Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 juli 2008

15 juli in Le Soir

J. Delsoir
..."ces cons de flamands veulent spliter l'union national, meme s'il faut prendre les armes on laissera pas faire ces enfoires de nazis , longue vie a la belgique..."

Vrij vertaald:

..." Deze Vlaamse klootzakken willen de nationale eenheid splitsen, zelfs al moeten we de wapens opnemen, we zullen die schijtnazi's niet laten doen, lang leve België...."

Dit is een van de vele uitspraken die de Waalse krant Le Soir publiceert.
Deze zijn op zich al een reden om Vlaanderen onfhankelijk te verklaren. Eruit blijkt de mateloze minachting voor de Vlamingen, en de diepgewortelde associaties met Vlamingen, dit aangewakkerd door een elitaire en adelijke kaste, politici en waalse media.
Wat zouden we ons nog langer als domme slaafse boeren en lijfeigenen laten behandelen.

Le Soir, de avond, is al toepasselijk als titel voor de toekomst, maar eigenlijk had hij dit beter geschreven in La Dernière Heure; die krant heeft tenminste een toepasselijke titel als over de toekomst van zijn België gaat.
Jammer dat er voor zijn reacties geen krant bestaat met de titel: " Les dernières minutes".
Kopen wij rechtse Flaminganten de haast failliete "De Morgen"? De prijs zal wel niet hoog liggen.
Meteen hebben we dan, na ontslag van alle linkse redacteurs, een Vlaams antwoord en vervolg op Le Soir.

Als een waal dit in Le Soir mag zeggen mogen wij dan in dezelfde rubriek zeggen dat wij ons dan niet zullen laten doen, waalse luie klootzak, lang leve Vlaanderen?
Volk zal staat worden!
Kijkt het CGKR ook dit keer over de schouder mee?

Geen opmerkingen: