gaspillonomie of verkwistonomie, geen termen voor een wetenschap maar voor een misdrijf.

Heraanleg van de Leien kost geen 47 miljoen maar 100 miljoen euro

Waarvoor zijn aanbestedingen dan nog nodig?

Stel je voor dat een onderneming op zo'n manier zijn investeringen zou begroten, toewijzen en afwikkelen. De banken trekken dan hun kredieten direct in, de aandeelhouders zeggen hun vertrouwen op, de vakbonden verbranden palletten aan de poorten en blokkeren roepend in hun vuilzakkenplunje het bedrijf, waarna de onderneming onherroepelijk op de fles gaat.
Daarna komt de curator langs en het parket, en iedereen die deelnam aan het smossen met geld wordt vervolgd, veroordeeld, mag nooit meer een bedrijf leiden, wordt hoofdelijk verantwoordelijk gesteld, gaat ook persoonlijk bankroet, is verbrand en komt zijn heel leven nooit meer uit de put!

In de politiek ligt dat blijkbaar niet zo. Daar wordt een aanbesteding van de goedkoopste aannemer gekozen op basis van onvolledige aanbestedingdossiers, foute businessplannen, foute technische studies, foute contracten, en dat met alle specialisten, ingenieurs , juristen en experten die de overheid rijk is. En dit terwijl de politici en de ambtenaren en studiebureau-ingenieurs en accountants vrijwel allemaal een universitair diploma hebben in rechten, economie, pol en soc, enz .... Wel een diploma, maar wat zegt dit van de kwaliteit of de goede trouw van de leidinggevenden in deze enorm dure projecten. Een simpele huisvrouw zou hen nog niet eens een budget van 1000 € per maand laten beheren!

Wat gaat dat worden met een project als het miljaredenproject de BAM, waar nu al gigantische bedragen uitgegeven werden aan een flut bedrijf van Slangen dat gebakken lucht verkoopt, en waar heel dikbetaalde ambtenaren en externe figuren en specialisten al jaren bakken geld aan het verdienen zijn terwijl er na al die tijd nog geen enkele steen ligt.
In China bouwen ze op die tijd vijf olympische steden.

Hoeveel van die voorbeelden van ontspoorde budgetten en gesmos met geld kennen we zo in dit land? Ik zal er toch nog een opnoemen, ook in Antwerpen: het nieuwe gerechtsgebouw!
Daar werd niet alleen met geld gesmost zodat het een veelvoud kostte van de geplande budgetten en aanbestedingen, er werden daar ook nog illegale arbeiders te werkgesteld.
Anders was het wellicht nog duurder geworden.

Dit is gaspillonomie of verkwistonomie, geen termen voor een wetenschap maar voor een misdrijf.
Dit zijn allemaal zaken met een lijkgeur aan.
Wie steekt hier geld in zijn zakken? Wie wordt er rijk van deze ontsporingen?
Dat is de eerste vraag die Hercule Poirot of Sherlock Holmes zich zouden stellen.
En welke vraag stelt de burer zich bij dit alles?

Van een land dat zoveel ambtenaren, politici en experten kent, en die bij de projecten betrekt,
zou een verstandig mens dan verwachten dat dit leidt tot grondige en perfecte technische planning en uitvoering, tot budgetair evenwicht, nauwgezette controle en stipte projectuitvoering. Het tegendeel is zelfs waar: hoe meer politici en 'experten' er zich mee moeien hoe slechter hetresultaat.
In een privéonderneming krijgen die lui een C4 en een slechte reputatie waardoor die nooit meer aan zulke verantwoordelijke baan geraken en de rest van hun leven de schabben in de supermarkt mogen vullen.

In de politiek is dat anders, je zult wel zien.
De hele kliek van het Antwerpse regime en hun meehuilende horde wolven gaan binnenkort met vanzelfsprekende bejubelende pers en regimemedia, een grote mediashow en vuurwerk opzetten, lintjes doorknippen, een grote pensenKermis organiseren, waarvoor mensen onwetend via hun belastingen meer zullen betalen dat een menu in een sterrenrestaurant, en iedereen is het weer vergeten en dankt de incompetente dievenkliek en goeroe Patrick Jansens van de bedorven koekjesstad voor voor het 'mooie' project. Met het palmares van zijn schandalig dure realisaties gekoppeld aan de promocampagne gestuurd door een van zijn vrienden, maar onrechtstreeks betaald door de belastingbetaler zal hij er ook volgende verkiezingen nog in slagen zich te laten verkiezen, en met hem al zijn handlangers van de regimepartijen.

Worden sommige mensen nooit slimmer? Zijn Vlamingen masochisten?

Als iemand nog tegen me zegt dat Vlamingen niet tolerant zijn, dan krijgt hij van mij een draai om zijn oren.
Er is nog maar één partij voor de mensen die het tij kan keren en de straffen uitdelen die schurken die ons keer op keer bestelen, verdienen: het Vlaams Belang..
Ik hoop dat de redders niet te laat zullen opgeroepen worden, wanneer het huis al platgebrand is .

De oogst waarvoor niet moest gezaaid worden heet roofbouw

Ik heb te doen met de Europese maar vooral Vlaamse vissers.
Het zijn harde mensen, geen doetjes dus. Waarom zou ik voor mensen die blijkbaar sterk zijn en hun eigen boontjes kunnen doppen opkomen.
Wel omdat ze al eeuwen in onze basisvoeding voorzien en nu dreigen te moeten plaatsmaken voor diepvriesmultinationals en piraatvissers.
De hoge brandstofprijzen, de enorme investering die voor een modern visserschip nodig is, de strenge reglementering waar vissers en piraatvissers elders in de wereld aan ontsnappen, de moeilijkheid om nog goede matrozen te vinden, de papieren berg waaronder elke onderneming in België gebukt gaat, maken dat straks geen van de Vlaamse vissers zal overleven.
Politici in België en Europa dat ondernemers en harde werkers ziet afslachten als kanonnenvlees van de globale piraateconomie moeten beschaamd zijn, en verdienen niet langer onze 'leiders' te zijn.
Niet dat ik alle wetten en reglementering tot behoud van de visstand en het ecologisch evenwicht afwijs, iets wat elke verstandige visser, en dat zijn er meer dan verstandige politici, evenmin doet.
Het probleem is dat de politici hier, elders en in de EU zich voortdurend schuilen achter papier, wetjes, regeltjes, en zo bezig zijn met geleuter in hun ivoren-toren-wereldje, dat ze elke voeling met de realiteit zijn verloren, en de slachtoffers van hun Eurosnobisme niet meer zien.
Weer zien ze enkel heil in nog meer controle, nog meer papier, nog meer certificaten, nog meer verstikkende regeltjes, en nooit in minder van dat.
Politici in Europa, België en Vlaanderen knijpen al de KMO ondernemers dood, en zeuren daarna dat er meer zelfstandigen moeten worden 'bijgemaakt' om jobs te 'creëren'.
Dit terwijl politici ongebreideld en voortdurend in aantal toenemen en hun inkomen alsmaar stijgt, terwijl dat al top is.

En zoals bij de boerenen hun producten, verdient nog een hele rits supermarkten, voedingconcerns en dergelijke het meest aan de vis.

Piraatvissers hebben nu zeker 30 procent van Europese visvangst in hun greep, en het neemt nog toe. Er is een grote kans dat de vis die in uw winkelkarretje belandt illegaal gevangen is. Volgens schattingen van milieuorganisaties is dertig à zestig procent van alle Europese vis gevangen door internationale piraatvissers. Ze hebben lak aan visserijquota, het voortbestaan van vissoorten of het lot van lokale vissers.Jaarlijks wordt er in Europa voor 1,1 miljard euro aan illegale vis verorberd, zo schat de Europese Unie. 'Piraatvisserij heeft een te eenvoudige toegang tot de Europese markt', geeft Mireille Thom, woordvoerster van Europees visserijcommissaris Joe Borg, toe. Uit schrik voor overbevissing legt de Europese Unie strenge visserijquota op binnen zijn territoriale wateren. Maar dankzij de constante evolutie van koelingstechnologie en transportsystemen over land en door de lucht is de vishandel de laatste jaren zwaar geglobaliseerd: op dit moment wordt ongeveer 60 procent van alle vis die op de Europese markt komt, gevangen in andere continenten.Dertig tot zestig procent van de in Europa verkochte vis is, vooral door de import, illegaal gevangen, denken milieu-organisaties als Greenpeace. Volgens diezelfde organisatie zijn er meer dan 1.300 piraatvissers actief in internationale wateren. Die varen vaak onder een valse vlag en houden zich niet aan de internationale regels die gelden voor overbevissing.Grote nettenDikwijls zetten ze, bijvoorbeeld, grote netten uit, wat een desastreuze impact kan hebben op de fauna en flora op de zeebodem. Het gaat vaak om Chinese en Koreaanse schepen, die de gevangen vis naar hun thuishavens brengen en hem van daaruit via het vliegtuig verplaatsen naar de consument. Ondertussen schaden ze ook de levenssituatie van kustvissers, die vaak wél gebonden zijn aan visserijquota en dus een oneerlijke concurrentiestrijd moeten aangaan met de piraatvissers.In België, dat slechts over een klein lapje zee beschikt en een bescheiden visserij heeft, bedraagt het aandeel van geïmporteerde vis zelfs 85 procent. "Elke container vis die door Belgische vissers wordt gevangen, wordt grondig gecontroleerd", zegt directeur Emiel Brouckaert van de Rederscentrale, het koepelorgaan van de Belgische visserij. "Maar van de 85 procent die we niet vangen, is de herkomst onzeker."Er zijn twee trajecten via dewelke illegaal gevangen vis op de Europese markt geraakt. Het merendeel landt op Europese bodem als afgewerkt voedselproduct, bijvoorbeeld diepvriesvis, en komt in die hoedanigheid rechtstreeks onze winkelrekken binnen. Maar er zijn ook Europese vissersboten die op andere continenten gaan vissen en via plaatsen waar het toezicht op de herkomst van vis minder scherp is - door onderbemanning of corruptie - toch hun toegang vinden tot de Europese markt. Een voorbeeld zijn de Canarische Eilanden, waar een team van vijf inspecteurs jaarlijks 360.000 ton vis in de mot moet houden. Een onhaalbare taak, zeker gezien het feit dat die vis ook snel moet doorgevoerd worden om bederf te voorkomen."We kennen zo een twaalftal achterpoortjes", zegt Saskia Richartz, Europees beleidsadviseur voor de zee bij milieuorganisatie Greenpeace. "De Europese Unie zou de toegangscontrole daar kunnen versterken, dat zou al een goed begin zijn. Maar op langere termijn werkt dat niet, omdat piraatvissers dan wel gewoon via andere havens de Europese Unie binnengeraken. Er moet een globalere aanpak komen. De Europese Unie is altijd veel te zacht geweest in haar aanpak van illegale visserij."Maar die aanpak wordt stilaan verstrengd. De Europese Commissie wil nu een administratief systeem in werking zetten dat de herkomst van elke vis die in Europese winkels wordt verkocht, van schip tot winkeltoonbank, vastlegt. "Zo'n certificatiesysteem is de enige sluitende manier om de toegang van illegaal gevangen vis op de Europese markt te blokkeren", zegt Thom.Maar volgens Greenpeace wordt dat niet zo simpel. "Internationale bedrijven die illegaal gevangen vis verkopen, wassen die relatief eenvoudig wit, net zoals je geld kunt witwassen", zegt Richartz. "Containers met legaal gevangen vis worden slechts half gevuld en voor de andere helft aangevuld met illegale vis."

Is er dan een gezonde aanpak mogelijk?
Jazeker, maak mij minister van zeevisserij!
Ik gooi al die overbodige politici buiten, verlaag prompt de diesel en stookolieprijs, zet controleurs aan de loskades, de vismijnen, en een richt enkele visserijpatrouilles in met supersnelle boten die aan boord controleren.
Dan kan het papierwerk door de visser tot een minimum beperkt worden.
De visquota geografisch streng maar rechtvaardig worden vastgelegd en verdeeld waarbij vissers toestemming moeten krijgen om elders dan in hun territoriale of toegewezen wateren te vissen.

Er mag enkel nog vis geïmporteerd worden uit landen die een zelfde strenge reglementering en visquota hebben. Bij een overtreding of bij echte dumping wordt de invoer vanuit dat land met een half jaar stilgelegd. Controleurs van te exporteren vis dienen door ons te worden geaccrediteerd, en multinationals die meewerken aan piraterij kunnen hier voor de rechtbank worden gedaagd voor hun buitenlandse bewuste of onbewuste medewerking.
Verwerkte vis mag enkel ingevoerd worden als er dezelfde hygiëne en oorsprong/herkomstregels gelden en de werknemers en bedrijven gelijkaardige sociale bescherming kennen en milieuregels naleven.
Alleen dat stopt piraterij en gewetenloze milieudelicten.
De prijs zou hier wellicht dezelfde blijven omdat de kosten van de vissers per kg gevangen vis fors zouden dalen. Het zou de ecologische, biologische en ethische kwaliteit sterk doen toenemen. Vissen zou terug rendabel worden, er zou in selectievere vangstmethodes en modernere schepen kunnen geïnvesteerd worden waardoor de scheepsbouw misschien terug een kans maakt. Vissers zouden dankzij meer winst, terug meer kunnen bijdragen aan de schatkist. Tegelijkertijd zou ik meer investeren in aquacultuur en daar de vissers bij betrekken, in samenwerking met alle relevante faculteiten van onze universiteiten en hogescholen.

Er zijn nog veel meer maatregelen waaraan ik denk, maar ik meen dat niemand zoveel zin en tijd heeft om dat hier allemaal te lezen.

Wat ik met de politici zou doen? Ze inzetten en omscholen voor de knelpuntberoepen: de visserij of de fruitpluk bijvoorbeeld.

Ik ben er gerust in: de vissers stemmen op mij

04 juli 2008

Mirakel ! Mirakel ?

Geleend van Duplo/ Uitkijktoren
Heeft u het onderstaand fragment in het VRT nieuws bekeken? Iets opgevallen? Het was onze vriend van Uitkijktoren ook niet ontgaan.
Zo zien mensen die 56 dagen niets eten er niet uit.
Minister Tortelboom is een naïeve incompetente excuus-truus-tortel, en de asielzoekers oplichters; een beroep dat de meesten zullen verder zetten.


Er kon woensdag een veelvoudig wonder worden aanschouwd, haleluja, Jezus is terug.
Een 150-tal asielzoekers, die 'zogezegd' reeds 56 dagen niets gegeten hadden, lagen op sterven na dood te smeken voor papieren. Sommigen waren te zwak om te praten. Toen men dan plechtig kwam vertellen dat ze nog 9 maanden mochten blijven en ze waarschijnlijk geregulariseerd zouden worden sprongen ze allen recht en begonnen een vreugdedans. Ze zullen verdeeld worden over de verschillende OCMW's en zijn verzekerd van kost en inwoon.
Hier een extract uit een Amerikaans onderzoek:
"How long can a hunger striker expect to survive?
Sixty days, give or take, is the rule of thumb, though results vary depending on the faster's body fat and striking strategy. Physiologists generally agree that no human being can survive losing more than 40 percent of his body mass."

Intussen glijden onze mensen met de kleinste inkomsten verder af naar de armoede. Verleden week nog ging een vrouwtje van in de tachtig aankloppen bij het OCMW omdat ze bij een huishuur van 600 euro nog maar 300 euro overhield voor al de overige rekeningen. Ze ving bot terwijl twee huizen verder asielzoekers gratis over een woonst kunnen beschikken waar ze dan nog eens voor een paar duizend euro extra kosten hebben gedaan. Voor wanneer gelijke kansen en gelijke rechten, ook voor Vlamingen.

Er zijn nog Europese klokkenluiders.

Maar niemand die er wat mee doet.
EU goed voor ons? Ze zijn goed bezig ze te torpederen ja.
Zo'n Europa, dfaar kies ik niet voor!
Onderstaand filmpje sluit goed aan bij het vorige.
(gevonden via Angeltjes)

Het Nederlandse EP-lid, Paul van Buitenen, een vroegere EU-ambtenaar, kent het reilen en zeilen binnen Europa als geen. De man wordt regelmatig bedreigd en probeert te overleven in de maffiabarak die onze levens en gedachtes probeert te beheersen.
Toch volhouden Paul, wie komt het ons anders vertellen? Verhofstadt of Dehaene?

01 juli 2008

Voor Polen geen EUCCP, voor mij ook niet.

"De Poolse president Lech Kaczynski zal het Verdrag van Lissabon niet tekenen omdat dat 'geen zin heeft' na de Ierse weigering het verdrag te ratificeren. Dat zegt hij dinsdag in een interview met de Poolse krant Dziennik. "
Veel Polen zijn bang, en ook terecht, dat de EU een nieuwe Sovjetrepubliek wordt, net nu ze er vanf gekomen zijn.
Ze herkennen het systeem waar de partij en de apparatsjiks alles voor iedereen bepaald, waar referenda en verkiezingen gemanipuleerd en gestuurd worden en het gebruik van macht en geld ontransparant de machthebbers dient. Enkel de schijn van een democratie blijft overeind, en daar kunnen velen niet mee leven, ook ik niet.
Een grondwet moet eenvoudig en begrijpbaar zijn, enkele bladzijden maar, en geen bibliotheek.
Wanneer iemand mij een lijvig zakelijk contract voorlegt met veel kleine lettertjes en moeilijke woorden en zinnen, dan teken ik niet, tenzij met een pistool tegen mijn hoofd.
Gelukkig denken veel mensen er zo over, ook mensen die de Europese gedachte genegen zijn.

Weg met de EUCCP en de apparatsjiks.
Zo je het nog niet deed, bekijk het filmpje hieronder, dan weet je meteen op wat voor een EU wij afstevenen en door welke mensen de EU parlementen en gebouwen bevolkt worden.