Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 juni 2008

Het geheugen

Bij toeval ontdekte ik een stukje ( een vraag eigenlijk) dat ik had weten te plaatsen in de Telegraaf. Merkwaardig genoeg vond ik dit terug in het archief van de O.V.V. die dit waarschijnlijk in die krant of op de site ervan hadden ontdekt.
De reacties op deze vraag waren enorm gebleken herinner ik me nu, en de Telegraaf wijdde er daarna ook meer aandacht aan.
Raar toch dat in het grote geheugen van het internet ook dit kleine stukje onthouden werd, daar waar ik het zelf al vergeten was. De vraag is nog steeds actueel en de crisis is nooit voorbij gegaan.
Hoe lang zou zoiets blijven hangen vraag ik me af???


Confederatie Vlaanderen-Nederland?
Wat denken de Nederlanders daarover?
A. Griffon - Vlaanderen
De Telegraaf - 20 augustus 2007
Het is jullie misschien al bekend, België verkeert in een grote crisis. Vlaanderen is het beu zich te laten melken door Wallonië, en het Frans blijvend te zien oprukken. Als Nederlanders zullen jullie ook al wel ervaren hebben dat dit plaatsvindt. Nu gaan er stemmen op om Vlaanderen aan te sluiten bij Nederland en een culturele en taalunie te vormen.
Economisch zou dit ook een grootmacht worden, en zouden we gelijk meedoen bij de G8 ipv Italië bijvoorbeeld. Probleem is wellicht dat Vlaanderen niet van een koning naar een koningin wilt, net nu ze van dit operettecircus los zou komen. Terug samen zoals voor 1585 toen de Spanjaarden ons scheidden, of na de slag bij Waterloo. Maar wat denken de Nederlanders daarover?

Geen opmerkingen: