Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 mei 2008

De terreur van elke dag

Gemeente-en stadsbesturen nemen maatregelen om de overlast in en rond hun recreatiedomeinen aan te pakken. In het recreatiedomein van Huizingen, bij Brussel, moesten zo'n 70 agenten en een waterkanon afgelopen weekend amokmakers afschrikken. De aanpak bleek te werken, want het bleef rustig. In het verleden kreeg het recreatiedomein al vaker te maken met vernielingen en gezinnen die lastig gevallen werden.

Amokmakers noemt men ze nu in de pers.
We weten onderhand wel dat het allochtonen zijn

Jongeren en volwassenen worden lastig gevallen , gemolesteerd, bedreigd, bestolen door allochtone jongerenbendes.
Meisjes worden bovendien bepoteld, geintimideerd, uitgemaakt als hoeren.
De bussen worden gevandaliseerd en de bustickets niet betaald.
De reizigers en de chauffeurs ondergaan geweld en bedreigingen.

Hetzelfde doet zich voor in Hofstade bij Mechelen
De Halve Maan in Diest
In Sint Niklaas
In Mechelen
Op vele ( de meeste) speelpleinen en recreatiegebieden in het land?

Ook dit is terreur, en alle dagen aanwezig!

De prijs van dit alles?
Zeer hoog!
Wat heeft immigratie opgebracht?
Niets!
Erger nog:
Ze kost geld, en zal nog meer gaan kosten. Ze veroorzaakt leed en zal nog meer leed veroorzaken.

Oppakken, en enkele reis naar hun land van oorsprong!

Geen opmerkingen: