Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 mei 2008

De eerste buit is binnen

Met de erkenning van de Badr moskee in Hasselt zet de islamisering zich gestaag verder.
Vele Islamitische moskeeën zullen in de komende jaren dezelfde weg zoeken en vinden.
Misschien zijn er nog enkele (?) zielen in dit land die niet goed begrijpen welke gevolgen dit heeft voor de portemonnee, vooral voor de portemonnee van de niet gelovigen.

Wat kost het aanbidden van hersenspinsels, fata morgana's en gebakken lucht?

Waarom streven de honderden moskeeën in dit land één na één de erkenning na?

Eenmaal officieel erkend, kunnen de bedienaars van de erediensten aanspraak maken op wedden en pensioenen die door het ministerie van Justitie betaald worden. De Vlaamse overheid financiert 30 procent van de bouwkosten voor de infrastructuur van het gebedshuis.

De provincie is op haar beurt verantwoordelijk voor het bijpassen van de tekorten van de rekeningen van de moskeeën en moet tot slot ook voorzien in de huisvesting van de imam.

In de wereld zijn er nog steeds veel verschillende godsdiensten en nog meer varianten.
Sommige daarvan worden nu nog aanzien als sekten, ander genieten reeds een zekere of volledige erkenning in dit land.

Is het is nog niet genoeg dat iedereen al eeuwen moet meebetalen voor de katholieke en protestantse geloofsgemeenschap, de gebouwen en de clerus, dat er nog nieuwe godsdiensten moeten bijkomen die allemaal door naïeve en goedgelovige bange mensen zullen worden betaald , ook door de atheïsten en agnostici.

Het is niet omdat ik atheïst ben dat ik anderen de vrijheid niet gun te denken wat ze willen.; een vrijheid die gelovigen haast nooit laten aan andersgelovigen en niet gelovigen.

Ze geloven maar, zolang ze maar van mijn kinderen en kleinkinderen hun zieltje afblijven en uit mijn en hun portemonnee. Voor de historische patrimonium, getuigen van het verleden van goden, heiligen en edelen wil ik nog meebetalen,

Voor hobby's moet men zelf betalen, of dit nu paardrijden, voetbal, tennis of aanbidden van een god is. En indien god echt zou bestaan, dan hadden zijn gelovigen nooit geldproblemen en hadden ze nooit het zwaard hoeven te zwaaien of terreur te voeren, noch subsidies te verwachten .

Het kondigt zich aan dat met de toestroom van migranten, de wildbouw van nieuwe moskeeën en gebedshuizen er straks nog meer onze koopkracht zal worden aangetast.

Ik wil dus al die subsidie afgeschaft zien, maar totdan blijft dit land en West-Europa het paradijs van melk, honing en gratis geld, en blijkt het voor de gelovige immigranten een voorsmaak van de hemel van Allah en soortgenoten.

Halleluja, knor knor, Ugh !!!
Uw Imam en groot opperhoofd heeft gesproken

Geen opmerkingen: