Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 juli 2008

Gaspillonomie of verkwistonomie, geen termen voor een wetenschap maar voor een misdrijf.

Heraanleg van de Leien kost geen 47 miljoen maar 100 miljoen euro

Waarvoor zijn aanbestedingen dan nog nodig?

Stel je voor dat een onderneming op zo'n manier zijn investeringen zou begroten, toewijzen en afwikkelen. De banken trekken dan hun kredieten direct in, de aandeelhouders zeggen hun vertrouwen op, de vakbonden verbranden palletten aan de poorten en blokkeren roepend in hun vuilzakkenplunje het bedrijf, waarna de onderneming onherroepelijk op de fles gaat.
Daarna komt de curator langs en het parket, en iedereen die deelnam aan het smossen met geld wordt vervolgd, veroordeeld, mag nooit meer een bedrijf leiden, wordt hoofdelijk verantwoordelijk gesteld, gaat ook persoonlijk bankroet, is verbrand en komt zijn heel leven nooit meer uit de put!

In de politiek ligt dat blijkbaar niet zo. Daar wordt een aanbesteding van de goedkoopste aannemer gekozen op basis van onvolledige aanbestedingdossiers, foute businessplannen, foute technische studies, foute contracten, en dat met alle specialisten, ingenieurs , juristen en experten die de overheid rijk is. En dit terwijl de politici en de ambtenaren en studiebureau-ingenieurs en accountants vrijwel allemaal een universitair diploma hebben in rechten, economie, pol en soc, enz .... Wel een diploma, maar wat zegt dit van de kwaliteit of de goede trouw van de leidinggevenden in deze enorm dure projecten. Een simpele huisvrouw zou hen nog niet eens een budget van 1000 € per maand laten beheren!

Wat gaat dat worden met een project als het miljaredenproject de BAM, waar nu al gigantische bedragen uitgegeven werden aan een flut bedrijf van Slangen dat gebakken lucht verkoopt, en waar heel dikbetaalde ambtenaren en externe figuren en specialisten al jaren bakken geld aan het verdienen zijn terwijl er na al die tijd nog geen enkele steen ligt.
In China bouwen ze op die tijd vijf olympische steden.

Hoeveel van die voorbeelden van ontspoorde budgetten en gesmos met geld kennen we zo in dit land? Ik zal er toch nog een opnoemen, ook in Antwerpen: het nieuwe gerechtsgebouw!
Daar werd niet alleen met geld gesmost zodat het een veelvoud kostte van de geplande budgetten en aanbestedingen, er werden daar ook nog illegale arbeiders te werkgesteld.
Anders was het wellicht nog duurder geworden.

Dit is gaspillonomie of verkwistonomie, geen termen voor een wetenschap maar voor een misdrijf.
Dit zijn allemaal zaken met een lijkgeur aan.
Wie steekt hier geld in zijn zakken? Wie wordt er rijk van deze ontsporingen?
Dat is de eerste vraag die Hercule Poirot of Sherlock Holmes zich zouden stellen.
En welke vraag stelt de burer zich bij dit alles?

Van een land dat zoveel ambtenaren, politici en experten kent, en die bij de projecten betrekt,
zou een verstandig mens dan verwachten dat dit leidt tot grondige en perfecte technische planning en uitvoering, tot budgetair evenwicht, nauwgezette controle en stipte projectuitvoering. Het tegendeel is zelfs waar: hoe meer politici en 'experten' er zich mee moeien hoe slechter hetresultaat.
In een privéonderneming krijgen die lui een C4 en een slechte reputatie waardoor die nooit meer aan zulke verantwoordelijke baan geraken en de rest van hun leven de schabben in de supermarkt mogen vullen.

In de politiek is dat anders, je zult wel zien.
De hele kliek van het Antwerpse regime en hun meehuilende horde wolven gaan binnenkort met vanzelfsprekende bejubelende pers en regimemedia, een grote mediashow en vuurwerk opzetten, lintjes doorknippen, een grote pensenKermis organiseren, waarvoor mensen onwetend via hun belastingen meer zullen betalen dat een menu in een sterrenrestaurant, en iedereen is het weer vergeten en dankt de incompetente dievenkliek en goeroe Patrick Jansens van de bedorven koekjesstad voor voor het 'mooie' project. Met het palmares van zijn schandalig dure realisaties gekoppeld aan de promocampagne gestuurd door een van zijn vrienden, maar onrechtstreeks betaald door de belastingbetaler zal hij er ook volgende verkiezingen nog in slagen zich te laten verkiezen, en met hem al zijn handlangers van de regimepartijen.

Worden sommige mensen nooit slimmer? Zijn Vlamingen masochisten?

Als iemand nog tegen me zegt dat Vlamingen niet tolerant zijn, dan krijgt hij van mij een draai om zijn oren.
Er is nog maar één partij voor de mensen die het tij kan keren en de straffen uitdelen die schurken die ons keer op keer bestelen, verdienen: het Vlaams Belang..
Ik hoop dat de redders niet te laat zullen opgeroepen worden, wanneer het huis al platgebrand is .

Geen opmerkingen: