Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 juli 2008

Mirakel ! Mirakel ?

Geleend van Duplo/ Uitkijktoren
Heeft u het onderstaand fragment in het VRT nieuws bekeken? Iets opgevallen? Het was onze vriend van Uitkijktoren ook niet ontgaan.
Zo zien mensen die 56 dagen niets eten er niet uit.
Minister Tortelboom is een naïeve incompetente excuus-truus-tortel, en de asielzoekers oplichters; een beroep dat de meesten zullen verder zetten.


Er kon woensdag een veelvoudig wonder worden aanschouwd, haleluja, Jezus is terug.
Een 150-tal asielzoekers, die 'zogezegd' reeds 56 dagen niets gegeten hadden, lagen op sterven na dood te smeken voor papieren. Sommigen waren te zwak om te praten. Toen men dan plechtig kwam vertellen dat ze nog 9 maanden mochten blijven en ze waarschijnlijk geregulariseerd zouden worden sprongen ze allen recht en begonnen een vreugdedans. Ze zullen verdeeld worden over de verschillende OCMW's en zijn verzekerd van kost en inwoon.
Hier een extract uit een Amerikaans onderzoek:
"How long can a hunger striker expect to survive?
Sixty days, give or take, is the rule of thumb, though results vary depending on the faster's body fat and striking strategy. Physiologists generally agree that no human being can survive losing more than 40 percent of his body mass."

Intussen glijden onze mensen met de kleinste inkomsten verder af naar de armoede. Verleden week nog ging een vrouwtje van in de tachtig aankloppen bij het OCMW omdat ze bij een huishuur van 600 euro nog maar 300 euro overhield voor al de overige rekeningen. Ze ving bot terwijl twee huizen verder asielzoekers gratis over een woonst kunnen beschikken waar ze dan nog eens voor een paar duizend euro extra kosten hebben gedaan. Voor wanneer gelijke kansen en gelijke rechten, ook voor Vlamingen.

Geen opmerkingen: