Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 juli 2008

Ze kiezen zelf voor hun handicap

Correct multicul-links heeft in Nederland "Sloop de Deportatiemachine site geopend. Dat is nog eens wat anders dan een website waar criminelen in de etalage worden geplaatst.
Een initiatief van wat ik een terroristische organisatie noem die al handjes kan schudden met Bader-Mainhoff en de CCC. ( Wij mogen toch ook eens vergelijken hé)
Meteen werd het ook op de site van Indymedia verspreid om hun aanhang te informeren over de geboorte van deze voor hun boeiende site.http://indymedia.nl/nl/2008/05/52334.shtml
Al vrij snel werd de site door justitie van het internet gehaald, http://www.indymedia.nl/nl/2008/05/52417.shtml, maar de bedenkers leven nog voort in de riolen en bedenken andere plannen.

Lees zelf maar het artikeltje dat ik erover las op een Nederlandse nieuwssite, al een zestal weken geleden, en dus is de naam mij nu ontsnapt. ( Tja , 'k had toen geen tijd)
Zouden we zo'n site mogen aanleggen met linkse multiculfiguren, leden van organisties voor mensen zonder papieren, de medewerkers van het CGKR, de linkse pro-deo-advocaten voor asielzoekers en criminele allochtone jongeren en ouderen, en bedrijven die illegalen en asielzoekers met of zonder kaart tewerkstellen, enzovoort ????
Ik vrees van niet.
Hun verontwaardiging zou dan weer selectief links zijn. Ze hebben dan ook maar één hersenhelft die niet bijster slim is en aangetast door tal van kwaadaardige tumoren. Gelukkig is rechts geheel normaal, en heb ik dus geen last van al die afwijkingen en de handicaps waar zij alle dagen mee moeten leven. Ik ga stoppen, anders krijg ik nog medelijden met hun tunnelvisie en andere kwalen, en ga ik zowaar een brief schrijven naar de ziekenfondsen en minister Onckelinckx om voor hun het statuut van voltijdse gehandicapte te bepleiten. ( ik schreef als atheist bijna: god beware me )
Misschien of welzeker is zulk pleidooi overbodig omdat we wel weten dat ze de weg naar de sociale voorzieningen veel beter kennen. Ze hebben die immers zelf aangelegd. Ze hebben bovendien voor hun handicap gekozen.

Welke activiust tegen immigratie, asielzoekers en illegalen durft er een gelijkaardige site opstarten?
Ik kijk naar Bart Debie, maar die beweegt niet meer nadat hij door een linkse gekochte rechter werd murw geslagen.
Iemand met connecties in de USA misschien???
"
Nieuwe infositeSloop de Deportatiemachine - 16.05.2008 16:17 Nieuw op internet: een informatieve website met (adres)gegevens van meer dan 100 bedrijven, tientallen organisaties en personen die betrokken zijn bij het Nederlandse detentie- en deportatiebeleid. Deze bedrijven, instanties en personen zijn medeverantwoordelijk voor het tegenhouden, opsluiten en deporteren van vluchtelingen. Hoog tijd dat ze achter het masker van 'uitvoering van overheidsbeleid' weggetrokken worden en persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor hun daden. Van de directeur van de IND tot de bedrijven die detentiecentra bouwen, van de bewakers tot de catering: adres- en achtergrondgegevens zijn nu in de openbaarheid gegooid. De handleiding van de website vermeldt: "Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie over instanties, bedrijven en personen die medeverantwoordelijk zijn voor het tegenhouden, opsluiten en deporteren van vluchtelingen. De site richt zich in eerste instantie op het vermelden van adresinformatie en summiere beschrijvingen van taken en bijdragen van instanties en bedrijven. Voor uitgebreidere informatie kun je vaak de site van de betreffende instantie/het betreffende bedrijf bezoeken of zoekmachines gebruiken. Soms is er maar weinig informatie te vinden. Opgenomen privé-informatie over personen is bedoeld om een beeld van de achtergronden van deze personen te geven. Het valt aan te raden gegevens op een andere manier te checken, wanneer je van plan bent hier wat mee te doen. De site wordt zoveel mogelijk bijgehouden, maar de actualiteit en correctheid van de opgenomen gegevens kan nooit voor 100% gegarandeerd worden. Aanvullingen, correcties en vragen zijn welkom via: sloopdedeportatiemachine@hotmail.com Het spreekt voor zich dat binnengekomen mail met de grootste vertrouwelijkheid behandeld wordt. Er wordt aan gewerkt de site verder uit te breiden, om een zo compleet mogelijk overzicht van de 'deportatiemachine' te kunnen bieden." LET OP JE VEILIGHEID! Hou er rekening mee dat betrokkenen niet blij zullen zijn met vermelding van hun gegevens op deze site. Je kunt er vanuit gaan dat het sturen van e-mail, het klikken naar een site vanaf de site en het bezoeken van de site met je eigen IP-adres zal worden vastgelegd. Ga als nodig naar bibliotheek, internetcafe of beter: gebruik TOR of proxy server. Dat de site maar nuttig gebruikt mag worden! "

Tot zover de uitnodiging.
Goed gelezen Jozef?

Geen opmerkingen: