Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 juli 2008

Onze wraak zal dan zoet zijn!

Ik las op Angeltjes de reactie op de krantenartikels die verschenen naar aanleiding van een klacht van het Forum der Joodse Organisaties bij de politie en het CGKR.
Michael Freilich van het maandblad 'Joods Actueel' had namelijk aan het licht gebracht dat de S in het opschrift 'De Beest' op de gevel van het Vlaams nationalistisch café ' Leeuw van Vlaanderen' verdacht veel geleek op een S uit het nazi-SS- logo.
http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=68198

Ik zal nu met spijt bekennen dat ik nog nooit in dat café kwam, dat ik zelfs niet weet waar zich dat in Antwerpen bevindt, ja, dat ik zelfs te weinig in Antwerpen kom.
Ook ik ben zoals Ray een derde generatie vrijzinnige. Alleen langs vaders kant dan.
Evenmin stam ik uit een collaborerende familie. Mijn vader heeft trouwens als gedeporteerde duikbootbunkers moeten bouwen.
Ikzelf ben ruim na de oorlog geboren.
Wij hebben als Vlaamsnationalisten niets vandoen met geen enkel links of rechts regime in Duitsland, de Sovjetunie of waar ook.
Wij hebben geen rancune tegenover Duitsland en de Duitsers gehad, net zomin als tegen alle andere legers die ons in het verleden hebben bezet en geplunderd.

Maar de bezetting moet nu wel stoppen, zowel fysiek terrtitoriaal als psychologisch.
Het gotische schrift en de runetekens maken deel uit van ons historisch erfgoed, en wij moeten dit door niemand laten uitjouwen of voor niemand verbannen.
Ik begrijp de consternatie niet.
De eenzame ontdekker heeft wellicht belangstelling nodig, en dan moet hij naar de psychiater, of overheidssubsidies voor zijn organisatie.
Zwijggeld gepuurd uit een onterecht en gratuit aangepraat schuldcomplex dat na de oorlog ook door de Walen veelvuldig werd aangewend om de geldtransfusies in stand te houden, en elk protest tegen gebiedsroof, elke vrijheidskreet, elke eis van ontvoogding en elke politieke eis van Vlamingen te smoren.
Precies omdat lezers zouden denken:"is het dat maar, daar zien wij geen SS symbool in" werd er in geen enkele krant dacht ik, een foto van het opschrift gepubliceerd. Anders was het niet nodig geweest dat de reporter van Angeltjes zelf op de fiets moest springen om een foto te gaan maken van een onbestaand delict.
Maar het komt de links correcte regimemedia goed uit. Ze denken daarmee als een tabloid te scoren bij de lezers, en denken dat dit soort berichten niet oncijferd wordt door de door hen als dom aanziene klanten. Vlamingen hebben inmiddels al wel geleerd hoe ze in dit land een krant moeten lezen, en Ik ben er zeker van: dit soort berichten hebben meer en meer een averechtse werking.
Ware het niet dat vele, zoniet alle, gedrukte kranten, nog trachtend te overleven, op termijn gedoemd zijn een roemloze dood te sterven, dan was er al lang een succesvol rechts alternatief opgestart. Immers is de markt daarvoor al meer dan groot genoeg.
Binnekort mogen ze alleen schrijven over de cupmaat van Victoria 'Posh' Beckham, de facelift van Leterme en de seksfuiven van onze wijlen de keuning.

Wij investeren evenwel onze kennis en onze centen wijselijk in een nieuw medium dat ze als een battleship galactica voorbij flitst. Van daaruit kunnen we ze een lekkere neus zetten met ultramoderne wapens, en een reusachtig bereik. Hier zijn wij de baas, en hier komen de Vlamingen meer en meer hun bevestiging en waarheid halen, en zich wapenen voor de strijd.De Frut en andere kranten, al lang niet goed genoeg meer voor het schijthuisje, en zelfs niet goed genoeg meer om de frieten in te pakken kunnen naar een bejaardentehuis voor negentiende eeuwse producten. Wat de VRT en andere zenders betreft wachten we noch even tot de centen op zijn en wij ze, eventueel samen met Berlusconi (;o) grapje), voor een habbekrats kunnen kopen.

Opgepast dan! Dat we dan nergens nog een C tegenkomen als in het logo van CCCP, Castro of Ché! Onze wraak zal dan zoet zijn!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat een gezever van lieden die toen nog niet geboren waren, zij weten aan geen kanten het verschil tussen Waffen- en Algemeine SS (als ze al zouden weten dat er een groot verschil is).
Verder weten ze zeker niet dat Hitler éérst begonnen is met Duitsers in KZ-lager te stoppen (jaaaren voor de oorlog) en dat zwakzinnigen (duits !)werden afgemaakt omdat ze een schande vomden voor het Herrenvolk.
Het was slechts tijdens de oorlog dat de Jodenvervolging begonnen is omdat Hitler vreesde dat die miljoenen joden, uit D. zelf én uit de bezette gebieden, een soort 5e kolonne zou vormen in de rug van z'n legers.
Zelf heb ik het, als snotaap,nog meegemaakt maar het zou tè lang duren om er verder mee uit te weiden; het énige dat ik op heel die affaire wil zeggen is: wie een hond wil slaan vindt rap een stok, maar met een pantoffel kan men ook al aardig meppen.

A. Griffon zei

Inderdaad ze gaan het ver zoeken om het aangepraatte schuldcomplex van Vlamingen levend te houden. Verschillende organisatie en politieke partijen parasiteren daarop.

Anoniem zei

Ach ja, die Freilich.... Zoals je zegt: aandacht nodig! En door wat lokale pennenridders op te vrijen en de juiste (linkse) kaart te kiezen, krijgt hij die ook.
Maakt er zich helaas hopeloos belachelijk mee, ook in eigen rangen. Zo'n kereltje dient de joodse zaak echt niet.
Maar de C verwijderen uit CCCP, Castro, Ché... Ach A.Griffon, voor mij hoeft het niet, wegens verleden tijd. Alleen uit CGKR is al voldoende.