Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 juli 2008

Eén jaar na Bouziane

"Allochtoon kan alle kinderen uit polygame huwelijk laten overkomen naar België. " titelen de kranten.
Veelwijverij gelegaliseerd dus. (al zeggen de multiculli's dat natuurlijk nooit). Ze zullen nog iets moeten bedenken of de man kan al zijn vrouwen ook nog naar hier halen , met medewerking van de rechter natuurlijk.
Veelwijverij blijft ook in Belgie nog steeds mogelijk volgens de sharia. De sharia overstijgt de grenzen en de aardse wetten. Dat kan officiëel wel niet volgens de wet , maar wel onofficiëel en enkel bekend gehouden in eigen kring en bij de imam die het huwelijk zegende. Daar kraait daar geen haan naar.
Waarschijnlijk heeft men ook over het hoofd gezien dat er harde bewijzen moet geleverd worden om zeker te zijn dat het wel degelijk over de man zijn kinderen gaat.
Nee een DNA onderzoek dat kan niet, dat is een schending van zijn privacy en mensenrecht.

Zodra de 'sans papiers' hier papieren hebben gekregen , blijken ze zelf ineens toch nog papieren te hebben gevonden over hun kinderen en hun vele vrouwen. Ze kennen in hun land van herkomst dan blijkbaar ineens de juiste mensen om hun daarvan te voorzien met de hulp van een beetje bakshish (smeergeld). Daarnaast zijn er ook in dit land genoeg adressen waar er allerhande papieren en documenten kunnen gekocht worden , op het juiste soort papier, getypt op een oude machine en voorzien van de juiste soort stempels, die ginds en hier naar believen gemaakt worden. Een beetje smoezelig en slordig, zoals dat daar gebruikelijk geacht wordt. Een 'officiële' verklaring in plechtige religieuze bewoordingen en getekend door een plaatselijke imam is van groot belang. Niet dat die man erbij was toen de kinderen gemaakt of geboren werden, maar liegen tegen dhimmies is ; van een religieswoon zijn. Ze weten wel dat de controleurs hier dat zullen aanzien als een vorm van authenticiteit.We kennen onderhand de trukken van de foor: ze worden naar hier gehaald en verdwijnen daarna in een circuit van kinderarbeid in ter aanvulling van het inkomen de zoals dat cultureel en religieus gebruikelijk is. Op latere leeftijd starten ze waarschijnlijk een handeltje in zaken waarvoor ze minstens een hand kwijt spelen in het land van oorsprong. De meisjes worden gearrangeerd uitgehuwelijkt ; niet officieel volgens de wetten van hier, daar hebben ze lak aan, maar volgens de sharia, waarmee dat naar het voorbeeld van Mohammed en Aisha al op zes of negen jaar kan.
Officieel gebeurt er niets natuurlijk, de vader incasseert het kindergeld tot ze meerderjarig zijn als bruidschat of met met bruidschat er bovenop.
Wanneer iemand van de vele overheidsdiensten een vraag heeft zijn de kinderen wellicht juist op reis naar hun familie, of er worden er enkele geleend van kennissen. De controleurs van de kinderbescherming zien toch het verschil niet, als ze al een bezoekje durven afleggen, laat staan dat ze ter plaatse een kritische vraag zouden stellen.
Trouwens wordt dan gegarandeerd, met grote verwarring zaaiend, enkel een plaatselijk Afrikaans-Arabisch dalect gesproken waar zelf de tolken niet uit wijs geraken, en vertalen wat de onderzoekers graag willen horen. Een moslim dekt toch de andere, is het niet?
Als het de allochtonen echt te heet begint te worden roepen ze er via hun gsm de hele vriendenkring bij inclusief pro deo advocaten. Dan wordt het toverstokje gebruikt en klinken de magische woorden: racisme, fascisme, schending van mensenrechten.... !
Die toverspreuken zijn sterk genoeg om het hele departement vreemdelingenzaken en haar toverheks Turtelboon te bezweren, dus zeker sterk genoeg voor wat ambtenaren die alleen maar hunnen boterham proberen te verdienen, en geen situatie opzoeken waarmee die in gevaar komt.
In het uiterste geval doen de verkeerd begrepen migranten hun verhaal bij een knokploeg met snelle messen en enkele brandbommetjes.
Wie wilt dat nu gaan verantwoorden of op zijn geweten hebben?

Uiteraard zullen ze met zoveel kinderen ten laste nooit uit werken kunnen gaan en een veel grotere sociale woning nodig hebben. Daarnaast mogen ze nog goedkope voedselpakketten gaan shoppen in een of andere voedselbank.
Ook een opleiding is niet mogelijk met zoveel kinderen, tenzij de overheid de kosten en middelen voor opvang regelt.
Maar met al die goede ondersteuning zal uiteindelijk blijken dat er bij de racistische, varkenvlees etende werkgevers geen baan zal te vinden zijn voor een vrouw in niqaab of boerka. Ze mogen al geen hand geven of in de ogen gekeken worden, laat staan voor een andere man dan hun eigenaar werken.
Evenmin zal er een job te vinden zijn voor een man met lange baard , in een woestijnjurk die verschillende keren per dag moet bidden, tenzij als straathoekwerker of eenspeciaal gecreëerd stadsbaantje voor mensen die nauwelijks meer dan analfabeet blijken te zijn.
En je kunt zo iemand toch ook al niet meer het vuile werk laten doen. Die tijd is wel voorbij vinden zijn imam en de multicullis.
Tja, en dan dient er nog gezorgd te worden voor zijn bejaarde ouders die al dan niet aan allerhande ouderdomskwaaltjes beginnen te lijden.
Die laat hij dan wat later, desnoods met de hulp van de rechtbank, ook naar hier komen in het kader van gezinshereniging. Daarvoor wordt dan nog de eerste paar jaren door de familie wat gezorgd in afwachting van het plaatsen in een home met aangepaste medische verzorging op kosten van het OCMW.
We laten mensen toch niet aan hun lot over, en kunnen ze in die situatie toch niet terugsturen?
Desnoods zal ook dit via de rechtbank worden afgedwongen.

Maar wie betaalt dat allemaal?? Juist, dat bent u !!
De trouwe lezers weten dat al wel, de multicullis ook, maar die laatste predateren hoogstwaarschijnlijk direct of indirect ook op de belastingbetalers.

Collega blogger Guido Van Alphen schreef op zijn Blog "Strijden Eeuwig" het artikel dat mij aanzette tot bovenstaande uitbreidende bedenkingen. Passages die ik belangrijk vindt heb ik wat feller gekleurd. Ik heb de titel ook van hem geleend. ( Dank u guido)
"
Eén jaar na Bouziane
------------------------------
Een goed jaar geleden circuleerde er op het internet het fantastische verhaal van de Brusselse Imam Bouziane die buiten de acht kinderen, die hij had bij zijn (voor de Belgische staat) wettige echtgenote en er daarbuiten nog evenveel zou gehad hebben bij een tweede vrouw. De man had alle achterpoortjes benut die zijn situatie in ons verdraagzaam land toelieten en zou daardoor een hoop bijstandsgeld gekregen hebben. Later bleek het hele Bouziane verhaal verzonnen te zijn geweest, al waren er links en rechts toch mensen die vonden dat men, mits de nodige kennis en steun, aardig wat geld op die manier van de staat en de regio afhandig kon maken. Die mensen blijken nu gelijk te krijgen.Het Grondwettelijk Hof wijzigde recentelijk nl de vreemdelingenwet van 1980. De nieuwe wet zegt, dat uit veelwijverij voorkomende kinderen van migranten ook het recht hebben zich in België bij hun "biologische" vader kunnen vestigen. Dat zet de deur wagenwijd open voor situaties à la Bouziane. Erger nog, de wet is - zoals bijna alle wetten die gemaakt of veranderd werden onder het bewind van de illustere Verhofstadt - verre van waterdicht. Ze vernielt nl ook de bepalingen uit de wet van 1980, die de vrouwen van de gezinshereniging uitsluiten. Er was reeds een rondschrijven daarover gestuurd naar de verschillende Belgische ambassades en consulaten. Er zou nu een correctie daarop komen, anders zou het betekenen dat de Belgische staat de polygamie toestaat! Om die correctie hard te maken is er wel een akkoord nodig met de "organisaties die een wetswijziging ten gunste van de kinderen eisten" én van de ministerraad.Dat alles danken we niet de koekoek, maar madame "O" Van Uyttendaele en, zoals gezegd, de verlichte despoot Verhofstadt.Nog even bij vermelden, dat moslims, die in hun eigen land van oorsprong tot vier vrouwen tegelijk mogen huwen, er wel voor moeten zorgen dat zij die vrouwen (die daar meestal niet uit werken gaan) én hun kroost moeten kunnen onderhouden. Denk maar aan het liedje van de Strangers: "Ik heb maar één vrouw, ik ben arm". Het gaat hier dus om personen die normaal gesproken vrij vermogend zijn. Uitgerekend dat soort krijgt hier dan de mogelijkheid hun kinderen op kosten van de staat te onderhouden...---Uit een recente reportage op de VRT blijkt o.m. eveneens, dat nog steeds twee derden van de jonge moslims in ons land hun partner nog altijd gaan zoeken in hun land van herkomst. Dit houdt in, dat bijna al deze nieuwe inwijkelingen volledig taalonkundig hier binnenkomen en dat er van integratie zo goed als geen sprake zal zijn. Er zijn reeds landen waar hiertegen wetten zijn gemaakt (Denemarken bv) of waar men ermee bezig is (zoals Nederland). Bij ons heeft men daar klaarblijkelijk geen tijd voor, wegens teveel werk met de "corridor" die de Belgische francéité aan elkaar moet houden.Moet er nog (sahara) zand zijn?

Geen opmerkingen: