Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 juli 2008

Voor Polen geen EUCCP, voor mij ook niet.

"De Poolse president Lech Kaczynski zal het Verdrag van Lissabon niet tekenen omdat dat 'geen zin heeft' na de Ierse weigering het verdrag te ratificeren. Dat zegt hij dinsdag in een interview met de Poolse krant Dziennik. "
Veel Polen zijn bang, en ook terecht, dat de EU een nieuwe Sovjetrepubliek wordt, net nu ze er vanf gekomen zijn.
Ze herkennen het systeem waar de partij en de apparatsjiks alles voor iedereen bepaald, waar referenda en verkiezingen gemanipuleerd en gestuurd worden en het gebruik van macht en geld ontransparant de machthebbers dient. Enkel de schijn van een democratie blijft overeind, en daar kunnen velen niet mee leven, ook ik niet.
Een grondwet moet eenvoudig en begrijpbaar zijn, enkele bladzijden maar, en geen bibliotheek.
Wanneer iemand mij een lijvig zakelijk contract voorlegt met veel kleine lettertjes en moeilijke woorden en zinnen, dan teken ik niet, tenzij met een pistool tegen mijn hoofd.
Gelukkig denken veel mensen er zo over, ook mensen die de Europese gedachte genegen zijn.

Weg met de EUCCP en de apparatsjiks.
Zo je het nog niet deed, bekijk het filmpje hieronder, dan weet je meteen op wat voor een EU wij afstevenen en door welke mensen de EU parlementen en gebouwen bevolkt worden.

Geen opmerkingen: