Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 juni 2008

B-plus haalt zijn noodlot binnen.

Tony Mary de ex VRT -top- knoeier, megalomaan en lobbyende logebroeder, is de nieuwe voorzitter van B-Plus .
Zoals jullie wel kunnen raden is B-Plus een beweging voor een vernieuwd federalisme en een betere verstandhouding tussen Vlamingen en Franstaligen, wat eigenlijk neerkomt op retour à la Belgique d' autrefois. Wedden dat er op de vergaderingen van B-plus vrijwel uitsluitend Frans wordt gesproken zoals dat overal het geval is, zelfs al zijn er veel minder Walen dan Vlamingen aanwezig.
Goede keuze van B-plus, want ik hoop dat hij daar even veel kapot zal maken als hij deed bij de VRT. Dan kunnen we binnenkort schrijven B-Plus beweging failliet verklaard. Tenzij Bourgeois ze ook ter hulp komt met Vlaams belastinggeld. Je weet maar nooit.

Geen opmerkingen: