Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 juli 2008

Non requirere culmen ( Ik behoef geen kroon)

België heeft (weer) vijftien nieuwe edellieden
Dat zijn natuurlijk volbloed Belgicisten uit de hoge financiële , zakelijke en academische kringen.
Ze moeten vooral verdienstelijk zijn geweest voor de koninklijke dynastie en de loge van de adel. Hoeveel zijn er inmiddels al niet in dit onooglijk kleine landje? Meer dan in de rest van Europa samen wellicht.

Vlaanderen heeft een revolutie nodig als in 1789, maar liefst zonder de guillotine of het bloedvergieten. De Koning mag dan de paarden in zijn koets laten spannen en naar zijn buitenverblijf in de ardennen of Italië vluchten.
In een onafhankelijke republiek Vlaanderen schaffen we dan eindelijk en voorgoed de adel af en klasseren ze bij de operettegeschiedenis, waarbij die titels nooit meer mogen vermeld of gebruikt worden., zoals dat ook in andere landen geldt.

Wat zet gewone mensen er nu toe aan om van dat soort sprookjes te dromen en te geloven in een superieure kaste die privileges en deuropeners erft bij zijn geboorte?
De PR machine uit de vorige eeuwen werkt nog na.

Adel schendt het gelijkheidsbeginsel, of dachten jullie dat de kansen van uw kinderen dezelfde zijn als die uit een adellijke familie. Menen jullie ook niet dat ermee een gelijkheidsbeginsel wordt geschonden
Een domoor met een adellijke titel opent meer deuren dan een slimmerd zonder. Adellijke titels zorgen voor positieve discriminatie, en dus de facto voor discriminatie.
Misschien zou het Grondwettelijk Hof en het CGKR zich eens over die kwestie kunnen buigen, maar dat zullen ze wel niet doen. Immers hopen zij ook dat hun die eer te beurt zal vallen, of is de toverfee al gepasseerd.
Dat breng je toch niet in gevaar he?

Wat zou men allemaal moeten doen om in de gunst van de monarch en zijn gevolg te komen?
Af en toe eens wat inside informatie lekken zodat er regelmatig lucratief kan belegd en gespeculeerd worden. Ons kent ons, en ik krab jouw rug als jij de mijne krabt.

Trouw aan de kroon werd,en wordt nog altijd beloond door het royalistisch regime.
De adel vormt nog steeds de bufferzone tegen de opmars van de republikeinen en de Vlaamse nationalisten.Ze verdedigen met alle middelen de troon van de Koning, al staat dat nergens meer expliciet geschreven. Ze zijn wel voorzichtig met wat ze uitspreken en schrijven.

Er wordt altijd gezegd dat de adelstand en de nieuwe adel een grote verdiensten hebben voor de maatschappij.
De verdienste die ze hebben opgebouwd ontken ik niet, maar dat ze dit voor de maatschappij gedaan hebben wel. Ze hebben dat in de eerste plaats voor zichzelf gedaan, voor de eigen eer, ego en hang naar rijkdom, avontuur, macht, beroemdheid. De rest was een gevolg, gepaard gaande met toevalligheden.
In het verleden werden adellijke titels verdiend door over lijken te gaan. Heden is dat nog veelal het geval zij het figuurlijk. ( gelukkig maar)

In mijn ogen is de sociale verdienste van de adel niet groter dan die van een man die zijn heel leven plichtsgetrouw uit werken ging en instond voor zijn gezin en de opvoeding van zijn kinderen. Het feit dat ze af en toe de arme kindjes en de bejaarden meewarig gaan handjes schudden, al eens een aalmoes uitdelen, en een goed werkje doen camoufleert de grote hypocrisie.
Alsof dat van hun komend meer waarde heeft: oef, ontdekt, erkend en gekend door een half goddelijke edelman. Bijna zo goed als een hand krijgen van de heilige geest.
Dank u lieve ONDERdanen voor de mooie bloemen, want bloemen en complimentjes zijn het minste wat je die hoog weledelgeborenen voor zoveel aandacht kunt geven.

Ik ken veel meer mensen die zich regelmatig belangeloos bekommeren om arme kindjes en bejaarden, wat gaan praten met eenzamen, af en toe wat geld, voedsel en goederen toestoppen, belangeloos poetsen en helpen, en dit doen zonder dat ze daarmee miljoenen verdienen, in tegendeel, er armer van worden.
Met de dotatie van koningin Fabiola of zelfs prinses Astrid: wat kost dan omgerekend elk bezoekje, elke handdruk?

Mocht ik in het zelfde jargon als de adel mijn eigen devies bedenken, dan luidde die "Non requirere culmen" Ik behoef geen kroon. ( ik hoop dat mijn Latijn een beetje juist is)

Ook zonder kroon, pomp en circumstances is men een eerbaar en waardevol mens, eerbaarder zelfs dan diegenen die niet zonder kunnen.

Geen opmerkingen: