Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 mei 2008

Italië in opstand tegen criminele vreemdelingen

Ik plukte dit artikel bij Angeltjes/Savat omdat ik vind dat het bekend moet worden bij zoveel mogelijk mensen.

De berichtgeving van de Standaard over de "vreemdelingenhaat" en de explosie van "racistische wreedheden" in Italië is typisch een staaltje van gekleurde desinformatie zoals we dat mogen verwachten van een gazet die zichzelf pronkerig omschrijft als "de kwaliteitskrant". We bieden u zelfs geen wankel bruggetje aan maar herschrijven het werkstuk van de vervalsers. Desinformatie heeft vele vaders."Een jong Roma-meisje wordt bespuwd en uitgekreten door een hysterische massa racisten, het jonge meisje drukt snikkend een baby'tje tegen haar prille boezem en ze kijkt met grote ontstelde ogen vol onbegrijpende angst naar de woedende massa. Een cynische Italiaanse loverboy met veel gel in het haar, moderne zonnebril en een modieus designshirt roept lachend dat "zij hetzelf gezocht hebben, de Roma's, deze etnische zuivering". Hij wordt bestormd door een televisieploeg maar matigt zijn verklaring. Van zodra af de camera's weg zijn, slaakt hij een duivelsche schaterlach, hij heeft de reporters wat wijsgemaakt. De angstige zigeuners bidden tot de hemel dat aan deze explosie van vreemdelingenhaat een einde zou komen. Zij zijn brave menschen die niemand iets misdoen. Nooit. Intussen heeft de redactie van de Standaard contact genomen met een lid van Artsen zonder grenzen, de specialisten inzake racismebestrijding, enz."

Als u dat gelezen heeft, annuleert u onmiddellijk uw prachtreis naar Italië en het begint u te dagen, dat de nieuwe rechtse regering van Berlusconi dit rauwe racisme in de hand werkt.
En zo wordt niet alleen de geschiedenis vervalst maar ook de actualiteit aangepast aan de noden van de politiek-correcten.

Enkele rechtzettingen en situeringen :
- In november 2007 heeft de linkse premier Prodi, Mannetje Citroen, moegetergd door de talrijke misdaden begaan door Roemenen, Bulgaren en ex-Joegaslaven beslist een 5.000 stuks uit te zetten, ook al zijn de meesten EU-burgers. Het zijn er hooguit enkele honderden geworden en het probleem is blijven bestaan, want meer dan 500.000 van deze rondtrekkende mensen verblijven in Italië, zonder enige bedoeling zich aan te passen of te werken. Bedelen en roven is hun bron van inkomsten.- Na de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de EU is de instroom van illegale inwijkelingen enorm toegenomen : de Roma-nomaden hebben het makkelijk met de Italiaanse taal en ook het klimaat speelt een rol. De Italianen zijn verre van gecharmeerd door deze aandacht die enkel overlast bezorgt. Het gonst en borrelt al maanden en de lont werd ditmaal ontstoken in het fel geplaagde Napels toen een jonge Romavrouw betrapt werd in een woning waar zij een baby wilde stelen ... Het is een klassiek beeld, de zigeneurin die kinderen rooft. Als het dat niet was geweest, zou een andere aanleiding net hetzelfde resultaat hebben gehad : de plaatselijke bevolking neemt het niet langer en treedt zelf op. Een zigeunerkamp werd vernield en in brand gestoken nabij Napels. In Rome werd een molotov cocktail gegooid.- Inmiddels is de politie in actie geschoten en werden 383 arrestaties verricht van hoofdzakelijk vreemdelingen, van wie 118 illegalen onmiddellijk uitgezet werden. Het is geen lokaal verschijnsel maar landelijk, het gaat om 9 regio's en 15 provincies. En niet de minste : Turijn, Brescia, Milaan, Varese, Venetië, Verona, Padua, Genua, Bologna, Firenze, Rome, Salerno en Napels. De beschuldigingen betreffen drugshandel- en gebruik, illegale inwijking, prostitutie, ontvreemding van eigendom.Het uis dus niet de rechtse en door de internationale linkse pers verguisde Berlusconi die verantwoordelijk is voor een racistische volksopstand, zoals men graag laat doorschemeren. Prodi was perfect op de hoogte en was de eerste die (halve) maatregelen heeft getroffen. 68% van de bevolking heeft zich in een peiling uitgesproken om alle Roma's uit te zetten. MAAR ZOALS WE ALLEN WETEN, IS DE STEM VAN DE MEERDERHEID ER ENKEL OM GENEGEERD TE WORDEN.Wij hebben niet de pretentie alles beter te weten, maar dit is een zoveelste verdraaiing van feiten die veel zegt over de manier waarop de redacties het nieuws bewerken in functie van hun eigen opvattingen. U heeft toch ook uw abonnement vernieuwd op de Standaard ? Savat
http://www.corriere.it/cronache/08_maggio_15/blitz_sicurezza_3d92420e-2257-11dd-8bc7-00144f486ba6.shtml

Geen opmerkingen: