Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 mei 2008

Vandalen vernielen ruiten

Gent
Vandalen hebben donderdagmorgen 44 ruiten ingegooid van het VDAB kantoor in Gent. Buurtbewoners zagen 8 gemaskerde mannen het gebouw met stenen bekogelen. Waarom ze dat deden, is niet duidelijk. De politie denkt dat het om extreem- linkse anarchisten gaat die eerder ook al de ruiten van enkele bankkantoren ingooiden.

Dat kan tellen als aanzet tot de socialistische 1 mei stoet.
Waar zat de politie om ze op te pakken? 44 ruiten dat duurt toch even, en het politiebureau is niet ver weg?

Wat een contrast met de Vlaams Belang manifestatie.

Geen opmerkingen: