Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 juni 2008

Chargeren!

Wat we konden opmaken uit de verslagen van de relletjes in Anderlecht :
40% meer politieagenten verwond dan kutmarokkaantjes en andere allochtone amokmakers.

Dat zegt veel over de parate staat en slagkracht van onze politie en leger.

Ik zag vorige week de politie chargeren, de film staat trouwens nog steeds op het internet. Daarbij was er ook een vrouw die geen helm droeg (misschien vanwege haar kapsel). Al meteen na de start viel ze meters achterop, haar billen schuurden tegeneen, en iedere ingenieur weet dat wrijving nooit goed is bij beweging. Na een paar seconden film was ze al helemaal achterop geraakt en verdwenen uit het beeld. Toen de charge gedaan was en het filmfragment op zijn einde kwam, was ze nog steeds niet gearriveerd.
Wellicht kwam ze pas toe in de gevechtslinie net op tijd voor de tweede nieuwsuitzending.

Het allochtone krapuul lachtte met zo'n politie zo'n leger, zo'n staatsveiligheid.

En wat mag de politie eigenlijk nog in hun strijd tegen het gespuis: op zich laten kloppen!

Worden deze rellen door het KMI ook uitgeroepen tot natuurramp voor de gevandaliseerde winkels en auto's?
We zullen de vraag eens stellen aan Partick Dewael of de minister van "crimineel" milieu.
De kans bestaat dat ze de oorzaak aan de opwarming van de aarde wijten.

Het is al erg genoeg dat mannen vinden dat ze oorlog moeten voeren, dat sinds enige tijd ook vrouwen zich daartoe geroepen willen voelen.
Welzeker bestaat die mannelijk oorlogsdrang bij agressoren en defensoren, en is die ook nodig en gebakken in het grote natuurfenomeen dat we zijn, en nodig voor de verdere ontwikkeling in de evolutie, zoals dit voor alle levende wezens geldt.
Tot deze eeuw, figuren als Jeanne D'Arc daaargelaten, beperkte de vrouwelijk inbreng zich tot het staan roepen en aanmoedigen vanaf de zijlijn, en of hoogstens was er eens een intrige of gifbeker mee gemoeid, of een doekje tegen het bloeden.
Het is met dit artikel niet mijn bedoeling sexistisch over te komen, al zal iemand die mijn reactie niet kan lezen dit zo interpreteren.

Men moet haast al een vrouw uit mannenhout gesneden zijn om zich in een militair fysisch zwaar milieu te handhaven, laat staan er de klappen uit te delen.
Ik heb vrouwen in gevechtspositie bij het leger nooit een goede zaak gevonden, niet voor de vrouwen, noch voor de politie of het leger.
Helaas blijken veel vrouwen al zeer ver te willen om te bewijzen dat ze gelijkwaardig zijn. Misschien zitten hormonen in onze voeding of medicijnen daar voor iets tussen, en is dit niet alleen het gevolg van een emancipatiewens of de TV en filmcultuur die heldinnen tovert op een even makkelijke wijze als helden.

Mij hoeven vrouwen evenwel niets te bewijzen: ze zijn bij mij steeds gelijk geweest. Ik heb ook mijn kinderen met dit gelijkheidsbeginsel opgevoed, en ik hoop dat ze dit ook zullen toepassen.

Maar laat nu enkele vrouwen zich toch in alle fysieke overmoed willen meten met mannen, dan kunnen ze dat liefst en eerst, nog altijd en zonder risico, uitproberen in de sportarena's, zonder dat iemand daar een gevaar door loopt.

De volgende trend wordt misschien het concreet wegwerken van fysische verschillen via chirurgie. (eigenlijk is die trend al bezig)
Dat kan er blijkbaar naast de opgespoten lippenvrouwen met valse borsten en andere implantaten nog bijkomen: de bionische vrouw naar wens en op maat van haar ego.
En ook dat maakt misschien een onderdeel uit van de evolutie die gestuurd wordt door interactie van de omgeving met de hersen en het toeval. En ... de meest aangepaste blijft over !??? ( We zullen het nooit zelf weten)

Dat mannen vaak een veel te groot ego hebben is voor mij als man al regelmatig storend, maar biologisch en evolutietechnisch nog verklaarbaar.
Dat ook vrouwen zulke ego's nu nastreven is voor mij ontgoochelend.

Vrouwen moeten voor mij hetero-man verschillend blijven en toch gelijk.
Ik zie geen macho man, en dat zijn mannen toch allemaal een beetje, durven uithuilen bij een vrouw als Schwarzenegger. (al zijn er mij afwijkingen die de regel bevestigen bekend).

Deze goeroe zegt: Leve het verschil der seksen, en politiemannen klopt erop en gebruik de Kaercher!

Geen opmerkingen: