Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 juli 2008

Spring, spring, spring...!

Een beweging die genoeg heeft van de illegalen, de mensen zonder papieren en hun chantage hebben zich verenigd in de groep "Spring".
Ze komen samen aan de voet van de torenkranen waarin de sans papiers zijn geklommen om minister Tortelduif op de knieën te krijgen. Dan roepen ze naar boven in koor: "Spring, spring, spring ...."
Daardoor zouden die acties aanvankelijk nog meer belangstelling van de pers krijgen, tot de pers zou vinden dat dit niet ethisch zou zijn, omdat wanneer er toch iemand zou springen ze zich sensatiejournalisten zouden vinden.
Daardoor zouden ze besluiten geen reportages meer te maken rond bezetting van kranen.
Het gevolg is dat die bezetting dan ook niet meer loont, en de sans paiers andere plannen moeten gaan smeden met de hulp) van hun linkse advocaten en multiculvriendjes om in de belangstelling te komen.
Wanneer er een van hun zou vallen, de kans is klein, dan wordt hij een martelaar, en zou hij ten hemel met maagden worden opgenomen.(zijn dat even veel maagden als bij een bom?).
Hun gebeden aan Allah zouden dan na deze offergave gehoord worden en de minister Tortelduif zou hun dan prompt een verblijfsvergunning geven met werkvergunning. Dan kunnen ze bij een nieuwe aanvraag later, voorleggen te beantwoorden aan de regularisatiecriteria, die in de maak zijn, en die mee geschreven worden door hun drukkingsgroep ( maar uitgelekt natuurlijk)
Voor advies kan Turtelboom altijd bij Patric Dewael terecht, die sinds hij hokt en sext met de linkse ex VRT -journaliste Greet Op de Beeck nog meer linkse en rechtse trukken kent om de bevolking te beliegen. En van madame non en de ganse PS kan ze een trap onder haar kont krijgen om de regularisatie te laten vooruit gaan.

Een tipvan mij aan de sans papiers:
Allemaal samen besluiten te vertrekken en nooit meer terug te komen.
Gegarandeerd persinteresse, en ik stuur een groepje hysterische huilende vrouwen om jullie uit te wuiven. Ik vraag alvast of Kristien Hemmelinks wilt meedoen.
Het alternatief is: allemaal springen!!
Welke knelpuntberoepen kunnen ze nu met die mensen vullen?

Spring zoekt nog enhousiaste medewerkers.
Samenkomst aan de kranen, graag met megafoon

Geen opmerkingen: